Bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn: Chất khoáng cho thực vật (liên môn hóa học và sinh học)

13 421 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:52

Bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn. Chủ đề Chất khoáng cho thực vật. Tích hợp kiến thức các môn Hóa học và Sinh học. Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án. Đối tượng áp dụng: học sinh lớp 11. BÀI DỰ THI DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN THEO CHỦ ĐỀ: CHẤT KHOÁNG CHO THỰC VẬT I Tên, nội dung chủ đề, thời lượng thực Tên chủ đề: “Chất khoáng cho thực vật” Nội dung chủ đề Chủ đề gồm nội dung lớn: - Chất khoáng cần thiết cho thực vật gồm chất - Vai trò chất khoáng thực vật - Nhu cầu chất khoáng thực vật - Cách bổ sung chất khoáng cho thực vật Thời lượng thực chủ đề Thời lượng chủ đề “Chất khoáng cho thực vật” áp dụng phương pháp dạy học webquest tiết học lớp II Mục tiêu Mục tiêu chủ đề đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ theo chương trình hành quan điểm phát triển lực học sinh Ví dụ mục tiêu chủ đề “Chất khoáng cho thực vật”: Kiến thức * HS nêu được: - Các chất khoáng cần thiết cho thực vật - Các loại phân bón cung cấp chất khoáng cho thực vật * HS giải thích: - Vai trò chất khoáng thực vật - Nhu cầu chất khoáng thực vật * HS vận dụng: - Nhận biết thực vật thiếu chất khoáng - Cách bổ sung chất khoáng cho thực vật Kĩ Tìm hiểu, thu thập thông tin, xử lý thông tin để rút kết luận Thái độ - Nhận thức rõ vai trò chất khoáng thực vật - Có ý thức bổ sung chất khoáng cho thực vật phát triển khỏe mạnh Những lực chủ yếu cần hướng tới - Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực tự học III Phương pháp dạy học chủ đề Phương pháp dạy học webquest IV Tiến trình dạy học theo chủ đề * Chuẩn bị giáo viên học sinh (10ph) Từ buổi học trước, sau dạy xong nội dung “Axit photphoric muối photphat”, giáo viên chia lớp thành nhóm cung cấp địa trang webquest: https://sites.google.com/site/webquesthoahoc/home/chu-de-3-chat- khoang-cho-thuc-vat Một số hình ảnh minh họa cho webquest Chủ đề 1: "Chất khoáng cho thực vật" I Giới thiệu Chất khoáng thành phần xây dựng nên chất hữu cơ tế bào quan Các nguyên tố khoáng có khả làm tăng tính chống chịu II Nhiệm vụ Một làng nọ, vị trí vô khắc nghiệt thiên nhiên Nơi thực vật khó sinh sôi, phát triển III Tiến trình 1.Những thông tin cần tìm hiểu 2.Thiết kế powerpoint IV Nguồn tư liệu Thông tin chung chất khoáng cho thực vật Một số minh họa thiếu chất khoáng V Đánh giá Tiêu chí đánh giá nhóm Đánh giá cá nhân qua kiểm tra 15ph Nhóm Cá nhân tự đánh giá VI Kết luận Chúc mừng em hoàn thành xong nhiệm vụ Qua học này, em biết tầm quan trọng chất khoáng Giới thiệu Chất khoáng thành phần xây dựng nên chất hữu cơ tế bào quan Các nguyên tố khoáng có khả làm tăng tính chống chịu thực vật điều kiện bất lợi như: sâu bệnh, hạn hán, lạnh giá…Chất khoáng cần thiết cho thực vật gồm chất nào? Vai trò chúng sao? Bổ sung chúng cách nào? Có phải loài thực vật cần chúng với lượng không? Chúng ta biết qua học Nhiệm vụ Một làng nọ, vị trí vô khắc nghiệt thiên nhiên Ở nơi thực vật khó sinh sôi, phát triển Một bác nông dân sau nhiều năm xa làng mang hạt giống loài lạ trồng làng Cây bắt rễ nhanh, lại sinh trưởng chậm Nhóm niên có học làng định nghiên cứu sách ngành sinh học hóa học để giúp phát triển tốt Cuối họ tìm “chất khoáng” cần thiết cho Học sinh hoàn thành nhiệm vụ để trải nghiệm công việc mà nhóm niên làng làm * Nhóm 1: Tìm hiểu chất khoáng cần thiết cho Trả lời câu hỏi sau sử dụng phần mềm powerpoint để báo cáo: Chất khoáng cần thiết cho thực vật gồm chất nào? Quan sát hình ảnh cho biết - Cây thiếu chất khoáng gì? Tại em biết (dựa vào biểu cây)? - Khắc phục cách nào? * Nhóm 2: Tìm hiểu vai trò chất khoáng thực vật Trả lời câu hỏi sau sử dụng phần mềm powerpoint để báo cáo: Vai trò chất khoáng thực vật? Nêu vai trò số nguyên tố khoáng đa lượng Quan sát hình ảnh cho biết - Cây thiếu chất khoáng gì? Tại em biết (dựa vào biểu cây)? - Khắc phục cách nào? * Nhóm 3: Tìm hiểu nhu cầu chất khoáng thực vật Trả lời câu hỏi sau sử dụng phần mềm powerpoint để báo cáo: Nhu cầu chất khoáng thực vật phụ thuộc vào yếu tố nào? Cho ví dụ Quan sát hình ảnh cho biết - Cây thiếu chất khoáng gì? Tại em biết (dựa vào biểu cây)? - Khắc phục cách nào? * Nhóm 4: Giới thiệu số loại phân bón Trình bày powerpoint số loại phân bón bổ sung chất khoáng cho thực vật Lấy số hình ảnh minh họa trước sau dùng loại phân bón Tất nhóm trình bày vấn đề tối đa vòng 10 phút Sau giáo viên học sinh nhóm khác nhận xét, trao đổi với nhóm báo cáo vòng 5ph Cuối buổi báo cáo, lớp làm trắc nghiệm nhỏ vòng 15ph gồm 10 câu trắc nghiệm khách quan, bao gồm tất nội dung mà nhóm báo cáo (có tính điểm) Tiến trình Những thông tin cần tìm hiểu * Nhóm - Tìm hiểu nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu (Sinh học lớp 11) - Tìm hiểu biểu thiếu chất khoáng ngô - Lựa chọn loại phân bón phù hợp - Tìm hiểu cách bón phân để tránh tình trạng bị thiếu chất khoáng * Nhóm - Tìm hiểu vai trò nguyên tố khoáng thiết yếu (Sinh học lớp 11) - Tìm hiểu biểu thiếu chất khoáng ngô - Lựa chọn loại phân bón phù hợp - Tìm hiểu cách bón phân để tránh tình trạng bị thiếu chất khoáng * Nhóm - Tìm hiểu nhu cầu nguyên tố khoáng thiết yếu - Tìm hiểu biểu thiếu chất khoáng ngô - Lựa chọn loại phân bón phù hợp - Tìm hiểu cách bón phân để tránh tình trạng bị thiếu chất khoáng * Nhóm - Tìm hiểu khái niệm, phân loại, điều chế (nếu có), cách sử dụng số loại phân bón (Hóa học lớp 11) - Sưu tầm số hình ảnh thiếu chất khoáng Thiết kế powerpoint Lưu ý: - Trước làm học sinh cần đọc trước toàn kiến thức "Phân bón hóa học" SGK Hoá học lớp 11 "Vai trò nguyên tố khoáng" SGK Sinh học lớp 11 - Trong trình làm, có vấn đề chưa rõ học sinh hỏi lại giáo viên Nguồn tư liệu Thông tin chung chất khoáng cho thực vật http://baigiang.violet.vn/present/show/entry_id/7653173 http://phanbonlathienminh.com/cac-chat-dinh-duong-trong-doi-song-cay-trong000064 http://www.nongsinh.com/Nhucau.htm http://www.zsinhhoc.com/2013/01/vai-tro-chat-khoang.html http://docview1.tlvnimg.com/tailieu/2014/20140322/khoahoclekimchi/59_187_139 5476495.pdf?rand=11824 http://www.sittovietnam.com/trung-tam-kien-thuc/1066/vai-tro-mot-so-loai.html http://www.cuctrongtrot.gov.vn/Tech_Science.aspx? index=detail&type=b&idtin=220 http://www.hochoaonline.net/chuyen-de-4-phi-kim-2-nhom-va-va-iva/246-phanbon-hoa-hoc.html https://www.facebook.com/sinhhocphothong/posts/136029336576795 Một số minh họa thiếu chất khoáng http://www.sittovietnam.com/trung-tam-kien-thuc/854/vai-tro-mot-so-loai.html http://www.sittovietnam.com/trung-tam-kien-thuc/1210/mot-so-bieu-hienthieu.html Đánh giá Tiêu chí đánh giá nhóm : Giáo viên nhóm đánh giá cho điểm nhóm khác theo tiêu chí dưới: Thời gian điểm Đúng quy định điểm Quá 1’ quy định điểm Quá 2’ quy định điểm Quá 3’ quy định trở lên Tổ chức báo cáo Có từ thành viên trở lên không tham gia trình trình bày vắng mặt không xin phép Bài báo - Thiết kế đẹp - Thiết kế xấu - Thiết kế xấu - Thiết kế xấu cáo - Bố cục rõ - Bố cục rõ ràng - Bố cục không - Bố cục không ràng rõ ràng rõ ràng - Đầy đủ nội - Đầy đủ nội - Đầy đủ nội - Không đầy đủ dung dung dung nội dung - Thuyết trình - Thuyết trình trôi - Thuyết trình - Thuyết trình trôi chảy chảy trôi chảy không trôi chảy Trả lời câu - Một số thành - thành viên trả - thành viên - thành viên hỏi viên trả lời lời trả lời trả lời - Nhanh - Nhanh - Chậm - Chậm - Chính xác - Chính xác - Chính xác - Không xác Đánh giá cá nhân Mỗi cá nhân HS hoàn thành kiểm tra 10 câu/ 15 phút Nhóm Cá nhân tự đánh giá Mỗi nhóm nộp bảng điểm chứa điểm thành viên nhóm, điểm thành viên nhóm tự đánh giá sở đóng góp thành viên vào sản phẩm Kết luận Các thành viên nhóm tham gia vào trình trình bày Có thành viên không tham gia trình trình bày vắng mặt không xin phép Có thành viên không tham gia trình trình bày vắng mặt không xin phép Chúc mừng em hoàn thành xong nhiệm vụ Qua học này, em biết tầm quan trọng chất khoáng với thực vật mà biết cách chăm sóc cho có đủ dinh dưỡng Cô hy vọng em vận dụng tốt kiến thức để phát trồng vườn, ruộng …xem có bị thiếu chất khoáng không - Lưu ý học sinh: Trong trình thực nhiệm vụ, HS trao đổi với GV cần thiết lớp qua email Buổi báo cáo diễn vào tiết học tới, cụ thể: + Tiết 1: Nhóm 1, 2, tiến hành báo cáo + Tiết 2: Nhóm báo cáo; 15 phút giáo viên củng cố kiến thức; 15 phút lại lớp làm kiểm tra 10 câu/15 phút + Mỗi nhóm báo cáo không 10 phút, giáo viên học sinh nhóm khác nhận xét, trao đổi vòng phút sau nhóm trình bày * Các hoạt động dạy học: TIẾT Vai trò, nhu cầu chất khoáng cần thiết cho - Hoạt động 1: Báo cáo chất khoáng cần thiết cho thực vật (15 phút) Nhóm trình bày thuyết trình báo cáo sản phẩm vòng 10 phút GV HS khác nhận xét, trao đổi vòng phút sau trình bày nhóm - Hoạt động 2: Báo cáo vai trò chất khoáng thực vật (15 phút) Nhóm trình bày thuyết trình báo cáo sản phẩm vòng 10 phút GV HS khác nhận xét, trao đổi vòng phút sau trình bày nhóm - Hoạt động 3: Báo cáo nhu cầu chất khoáng thực vật (15 phút) Nhóm trình bày thuyết trình báo cáo sản phẩm vòng 10 phút GV HS khác nhận xét, trao đổi vòng phút sau trình bày nhóm TIẾT Giới thiệu số loại phân bón hóa học - Hoạt động 1: Báo cáo giới thiệu số loại phân bón (15 phút) Nhóm trình bày thuyết trình báo cáo sản phẩm vòng 10 phút GV HS khác nhận xét, trao đổi vòng phút sau trình bày nhóm - Hoạt động 2: Củng cố kiến thức (15 phút) GV hệ thống hóa kiến thức, nội dung trọng tâm học sơ đồ tư - Hoạt động 3: Kiểm tra (15 phút) Tất học sinh lớp làm kiểm tra 10 câu trắc nghiệm khách quan vòng 15 phút V Kiểm tra, đánh giá Xây dựng bảng mô tả mức yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) loại câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá trình dạy học chủ đề Các câu hỏi/bài tập tương ứng với loại/mức độ yêu cầu mô tả dùng trình tổ chức hoạt động học học sinh (phần câu hỏi, tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh: Tăng cường tập vận dụng, tập có tình gắn với thực tiễn, thực nghiệm)” Ví dụ ma trận, đề kiểm tra đánh giá cho chủ đề “Chất khoáng cho thực vật” Ma trận kiểm tra 10 câu trắc nghiệm khách quan /15 phút cuối chủ đề: Nội dung Nhận Thông biết hiểu Vận dụng Chất khoáng cho thực vật Vai trò chất khoáng Nhu cầu chất khoáng Bổ sung chất khoáng Tổng Câu Chọn phát biểu phát biểu đây: Vận dụng Tổng cao 3 3 10 A Các nguyên tố đại lượng cần thiết cho gồm: C, H, O B Nguyên tố vi lượng nguyên tố chiếm < 200 mg/kg chất khô C Các nguyên tố vi lượng gồm: S, Ca, Mg D Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu thường chia thành nguyên tố đại lượng nguyên tố vi lượng Câu Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu A nguyên tố mà thiếu không hoàn thành chu trình sống B thay nguyên tố khác C phải trực tiếp tham gia vào trình chuyển hóa vật chất thể D A, B, C Quan sát hình trả lời câu 3, 4, Thông tin: Các a, b, c, d có độ tuổi, trưởng thành thời kì Câu Biết a bón đủ chất khoáng, b thiếu A Nitơ B Photpho C Kali D Mg Câu Biết a bón đủ chất khoáng, c thiếu A Nitơ B Photpho C Kali D Mg Câu Biết a bón đủ chất khoáng, d thiếu A Nitơ B Photpho C Kali D Mg C Kali D Vi C Kali D Vi Câu Chất khoáng mà lấy cần nhiều là: A Nitơ B Photpho lượng Câu Chất khoáng mà lấy củ cần nhiều là: A Nitơ lượng B Photpho Câu Vào vụ đông xuân, trời rét, vừa gieo mạ xong người ta thường rắc lên ruộng mạ lớp tro mỏng, với mục đích A làm cho mạ dễ hấp thu nitơ, phát triển nhanh B làm cho mạ dễ hấp thu nước C ủ ấm cho mạ D cung cấp kali tăng tính chịu rét cho mạ Câu Để tăng suất trồng, nông dân đồng sông Cửu Long mua phân bón Cửa hàng phân bón huyện có số loại phân đạm Phân đạm phù hợp với loại đất đồng sông Cửu Long để tăng suất A amoni sunfat (NH4)2SO4 B amoni nitrat NH4NO3 C ure (NH2)2CO D canxi nitrat Ca(NO3)2 Câu 10 Phân bón X có chứa 80% NH4NO3 Phân bón Y có chứa 82% Ca(NO3)2 Một bác nông dân cần 65 kg Nitơ để bón ruộng nên chọn loại phân mua kg? A Chọn phân X, 200 gam B Chọn phân Y, 200 gam C Chọn phân X, 400 gam D Chọn phân Y, 400 gam [...]... sinh: Tăng cường các bài tập vận dụng, bài tập có tình huống và gắn với thực tiễn, thực nghiệm)” Ví dụ ma trận, đề kiểm tra đánh giá cho chủ đề Chất khoáng cho thực vật Ma trận bài kiểm tra 10 câu trắc nghiệm khách quan /15 phút cuối chủ đề: Nội dung Nhận Thông biết 2 hiểu Vận dụng Chất khoáng cho thực vật Vai trò của chất khoáng 3 Nhu cầu chất khoáng 2 Bổ sung chất khoáng Tổng 2 3 2 Câu 1 Chọn phát biểu... giá 1 Xây dựng bảng mô tả 4 mức yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của các loại câu hỏi /bài tập kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học chủ đề 2 Các câu hỏi /bài tập tương ứng với mỗi loại/mức độ yêu cầu được mô tả dùng trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh (phần câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh: Tăng cường các bài tập... phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể D cả A, B, C Quan sát hình dưới và trả lời các câu 3, 4, 5 Thông tin: Các cây a, b, c, d có cùng độ tuổi, là các cây trưởng thành đang trong thời kì ra quả Câu 3 Biết rằng cây a được bón đủ chất khoáng, như vậy cây b thi u A Nitơ B Photpho C Kali D Mg Câu 4 Biết rằng cây a được bón đủ chất khoáng, như vậy cây c thi u A Nitơ B Photpho... đủ chất khoáng, như vậy cây d thi u A Nitơ B Photpho C Kali D Mg C Kali D Vi C Kali D Vi Câu 6 Chất khoáng mà cây lấy lá cần nhiều là: A Nitơ B Photpho lượng Câu 7 Chất khoáng mà cây lấy củ cần nhiều là: A Nitơ lượng B Photpho Câu 8 Vào vụ đông xuân, trời rét, khi vừa gieo mạ xong người ta thường rắc lên ruộng mạ một lớp tro mỏng, với mục đích A làm cho mạ dễ hấp thu nitơ, phát triển nhanh B làm cho. .. động 1: Báo cáo giới thi u một số loại phân bón (15 phút) Nhóm 4 trình bày bài thuyết trình báo cáo sản phẩm trong vòng 10 phút GV và HS khác nhận xét, trao đổi trong vòng 5 phút sau sự trình bày của nhóm 4 - Hoạt động 2: Củng cố kiến thức (15 phút) GV hệ thống hóa kiến thức, nội dung trọng tâm bài học bằng sơ đồ tư duy - Hoạt động 3: Kiểm tra (15 phút) Tất cả học sinh trong lớp làm bài kiểm tra 10 câu... 3 2 3 2 3 10 A Các nguyên tố đại lượng cần thi t cho cây chỉ gồm: C, H, O B Nguyên tố vi lượng là nguyên tố chiếm < 200 mg/kg chất khô của cây C Các nguyên tố vi lượng chỉ gồm: S, Ca, Mg D Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thi t yếu thường được chia thành nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng Câu 2 Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thi t yếu là A nguyên tố mà thi u nó cây không hoàn thành được chu trình... mỏng, với mục đích A làm cho mạ dễ hấp thu nitơ, phát triển nhanh B làm cho mạ dễ hấp thu nước C ủ ấm cho mạ D cung cấp kali tăng tính chịu rét cho mạ Câu 9 Để tăng năng suất cây trồng, một nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long đi mua phân bón Cửa hàng phân bón của huyện có một số loại phân đạm Phân đạm phù hợp với loại đất ở đồng bằng sông Cửu Long để tăng năng suất của cây là A amoni sunfat (NH4)2SO4 B... amoni nitrat NH4NO3 C ure (NH2)2CO D canxi nitrat Ca(NO3)2 Câu 10 Phân bón X có chứa 80% NH4NO3 Phân bón Y có chứa 82% Ca(NO3)2 Một bác nông dân cần 65 kg Nitơ để bón ruộng thì nên chọn loại phân nào và mua bao nhiêu kg? A Chọn phân X, 200 gam B Chọn phân Y, 200 gam C Chọn phân X, 400 gam D Chọn phân Y, 400 gam
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn: Chất khoáng cho thực vật (liên môn hóa học và sinh học), Bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn: Chất khoáng cho thực vật (liên môn hóa học và sinh học), Bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn: Chất khoáng cho thực vật (liên môn hóa học và sinh học), Chất khoáng là thành phần xây dựng nên các chất hữu cơ cơ bản nhất của tế bào và các cơ quan. Các nguyên tố khoáng có khả năng làm tăng tính chống chịu ... 

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay