đề và đáp án ioe lớp 9 cấp tỉnh và quốc gia

1 1,705 54
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:27

MỞ FILE==>>> THẤY ẢNH==>>> KICK CHUỘT PHẢI VÀO ẢNH==> CHỌN LƯU THÀNH ẢNH ( SAVE AS PICTURE) ==>>> SỬ DỤNG ẢNH====>> PHẦN CUỐI MÌNH ĐÃ CÓ ĐÁP ÁN R NHA
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và đáp án ioe lớp 9 cấp tỉnh và quốc gia, đề và đáp án ioe lớp 9 cấp tỉnh và quốc gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay