Giáo án lớp 3 - tuần 32

20 381 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2013, 01:26

Tuần 32 Sáng Thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2008 Chào cờ _________________________________________ mĩ thuật ________________________________________ Toán Luyện tập chung I- Mục tiêu - Củng cố về các phép tính nhân, chia số có 5 cs với số có 1 cs - Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép tính và giải toán . - Vận dụng vào tình huống có liên quan . II- Đồ dùng dạy- học: bảng phụ, phấn màu III- Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 1, Hoạt động 1: KTBC : Gọi 2 em lên bảng chữa bài 3 trang 165 . - Nhận xét, cho điểm . 2, Hoạt động2 : Luyện tập . * Bài 1 : Đặt tính rồi tính Gọi 4 hs chữa bài GV nhận xét chốt kq đúng . - Nêu cách thực hiện phép nhân? - Nêu cách thực hiện phép chia? * Bài 2 Treo bảng phụ - Bài toán cho biết gì ? Hỏi gì ? - Yêu cầu Hs làm vở . 1 hs chữa . - GV nhận xét, chốt kq đúng. * Bài 3 : Gọi hs nêu yc - Muốn tính dt HCN ta làm thế nào? - Tìm cr bằng cách nào? * Bài 4 : - 1 tuần lễ có mấy ngày ? 3, Hoạt động3 : Củng cố - dặn dò : - Nhận xét giờ học . + Hs nêu yêu cầu HS làm bảng con. - Nhân từ phải sang trái. - Chia từ trái sang phải + Hs đọc đề bài . + Làm vào vở. ĐS : 210 bạn . + Hs đọc đề toán . - lấy dài nhân rộng - hs làm vào vở . + Hs nêu yêu cầu . + 7 ngày . - Hs làm nháp . 2 hs nêu _________________________________________ Tập viết ôn chữ hoa: X I- Mục tiêu: - Củng cố cách viết chữ viết hoa X thông qua bài tập ứng dụng. + Viết tên riêng: Đồng Xuân bằng cỡ chữ nhỏ. 1 + Viết câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ: Tốt gỗ hơn tốt nớc sơn Xấu ngời đẹp nết còn hơn đẹp ngời. - Rèn kỹ năng viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ. II- Đồ dùng dạy- học: - Mẫu chữ. Phấn màu, bảng con. III- Các hoạt động dạy- học: A- KTBC: - viết từ: Văn Lang ,Vỗ tay. . - GV nhận xét, cho điểm. - 2 HS lên bảng viết từ. HS dới lớp viết vào bảng con. B- Dạy bài mới: 1- Giới thiệu bài. 2- Hớng dẫn HS viết trên bảng con. a) Luyện viết chữ hoa: - Tìm các chữ hoa có trong bài: - treo chữ mẫu cho hs quan sát. - GV viết mẫu+ nhắc lại cách viết từng chữ. D, X ,T - GV nhận xét sửa chữa. - D, X, T - 2 HS lên bảng viết, HS dới lớp viết vào bảng con: D, X, T. b) Viết từ ứng dụng: - GV đa từ ứng dụng - GV giới thiệu về: Đồng Xuân là chợ ở Hà Nội - Yêu cầu hs viết: Đồng Xuân. - HS đọc từ ứng dụng. - Hs theo dõi. - HS viết trên bảng lớp, bảng con. c) Viết câu ứng dụng:- Gv ghi câu ứng dụng. Tốt gỗ hơn tốt nớc sơn Xấu ngời đẹp nết còn hơn đẹp ng - ời. - GV giúp HS hiểu: đề cao vẻ đẹp của tính nết con ngời so với vẻ đẹp hình thức - Yêu cầu hs viết bảng con. - 1 HS đọc câu ứng dụng. - Hs viết bảng con: Tốt , Xấu 3. Hớng dẫn học sinh viết vào vở: - GV nêu yêu cầu viết. - GV quan sát nhắc nhở t thế ngồi, cách cầm bút. 4. Chấm, chữa bài. - GV chấm 5 - 7 bài trên lớp. - Học sinh viết: 2 C- Củng cố - dặn dò:- GV nhận xét tiết học. _______________________________________________ Chiều Tự học Hoàn thành bài tập I- Mục tiêu: - hs tự hoàn thành 1 số bài tập trong VBT toán - - GD ý thức tự giác làm bài II- Hoạt động học: - YC hs TB, Y hoàn thành + Bài : 1 VBT trang 79 ( ĐS: 16728, 4182 ) + Bài 2 VBT toán trang 79 (ĐS: 705 HS) - YC hs k, G hoàn thành nh HS TB và làm thêm: + Bài : 3 VBT trang 79 ( ĐS : 648 cm 2 ) + Bài 4 VBT toán trang 79 ( ĐS: 6, 13, 20, 27) - GV theo dõi giúp đỡ hs làm bài tập. _________________________________________ ngoại ngữ gv chuyên _________________________________________ toán (T) Luyện tập: chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số I-Mục tiêu : - Củng cố, luyện tập về chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số - Rèn kỹ năng làm đúng phép chia - Vận dụng vào thực tế có liên quan. II-Đồ dùng dạy- học :Phấn màu III-Các hoạt động dạy- học: *HĐ1:KTBC: - YC hs tự nghĩ ra 1 phép chia số có 5 cs cho số có 1 cs rồi thực hiện -Nhận xét, cho điểm. * HĐ2: Thực hành luyện tập : +) Hoàn thành BT buổi sáng và làm thêm BT sau +) Bài 1:Đặt tính rồi tính 95678 :6 82730 : 3 84320 : 5 99999 : 7 - Gọi 2 em lên chữa bài *HĐ3: Củng cố- dặn dò : - 1 H/s lên bảng - làm vào bảng- 2 em lên chữa - giải vào vở 3 - Giải vào vở - ĐS: 2512 bộ _______________________________________________________________ Sáng Thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2008 Toán Bài toán liên quan đến rút về đơn vị ( tiếp theo) I- Mục tiêu: - Giúp hs biết cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị . - Rèn kỹ năng giải các bài toán thành thạo . II- Đồ dùng dạy- học:bảng phụ, phấn màu III- Hoạt động dạy - học chủ yếu: 1, Hoạt động 1: bài toán . - Gọi 1 học đề đọc đề toán . - bài toán cho biết gì ? hỏi gì ? - GV tóm tắt . + Muốn tìm xem 10 l thì cần bao nhiêu can ta cần biết gì? - Tìm số lít mật ong trong 1 can ( rút về đơn vị ) -Tìm số can đựng10 lít mật ong = cách nào?. 2, Hoạt động 2 : Luyện tập . * Bài 1 : treo bảng phụ - Bài toán cho biết gì ? Hỏi gì ? - yc hs tự tóm tắt gọi 1 Hs chữa - gv nhận xét, chốt lời giải đúng. * Bài 2 : Gọi hs đọc đề. -Bài cho biết gì? hỏi gì? -YC hs làm vở . * Bài 3 : - GV treo bảng phụ ghi các phép tính - YC hs tự tính để tìm kq đúng - nêu quy tắc tính giá trị biểu thức ? - GV nhận xét củng cố quy tắc tính giá trị BT 3, Hoạt động3 : Củng cố - Dặn dò - Hs đọc - hs nêu - Số l mật ong trong 1 can 35 : 7 = 5 ( l) 10 : 5 = 2 ( can ) . + hs nêu yêu cầu . - yc hs làm nháp . + Hs đọc đề toán . + HS tự giải ĐS : 7 áo . + Hs đọc yêu cầu . + hs tính . + HS nêu miệng . a, Đ ; c, S. b, S ; d , Đ . __________________________ Tập đọc Kể chuyện 4 Ngời đi săn và con vợn I- Mục tiêu : A- Tập đọc: 1- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng Đọc đúng các từ ngữ: xách nỏ, lông xám, loang, nghiến răng, bẻ gãy nỏ . - Biết đọc phân biệt lời kể có xen lời nhân vật trong câu chuyện. 2- Rèn kĩ năng đọc- hiểu: - Hiểu các từ : tận số, bùi nhùi, nỏ - HS hiểu đợc giết hại thú rừng là tội ác ,từ đó có ý thức bảo vệ môi trờng . B - Kể chuyện: 1- Rèn kĩ năng nói: - Dựa vào tranh minh hoạ, kể lại từng đoạn và toàn bộ câu chuyện theo lời nvật . 2- Rèn kĩ năng nghe:- Nghe và nxét, đánh giá đợc bạn kể. II- Đồ dùng dạy- học: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. III- Các hoạt động dạy - học: *Tập đọc: 5 * Kể chuyện: 1- GV nêu nhiệm vụ: - Dựa vào 4 tranh -Hs qsát 4 tranh A- KTBC: -- Em hãy đọc 1 đoạn trong bài Bác sĩ mà em thích nhất và nói rõ vì sao em thích? - GV cho điểm. B - Bài mới: 1- Giới thiệu bài: 2- Luyện đọc: a) GV đọc toàn bài. - GV cho hs quan sát tranh minh hoạ. b) Hớng dẫn luyện đọc + giải nghĩa từ: (+) Đọc từng câu:- GV Hd phát âm từ; xách nỏ,lông xám ,loang ,nghiến răng ,bẻ gãy nỏ (+) Đọc từng đoạn trớc lớp: + Yêu cầu hs đọc nối tiếp nhau từng đoạn, GV nhắc hs ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu. + GV kết hợp giải nghĩa từ: nỏ, tận số ,bùi nhùi (+) Đọc từng đoạn trong nhóm: - GV yêu cầu hs đọc theo nhóm 4. - GV theo dõi, sửa cho 1 số hs. 3) Hớng dẫn tìm hiểu bài: - Chi tiết nào nói lên tài săn bắn của bác thợ săn? - Cái nhìn căm giận của vợn mẹ nói lên điều gì? - Chi tiết nào cho thấy cái chết của vợn mẹ rất th- ơng tâm? - Chứng kiến cái chết của vợn mẹ ,bác thợ săn làm gì? -Câu chuyện muốn nói điều gì với chúng ta? 4) Luyện đọc lại: - Gv đọc đoạn2; - Gv hd đọc diễn cảm đoạn 2 - -gọi 1 số hs thi đọc. -Lớp nhận xét bình chọn bạn đọc hay nhất. - 2 học sinh lên đọc, lớp nhận xét. - Học sinh theo dõi. - Hs quan sát tranh. - Hs đọc nối tiếp từng câu đến hết bài (2 lợt). - Hs đọc nối tiếp từng đoạn đến hết bài . - Hs đọc theo nhóm 4. -2 nhóm thi đọc. - Con thú nào gặp bác thì hôm ấy coi nh ngày tận số. - Nó tức giận kẻ bắn nó chết trong lúc vợn con đang cần sự chăm sóc. - Vơ nắm bùi nhùi gối đầu cho con, vắt sữa vào lá đặt lên miệng con. Sau đó nghiến răng - Đứng lặng ngời, chảy nớc mắt, bẻ gãy nỏ - Phải bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ môi trờng sống xq ta. - HS luyện đọc diễn cảm 6 2- Hớng dẫn hs kể lại câu chuyện: - Câu chuyện đợc kể theo lời của ai? ( Bác thợ săn.) - Gv yêu cầu hs nhìn tranh tự nhẩm câu chuyện trong 2 phút. - Yêu cầu hs luyện kể từng đoạn câu chuyện theo nhóm 4 - gọi 1 số nhóm , mỗi nhóm 4 em hs thi kể câu chuyện, lớp bình chọn bạn kể hay nhất. 5) Củng cố- Dặn dò: câu chuyện muốn nói gì với chúng ta? _____________________________ _đạo đức Tìm hiểu 1 số thông tin về công ớc quốc tế về quyền trẻ em I)Mục tiêu : - Hs hiểu về 1 số thông tin về công ớc quốc tế về quyền trẻ em . - Nắm 1 số điều khoản trong công ớc. II) Đồ dùng dạy học : III) Các hoạt động dạy học chủ yếu : 1, Hoạt động 1 : GV nêu nội dung cơ bản của công ớc: Công ớc thể hiện tập trung vào 8 nội dung cơ bản sau: - Bốn nhóm quyền: + Quyền đợc sống còn. + Quyền đợc bảo vệ. + Quyền đợc phát triển. + Quyền đợc tham gia. - Ba nguyên tắc: + TE là những ngời dới 18 tuổi. + Tất cả các quyền đều đợc áp dụng 1 cách bình đẳng + Tất cả đều phải tính đến lợi ích tốt nhất của trẻ em. - Một quá trình: Tất cả mọi ngời đều có trách nhiệm giúp nhà nớc thực hiện và theo dõi việc thực hiện công ớc. 2, HĐ2: GV nêu 1 số điều khoản công ớc về quyền trẻ em Điều 2; điều 9; điều 12; điều 13; điều 15; điều 16, 17, 18; 21; 23; 26; 27; 28; 30; 31; 32.( SGV trang 108; 109; 110) 2, Hoạt động3 : Gọi 1 số em nhắc lại 8 nội dung cơ bản của công ớc. 4. Củng cố- dặn dò - Hs thực hiện tốt các điều khoản trong công ớc về quyền trẻ em __________________________________ Chiều Tiếng viêt (t) Luyện đọc- kể: Ngời đi săn và con vợn 7 I, Mục tiêu : + H/s đọc và kể lu loát diễn cảm bài Ng ời đi săn và con vợn . +rèn kỹ năng đọc diễn cảm và kể lu loát giọng phù hợp vơi hc câu chuyện . +G/d hs có ý thức bảo vệ môi trờng. II: Các hoạt động dạy học a, Luyện đọc: * Đối với H/s trung bình: - YC H/s luyện đọc đoạn - G/v gọi 1số em đọc đoạn - Hớng dẫn h/s đọc đúng các từ khó * H/s khá giỏi :yc đọc diễn cảm - Đ1: giọng kể khoan thai. - Đ2: giọng hồi hộp. - Đ3: giọng cảm động, xót xa. - Đ4: giọng buồn rầu. * Gọi 1 số H/s đọc diễn cảm cả bài b, Luyện kể: yc kể theo nhóm4 + Gọi 1 số em thi kể trớc lớp * Củng cố dặn dò:Nhận xét giờ học + Lớp nhận xét bình chọn bạn kể hay nhất. _______________________________ Hoạt động ngoài giờ lên lớp Thi giải toán I-Mục tiêu: - HS thi theo nhóm giải các bài toán hợp, BT liên quan đến rút về đơn vị - Biết chọn cách giải nhanh. - GD ý thức học hỏi bạn bè, tinh thần đoàn kết. II- Đồ dùng dạy- học: II- Các hoạt động- dạy học: 1, ổn định tổ chức 2, Nêu yc tiết học 3, Tổ chức cho hs thi giải toán * HĐ3: củng cố- dặn dò:- NX giờ học. Sáng Thứ t ngày 25 tháng 4 năm 2008 Thể dục ____________________________________________ Toán Luyện tập(167) 8 I ) Mục tiêu: - củng cố về giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. - Rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép tính trong biểu thức số. - Vận dụng vào thực tế có liên quan . II) Đồ dùng dạy học : Bảng phụ chép B3 III) Các hoạt động dạy học chủ yếu : 1, Hoạt động1 : KTBC : Gọi 1 hs lên chữa bài 2 (166) nhận xét . cho điểm 2, Hoạt động 2 : Thực hành . * Bài 1 : Gọi hs nêu yêu cầu. - Bài toán cho biết gì? hỏi gì? - Bài toán thuộc loại toán gì? + Y/c hs làm bảng con +Gọi 1 em lên chữa bài. + GV nhận xét, chốt lời giải đúng. * Bài 2: + Bài toán cho biết gì? hỏi gì? + YC hs tự giải vào vở - Gọi 1 em chữa bài. - Lớp nhận xét . * Bài 3 : treo bảng phụ - YC hs tính ra nháp và lên nối biểu thức với kết quả đúng. - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. - Nhắc lại qui tắc tính giá trị BT có phép nhân và chia? 3, Hoạt động: Củng cố - Dặn dò : - Lớp làm ra bảng con. - Theo dõi - 1 em nêu - BT liên quan đến rút về đơn vị. - Làm bảng con. Đs: 5 hộp đĩa - HS đọc bài toán - Giải vào vở ĐS: 12 hàng - tính giá trị từng biểu thức - Thực hiện từ trái sang phải. ____________________________________________ Chính tả( Nghe- viết ) Ngôi nhà chung I- Mục tiêu: -Nghe viết đúng chính tả bài Ngôi nhà chung và làm bài tập điền tiếng có âm đầu dễ lẫn l/n. - Rèn kỹ năng viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp. - Gd học sinh ý bảo vệ, giữ gìn ngôi nhà chung. II- Đồ dùng dạy- học: Bảng con, bảng phụ. 9 III- Các hoạt động dạy- học: A-KTBC:- viết : rong ruổi ,thong dong,gánh hàng rong. - Gv nhận xét, cho điểm. B- Bài mới: 1- Gtb 2- Hớng dẫn nghe - viết: a)Chuẩn bị: + GV đọc bài chính tả. -Ngôi nhà chung của mọi ngời là gì? - Những việc mà tất cả các dân tộc phải làm là gì? - Tìm trong bài những cữ theo em là khó viết. -Gv hớng dẫn viết chữ khó. - YC viết chữ khó vào bảng con. b) GV đọc cho HS viết: - GV đọc từng câu. c) Chấm,chữa bài: - GV chấm 5 - 7 bài, nhận xét. 3- Hớng dẫn làm bài tập: * BT2a: - Treo bảng phụ: Điền vào chỗ trống n / l - YC đọc đoạn văn - Gọi 1 em lên điền - GVchốt lại lời giải đúng. *Bài 3a : Đọc và chép lại câu văn: Cái lo lục bình lóng lánh nớc men nâu. - Gọi 1 số em đọc câu đó. - GV nhận xét sửa cách phát âm. 4- Củng cố- dặn dò: nhận xét giờ học. - 2 HS viết bảng lớp . - Lớp viết bảng con. - 1HS đọc lại, lớp theo dõi SGK. - Trái đất. - Thơng yêu ,giúp đỡ lẫn nhau ,đoàn kết bảo vệ hoà bình . - Hs tìm. - hs viết bảng con - HS viết bài, soát lỗi bằng chì. -1HS đọc yêu cầu của bài - Ghi các từ cần điền ra nháp - 1 em lên bảng điền: nơng đỗ ,nơng ngô, làm nơng , vút lên -hs chép câu:Cái lọ lộc bình lóng lánh nớc men nâu. ___________________________________ Thủ công Làm quạt giấy tròn ( T2 ) I) Mục tiêu : -Tiếp tục vận dụng kĩ năng gấp cắt dán để làm Quạt giấy tròn. -Làm quạt giấy tròn đúng quy trình kĩ thuật . - GD H/s yêu thích sản phẩm mình làm ra. II) Đồ dùng dạy học :-Mộu Quạt giấy tròn . - Giấy màu, bút chì, bìa, kéo, keo III) Các hoạt động dạy học chủ yếu : 10 [...]... nào? - chăm sóc bồn hoa, nhặt rác, - Chia lớp thành các nhóm HS trong nhóm kể cho nhau nghe - gọi vài em lên thi kể trớc lớp - HS luyện kể trong nhóm nhóm - gv cùng hs nhận xét, bình chọn ngời kể hay nhất C- Củng c - dặn dò: Nhận xét giờ học _ Sinh hoạt lớp Kiểm điểm hoạt động tuần 32 - Phơng hớng tuần 33 1 -Lớp trởng NX, đánh giá các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua : 19 2 -Giáo. .. II- Đồ dùng dạy- học : - Bảng phụ , bảng con III- Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 17 A-KTBC :- GV gọi 2 HS viết bảng lớp - HS khác viết bảng con: cái lọ lục - GV nhận xét, cho điểm 2 HS bình lóng lánh nớc men nâu B - Bài mới : 1 - GTB: - HS theo dõi 2- Hớng dẫn HS nghe - viết: a) Chuẩn bị :- GV đọc mẫu bài ct - HS theo dõi - Hỏi nội dung: - 1 em đọc + Những câu thơ nào nói lên tác dụng của ma? -. .. đi săn? - 2 Hs đọc - GV nhận xét, cho điểm - Lớp nx B- Bài mới : 1- GTB : cho hs quan sát cuốn sổ tay 2- Luyện đọc : a) GV đọc diễn cảm toàn bài: b) GV hdẫn HS luyện đọc và giải nghĩa từ +) Đọc từng câu: - HS theo dõi - GV sửa lỗi phát âm cho H/s M - na- cô, Va- ti- căng -HS đọc nối tiếp từng câu đến hết +) Đọc từng đoạn trớc lớp : -Hs đọc - GV kết hợp giải nghĩa các từ mới, chỉ cho hs 13 biết vị... chữa bài Bài 3: Treo bảng phụ - BT cho biết gì, hỏi gì? - YC hs làm vào v - 1 em chữa bài - GV nhận xét, chốt kết quả đúng + Bài 4: Gọi hs đọc bài - BT cho biết gì? hỏi gì? Muốn tính diện tích hình vuông ta làm thế nào? - Theo dõi - hs làm ra nháp - Kết quả: 69094; 42864; 8282; 10988 HS làm vào vở ĐS: 35 tuần lễ - Lớp đọc thầm - HS nêu - Đáp số: 50000đ - HS nêu - Ta lấy cạnh nhân với chính nó - lấy chu... trí các nớc:M - na cô, Va- ti- căng, Nga, Trung Quốc trên bản đồ TG +) Đọc từng đoạn trong nhóm: - GV yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm 4 - Tổ chức cho HS thi đọc 3- Tìm hiểu bài : - Thanh dùng sổ tay làm gì? - Hs nối tiếp đọc từng đoạn - Hs đọc theo nhóm 4 - 2 nhóm thi đọc -Lớp nhận xét- bình chọn - Ghi nội dung cuộc họp, các việc cần làm, chuyện lí thú - ghi tên nớc nhỏ nhất, lớn nhất - Hãy nói 1 vài... Giải vào vở - Gọi 1 em chữa bài ĐS: 5 túi gạo - Lớp nhận xét * Bài 3 : GV ghi bảng - YC hs tính ra nháp và lên điền dấu phép tính a, 32 :4 x 2 = 16 b, 24 :6 :2 = 2 đúng ở trên bảng 32 : 4 :2 =4 24: 6 x 2 =8 - GV nhận xét, chốt kết quả đúng * Bài 4 :- GV kẻ bảng nh sgk - gọi hs lên viết số thích hợp vào ô trống - 4 em lên điền kq - GV cùng cả lớp nhận xét 4, Hoạt động: Củng cố - Dặn dò : - Nhận xét giờ... đọc Cuốn sổ tay I- Mục tiêu : 1- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: Hs đọc trơn ,diễn cảm toàn bài,đọc đúng - đọc đúng các từ ngữ :M - na- cô, Va- ti- căng 2- Rèn kĩ năng đọc- hiểu: - Nắm đợc đặc điểm của 1 số nớc nêu trong bài.Công dụng của cuốn sổ tay - GD HS Không tự tiện xem sổ tay của ngời khác II- Đồ dùng dạy học : Cuốn sổ tay Bản đồ tgiới III- Các hoạt động dạy- học : A- KTBC : - Em hãy đọc 1 đoạn... -Nêu các bớc làm Quạt giấy tròn? -H/s nêu -Lớp nhận xét ? +Bớc :Cắt giấy - KT sự chuẩn bị của hs +Bớc 2:Gấp dán quạt B, Dạy bài mới : +bớc 3: Làm cán quạt và 1, Hoạt động 3: Hớng dẫn hs làm quạt giấy tròn và trang hoàn chỉnh quạt trí -Yc hs nêu lại các bớc làm quạt giấy tròn -H/s nêu -Y/c hs làm mỗi em 1 sản phẩm -H/s làm quạt giấy tròn -G/v theo dõi giúp đỡ hs còn lúng túng - những em làm xong thì -. .. ngừng -Biết thực hành ngày và đêm *CTH:+Bớc 1: - GV chia lớp thành 3 nhóm - YC các nhómThực hành theo SGK +Bớc 2 :- Gọi 1 số Hs thực hành trớc lớp - Lớp nhận xét bổ sung => KL : Do TĐ luôn tự quay quanh mình nó , nên mọi nơi trên TĐ đợc MT chiếu sáng rồi lại vào bóng tối 3, Hoạt động3 : Thảo luận cả lớp *MT:Biết thời gian để TĐ quay đợc một vòng quanh mình nó là một ngày1 ngày là 24 giờ *CTH- GV đánh... điểm - Lớp làm ra bảng con 2, Hoạt động 2 : Thực hành * Bài 1 : Gọi hs nêu yêu cầu - Theo dõi - Bài toán cho biết gì? hỏi gì? - 1 em nêu - Bài toán thuộc loại toán gì? - BT liên quan đến rút về đơn vị + Y/c hs làm bảng con - Làm bảng con Đs: 7 km + Gọi 1 em lên chữa bài 12 + GV nhận xét, chốt lời giải đúng * Bài 2:Treo bảng phụ - HS đọc bài toán + Bài toán cho biết gì? hỏi gì? + YC hs tự giải vào vở - . _________________________________ Sinh hoạt lớp Kiểm điểm hoạt động tuần 32 - Phơng hớng tuần 33 1 -Lớp trởng NX, đánh giá các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua : 19 2 -Giáo viên chủ. vuông. - Theo dõi - hs làm ra nháp - Kết quả: 69094; 42864; 8282; 10988 HS làm vào vở ĐS: 35 tuần lễ - Lớp đọc thầm - HS nêu - Đáp số: 50000đ - HS nêu. - Ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 3 - tuần 32, Giáo án lớp 3 - tuần 32, Giáo án lớp 3 - tuần 32

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn