BÀI tập KINH tế vĩ mô 2016

20 350 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:14

BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC VÀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ Bài 1: Những nhận định vấn đề quan tâm kinh tế học vi mô, nhận định quan tâm kinh tế học vĩ mô: a Đánh thuế cao vào mặt hàng tiêu dùng xa xỉ hạn chế tiêu dùng mặt hàng b Một hãng sản xuất kinh doanh tăng đầu tư vào máy móc thiết bị dự đoán vào tương lai thu nhập khả quan c Người lao động có mức thu nhập cao mua nhiều hàng xa xỉ d Một quốc gia phát triển thể chi tiêu người tiêu dùng cao e Lãi suất cao kinh tế làm giảm khuyến khích tăng đầu tư tư nhân f Mức thất nghiệp toàn khu vực thành thị Việt Nam tăng lên nhanh vào cuối năm 90 Bài 2: Những nhận định mang tính thực chứng hay mang tính chuẩn tắc: Giá dầu giới tăng 300% năm 1973 1974 Hút thuốc có hại cho sức khoẻ cần phải hạn chế tiến tới loại bỏ Phân phối thu nhập giới bất công nước nghèo chiếm tới 61% dân số giới chiếm có 6% thu nhập toàn giới Thu nhập quốc dân Hoa Kỳ năm 2000 chiếm 29% tổng GDP toàn giới Chính phủ nước sử dụng sách tài khoá mở sách tiền tệ mở để giảm tỷ lệ thất nghiệp LƯU HÀNH NỘI BỘ BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ Chính phủ chọn giải pháp tăng lãi suất tiền gửi ngân hàng để chống lạm phát Chính phủ cần có sách ưu đãi với người nghèo Để bảo vệ sản xuất nước Chính phủ cần phải có sách bảo hộ mậu dịch Tình hình lạm phát nước Đức năm 1922 1923 nghiêm trọng 10 Thuế lợi tức Việt Nam có nhiều bất hợp lý phải sử dụng thuế thu nhập doanh nghiệp để thay Bài 3: Trong câu sau câu thuộc kinh tế học vĩ mô thực chứng: a Trong tháng giá lương thực tăng cao b Chính phủ cần phải đánh thuế nặng vào tổ chức cá nhân gây ô nhiễm môi trường c Tỷ lệ lạm phát Việt Nam năm 90 thấp nhiều so với năm 80 d Điều kiện khí hậu không thuận lợi làm suất cà phê Việt Nam giảm mạnh e Khi giá lúa gạo giảm xuống thấp, Chính phủ nên có biện pháp trợ giá cho nông dân f Tăng trưởng kinh tế cao thường kèm với mức lạm phát cao g Trong thời kỳ suy thoái Chính phủ nên tăng chi tiêu để tạo nhiều công ăn việc làm h Lạm phát lên cao làm cho thu nhập người tiêu dùng giảm i Mức tiêu thụ xăng thành thị ngày tăng cao người dân sử dụng nhiều phương tiện giao thông cá nhân Bài 4: Phân loại nhận định sau đây, nhận định thuộc kinh tế học thực chứng nhận định thuộc chuẩn tắc Hãy giải thích LƯU HÀNH NỘI BỘ BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ a Xã hội phải đối mặt với đánh đổi ngắn hạn trung hạn lạm phát thất nghiệp b Việc cắt giảm tỷ lệ tăng cung ứng tiền tệ làm giảm tỷ lệ lạm phát c Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần cắt giảm tỷ lệ tăng cung ứng tiền tệ d Xã hội cần yêu cầu người nhận trợ cấp thất nghiệp tìm việc làm e Mức thuế thu nhập cá nhân thấp khuyến khích người làm việc nhiều tiết kiệm nhiều f Người thực nghèo đóng thuế g Nếu người nghèo hưởng bảo hiểm y tế miễn phí suất lao động họ tăng lên Bài 5: Trong vấn nhà kinh tế làm việc doanh nghiệp, Chính phủ, trường đại học, viện nghiên cứu Mỹ, người ta thấy đa số nhà kinh tế hỏi trí với quan điểm Dưới 10 quan điểm tỷ lệ nhà kinh tế Mỹ trí Bạn cho biết quan điểm thuộc quan tâm kinh tế học thực chứng quan điểm thuộc quan tâm kinh tế học chuẩn tắc? Hãy giải thích? a Việc định giá trần cho tiền thuê nhà làm giảm số lượng chất lượng nhà có (93%) b Thuế quan hạn ngạch thường làm giảm phúc lợi kinh tế nói chung (93%) c Tỷ giá hối đoái linh hoạt thả tạo chế tiền tệ quốc tế có hiệu (90%) d Chính sách tài khoá có tác động kích thích mạnh mẽ kinh tế hoạt động mức sản lượng tiềm (90%) e Nếu cần phải cân ngân sách Chính phủ, người ta cần làm việc cho chu kỳ kinh doanh không nên làm thường niên (85%) f Trợ cấp tiền làm tăng phúc lợi người hưởng nhiều mức trợ cấp vật có giá trị tiền tương đương (84%) LƯU HÀNH NỘI BỘ BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ g Mức thâm hụt ngân sách Chính phủ lớn có tác dụng tiêu cực tới kinh tế (83%) h Luật tiền lương tối thiểu làm tăng tỷ lệ thất nghiệp niên công nhân lành nghề (79%) i Chính phủ cần cấu lại hệ thống phúc lợi cách áp dụng luật “ Thuế thu nhập âm” (79%) j Thuế chất thải giấy phép ô nhiễm môi trường trao đổi cách tiếp cận tốt việc kiểm soát ô nhiễm so với việc quy định mức ô nhiễm trần (78%) LƯU HÀNH NỘI BỘ BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ CHƯƠNG TỔNG SẢN PHẨM VÀ THU NHẬP QUỐC DÂN Bài 1: Trong năm 2006 có tiêu thống kê theo lãnh thổ kinh tế sau: Tổng đầu tư Đầu tư ròng Tiền lương Tiền thuê đất Lợi nhuận Xuất Nhập Yêu cầu: 150 50 230 35 60 100 50 Tiêu dùng hộ gia đình Chi tiêu Chính phủ Tiền lãi cho vay Thuế gián thu Thu nhập ròng tài sản Chỉ số giá năm 2005 Chỉ số giá năm 2006 200 100 25 50 - 50 1,20 1,50 Tính GDP danh nghĩa theo giá thị trường phương pháp chi tiêu phương pháp thu nhập Tính GNP danh nghĩa theo giá thị trường Tính GNP thực tế tỷ lệ lạm phát năm 2006 Bài 2: Trong hệ thống hạch toán quốc gia nước A năm 2007 có khoản mục sau: Đầu tư ròng Tiền lương Tiền thuê đất Lợi nhuận Nhập Xuất Thuế gián thu Thu nhập yếu tố từ nước 50 650 50 150 300 400 50 100 Tiêu dùng hộ gia đình Chi tiêu Chính phủ Tiền lãi cho vay Chi chuyển nhượng Thuế thu nhập DN Lợi nhuận DN giữ lại Thuế thu nhập cá nhân Thanh toán cho nước yếu tố sản xuất tài sản 500 300 50 50 40 60 30 50 Trên lãnh thổ có khu vực: Công nghiệp (CN), nông nghiệp (NN) dịch vụ (DV): Khu vực chi phí Chi phí trung gian Khấu hao Chi phí khác Giá trị sản lượng LƯU HÀNH NỘI BỘ CN 100 70 400 570 NN 140 30 360 530 DV 60 50 190 300 BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ Yêu cầu: Tính tiêu GDP theo giá thị trường phương pháp Tính tiêu GNP, NNP, Y, PI, Yd Bài Có số liệu sau đây: Chỉ tiêu GNP danh nghĩa Chỉ số điều chỉnh theo GNP 2000 1,00 2006 6.000 1,20 2007 6.500 1,25 Yêu cầu: Tính GNP thực tế năm 2006 2007 theo giá năm 2000 Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2007 Bài Các khoản giải thích khoản tính khoản không tính vào GDP kỳ nghiên cứu: a Tiền thù lao trả cho giáo viên b Tiền trả cho tù nhân sản phẩm mà họ làm c Bảo hiểm xã hội trả cho người lao động d Tiền trả cho người làm việc tổ chức chữ thập đỏ e Lợi tức trả cho người nắm giữ cổ phần công ty f Trợ cấp thất nghiệp g Trợ cấp Chính phủ cho vùng đặc biệt khó khăn h Thu nhập người buôn bán xe máy cũ Bài Mỗi giao dịch sau có ảnh hưởng (nếu có) đến thành phần GDP Việt Nam theo cách tiếp cận chi tiêu? Hãy giải thích a Gia đình bạn mua tủ lạnh Deawoo sản xuất nước b Gia đình bạn mua nhà tầng xây c Hãng Ford Việt Nam bán xe hiệu Laser từ hàng tồn kho d Bạn mua bánh gatô Hải Hà – Kotobuki LƯU HÀNH NỘI BỘ BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ e Thành phố Hà Nội thay hệ thống chiếu sáng dịp hội nghị ASEM – V f Hãng Honda mở rộng nhà máy Vĩnh Phúc g Chính phủ tăng trợ cấp cho người thất nghiệp Bài 6: Theo lý thuyết, khoản chi tiêu mua nhà hộ gia đình tính vào đầu tư hay tiêu dùng? Còn việc mua xe có tính hay không? Tại sao? Bài 7: Tổng sản phẩm nước (GDP) đo lường tổng của: a Tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu Chính phủ xuất ròng b Tiêu dùng, chuyển giao thu nhập, tiền lương lợi nhuận c Đầu tư, tiêu dùng, lợi nhuận chi phí hàng hoá trung gian d Giá trị hàng hoá dịch vụ cuối cùng, chi phí hàng hoá trung gian, chuyển giao thu nhập tiền thuê e Sản phẩm quốc dân ròng, tổng sản phẩm quốc dân thu nhập khả dụng Bài 8: Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) Việt Nam đo lường thu nhập: a Mà người Việt Nam tạo nước nước b Tạo lãnh thổ Việt Nam c Của khu vực dịch vụ nước d Của khu vực chế tạo nước e Không phải điều kể Bài 9: GDP thực tế đo lường theo mức giá ., GDP danh nghĩa đo lường theo mức giá a Năm hành, năm sở b Năm sở, năm hành c Của hàng hoá trung gian, hàng hoá cuối d Trong nước, quốc tế LƯU HÀNH NỘI BỘ e Quốc tế, nước BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ Bài 10: Bảng giả định kinh tế có hai loại hàng tiêu dùng sách bút Sử dụng thông tin bảng để trả lời câu hỏi từ câu đến câu với năm sở năm 2000 Giá sách Lượng sách Giá bút chì (nghìn đồng) (cuốn) (nghìn đồng) 2000 2,00 100 1,00 2001 2,50 90 0,90 2002 2,75 105 1,00 CPI năm 2000, 2001, 2002 là: Năm a 100,0; 111,0; 139,6 b 100,0; 109,2; 116,0 c 100,0; 113,3; 125,0 d 100,0; 111,0; 123,2 Lượng bút chì (cái) 100 120 130 Tỉ lệ lạm phát năm 2001 là: a 0% b 9,2% c 11,0% d 12,2% c 11,0% d 12,2% Tỉ lệ lạm phát năm 2002 là: a 0% b 10,3% Giả sử thay đổi năm sở thành 2002 Giá trị CPI năm 2001 là: a 90,6 b 100,0 c 114,7 d 134,3 Bài 11: Nếu sản phẩm quốc dân ròng (NNP) năm 1980 360 tỷ đồng tính theo giá năm 1980 mức giá tăng 20% từ năm 1970 đến năm 1980 NNP năm 1980 tính theo giá năm 1970 bao nhiêu? Bài 12: GNP danh nghĩa năm 1983 3.305 tỷ đồng năm 1982 3.073 tỷ đồng Chỉ số giảm phát (D) năm 1983 215,3% năm 1982 206,9% (tính theo giá năm 1972) Hãy xác định: a GNP thực tế năm 1982 1983 theo giá năm 1972 b Tốc độ tăng trưởng GNP năm 1983 so với năm 1982 c Tốc độ tăng giá (Tỷ lệ lạm phát) năm 1983 so với năm 1982 LƯU HÀNH NỘI BỘ BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ Bài 13: Cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) (tính theo giá thị trường năm 1985) năm 1987 384.966 triệu đồng năm 1988 400.999 triệu đồng Tổng sản phẩm quốc nội tính theo giá hành năm 1985 355.329 triệu đồng, năm 1986 380.623 triệu đồng năm 1988 463.933 triệu đồng Chỉ số giá năm 1986 103,5% năm 1987 108,5% Hãy tính: a Tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa b Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế c Tốc độ tăng giá giai đoạn 1985 – 1988 LƯU HÀNH NỘI BỘ BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ CHƯƠNG TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA Bài Giả sử có số liệu quốc gia tổng hợp theo mức thu nhập sau:50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400 Biết thêm: MPC = 0,7 Chính phủ ban hành sắc thuế suất t = 20%; I = 60; G = 40 ; C = 10 Yêu cầu: a Tính thuế ròng (T) dự kiến Yd, C, S b Tính AD mức thu nhập? c Tại Y = 350 nhà sản xuất phản ứng nào? d Y cân bao nhiêu? e Y cân G tăng thêm 22? f Tính thâm hụt ngân sách mức thu nhập cân mới? g Số nhân bao nhiêu? h Vẽ đồ thị hàm tiêu dùng hàm tổng cầu? i Vẽ thêm đường 450 Hãy điểm cân điểm Y = 250? j Hãy ảnh hưởng việc tăng G thêm 22 tới thu nhập? Bài Giả sử hàm tiêu dùng C = 0,7.Y đầu tư dự kiến 45 Yêu cầu: a Sản lượng cân bao nhiêu? b Nếu sản lượng thực tế sản xuất 100 việc dự kiến xảy ra? c Vẽ đồ thị đường tổng cầu sở đường 450 (Giả định kinh tế giản đơn) Bài Giả sử đầu tư theo kế hoạch 150, người định tăng tỷ lệ tiết kiệm thu nhập từ 30% lên 50% Có nghĩa hàm tiêu dùng thay đổi từ C = 0,7.Y đến C = 0,5.Y (giả định kinh tế giản đơn) LƯU HÀNH NỘI BỘ 10 BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ Yêu cầu: a Mức sản lượng cân thay đổi nào? b Tổng chi tiêu cho tiêu dùng tiết kiệm thay đổi sản lượng thay đổi? c Dùng biểu đồ đầu tư - Tiết kiệm để biểu diễn sản lượng cân Chỉ mức tiết kiệm đầu tư mức sản lượng cân Bài Trong kinh tế khép kín Giả sử sản lượng cân 1000, tiêu dùng 800 đầu tư 80 Yêu cầu: a Tính mức chi tiêu Chính phủ cho việc mua sắm hàng hoá dịch vụ b Nếu xu hướng tiêu dùng cận biên từ thu nhập quốc dân 0,8 đầu tư tăng thêm 50 mức sản lượng cân bao nhiêu? c Giả sử mức sản lượng tiềm 1200 Chính phủ cần điều chỉnh chi tiêu hàng hoá dịch vụ để đạt mức sản lượng này? Bài Trong kinh tế mở Cho biết xu hướng tiêu dùng cận biên từ thu nhập quốc dân 0,8 xu hướng nhập cận biên 0,4 Yêu cầu: a Giả sử đầu tư tăng thêm 100 mức sản lượng cân xuất ròng thay đổi nào? b Giả sử xuất tăng thêm 100 đầu tư tăng, cán cân thương mại thay đổi nào? Bài Giả sử sản lượng cân kinh tế đóng 2000, tiêu dùng 1500, đầu tư 200 Yêu cầu: a Tính mức chi tiêu hàng hoá dịch vụ Chính phủ b Nếu đầu tư tăng thêm 100, MPC = 0,75 Hãy xác định C, I, G Y điểm cân LƯU HÀNH NỘI BỘ 11 BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ c Giả sử I không đổi, tăng G thêm 100, xác định C, I, G Y điểm cân Bài Có tài liệu sau kinh tế có quan hệ kinh tế đối ngoại đường tổng cầu mô tả: a AD1 = C + I + G (nền kinh tế đóng) b AD2 = C + I + G + NX (nền kinh tế mở) Giả sử mức tiêu dùng tự định 100, tổng đầu tư kế hoạch 100, chi tiêu Chính phủ cho hàng hoá dịch vụ 100, xuất hàng hoá dịch vụ 100 Xu hướng tiêu dùng cận biên MPC’ = MPC(1 – t) = 0,7 Sản lượng cán cân thương mại cân 500 Yêu cầu: a Tính toán vẽ đồ thị biểu diễn đường tổng cầu AD1 AD2? b Tính mức sản lượng cân đường tổng cầu AD1 AD2? c Xác định mức thâm hụt ngoại thương mức sản lượng cân AD2? Bài Giả sử kinh tế giản đơn có đầu tư theo kế hoạch 150 Mọi người định thay đổi xu hướng tiết kiệm biên từ 30% lên 50% Hàm tiêu dùng ban đầu C = 100 + 0,7Y Hãy cho biết: a Mức sản lượng cân thay đổi nào? b Tổng chi tiêu cho tiêu dùng cho tiết kiệm thay đổi sản lượng biến động? c Dùng đồ thị đầu tư tiết kiệm để biểu diễn sản lượng cân bằng? Bài Một kinh tế đóng, chi tiêu cho đầu tư cố định mức 500, tiêu dùng 100 + 0,8Yd Chi tiêu Chính phủ 200 thuế ròng 0,1Y Yêu cầu: a Xác định mức sản lượng cân ban đầu kinh tế LƯU HÀNH NỘI BỘ 12 BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ b Tính mức chi tiêu cho tiêu dùng, thuế, thặng dư hay thâm hụt ngân sách nhà nước mức sản lượng cân Giả sử chi tiêu hàng hoá dịch vụ Chính phủ tăng thêm 100, thuế suất tăng từ 0,1 lên 0,15 c Khi mà sản lượng chưa có thời gian thay đổi, thu nhập khả dụng thay đổi nào? d Hãy tính mức thay đổi chi tiêu cho tiêu dùng ảnh hưởng tới tổng cầu (Chi tiêu Chính phủ tăng)? e Mức thu nhập cân kinh tế bao nhiêu? g Ngân sách Chính phủ thặng dư hay thâm hụt? Bài 10 Một kinh tế có C = 0,8.Yd Đầu tư tự định 450 bảng sau: Y C1= 0,8Y AD1=C1 +I 2000 1600 I Yd=Y – 0,1Y 450 2250 1800 2250 450 2500 2000 450 2750 2200 450 300 2400 C2= 0,8Yd G AD2=C2 + I + G 450 Yêu cầu tính mức tiêu dùng AD1 kinh tế giản đơn? Mức sản lượng cân bao nhiêu? Nếu đầu tư tăng thêm 50 sản lượng cân bao nhiêu? Bây Chính phủ tham gia vào kinh tế cách đánh thuế mức 10% thu nhập chi tiêu mua sắm hàng hoá dịch vụ 250 Hãy tính Yd, C2 AD2 Mức sản lượng cân bao nhiêu? Ngân sách Chính phủ mức cân này? LƯU HÀNH NỘI BỘ 13 BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ Bài 11 Trong kinh tế mở có thông số sau: C = 100 + MPC.Yd I = 100 + MPI.Y G = 200 X = 300 IM = MPM.Y T = t.Y Yêu cầu Cho số liệu giả định vào thông số tính mức sản lượng cân kinh tế này? Xuất ròng thay đổi chi tiêu Chính phủ mua hàng hoá dịch vụ tăng thêm 100 Giả sử G cố định, X tăng thêm 100 xác định thay đổi cán cân thương mại Bài 12 Trong kinh tế đóng có thông số biểu diễn sau: C = 100 + MPC.Yd I = 100 + MPI.Y G = 500 T = 50 + t.Y Yêu cầu Tự cho số liệu giả định vào thông số Tính mức sản lượng cân cho kinh tế Giả sử hàm thuế xác định: T = t.Y sản lượng cân kinh tế thay đổi Vẽ đồ thị minh hoạ LƯU HÀNH NỘI BỘ 14 BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ CHƯƠNG TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Bài NHTW nước mua 80 triệu USD trái phiếu Chính phủ thị trường mở Giả sử tỷ lệ dự trữ bắt buộc 8%, xác định mức tăng cung tiền tệ tối đa tối thiểu tạo kinh tế Hãy giải thích? Bài Giả sử kinh tế công chúng không nắm giữ tiền mặt, NHTW bán cho NHTM 20 triệu USD trái phiếu phủ Nếu NHTM thực tỷ lệ dự trữ bắt buộc 10% mức dự trữ mức cung tiền tệ kinh tế thay đổi nào? Nếu NHTW quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc 8%, NHTM lại định dự trữ thêm 2% để dự phòng số nhân tiền mức cung tiền tệ kinh tế thay đổi nào? Nêu nhận xét số nhân tiền mức độ thay đổi mức cung tiền tệ hai trường hợp Bài Thị trường hàng hóa thị trường tiền tệ kinh tế biểu diễn thông số sau (tỷ USD): C = 100 + 0,8Yd G = 100 I = 100 – 10i T = 0,25Y MS = 200 MD = 80 + 0,2Y - 8i Yêu cầu: a Xác định phương trình biểu diễn đường IS đường LM b Xác định mức thu nhập mức lãi suất cân kinh tế c Giả sử chi tiêu Chính phủ hàng hóa dịch vụ tăng thêm 20 tỷ USD Hãy xác định mức thu nhập mức lãi suất cân kinh tế Bài Giả sử kinh tế biểu diễn thông số sau: C = 100 + 0,75Yd I = 100 – 10i + 0,2Y T = 50 + 0,2Y G = 100 MD = 50 + 0,3Y – 10i MS = 200 LƯU HÀNH NỘI BỘ 15 BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ Căn vào nguồn tài liệu trên, hãy: a Viết phương trình biểu diễn đường IS LM b Xác định mức thu nhập mức lãi suất cân c Nếu chi tiêu Chính phủ tăng thêm 10, mức lãi suất mức thu nhập cân bao nhiêu? d Giả sử G không đổi NHTW tăng cung ứng tiền tệ thêm 10 Hãy xác định mức lãi suất mức thu nhập cân e Hãy nhận xét tác động sách tài khóa mở sách tiền tệ mở nêu Bài Hãy sử dụng mô hình IS – LM nêu rõ tác động sách kinh tế vĩ mô sau đến thu nhập, lãi suất, từ nêu rõ ảnh hưởng tác động đến tiêu dùng đầu tư: a Chính phủ tăng chi tiêu hàng hóa dịch vụ b Chính phủ tăng thuế c NHTW tăng mức cung ứng tiền tệ Bài Trong mô hình IS – LM, ảnh hưởng tình sau đến vị trí hai đường IS LM: a Chính phủ tăng chi tiêu cách bán trái phiếu cho công chúng b Chính phủ giảm thuế suất theo thu nhập c Giá tăng chậm mức cung tiền danh nghĩa Bài Giả sử thị trường hàng hóa có thông số sau: C = 100 + 0,8Yd I = 200 – 20i G = 50 T = 0,2Y NX = 100 – 0,15Y Yêu cầu: a Viết phương trình biểu diễn vẽ đồ thị đường IS LƯU HÀNH NỘI BỘ 16 BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ b Giả sử thuế suất theo thu nhập giảm 5% Hãy viết phương trình biểu diễn đường IS Vẽ đồ thị minh họa rút nhận xét độ dốc đường IS c Giả sử hàm đầu tư xác định lại là: I = 200 – 50i với hàm thuế là: T = 0,2Y Hãy viết phương trình biểu diễn đường IS Vẽ đồ thị minh họa rút nhận xét độ dốc đường IS d Với giả định đường IS câu a nằm ngang với giả định đường IS thẳng đứng Bài Thị trường tiền tệ kinh tế biểu diễn thông số sau: MD = 100 + 0,3Y – 50i; MS = Mn/P; Mn = 400 P=1 Yêu cầu: a Xác định phương trình biểu diễn vẽ đồ thị đường LM b Nếu Mn = 500 đường LM thay đổi nào? c Nếu hàm cầu tiền xác định lại là: MD = 100 + 0,3Y – 100i với Mn = 400 Hãy nhận xét độ dốc đường LM d Với giả định hàm cầu tiền đường LM câu a thẳng đứng giả định đường LM nằm ngang Bài Sử dụng mô hình IS – LM nêu rõ tác động biện pháp sau đến thu nhập lãi suất kinh tế ngắn hạn: a Mức cung tiền tệ giảm b Chi tiêu Chính phủ giảm c Thuế tăng Bài 10 Thị trường tiền tệ phản ánh thông số sau: MD = k.Y – h.i; với Y = 1.000; k = 4; MS = Mn/P với Mn = 6.000 P=2 Từ nguồn tài liệu trên, hãy: a Tính mức lãi suất cân LƯU HÀNH NỘI BỘ 17 h = 100 BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ b Vẽ đồ thị thị trường tiền tệ c Nếu thu nhập tăng thêm 1000 xác định mức lãi suất cân Bài 11 Sử dụng sơ đồ chéo Keynes giải thích tác động biện pháp sau đến thu nhập kinh tế: a Tăng thuế b Tăng chi tiêu Chính phủ c Tăng thuế tăng chi tiêu Chính phủ mức Bài 12 Có số liệu kinh tế: a Hàm tiêu dùng: C = 200 + 0,75(Y – T) Hàm đầu tư: I = 200 – 25i Chi tiêu Chính phủ thuế 100 Hãy vẽ đường IS với mức lãi suất từ đến cho kinh tế b Hàm cầu tiền: MD = Y – 100i Hàm cung tiền: MS = 500 Hãy vẽ đường LM với mức lãi suất từ đến cho kinh tế c Xác định mức thu nhập lãi suất cân d Nếu thuế giảm 20, lãi suất thu nhập cân bao nhiêu? e Nếu cung ứng tiền tệ tăng thêm 200, lãi suất thu nhập cân bao nhiêu? LƯU HÀNH NỘI BỘ 18 BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ CHƯƠNG TỔNG CUNG VÀ CHU KỲ KINH DOANH Bài Hãy dùng phương pháp trừu tượng hóa, phân tích tác động nhân tố sau đến tổng cung tổng cầu kinh tế: a Số lượng phụ nữ có gia đình làm tăng b Giá nguyên vật liệu yếu nhập kinh tế tăng c Tiền lương danh nghĩa tăng d Mức cung tiền danh nghĩa giảm, điều kiện giá ổn định e Nhu cầu nghỉ ngơi người lao động giảm Bài Trong kinh tế toàn dụng, tức toàn nguồn lực sử dụng hết, tượng sau có xu hướng làm tăng mức giá chung? a Nhu cầu xuất kinh tế tăng b Tiêu dùng hộ gia đình tăng c Năng suất lao động tăng d Tiền lương danh nghĩa tăng ngắn hạn Bài CHƯƠNG THẤT NGHIỆP VÀ LẠM PHÁT Câu Theo số liệu IMF ADB, vào thời điểm 1/7/2002, dân số Việt Nam 80 triệu người Số người thất nghiệp triệu người Có triệu người trưởng thành không nằm lực lượng lao động Hỏi: - Lực lượng lao động bao nhiêu? - Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động bao nhiêu? - Tỷ lệ thất nghiệp bao nhiêu? Phần câu hỏi lựa chọn: Chọn câu hỏi câu hỏi đây: Lực lượng lao động bằng: LƯU HÀNH NỘI BỘ 19 BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ a Số người thất nghiệp cộng số người có việc b Dân số trưởng thành có nhu cầu làm việc c Tổng dân số trừ phận dân số chưa trưởng thành người trưởng thành nhu cầu làm việc d Cả ba câu e a b Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động bằng: a Số người trưởng thành chia cho dân số b Số người có việc làm chia cho dân số c Số người có việc làm chia cho số người trưởng thành d Số người lực lượng lao động chia cho số người trưởng thành Tỷ lệ thất nghiệp bằng: a Số người thất nghiệp chia cho dân số b Số người thất nghiệp chia cho số người trưởng thành c Số người thất nghiệp chia cho số người lực lượng lao động d Số người thất nghiệp chia cho số người có việc LƯU HÀNH NỘI BỘ 20 [...]... xác định C, I, G và Y tại điểm cân bằng mới LƯU HÀNH NỘI BỘ 11 BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ c Giả sử I không đổi, tăng G thêm 100, xác định các C, I, G và Y tại điểm cân bằng mới Bài 7 Có tài liệu sau đây của nền kinh tế có quan hệ kinh tế đối ngoại các đường tổng cầu được mô tả: a AD1 = C + I + G (nền kinh tế đóng) b AD2 = C + I + G + NX (nền kinh tế mở) Giả sử mức tiêu dùng tự định là 100, tổng đầu tư kế hoạch... lãi suất cân bằng của nền kinh tế c Giả sử chi tiêu của Chính phủ về hàng hóa và dịch vụ tăng thêm 20 tỷ USD Hãy xác định mức thu nhập và mức lãi suất cân bằng mới của nền kinh tế Bài 4 Giả sử một nền kinh tế được biểu diễn bởi những thông số sau: C = 100 + 0,75Yd I = 100 – 10i + 0,2Y T = 50 + 0,2Y G = 100 MD = 50 + 0,3Y – 10i MS = 200 LƯU HÀNH NỘI BỘ 15 BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ Căn cứ vào nguồn tài liệu... BỘ 17 h = 100 BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ b Vẽ đồ thị thị trường tiền tệ c Nếu thu nhập tăng thêm 1000 hãy xác định mức lãi suất cân bằng mới Bài 11 Sử dụng sơ đồ chéo của Keynes giải thích tác động của mỗi biện pháp sau đây đến thu nhập của nền kinh tế: a Tăng thuế b Tăng chi tiêu của Chính phủ c Tăng thuế và tăng chi tiêu của Chính phủ cùng một mức như nhau Bài 12 Có số liệu về một nền kinh tế: a Hàm tiêu... Yêu cầu 1 Tự cho số liệu giả định vào các thông số trên 2 Tính mức sản lượng cân bằng cho nền kinh tế này 3 Giả sử hàm thuế được xác định: T = t.Y thì sản lượng cân bằng của nền kinh tế này thay đổi như thế nào 4 Vẽ đồ thị minh hoạ LƯU HÀNH NỘI BỘ 14 BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ CHƯƠNG 4 TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Bài 1 NHTW của một nước mua 80 triệu USD trái phiếu Chính phủ trên thị trường mở Giả sử tỷ lệ... động? c Dùng đồ thị đầu tư và tiết kiệm để biểu diễn sản lượng cân bằng? Bài 9 Một nền kinh tế đóng, chi tiêu cho đầu tư được cố định ở mức 500, tiêu dùng bằng 100 + 0,8Yd Chi tiêu Chính phủ bằng 200 và thuế ròng bằng 0,1Y Yêu cầu: a Xác định mức sản lượng cân bằng ban đầu của nền kinh tế trên LƯU HÀNH NỘI BỘ 12 BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ b Tính mức chi tiêu cho tiêu dùng, thuế, thặng dư hay thâm hụt ngân... cân bằng mới là bao nhiêu? Bây giờ Chính phủ tham gia vào nền kinh tế bằng cách đánh thuế ở mức 10% thu nhập và chi tiêu mua sắm hàng hoá và dịch vụ là 250 4 Hãy tính Yd, C2 và AD2 5 Mức sản lượng cân bằng mới là bao nhiêu? 6 Ngân sách Chính phủ ra sao tại mức cân bằng này? LƯU HÀNH NỘI BỘ 13 BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ Bài 11 Trong một nền kinh tế mở có các thông số sau: C = 100 + MPC.Yd I = 100 + MPI.Y G... 0 đến 8 cho nền kinh tế này b Hàm cầu tiền: MD = Y – 100i Hàm cung tiền: MS = 500 Hãy vẽ đường LM với mức lãi suất từ 0 đến 8 cho nền kinh tế này c Xác định mức thu nhập và lãi suất cân bằng d Nếu thuế giảm đi 20, lãi suất và thu nhập cân bằng mới là bao nhiêu? e Nếu cung ứng tiền tệ tăng thêm 200, lãi suất và thu nhập cân bằng mới là bao nhiêu? LƯU HÀNH NỘI BỘ 18 BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ CHƯƠNG 5 TỔNG...BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ Yêu cầu: a Mức sản lượng cân bằng sẽ thay đổi như thế nào? b Tổng chi tiêu cho tiêu dùng và tiết kiệm sẽ thay đổi như thế nào khi sản lượng thay đổi? c Dùng biểu đồ đầu tư - Tiết kiệm để biểu diễn sản lượng cân bằng Chỉ ra mức tiết kiệm và đầu tư tại mỗi mức sản lượng cân bằng Bài 4 Trong một nền kinh tế khép kín Giả sử sản lượng cân bằng... chính sách tài khóa mở và chính sách tiền tệ mở nêu trên Bài 5 Hãy sử dụng mô hình IS – LM nêu rõ tác động của từng chính sách kinh tế vĩ mô sau đến thu nhập, lãi suất, từ đó nêu rõ ảnh hưởng của tác động đó đến tiêu dùng và đầu tư: a Chính phủ tăng chi tiêu về hàng hóa và dịch vụ b Chính phủ tăng thuế c NHTW tăng mức cung ứng tiền tệ Bài 6 Trong mô hình IS – LM, hãy chỉ ra ảnh hưởng của các tình huống... KỲ KINH DOANH Bài 1 Hãy dùng phương pháp trừu tượng hóa, phân tích tác động của mỗi nhân tố sau đến tổng cung hoặc tổng cầu của nền kinh tế: a Số lượng phụ nữ có gia đình đi làm tăng b Giá nguyên vật liệu chính yếu nhập khẩu trong nền kinh tế tăng c Tiền lương danh nghĩa tăng d Mức cung tiền danh nghĩa giảm, trong điều kiện giá cả ổn định e Nhu cầu nghỉ ngơi của người lao động giảm Bài 2 Trong nền kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập KINH tế vĩ mô 2016, BÀI tập KINH tế vĩ mô 2016, BÀI tập KINH tế vĩ mô 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay