tich hop lien mon phan bon hoa hoc 11 cb

24 182 3
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:29

Ngày soạn: 11/10/2016 GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN MÔN HÓA HỌC LỚP 11 CƠ BẢN Các môn học tích hợp bài: Hóa, sinh học, công nghệ, toán, địa lí Thời gian giảng: tiết (90 phút) Mục tiêu dạy học : - Kiến thức môn học đạt : +Môn Hóa học: Công thức hóa học, tính chất vật lí, tính chất hóa học, tác dụng cách điều chế phân bón + Môn Sinh học :Ảnh hưởng phân bón tới sinh trưởng phát triển trồng + Môn Công nghệ : Cách sử dụng phân bón trồng trọt cách hợp lý an toàn + Giáo dục môi trường : Dư lượng phân bón ảnh hưởng đến môi trường đất, nước, không khí gây ảnh hưởng sức khỏe người hướng giải + Môn Giáo dục Công dân : Có ý thức bảo vệ môi trường xử lí tình liên quan đến bảo vệ môi trường sức khỏe người -Kĩ năng: + Học sinh cần có lực tìm hiểu, thu thập, xử lí thông tin làm việc nhóm + Vận dụng kiến thức liên môn:Hóa học; Sinh học; Tích hợp giáo dục môi trường;Công nghệ; Giáo dục công dân học “Phân bón hóa học” -Thái độ : + Có ý thức tích cực hoạt động, độc lập tư hợp tác nhóm + Biết vận dụng linh hoạt kiến thức học vào vấn đề thực tiễn Đối tượng dạy học: Học sinh khối lớp 11 – Ban – Trường THPT Nguyễn Công Trứ Nghi Xuân Hà Tĩnh Ý nghĩa, vai trò chủ đề dạy học: - Gắn kết kiến thức, kĩ năng, thái độ môn học với nhau, với thực tiễn đời sống xã hội làm cho học sinh yêu thích môn học yêu sống - Biết vận dụng kiến thức để giải vấn đề xảy thực tế, từ tự xây dựng ý thức hành động cho thân - Qua việc thực dự án giúp giáo viên môn không nắm kiến thức môn dạy mà không ngừng trau dồi kiến thức môn học khác để tổ chức, hướng dẫn em giải tình huống, vấn đề đặt môn học nhanh hiệu - Tích hợp giảng dạy giúp học sinh phát huy khả tư tích cực, sáng tạo độc lập Như vậy, qua dự án học sinh không nắm thành phần, tính chất lí hóa phân bón mà thấy vai trò quan trọng phân bón, hiểu tác hại việc sử dụng phân bón không cách, từ nêu biện pháp bón phân thích hợp nhằm bảo vệ môi trường bảo vệ sức khỏe cộng đồng Thiết bị dạy học: • • • • Máy chiếu Máy ảnh Máy vi tính Hóa chất: Đạm urê, đạm amoni sunfat, phân lân, phân kali clorua, nước cất, dung dịch HCl loãng • Dụng cụ thí nghiệm: Ống nghiệm, giá, thìa, ống hút, Hoạt động dạy học tiến trình dạy học: - Cách thức: Mô tả giáo án slide powerpoint,sử dụng sơ đồ tư khái quát học - Thời gian: Bài học tiến hành tiết học (90 phút) - Phân bố thời gian dạy: Tiết 19: Hoạt động đến hoạt động Tiết 20: Hoạt động đến hoạt động - Trong trình dạy học chia thành hoạt động Các hoạt động tương ứng với nhiệm vụ mà giáo viên giao cho học sinh nhà chuẩn bị trước - Nhiệm vụ giáo viên: Chia nhóm, phân công nhiệm vụ cho nhóm chuẩn bị - Nhiệm vụ học sinh: Học sinh tự nghiên cứu tài liệu sách, tạp trí, thông tin mạng internet sưu tầm tư liệu trình bày kết powerpoint tranh ảnh, video Cụ thể chia hoạt đông cho nhóm sau: Tiết 19: Hoạt động đến hoạt động + Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm phân bón hóa học gì, có loại? + Hoạt động 2: Tìm hiểu loại phân bón hóa học: phân đạm,phân lân, phân kali + Hoạt động 3: Tìm hiểu cách bón phân hiệu + Hoạt động 4: Vận dụng kiến thức học giải đáp câu hỏi thực tế tích hợp giáo dục môi trường Tiết 20: Hoạt động đến hoạt động + Hoạt động 5: Tìm hiểu số loại phân khác + Hoạt động 6: Tìm hiểu dư lượng phân bón ảnh hưởng đến trồng người môi trường +Hoạt động 7: Tìm hiểu hoạt động sản xuất phân bón, ảnh hưởng đến môi trường? + Hoạt động 8: Tìm hiểu mô hình trồng dưa phát triển kinh tế địa bàn số xã huyện Nghi Xuân từ đề xuất cách bón phân hợp lý để sản xuất dưa an toàn đạt hiệu xuất cao Tiết 19, 20: Bài 12: PHÂN BÓN HÓAHỌC Kiến thức liên quan đến học: Kiến thức muối amoni, muối nitrat, photphat I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: HS biết: - Khái niệm phân bón hóa học phân loại - Thành phần, tác dụng, điều chế phân đạm, lân, kali, NPK vi lượng - Tác hại dư lượng phân bón ảnh hưởng đến trồng, người môi trường Kĩ năng: - Quan sát mẫu vật, làm thí nghiệm nhận biết số phân bón hóa học - Sử dụng an toàn, hiệu số phân bón hoá học - Tính khối lượng phân bón cần thiết để cung cấp lượng nguyên tố dinh dưỡng - Kĩ tư độc lập làm việc nhóm 3.Tháiđộ: - Học sinh có ý thức tích cực học, thông qua em yêu thích môn hóa học, môn Sinh học;Công nghệ; Giáo dục công dân Sử dụng kiến thức liên môn để giải số tình cụ thể - Học sinh hứng thú với việc sử dụng kiến thức liên môn để giải số tình cụ thể - Học sinh có ý thức bảo vệ môi trường sống II CHUẨN BỊ : * Chuẩn bị giáo viên: Một số tranh ảnh, tư liệu sản xuất loại phân bón Việt Nam: Nhà máy phân đạm Hà Bắc; Nhà máy Supephotphat Lâm Thao; Mỏ apatit Máy chiếu, bảng nhóm, bút dạ, giấy A4, máy vi tính Mẫu vật loại phân bón Sơ đồ nội dung học thành phần, tính chất, cách điều chế loại phân GV chia nhóm học sinh thành nhóm cho học sinh chuẩn bị trước nhà Phiếu học tập theo phụ lục 01 * Chuẩn bị học sinh:(theo phụ lục 01) III PHƯƠNG PHÁP: - Đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm - Phương pháp trực quan : sử dụng tranh ảnh, mẫu vật thật, xem phim - Phương pháp thuyết trình IV THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG Tiết 19: Ổn định tổ chức – Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Bài mới: Vào bài: GV chiếu hình ảnh sau cho học sinh nhận xét: sinh trưởng trường hợp sau: HS: Sau sử dụng phân bón tốt GV: Cây sinh trưởng phát triển tốt bón phân đầy đủ Vậy phân bón hóa học gì?Có loại nào? Tác dụng, cách điều chế cách sử dụng loại tìm hiểu hôm HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm phân bón hóa học gì, có loại? Tích hợp môn sinh: GV: (?)Dựa vào kiến thức môn sinh học, cho biết xanh đồng hóa NỘI DUNG GHI BẢNG I Khái nệm: Phân bón hóa học hóa chất có chứa nguyên tố dinh dưỡng bón cho nhằm nâng cao suất trồng nguyên tố hóa học nào? Vì cần phải bón phân cho cây? HS: - Cây đồng hóa C,H,O từ CO2 H2O - Các nguyên tố hóa học khác N, P, K, hấp thụ trực tiếp từ đất nên đất bị nghèo dần chất dinh dưỡng, cần phải bón phân cho GV: (?) Phân bón hóa học gì? -Cho HS ghi khái niệm GV : Hãy kể tên số phân bón hóa học bà nông dân thường sử dụng ? HS: Có loại phân hóa học thường dùng phân đạm, phân lân, phân kali, phân hỗn hợp, phức hợp (phổ biến phân NPK) phân vi lượng Hoạt động nhóm: (?)Quan sát mẫu phân bón học sinh sưu tầm cho biết loại phân nào, màu sắc chúng? Gv thực thí nghiệm hòa tan mẫu phân bón, hs quan sát rút nhận xét để vào - HĐ nhóm, trả lời câu hỏi - HS trả lời Phân lân , kali , urê - GV chiếu hình ảnh số loại phân bón hóa học thông dụng cho học sinh xem Phân đạm Phân lân Phân kali phân hỗn hợp phức hợp Hoạt động 2: Tìm hiểu loại phân bón hóa II Tìm hiểu loại phân bón hóa học: phân học: phân đạm,phân lân, phân kali đạm,phân lân, phân kali GV:(?) Xác định nguyên tố hóa học đặc trưng có loại phân bón đó? Phân loại chúng dựa theo số lượng NTHH có loại? * Các nội dung tích hợp sau lồng vào học: - tích hợp môn sinh: GV :+ (?) Vận dụng kiến thức môn sinh học, giải thích khí Nitơ chiếm 78 % thể tích khí mà ta phải bón đạm cho cây? Nitơ có vai trò trồng? HS: Cây không hấp thụ trực tiếp Nitơ mà hấp thụ dạng muối Nitơrat (NO3- ) muối amoni(NH4 +) tan nước + (?)Dựa vào kiến thức môn sinh học, cho biết nguyên tố P có vai trò với thực vật?Vậy bón vào thời kì trồng thích hợp nhất? HS: Photpho (P) kích thích phát triển rễ tốt cho thời kỳ sinh trưởng + (?)Nguyên tố Kali có vai trò phát triển trồng? - Chiếu hình ảnh tác dụng phân Kali trồng HS: Kali kích thích hoa , làm hạt, tăng khả chịu rét, chịu hạn, chống bệnh - Tích hợp môn toán: (?) Dựa vào kiến thức môn toán, tính xem hàm lượng dinh dưỡng có loại phân bón trên? Ví dụ: Hãy tính độ dinh dưỡng đạm urê nguyên chất ? HS : %m N = 2.14 100 = 46,67% 60 - Chiếu đáp án - Tích hợp môn công nghệ: (?) Dựa vào kiến thức môn công nghệ , cho biết phân Phân đạm: Phân lân đạm có đặc điểm nào? Cách bảo quản sao? - Tích hợp môn mĩ thuật: (?) Các loại phân đạm, lân, kali thị trường thường có đặc điểm màu săc, hình dạng mẫu bao bì nào?GV chiếu mẫu bao bì phổ biến cho lớp xem GV : Yêu cầu hs thảo luận nội dung sau sau gọi hs điền vào bảng phụ ( gợi ý giao nhà cho nhóm) kẻ bảng: + Tên phân? + Chất tiêu biểu + Phương pháp điều chế? + Tác dụng ? + Ưu – nhược điểm độ dinh dưỡng Gv yêu cầu nhóm nóm phân công thực → Gv nhận xét - Bao màu trắng, ghi rõ hàm lượng dinh dưỡng, liều lượng, cách sử dụng, bảo quản-> Rất thuận tiện cho người sử dụng Hạt nhỏ để dễ hòa tan nước INCLUDEPICTURE "http://nhipcaunhanong.files.wordpress.com/2012/0 3/05_phanhuucovavochinh2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://nhipcaunhanong.files.wordpress.com/2012/0 3/05_phanhuucovavochinh2.jpg" \* MERGEFORMATINET NHÓM Hoàn thành vào bảng sau: Tên phân Chât tiêu biểu 1.Phân đạm amoni NH4Cl (NH4)2SO4, NH4NO3… PP điều chế Cho amoniac tác dụng với dung dịch axit 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 Phân NaNO3, muối cacbonat + axit đạm Ca(NO3)2… nitric nitrat CaCO3 + HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O Tác dụng với trồng Ưu – Nhược điểm Độ dinh dưỡng - Cung cấp N dạng NH4+ cho - Tác dụng : kích thích trình sinh trưởng , tăng tỉ lệ protêin thực vật * Ưu điểm:+ Dùng để bón cho loại đất kiềm * Nhược : + Làm đất chua *:Độ dinh dưỡng % N >20% * Chú ý: Không bón với vôi - Cung cấp N dạng NO3- cho *Ưu:+ Có môi trường trung tính ,phù hợp với đất chua mặn * Nhược: dễ chảy rữa dễ bị rửa trôi * Độ dinh dưỡng % N Ca(NO3)2: 13~ 15% Urê NH2)2CO CO + 2NH3 → (NH2)2CO + H2O - Cung cấp N dạng NH4+ cho tan nước -> (NH4)2CO3 *Ưu: urê có môi trường trung tính, phù hợp với nhiều loại đất *Độ dinh dưỡng %N lớn: khoảng 46% nên dùng nhiều NHÓM 2: Tên phân lân Chất tiêu biểu( tpchính) Ca(H2PO4)2 Supephotphat CaSO4 không đơn tan PP điều chế Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 →Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4 Ưu - Nhược điểm Và độ dinh dưỡng * Nhược: Nhiều CaSO4 nên tan tan chậm 14 → 20% P2O5 *Ưu: Chứa 40 → 50% P2O5 (độ dinh dưỡng cao) Dễ tan Ca(HPO4)2 Supephotphat kép Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + CaSO4 Phân lân Hỗn hợp phốt nung chảy phát silicat canxi magie Trộn bột quặng apatit với đá xà vân( *Ưu: Không tan nên bị MgSiO3) rủa trôi * Nhược :Phân lân nung chảy thích hợp với đất chua Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 → 3Ca(H2 PO4)2 NHÓM 3: chuẩn bị nháp gọi em lên bảng viết với câu hỏi gợi ý: - Phân Kali ? có tác dụng với trồng? - Đánh giá cách nào? - Những loại hợp chất dùng làm phân kali? GV nhận xét bổ sung tổng kết nội dung cần nhớ Phân kali: - Cung cấp nguyên tố Kali cho dạng ion K+ - Tác dụng : tăng cường sức chống bệnh , chống rét chịu hạn - Đánh giá hàm lượng % K2O VD: %K2O( K2CO3) Hoạt động 3: Tìm hiểu cách bón phân hiệu III Tìm hiểu cách bón phân hiệu ( gọi em đại diện nhóm với chuẩn bị nhà lên thuyết trình) Sau gv bổ sung 1.Phân Đạm : Cần nhiều cho ăn loại rau,thường bón sớm lúc non GV: Theo tổ chức FAO, nước ta, năm 1990, trung bình phân bón làm tăng 35% tổng sản lượng, bón chất dinh dưỡng nguyên chất thu 13 hạt ngũ cốc Vậy cần bón phân hóa học cho hợp lý hiệu quả? Cụ thể hs chiếu nội dung sau diễn thuyết: +Phân Đạm : Cần nhiều cho ăn loại rau,thường bón sớm lúc non - - - Cần bón đạm nhiều cho trồng giai đoạn đầu để phát triển mở rộng diện tích quang hợp (phát triển thân lá, đẻ nhánh, phân cành tạo tán) tiền đề suất cao Bón đạm phải vào đất đai, lượng mưa hay trồng trước (đất có thành phần giới nhẹ phải bón nhiều lần, lượng mưa lớn nên giảm đạm bón, vụ trước làm giàu đạm cho đất vụ sau bón đạm…) Nên bón đạm vào lúc chiều mát, lúa bón giữ mực nước nông - cm Bón đạm sâu vào đất pha tưới cho trồng cạn để tránh đạm Ngoài ra, trộn đạm với lân nên dùng tránh chảy nước + Phân Lân: Cần nhiều cho lấy thân, củ, hoa:cây họ đậu, mía…, dùng bón lót - Vì lân SX chủ yếu theo cách (dùng axit sunphuric đặc để khử quặng thành lân (lân supe) nên lân có PH từ - 4,5(gây chua đất) Trong lân nung chảy lại có tính kiềm (PH = - 8,5) quặng nung chảy nhiệt độ cao thành lân Do cần kiểm tra để biết đất ruộng chua, trung tính hay kiềm mà chọn lân cho thích hợp - Cụ thể đất chua nên bón lân nung chảy, đất chua trung tính nên bón supe lân Là yếu tố chậm phân giải nên phân lân phải bón sớm cho (bón lót chủ yếu) - Bón lân nên kết hợp với phân chuồng Tốt supe lân nên ủ phân chuồng làm tăng hiệu suất lân, hạn chế cố định đất * Lưu ý: Khi bón lân phải giữ đủ độ ẩm cho đất, không để đất khô Mặt khác, bón nên trộn vào đất để phân gần rễ tốt 2.Phân Lân: Cần nhiều cho lấy thân, củ, hoa: họ đậu, mía…, dùng bón lót Bón lân qua Đậu hà lan Cà phe 3.Phân Kali: Bón cho ăn quả, lấy củ như: Bưởi, xoài, dưa chuột, khoai tây, cam, quýt….Bón vào lúc có làm cho có màu sắc đẹp + Phân Kali: Bón cho ăn quả, lấy củ như: Bưởi, xoài, dưa chuột, khoai tây, cam, quýt….Bón vào lúc có làm cho có màu sắc đẹp - Bón kali cho trồng cần tìm hiểu nhu cầu loại phân thời kỳ sinh trưởng Từng loại trồng khác có nhu cầu kali khác nhau…(thời kỳ phát triển sinh dưỡng cần ít, thời phát triển sinh thực cần nhiều đặc biệt lấy củ, quả) - Mặt khác, nông dân cần biết loại đất giàu kali ngược lại Cụ thể đất thịt nhẹ cát pha cần bón đủ lượng kali chút lượng trồng lấy Khi bón nên chia bón nhiều lần để hạn chế rửa trôi Không nên bón kali lượng lớn lúc bắt đầu gieo trồng Kali yếu tố dinh dưỡng mà trồng cần có tất giai đoạn trình sinh trưởng Sẽ sai lầm bón kali thời kỳ giai đoạn sinh thực Phân kali dùng làm phân lót, đặc biệt cần phải lót phân kali đất vụ trước trồng lấy củ Khi bón kali nên trộn vào đất - Đất cày vùi rơm rạ bón nhiều phân chuồng giảm lượng kali Đất có tỷ lệ sét nhiều đất để ải cách vụ bón kali chân đất khác IV Vận dụng kiến thức học giải đáp câu hỏi thực tế tích hợp giáo dục môi trường Hoạt động 4: Vận dụng kiến thức học giải đáp câu hỏi thực tế tích hợp giáo dục môi trường Trả lời: GV phát phiếu học tập chiếu lên bảng câu hỏi Câu 1: Đạm urê sử dụng rộng rãi hàm lượng N thực tế cho học sinh trả lời: cao (46%), tan nhiều nước, dễ hấp thụ có MT trung tính phù hợp với nhiều vùng đất Phiếu học tập: Câu 2: đạm chứa gốc NH4+ có tính axit nên làm Câu 1: Hiện nay, loại đạm sử dụng nhiều chua đất nhất?và lại gọi đạm lá, lá? Câu 3: Không,vì: Câu 2: không nên bón đạm cho đất chua? NH4+ + OH- NH3+ H2O Câu 3: Vậy bón đạm amoni urê với vôi bột không? Câu 4:Trời rét đậm không nên bón phân Ure cho phân Ure tan nước thu nhiệt làm nhiệt độ hạ, Câu 4: Tại trời rét đậm không nên bón ure? không hấp thụ được, có trường hợp bị ngộ độc chết Câu 5: Tại tưới nước tiểu cho trồng lại xanh tốt? Câu : Phân lân nung chảy muối trung hoà cation bazơ mạnh anion gốc axit axit trung bình Câu : Tại phân lân tự nhiên phân lân nung nên có tính kiềm (pH=8), có tác dụng khử chua chảy không tan nước sử dụng làm nên thích hợp với vùng núi đá vôi, đât chua bạc màu phân bón ? Tại phân lân nung chảy phù hợp với đất chua? Câu 7:Trong tro có chứa K2CO3 nên bón tro cho Câu 7:Tại dùng tro bón cho trồng đặc biệt trồng bón phân kali cho Bón tro bếp cho vào mùa đông có tác dụng gì?nêu số ví dụ thực tế trồng làm trồng phát triển mạnh, tăng khả địa phương em chống rét, chịu hạn Câu 8:Giải thích câu thành ngữ sau: Lúa chiêm lấp lóđầu bờ - sau mùa gặt bà nông dân thường đốt rơm rạ đồng làm phân Hễ nghe tiếng sấm, phất cờ mà lên Câu 8:Dưới tác dụng nhiệt độ cao, tia lửa điện sấm chớp, N2 không khí bị biến đổi thành đạm dạng ( NO3-, NH4+)cung cấp cho Tại sau mưa giông lúa (cây cối )lại xanh tốt? -Hiện phân đạm loại phân bón hoá học dùng phổ biến để bón cho rau xanh, cần có lưu ý sử dụng loại phân bón để đảm bảo vệ sức khỏe môi trường? -Tại số ngư dân dùng phân đạm ure để bảo quản hải sản đánh bắt biển? Hải sản bảo quản có ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng? Cũng cố : - Có thể nói đạm, lân, kali nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho trồng Chúng nguồn phân bón đa lượng mà trồng lấy để tạo suất, chất lượng cho nông sản sau Vì bón phân đúng, đủ cân đối điều kiện cần thiết thâm canh trồng nhằm nâng cao giá trị canh tác - GV chiếu tập TNKQ lên bảng lớp làm nhanh Câu 1: Đạm urê có thành phần A (NH4)2CO3 B (NH2)2CO C NH4Cl D Ca(H2PO4)2 Câu 2: Khi bón đạm amoni cho cây, không bón A phân hỗn hợp B phân kali C phân lân D Vôi Câu 3: Phân lân nung chảy phù hợp với đất có môi trường A Axit B Bazơ C Trung tính D Cả A, B, C Câu 4: Sau bón đạm cho rau thu hoạch rau thời gian tốt để sản phẩm an toàn với người sử dụng đem lại hiệu kinh tế cao cho người nông dân? Giải thích? A 1-3 ngày sau bón B 10-15 ngày sau bón C 5-9 ngày sau bón D 16-20 ngày sau bón Câu 5: Cây trồng hấp thu nguyên tố Nitơ, Photpho, Kali dạng C NO3-, P, K+ D NH4+, H2PO4-, K+ A NH3, P2O5, K2O B N2, PO43-, K+ Câu 6: Một loại phân Lân nung chảy có chứa 30% Ca3 (PO4)2 Độ dinh dưỡng phân Lân là: A 30% B 13,74% C 16,03% D 18,4% Câu 7: Loại phân bón có tác dụng làm tăng sức chống bệnh, chống rét, chịu hạn, giúp hấp thụ đạm tốt A Phân Đạm B Phân Lân C Phân Kali Câu 8: Cách điều chế ”HNO3+ muối cacbonat” loại phân bón sau đây: A Đạm Nitrat B Đạm C Supe photphat đơn D Phân Kali Câu 9: Loại phân bón hóa học dùng để bón cho trồng đạng thời kì sinh trưởng mạnh có tác dụng làm cành cứng khỏe, hạt chắc, củ, to A Phân Đạm B Phân Lân Phân Kali BTVN : - Câu 10: Theo tiêu chuẩn sản xuất rau an toàn: Lượng phân bón cho 1ha 20 - 25 phân chuồng hoai mục, 350 - 400 kg super lân, 300 kg đạm urê, 200 kg phân kali Vậy muốn trồng rau bắp cải vườn nhà có diện tích 40 m2 em cần lượng phân bón loại Đáp số: 80-100 kg phân chuồng hoai mục, 1,4 – 1,6 kg supe Lân, 1,2 kg đạm ure, 0,8 kg Kali - Chuẩn bị nội dung cho tiết ngoại khóa sau Tiết 20: Bài cũ: Hoàn thành dãy biến hóa sau : HNO3  KNO3 H3PO4 Ca(H2PO4)2  (NH4)2HPO4 HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG GHI BẢNG Hoạt động 5: Tìm hiểu số loại phân khác V MỘT SỐ LOẠI PHÂN KHÁC Phân hỗn hợp phân phức hợp - GV: Phân hỗn hợp phân phức hợp giống - Là loại phân chứa đồng thời hai nguyên tố dinh dưỡng khác ? * Phân hỗn hợp : => HS: Tìm hiểu SGK- Thực tế, trả lời - Chứa nguyên tố N , P , K gọi phân NPK - Đều chứa nhiều nguyên tố phân - Nó trộn từ phân đơn theo tỉ lệ N:P:K định tuỳ - Khác trình điều chế theo loại đất trồng + Khái niệm phân hỗn hợp phân phức Ví dụ : nitrophotka hỗn hợp : (NH4)2HPO4 Và KNO3 hợp ? * Phân phức hợp : hỗn hợp chất tạo đồng thời + Cách điều chế? tương tác hoá học chất  HS trả lời Sản xuất tương tác hoá học chất Ví dụ: amophot hỗn hợp (NH4)2HPO4 NH4H 2PO4 phản ứng NH3 + H3PO4 Phân vi lượng - Cung cấp hợp chất chứa nguyên tố Bo, kẽm , Mn , Cu , Mo … - GV: + Phân vi lượng ? - Cây trồng cần lượng nhỏ - Phân vi lượng đưa vào đất với phân bón vố + Tại phải bón phân vi lượng cho hữu đất ? - HS: - Sau thời gian đất nguyên tố vi lượng cần bổ xung cho theo đường phân bón Hoạt động 6: Tìm hiểu dư lượng phân bón ảnh hưởng đến trồng người môi trường - Việc lam dụng bón nhiều phân bón, không hấp thu hết gây ảnh hưởng đến trồng, người môi trường GV: Yêu cầu HS nhóm lên trình bày HS: Nhóm lên bảng trình bày phần chuẩn bị INCLUDEPICTURE "http://thegioinongnghiep.com/images/nongnghiepnongthon/h nhóm uong-dan-ky-thuat/ngo-doc-cap-tinh.jpg" \* GV: Cho nhóm khác nhận xét, bổ sung MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://thegioinongnghiep.com/images/nongnghiepnongthon/h kết luận uong-dan-ky-thuat/ngo-doc-cap-tinh.jpg" \* MERGEFORMATINET GV: Đặt câu hỏi cho nhóm GV: Bón nhiều phân bị chết sao? HS:Bón nhiều phân bón tạo môi trường ưu trương nên không hút nước GV: Khắc phục cách nào? HS: Bón phân hóa học vừa đủ, phù hợp nhu cầu trồng GV bổ sung thêm -Trồng xen canhví dụ trồng họ đậu để cải tạo đất tăng lượng đạm cho đất cách tự nhiên - Cần sử dụng loại phân bón dạng chậm tan để trồng sử dụng cách từ từ tăng hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng, giảm chi phí, giảm ô nhiễm môi trường INCLUDEPICTURE "http://thegioinongnghiep.com/images/nongnghiepnongthon/h - Tăng cường bón phân hữu có tác dụng làm uong-dan-ky-thuat/hoi-chung-tre-xanh-o-nguoi-lon.jpg" \* tăng hàm lượng mùn đất, tăng khả MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE giữ phân "http://thegioinongnghiep.com/images/nongnghiepnongthon/h uong-dan-ky-thuat/hoi-chung-tre-xanh-o-nguoi-lon.jpg" \* GV: Thông báo:Theo ông Đinh Vũ Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ Môi trường (Bộ NN&PTNT), nông dân thiếu hiểu biết, sử dụng phân bón bừa bãi, năm có tới 60-65% lượng phân đạm bị trồng "chê" (tương đương 1,77 triệu tấn), gần 60% lượng lân (khoảng 2,1 triệu tấn) kali (344 nghàn tấn) bón trồng không hấp thụ Lượng tồn sư lại môi trường đất MERGEFORMATINET - Các dạng phân hóa học muối INCLUDEPICTURE acid (hoặc muối kép muối đơn) nên "http://thegioinongnghiep.com/images/nongnghiepnongthon/h h?a tan thường gây chua cho môi trường đất uong-dan-ky-thuat/hoi-chung-tre-xanh-o-tre-em.jpg" \* - Sự tích lũy cao hóa chất dạng phân bón MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE gây hại cho môi trường sinh thái đất "http://thegioinongnghiep.com/images/nongnghiepnongthon/h mặt lí tính Đất nén chặt, đất trở nên chai uong-dan-ky-thuat/hoi-chung-tre-xanh-o-tre-em.jpg" \* cứng, tính thông khí đi, vi sinh vật hóa chất hủy diệt vi sinh vật - Nếu sản phẩm có chứa nhiều đạm, không cân đối th? đạm chuyển từ NH4+ sang NO3-, vào thể người NO3- chuyển sang dạng NO2-, gây hại cho tim, phổi gan VD: Dư lượng Nitrat gây hội chứng trẻ xanh (Methemoglobinemia), ung thư dày Đặc biệt, dư lượng Nitrat biểu rõ trẻ em MERGEFORMATINET Hội chứng trẻ xanh biểu người lớn trẻ em GV: Tại số ngư dân dùng phân đạm urê để bảo quản hải sản?Có ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng không? Theo em cách khắc phục nào? HS: Vì: + Khi urê hòa tan nước thu lượng nhiệt lớn, giúp hải sản giữ lạnh ức chế vi khuẩn gây thối hải sản không bị ươn, hỏng, làm cho hải sản tươi lâu + Giá rẻ - Khi ăn phải loại rau hải sản có chứa dư lượng phân urê cao người ăn bị ngộ độc cấp tính với triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy tử vong Nếu ăn rau hải sản có hàm lượng urê thời gian dài bị ngộ độc m?n tính, thường xuyên đau đầu không rõ nguyên nhân, giảm trí nhớ ngủ Khi hàm lượng N vượt ngưỡng cho phép, dẫn đến suy giảm hô hấp tế bào, làm tăng phát triển khối u tiền đề gây bệnh ung thư Cách khắc phục: - Dùng đá lẫn muối, để thùng kín, trì 00C (ngăn cấp đông) INCLUDEPICTURE "http://niengiamnongnghiep.vn/upload/article/extras/4818/uop ca bang muoi va nuoc da.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://niengiamnongnghiep.vn/upload/article/extras/4818/uop ca bang muoi va nuoc da.jpg" \* MERGEFORMATINET Ướp cá muối nước đá giúp bảo quản cá lâu Hoạt động 7: Tìm hiểu hoạt động sản xuất phân bón, ảnh hưởng đến môi trường? GV : Nhu cầu phân bón lớn, nhà máy phân bón nước phần đáp ứng nhu cầu nông dân nhiên hoạt động sản xuất ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường GV : Yêu cầu nhóm II lên trình bày - Một số công ty sản xuất phân bón hóa học nước ta -Một số nhà máy sản xuất phân đạm, lân : nhà máy đạm Phú Mỹ, đạm Hà bắc, nhà máy phân lân Ninh Bình, Văn Điển, Lâm Thao… - Quá trình sản xuất phân bónđã thải số hóa chất độc hại SO2, SO3, H2S, NO2, phốt pho… tích tụ, ngấm vào đất vào nước qua nhiều năm khiến môi trường khu vực xung quanh bị ô nhiễm nặng gây nên số bệnh nguy hiểm GV: Cho nhóm nhận xét, bổ sung GV: Kết luận, đánh giá GV:Thông báo: Theo thống kê Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, tính từ năm 1991 đến cuối năm 2005, xã Thạch Sơn có 304 người chết có tới 106 Nhà máy Supe photphot Hóa chất Lâm Thao ngày nhả đầy khói mang mùi khó chịu người (chiếm 34,86%) chết mắc bệnh ung thư Theo báo cáo đoàn khảo sát Cục Bảo vệ môi trường Viện Công nghệ môi trường không khí khu vực Thạch Sơn bị ô nhiễm nghiêm trọng chất khí sulfur oxide (SO 2, SO3), chì (Pb), sulfur hydro (H2S), amoniac (NH3), acid hydro (HCl), hydro florua (HF), nitrite kim loại (NO2) Hàm lượng thông số vượt tiêu chuẩn môi trường VN cho phép Các chất ô nhiễm tập trung chủ yếu xung quanh khu vực Công ty supephôtphat hóa chất Lâm Thao Công ty cổ phần pin ăcqui Vĩnh Phú Hậu ô nhiễm môi trường vô nguy hiểm, có ảnh hưởng không tới sức khỏe người sống mà hệ tương lai phải gánh chịu INCLUDEPICTURE "http://www.tiennong.vn/UserFiles/images/Tintuc/nha_may_t ien_nong(1).jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.tiennong.vn/UserFiles/images/Tintuc/nha_may_t ien_nong(1).jpg" \* MERGEFORMATINET GV: Vậy cần phải có biện pháp để làm không khí xung quanh ? HS : Trồng rừng, trồng cây, bảo vệ môi trường sống xung quanh, tuyên truyền GV bổ sung : Trong gia đình trồng số loại trồng máy lọc không khí tự nhiên, hiệu nhện, lan ý, cọ cảnh, kim tiền… INCLUDEPICTURE "http://moitruong.com.vn/Upload/48/Nam_2014/Thang_5/ Ngay_12/may loc tu nhien 1_moitruog.com.vn.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://moitruong.com.vn/Upload/48/Nam_2014/Thang_5/ Ngay_12/may loc tu nhien 1_moitruog.com.vn.jpg" \* MERGEFORMATINET Cây lan ý Hoạt động 8: Tìm hiểu cách bón phân hợp lí cho loại trồng địa bàn huyện Nghi Xuân nói chung mô hình trồng dưa phát triển kinh tế địa bàn số xã huyện Nghi Xuân từ đề xuất cách bón phân hợp lý để sản xuất dưa an toàn đạt hiệu xuất cao GV: Yêu cầu nhóm IV lên trình bày INCLUDEPICTURE "http://moitruong.com.vn/Upload/48/Nam_2014/Thang_5/ Ngay_12/may loc tu nhien 2_moitruog.com.vn.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://moitruong.com.vn/Upload/48/Nam_2014/Thang_5/ Ngay_12/may loc tu nhien 2_moitruog.com.vn.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://moitruong.com.vn/Upload/48/Nam_2014/Thang_5/ Ngay_12/may loc tu nhien 2_moitruog.com.vn.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://moitruong.com.vn/Upload/48/Nam_2014/Thang_5/ Ngay_12/may loc tu nhien 2_moitruog.com.vn.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://moitruong.com.vn/Upload/48/Nam_2014/Thang_5/ Ngay_12/may loc tu nhien 2_moitruog.com.vn.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://moitruong.com.vn/Upload/48/Nam_2014/Thang_5/ Ngay_12/may loc tu nhien 2_moitruog.com.vn.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://moitruong.com.vn/Upload/48/Nam_2014/Thang_5/ Ngay_12/may loc tu nhien 2_moitruog.com.vn.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://moitruong.com.vn/Upload/48/Nam_2014/Thang_5/ Ngay_12/may loc tu nhien 2_moitruog.com.vn.jpg" \* MERGEFORMATINET GV: Cho nhóm khác bổ sung GV: Nhận xét bổ sung Yêu cầu HS nêu Mô hình trồng dưa phát triển kinh tế địa bàn số xã huyện Nghi Xuân -Loại đất : đất cát vùng biển - Các loại rau hay trồng: loại dưa gang, dưa nứt, dưa lê, dưa hấu - Dưa trồng hợp với đất cát vùng biển xã Cổ Đạm, Xuân Thành, Xuân Mỹ Theo bà nông dân nơi đây, chi phí giống, phân bón, chăm sóc dưa thấp nhiều lần so với trồng lạc Thời gian sinh trưởng, hoa, kết trái dưa lại ngắn Cùng diện tích giá trị dưa cao gấp – lần so với trồng lạc Gặp thời tiết thuận lợi, ấm áp năm dưa Cổ Đạm trúng mùa lớn, đầu tương đối ổn định Lá nhện INCLUDEPICTURE "http://moitruong.com.vn/Upload/48/Nam_2014/Thang_5/ Ngay_12/may loc tu nhien 5_moitruog.com.vn.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://moitruong.com.vn/Upload/48/Nam_2014/Thang_5/ Ngay_12/may loc tu nhien 5_moitruog.com.vn.jpg" \* -Một số sử dụng phân chuồng hữu hoai mục, nước giải để bón cho MERGEFORMATINET Cây cọ cảnh Vụ Xuân Hè năm nhiều hộ nông dân trồng bầu, dưa, củ xã Cổ Đạm ,huyện Nghi Xuân( Hà Tĩnh) trúng mùa thắng lớn Giải pháp cụ thể : Bón phân: Lượng phân bón cho sào khoảng 300kg phân chuồng phân hữu vi sinh thay thế( 30kg) + 7- 8kg u rê + 10-12kg kali + 25-30 kg supe lân - Bón lót: toàn phân chuồng 3kg u rê + kg kali vào rạch cách gốc dưa 20cm - Bón thúc lần 1: kết hợp với vun xới sau trồng 15- 20 ngày: Bón 2kg đạm + kg kali - Bón thúc lần 2: Khi có hoa nở, bón 2kg đạm + kg kali - Bón thúc lần 3: Sau trồng 40- 45 ngày, bón hết lượng phân lại Lưu ý: Trước lần bón thúc đợt tưới nhử cho dưa non 0,5 kg u rê + 1kg supe lân kết hợp với phun phân vi lượng qua Tốt nên sử dụng phân bón chuyên dùng cho dưa để bổ sung dinh dưỡng cho dưa kịp thời Củng cố: => GV: Tổng kết chung: Phân bón hóa học phá hủy hệ sinh thái chuỗi thức ăn vi sinh vật Đất cần vi khuẩn để phân hủy chất hữu cơ, đất tốt cần có tỷ vi khuẩn muỗng cà phê! Phân hóa học làm tăng lượng nitơ rễ cây; giun, vi khuẩn,… sống đó, đất trở thành đất chết! Tệ hại hơn,việc phun bón thừa phân hóa học gây lắng đọng nitrat, ô nhiễm nguồn nước ngầm môi trường xung quanh, dẫn đến bệnh chậm phát triển trẻ em ung thư dày, vòm họng người lớn Do bón phân hóa học cần ý: - Bón vừa đủ, phù hợp nhu cầu trồng; - Áp dụng qui tắc đúng: loại, liều, lúc, cách; - Cải tạo đất môi trường sau bón phân - Chiếu sơ đồ tư tổng hợp kiến thức .Bài tập: Câu 1: Một loại quặng phốt phát có chứa 35% Ca3(PO4)2 Tính hàm lượng % P2O5 có quặng Câu 2:BT 2/SGK - Tính khối lượng Ca(H2PO4)2 sản xuất cách cho H3PO4 tác dụng với quặng photphoric, biết Ca3(PO4)2 dùng 9,3 hao hụt trình sản xuất 10%? Câu 3: Để sản xuất lượng phân bón amophot dùng hết 103 mol H3PO4 a , Tính thể tích khí amoniac cần dùng biết loại amophot có tỉ lệ số mol NH4H2PO4 : (NH4)2HPO4 = 1: b , Tính khối lượng amophot thu Dặn dò: Em chọn đối tượng trồng đề xuất công thức bón phân hợp lí để sản xuất an toàn đạt hiệu kinh tế cao - Giáo viên in sẵn phần sản xuất rau an toàn cho học sinh nhà nghiên cứu thêm (theo phụ lục 03) - Học ôn tập kiến thức chương nitơ - photpho - Làm tập SGK tập phần luyện tập Phụ lục chuẩn bị cho nhóm: Chia lớp thành nhóm giao nhiệm vụ sau: Nhiệm vụ tiết 1: Nhóm 1: sưu tầm mẫu phân đam tìm hiểu thành phần hóa học, ứng dụng sản xuất theo mẫu tìm hiểu trả lời số câu hỏi thực tế sau: Tên phân đạm Chât tiêu biểu PP điều chế Tác dụng với trồng Ưu - Nhược điểm Độ dinh dưỡng 1, Tại lại coi urê đạm amoni ? 2, Trong thực tế loại đạm sử dụng rộng rãi nhất? Tại sao? 3, Có nên bón đạm amoni urê cho đất có môi trường kiềm không ? Tại ? Vậy bón đạm amoni urê với vôi bột không? 4, Tại trời rét đậm không nên bón Ure? 5, Tại saomột số ngư dân dùng phân đạm urê để bảo quản hải sản?Có ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng không? Theo em cách khắc phục nào? Nhóm 2: sưu tầm mẫu phân lân tìm hiểu thành phần hóa học, ứng dụng sản xuất theo mẫu tìm hiểu trả lời số câu hỏi thực tế sau: Tên phân lân Chất tiêu PP điều chế Ưu - Nhược điểm biểu( tpchính) Và độ dinh dưỡng 6, Tại supephotphat (super lân) chia thành supephotphat đơn supephotphat kép ? 7, Tại phân lân nung chảy không tan nước sử dụng làm phân bón cho cây? Nhóm 3: sưu tầm mẫu phân kali, phân bón khác tìm hiểu thành phần hóa học, ứng dụng tìm hiểu trả lời số câu hỏi thực tế sau: 8, Bón Kali cho giai đoạn trình phát triển trồng mang lại hiệu 9,Loại đòi hỏi nhiều phân kali ? Tại dùng tro bón cho trồng đặc biệt vào mùa đông có tác dụng gì?nêu số ví dụ thực tế địa phương em Nhóm 4: Tìm hiểu cách bón phân đạm, lân kali, hiệu Nhiệm vụ tiết Nhóm 1: Tìm hiểu loại phân bón khác Nhóm 2: Tìm hiểu dư lượng phân bón ảnh hưởng đến trồng người môi trường Nhóm 3:Tìm hiểu hoạt động sản xuất phân bón, ảnh hưởng đến môi trường? Nhóm 4:Tìm hiểu cách bón phân hợp lí cho loại trồng địa bàn huyện Nghi Xuân nói chung mô hình trồng dưa phát triển kinh tế địa bàn số xã huyện Nghi Xuân từ đề xuất cách bón phân hợp lý để sản xuất dưa an toàn đạt hiệu xuất cao [...]... ”HNO3+ muối cacbonat” là của loại phân bón nào sau đây: A Đạm Nitrat B Đạm C Supe photphat đơn D Phân Kali Câu 9: Loại phân bón hóa học nào dùng để bón cho cây trồng đạng trong thời kì sinh trưởng mạnh có tác dụng làm cành lá cứng khỏe, hạt chắc, củ, quả to A Phân Đạm B Phân Lân Phân Kali BTVN : - Câu 10: Theo tiêu chuẩn sản xuất rau an toàn: Lượng phân bón cho 1ha là 20 - 25 tấn phân chuồng hoai mục,... Chât tiêu biểu PP điều chế Tác dụng với cây trồng Ưu - Nhược điểm Độ dinh dưỡng 1, Tại sao lại có thể coi urê là đạm amoni ? 2, Trong thực tế loại đạm nào được sử dụng rộng rãi nhất? Tại sao? 3, Có nên bón đạm amoni hoặc urê cho đất có môi trường kiềm không ? Tại sao ? Vậy có thể bón đạm amoni và urê cùng với vôi bột được không? 4, Tại sao trời rét đậm không nên bón Ure? 5, Tại saomột số ngư dân vẫn dùng...Đậu hà lan Cà phe 3.Phân Kali: Bón cho cây ăn quả, lấy củ như: Bưởi, xoài, dưa chuột, khoai tây, cam, quýt….Bón vào lúc cây có quả làm cho quả ngọt hơn và có màu sắc đẹp + Phân Kali: Bón cho cây ăn quả, lấy củ như: Bưởi, xoài, dưa chuột, khoai tây, cam, quýt….Bón vào lúc cây có quả làm cho quả ngọt hơn và có màu sắc đẹp - Bón kali cho cây trồng cần tìm hiểu về nhu... Hiện nay, loại đạm nào được sử dụng nhiều chua đất nhất?và tại sao lại gọi đạm 1 lá, 2 lá? Câu 3: Không,vì: Câu 2: tại sao không nên bón đạm cho đất chua? NH4+ + OH- NH3+ H2O Câu 3: Vậy có thể bón đạm amoni và urê cùng với vôi bột được không? Câu 4:Trời rét đậm không nên bón phân Ure cho cây vì phân Ure khi tan trong nước thu nhiệt làm nhiệt độ hạ, Câu 4: Tại sao trời rét đậm thì không nên bón ure? cây... hoai mục, 350 - 400 kg super lân, 300 kg đạm urê, 200 kg phân kali Vậy muốn trồng rau bắp cải trong vườn nhà có diện tích 40 m2 em cần lượng phân bón mỗi loại là bao nhiêu Đáp số: 80-100 kg phân chuồng hoai mục, 1,4 – 1,6 kg supe Lân, 1,2 kg đạm ure, 0,8 kg Kali - Chuẩn bị các nội dung cho tiết ngoại khóa sau Tiết 20: Bài cũ: Hoàn thành dãy biến hóa sau : HNO3  KNO3 H3PO4 Ca(H2PO4)2  (NH4)2HPO4 HOẠT... INCLUDEPICTURE năng giữ phân "http://thegioinongnghiep.com/images/nongnghiepnongthon/h uong-dan-ky-thuat/hoi-chung-tre-xanh-o-nguoi-lon.jpg" \* GV: Thông báo:Theo ông Đinh Vũ Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ NN&PTNT), do nông dân thiếu hiểu biết, sử dụng phân bón bừa bãi, mỗi năm có tới 60-65% lượng phân đạm bị cây trồng "chê" (tương đương 1,77 triệu tấn), gần 60% lượng... đoàn khảo sát của Cục Bảo vệ môi trường và Viện Công nghệ môi trường thì không khí khu vực Thạch Sơn bị ô nhiễm rất nghiêm trọng bởi các chất khí sulfur oxide (SO 2, SO3), chì (Pb), sulfur hydro (H2S), amoniac (NH3), acid hydro (HCl), hydro florua (HF), nitrite kim loại (NO2) Hàm lượng các thông số trên đều vượt quá tiêu chuẩn môi trường VN cho phép Các chất ô nhiễm tập trung chủ yếu xung quanh khu vực... trồng hợp với đất cát vùng biển các xã Cổ Đạm, Xuân Thành, Xuân Mỹ Theo bà con nông dân nơi đây, chi phí về giống, phân bón, chăm sóc cây dưa thấp nhiều lần so với trồng lạc Thời gian sinh trưởng, ra hoa, kết trái của dưa lại ngắn Cùng một diện tích giá trị của dưa cao gấp 3 – 4 lần so với trồng cây lạc Gặp thời tiết thuận lợi, ấm áp như năm nay dưa Cổ Đạm trúng mùa lớn, đầu ra tương đối ổn định Lá... 5_moitruog.com.vn.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://moitruong.com.vn/Upload/48/Nam_2014/Thang_5/ Ngay_12/may loc khi tu nhien 5_moitruog.com.vn.jpg" \* -Một số sử dụng phân chuồng hữu cơ đã hoai mục, nước giải để bón cho cây MERGEFORMATINET Cây cọ cảnh Vụ Xuân Hè năm nay nhiều hộ nông dân trồng bầu, dưa, củ quả sạch ở xã Cổ Đạm ,huyện Nghi Xuân( Hà Tĩnh) trúng mùa thắng lớn Giải pháp cụ thể... supe lân - Bón lót: toàn bộ phân chuồng và 3kg u rê + 3 kg kali vào rạch cách gốc dưa 20cm - Bón thúc lần 1: kết hợp với vun xới sau trồng 15- 20 ngày: Bón 2kg đạm + 2 kg kali - Bón thúc lần 2: Khi có hoa cái nở, bón 2kg đạm + 2 kg kali - Bón thúc lần 3: Sau trồng 40- 45 ngày, bón hết lượng phân còn lại Lưu ý: Trước lần bón thúc đợt 1 có thể tưới nhử cho cây dưa non bằng 0,5 kg u rê + 1kg supe lân kết
- Xem thêm -

Xem thêm: tich hop lien mon phan bon hoa hoc 11 cb , tich hop lien mon phan bon hoa hoc 11 cb , tich hop lien mon phan bon hoa hoc 11 cb

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay