giá trị lớn nhất giá tri nhỏ nhất

12 124 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:52

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG ĐÀ NẴNG GIÁ TRỊ LỚN NHẤT GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT Chú ý: Khi tìm GTLN GTNN hàm số, đề không yêu cầu tìm khoảng cụ thể tìm GTLN GTNN hàm số tập xác định GIẢI:
- Xem thêm -

Xem thêm: giá trị lớn nhất giá tri nhỏ nhất , giá trị lớn nhất giá tri nhỏ nhất , giá trị lớn nhất giá tri nhỏ nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay