đề và lời giải ioe quốc gia lớp 9

1 235 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:19

KICK CHỌN VÀO FILE ==>> MỞ FILE BẠN SẼ THẤY ẢNH ==>> NHẤN CHUỘT TRÁI VÀO ẢNH ==>> CHỌN LƯU THÀNH ẢNH ( SAVE AS PICTURE) ==>> PHẦN CUỐI MÌNH CÓ CHỤP ĐÁP ÁN R NHA. CHÚC CÁC BẠN THI TỐT ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ NHƯ MONG ĐỢI TRONG KÌ THI SẮP TỚI ...................................................................
- Xem thêm -

Xem thêm: đề và lời giải ioe quốc gia lớp 9, đề và lời giải ioe quốc gia lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay