ĐỀ CƯƠNG ôn tập vật lý lớp 11 giữa học kì 1

1 190 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:27

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ LỚP 111.Định luật culông : Độ lớn lực tương tác giữa 2 điện tích điểm tỉ lệ thuận với tích các độ lớn của hai điện tích đó và tỉ lệ ngịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Phương của lực tương tác giữa 2 tích điểm là đường thẳng nối giữa 2 điện tích điểm đó. Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, khác dấu thì hút nhau. Biểu thức : F = k.q1.q2r22.Cường độ điện trường : Đặc trưng cho điện trường ở điểm đang xét về mặt tác dụng lực. Ký hiệu E. 3. Hiệu điện thế Đặc trưng cho khả năng thực hiện công của điện trường khi có 1 điện tích di chuyển giữa 2 điểm đó.4. Điện dung của tụ:Khả năng tích điện của tụ Ký hiệu C5. Cường độ điện trườngĐặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của dòng điện xác định bằng thương số giữa điên lượng q dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong thời gian t. ký hiệu I6. Suất điện động của nguồn :Đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển 1 điên tích dương bên trong nguông điện từ âm đến dương và độ lớn của điện tích q đó. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ LỚP 11 Định luật cu-lông : - Độ lớn lực tương tác điện tích điểm tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích tỉ lệ ngịch với bình phương khoảng cách chúng - Phương lực tương tác tích điểm đường thẳng nối điện tích điểm - Hai điện tích dấu đẩy nhau, khác dấu hút - Biểu thức : F = k./q1.q2/ r2 Cường độ điện trường : - Đặc trưng cho điện trường điểm xét mặt tác dụng lực Ký hiệu E Hiệu điện - Đặc trưng cho khả thực công điện trường có điện tích di chuyển điểm Điện dung tụ: Khả tích điện tụ Ký hiệu C Cường độ điện trường Đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu dòng điện xác định thương số điên lượng q dịch chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn thời gian t ký hiệu I Suất điện động nguồn : Đặc trưng cho khả thực công nguồn điện đo thương số công A lực lạ thực làm dịch chuyển điên tích dương bên nguông điện từ âm đến dương độ lớn điện tích q
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập vật lý lớp 11 giữa học kì 1, ĐỀ CƯƠNG ôn tập vật lý lớp 11 giữa học kì 1, ĐỀ CƯƠNG ôn tập vật lý lớp 11 giữa học kì 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay