Giáo trình phương pháp tính chương 83

3 176 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:13

Khoa Xõy Dng Thy Li Thy in Bi Ging Chuyờn Phng Phỏp Tớnh 73 B mụn C S K Thut Trang Khoa Xõy Dng Thy Li Thy in Bi Ging Chuyờn Phng Phỏp Tớnh 74 B mụn C S K Thut Trang Khoa Xõy Dng Thy Li Thy in q1 q2 Chố sọ ỳ cuỷc bọỹ Phỏửn tổớ 2 q4 q6 q8 Nuùt j Nuùt i q7 q5 q3 B mụn C S K Thut q1 q3 j i q2 e q4 K1,3(2) gp thờm => K ( b 21, b 23 ) K 3,5 K2,4(3) gp thờm => K ( b 32, b 34 ) K 6,8 Mi thnh phn K eij ca ma trn phn t [K]e s phi gp thờm vo phn t K m , n ca ma trn tng th [ K ] vi m = bei, n = bej (nh l bei, bej l cỏc giỏ tr ca phn t hng e, ct i v hng e ct j) ca ma trn [b] Bi Ging Chuyờn Phng Phỏp Tớnh 75 Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình phương pháp tính chương 83 , Giáo trình phương pháp tính chương 83 , Giáo trình phương pháp tính chương 83

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay