Kiem tra 1 tiet PU OXI HOAKHU LOP 10

3 139 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:37

www.TAILIEUCHONLOC.NET Đề kiểm tra tiết lớp 10NC–Đề số Hợ tên học sinh : Điểm Nhận xét GV : (Học sinh sử dụng bảng tuần hoàn) Khoanh tròn đáp án câu trắc nghiệm làm tự luận trực tiếp vào đề I Phần trắc nghiệm Câu : Hãy xếp hạt vi mô cho theo thứ tự tăng dần số oxi hoá nitơ : NO 2, NH3, NO2–, NO3–-, N2H4, NH2OH, N2, N2O, NO A NH3 < N2H4 < NH2OH < N2 < N2O
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet PU OXI HOAKHU LOP 10 , Kiem tra 1 tiet PU OXI HOAKHU LOP 10 , Kiem tra 1 tiet PU OXI HOAKHU LOP 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay