khảo sát hàm số bậc 3

12 51 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:52

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG ĐÀ NẴNG y = ax + bx + cx + d (a ≠ 0) 1( Cho hàm số y = x − 3x − 9x − ) • Tìm tập xác định hàm số • Tìm giới hạn hàm số x→±∞ • Xét tính đơn điệu tìm cực trị hàm số (Lập bảng biến thiên) 1( y = x - 3x - 9x - ) • TXĐ: D = R • Ta có: lim y = −∞; lim y = +∞ x →−∞ x →+∞ 1( 3x − 6x − 9x ) • y’ = y’ = ⇔ 3x2 − 6x − = ⇔ x = −1 ∨ x = Bảng biến thiên: x −1 −∞ + y’ y −∞ 0 Cđ − +∞ + +∞ −4 Ct 1( Cho hàm số y = x − 3x − 9x − ) • Vẽ đồ thị hàm số Có hàm nhậnsố xét gìy cặp điểm Vẽ đồ thị Vẽ -4) đồ thị hàm0) (5; ( (-1;2 0) (3;) -4), (-3; y = x − 3x −đối 9x − điểm uốn số qua điểm với (1; -2) i -3 -1 O − -2 Vẽ Tìmthêm giao điểm điểm bên điểm Tìm giao điểm trái đồ thị với cực đại, vớivới thị trụcđồ hoành? xtrục = -3tung? y =? -4 Hãy vẽ điểm cực trị đồ thị hàm Đồ thị có tâm số đối xứng điểm uốn U(1; -2) x Xem sgk Giải tích 12 trang 39 Đóng khung phần khái niệm điểm uốn cách tìm điểm uốn Giả sử hàm số y = f(x) có đạo hàm cấp khoảng chứa điểm x0 • Tính y’’ = f’’(x); giải phương trình f’’(x) = gọi x0 nghiệm • Nếu f’’(x) đổi dấu x qua điểm x0 U(x0; f(x0)) điểm uốn đồ thị hàm số y = f(x) Các bước khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số bậc ba y = ax3 + bx2 + cx + d TXĐ D = R Xét biến thiên hàm số gồm: + Tìm giới hạn y x →±∞ + Tìm y’, xét dấu y’, tìm cực trị (nếu có), xét tính đồng biến, nghịch biến hàm số + Ghi kết vào bảng biến thiên Vẽ đồ thị: + Tính y’’, tìm điểm uốn, vẽ điểm uốn + Vẽ điểm cực trị (nếu có), giao điểm với trục tung, trục hoành + Điểm uốn tâm đối xứng đồ thị Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số y = −x3 + 3x2 – 4x + y = −x3 + 3x2 – 4x + TXĐ: D = R lim y = +∞ ; lim y = −∞ x →−∞ x →+∞ y’ = −3x2 + 6x – < 0, ∀x x − y’ y +∞ −∞ +∞ −∞ Điểm uốn: y’’ = −6x + 6; y’’ = ⇔ x = (y = 0) y’’ đổi dấu x qua điểm x = Vậy U(1; 0) điểm uốn đồ thị Vẽ đồ thị hàm số y = −x3 + 3x2 – 4x + y 10 Giao điểm Vẽđồ điểm uốntrục thị với đồ thịtung? hàm số x = -1, y = ? 2 -1O -2 Đồ thị có tâm đối xứng điểm uốn U(1; 0) -10 x Nắm vững bước khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số bậc ba (Mỗi học sinh làm giấy nộp ngày thứ tư, 1/10/2008) [...]...Vẽ đồ thị hàm số y = −x3 + 3x2 – 4x + 2 y 10 Giao điểm của Vẽđồ điểm uốntrục của thị với đồ thịtung? hàm số x = -1, y = ? 2 1 2 3 -1O -2 Đồ thị có tâm đối xứng là điểm uốn U(1; 0) -10 x Nắm vững các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc ba (Mỗi học sinh làm bài ra giấy nộp ngày thứ tư, 1/10/2008)
- Xem thêm -

Xem thêm: khảo sát hàm số bậc 3 , khảo sát hàm số bậc 3 , khảo sát hàm số bậc 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay