MÔ PHỎNG, THIẾT KẾ CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP, OSPF

43 668 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:07

Mục lụcDANH SÁCH NHÓM 12iChương 1Tổng quan về các giao thức định tuyến11.1Khái niệm cơ bản11.2Khái niệm giao thức1Chương 2RIP12.1Tổng quát về giao thức RIP12.2Giao thức định tuyến RIP2Chương 3OSPF123.1Giới thiệu về OSPF123.2Hoạt động của OSPF123.3OSPF với Multi – Area213.4Định dạng gói tin OSPF233.5Ưu, nhược điểm:273.6Cấu hình OSPF28Chương 4Phần demo304.1Giao thức RIP304.2Giao thức OSPF Multiarea36 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM BỘ MÔN VIỄN THÔNG BÁO CÁO MÔN MẠNG M ĐỀ TÀI: MÔ PHỎNG, THIẾT KẾ CÁC GIAO TH GV môn: Nhóm thực hiện: Nhóm 12 TPHCM, 29/11/2016 Trang: DANH SÁCH NHÓM 12 Trang: Mục lục Trang: Chương Tổng quan giao thức định tuyến 1.1 Khái niệm Định tuyến tiến trình lựa chọn đường cho thực thể thông tin chuyển qua mạng, coi khả nút vấn đề lựa chọn đường dẫn cho thông tin qua mạng Định tuyến khái niệm cốt lõi mạng IP nhiều loại mạng khác Định tuyến cung cấp phương tiện tìm kiếm tuyến đường theo thông tin mà thực thể thông tin chuyển giao mạng 1.2 Khái niệm giao thức Để đơn giản ta cần hiểu giao thức cách thức giao tiếp Trong mạng thông tin máy tính giao thức quan trọng , giao thức cầu nối máy tính , hệ thống máy tính hệ thống mạng Các giao thức có gồm có RIP (RIP-1, RIP-2) ; OSPF, IGRP, EIGRP, IS-IS, BGP4 Chương RIP 2.1 Tổng quát giao thức RIP 2.1.1 Giới thiệu RIP Ngày nay, mạng lớn đến mức giao thức định tuyến xử lý công việc cập nhật bảng định tuyến tất định tuyến Vì vậy, liên mạng chia thành hệ thống tự trị (AS-Autonomous System) Hệ thống tự trị (AS) nhóm mạng định tuyến có chung hệ thống quản trị Các giao thức định tuyến sử dụng bên AS gọi giao thức định tuyến nội miền IGP (Interior Gateway Protocol) Routing Information Protocol (RIP) Báo cáo tập lớn nhóm 12 29/11/2016 Trang: thiết kế giao thức IGP dùng cho AS kích thước nhỏ, không sử dụng cho hệ thống mạng lớn phức tạp 2.1.2 Định nghĩa giao thức Rip RIP giao thức định tuyến miền sử dụng cho hệ thống tự trị (AS) Giao thức thông tin định tuyến thuộc loại giao thức định tuyến khoảng cách vecto (Distance Vector), RIP sử dụng giá trị để đo lường số bước nhảy (hop count) đường từ nguồn đến đích Mỗi bước đường từ nguồn đến đích coi hop count Khi định tuyến nhận tin cập nhật định tuyến cho gói tin cộng vào giá trị đo lường đồng thời cập nhật bảng định tuyến RIP có phiên bản: - RIP version (RIPv1) - RIP version (RIPv2) Quá trình mô sử dụng giao thức RIPv2 nên trình bày cụ thể giao thức định tuyến RIP version 2.1.3 Thuật toán RIP sử dụng thuật toán định tuyến theo khoảng cách vector DVA (Distance Vector Algorithms) Là thuật toán định tuyến tương thích nhằm tính toán đường ngắn cặp nút mạng, dựa phương pháp tập trung biết đến thuật toán Bellman-Ford Các nút mạng thực trình trao đổi thông tin sở địa đích, nút đường ngắn để tới đích Báo cáo tập lớn nhóm 12 29/11/2016 Trang: 2.2 Giao thức định tuyến RIP 2.2.1 Chi tiết giao thức định tuyến RIP A RIP phiên a Đặc điểm - Là giao thức định tuyến khoảng cách Vector, sử dụng số lượng hop làm thông số định tuyến - Giá trị hop tối đa 15 hop (nếu vượt gói tin tự động bị hủy) - Thời gian giữ chậm 180s - Sử dụng chế chia rẽ tầng để chống lặp vòng (Đây điểm đặc biệt giúp RIP version khắc phục lỗi lặp vòng RIP version 1) - RIPv2 có gửi mặt nạ mạng kèm với địa mạng thông tin định tuyến Nhờ mà RIPv2 hỗ trợ VLSM CIDR - RIPv2 có hỗ trợ việc xác minh thông tin định tuyến - RIPv2 gửi thông tin định tuyến theo địa multicast 244.0.0.9 RIPv1 gửi theo địa broadcast 255.255.255.255 b Cấu trúc tin: Báo cáo tập lớn nhóm 12 29/11/2016 Trang: Command field: Cho ta biết gói tin gói tin yêu cầu (Request) hay gói tin trả lời (Response) Gói tin Request đưa yêu cầu cho bảng định tuyến gửi tất hay phần bảng định tuyến Gói tin Response đưa định tuyến nhận gói tin Request - Version number: Chỉ phiên RIP sử dụng - AFI (Address-Family identifier): Chỉ kiểu địa sủ dụng để cấu hình mạng Giá trị AFI cho IP - Metric: Cho ta biết có bước liên mạng (internetwork hop) qua hành trình đến đích Giá trị nằm khoảng từ đến 15 cho đường hiệu lực Unused: Mặc định Subnet mask: Chứa đựng mặt nạ mạng cho định tuyến Next hop: Cho biết địa IP bước mà gói tin chuyển tiếp Trong RIP phiên 2, kiểu tin xác thực thêm vào để bảo vệ tin thông báo Tuy nhiên, không cần thêm trường vào thông báo Mục thông báo chứa thông tin xác thực Để rõ mục chứa thông báo xác thức thông tin định tuyến, giá trị FFFF đặt vào trường AFI Trường thông báo xác thực loại xác thực, dùng để định nghĩa phương pháp sử dụng để xác thực Trường cuối thông báo để chứa liệu xác thực Định dạng tin xác thực sau: - Báo cáo tập lớn nhóm 12 29/11/2016 Trang: c Cấu trúc tin Command field: Cho ta biết gói tin gói tin yêu cầu (Request) hay gói tin trả lời (Response) Gói tin Request đưa yêu cầu cho bảng định tuyến gửi tất hay phần bảng định tuyến Gói tin Response đưa định tuyến nhận gói tin Request - Version number: Chỉ phiên RIP sử dụng - AFI (Address-Family identifier): Chỉ kiểu địa sủ dụng để cấu hình mạng Giá trị AFI cho IP - Metric: Cho ta biết có bước liên mạng (internetwork hop) qua hành trình đến đích Giá trị nằm khoảng từ đến 15 cho đường hiệu lực - Unused: Mặc định - Subnet mask: Chứa đựng mặt nạ mạng cho định tuyến - Next hop: Cho biết địa IP bước mà gói tin chuyển tiếp Trong RIP phiên 2, kiểu tin xác thực thêm vào để bảo vệ tin thông báo Tuy nhiên, không cần thêm trường vào thông báo Mục thông báo chứa thông tin xác thực Để rõ mục chứa thông báo xác thức thông tin định tuyến, giá trị FFFF đặt vào trường AFI Trường thông báo xác thực loại xác thực, dùng để định nghĩa phương pháp sử dụng để xác thực Trường cuối thông báo để chứa liệu xác thực Định dạng tin xác thực sau: - Báo cáo tập lớn nhóm 12 29/11/2016 Trang: Ngoài RIP phiên hỗ trợ phát đa hướng (Multicast) so với phiên RIP phiên sử dụng phát quảng bá để gửi thông báo RIP tới tất định tuyến lân cận Do đó, không định tuyến mạng nhận thông báo mà trạm mạng nhận Trong đó, RIP phiên sử dụng địa đa hướng 224.0.0.9 để phát đa hướng thông báo RIP tới định tuyến sử dụng giao thức RIP mạng mà d Thiết kế RIPv2 Một số điều cần ghi nhớ việc thiết kế mạng với RIPv2 hỗ trợ VLSM bên mạng CIDR để tóm tắt mạng gần kề bên RIPv2 cho phép tóm tắt lộ trình mạng RIPv2 có giới hạn số hop 16 Vì kích thước mạng vượt giới hạn RIPv2 gửi bảng định tuyến 30s lần đến máy để gửi địa IP 224.0.0.9 RIPv2 thường có giới hạn truy nhập vào mạng nơi mà giao thức hoạt động liên kết với máy chủ thực định tuyến RIPv2 cung cấp xác nhận lộ trình Như hình 11, sử dụng RIPv2, tất điạ mạng có mặt nạ mạng khác Báo cáo tập lớn nhóm 12 29/11/2016 Trang: 10 e Cấu hình RIPv2 -Các lệnh sau dùng giao thức định tuyến RIP Router(config)#router rip -Tắt chức tự động tổng hợp R1(config-router)#no auto-summary -Chọn giao thức RIP version R1(config-router)#version -Khai báo mạng nối trực tiếp R1(config-router)#net 192.168.0.0 -Thông tin định tuyến RIP không gửi cổng Router(config-router)#passive-interface tên_cổng ví dụ: cổng s0/1/0 -Nếu muốn hủy mạng ta dùng câu lệnh sau Router(config-router)#no network địa_chỉ_ip - Cấu hình đường default route: Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [exit interface/ip address] f Kiểm tra giải cố - Xem trình gửi nhận thông tin định tuyến RIP lệnh debug ip rip Router(config)#debug ip rip Tắt chế độ debug lệnh undebug all Router(config)#undebug all -Xem bảng định tuyến R2 lệnh show ip route Router(config)# show ip route - Dùng lệnh clear ip route * để xoá toàn route từ bảng định tuyến Router(config)# clear ip route * -Kiểm tra lại cấu hình lệnh Show run Router(config)# Show run B RIP phiên a Đặc điểm RIPv1 giao thức định tuyến theo véctơ khoảng cách nên quảng bá (theo địa 255.255.255.255) toàn bảng định tuyến cho Báo cáo tập lớn nhóm 12 29/11/2016 Trang: 29 - Packet length: độ dài OSPF packet gồm header (đơn vị - - octet) Router ID: ID router gửi Area ID: area mà từ packet gửi Nếu packet gửi qua virtual link, Area ID 0.0.0.0 (backbone Area ID) virtual link gắn với backbone Checksum: kiểm tra toàn packet kể header AuType: xác định loại nhận thực sử dụng Bảng sau cấc loại nhận thực có thể: A The Hello Packet Hello packet dùng để thiết lập trì adjiacecy Hello packet mang thông số mà neighbor phải đồng ý để trở thành adjacency Network Mask: address mask interface mà packet gửi từ Nếu mask không match với interface mà packet nhận packet bị drop Hello Interval: chu kỳ gửi tin Hello, tính giây Nếu router gửi nhận thông số không thiết lập quan hệ neighbor J The Database Description Packet Database Description packet: sử dụng adjacency thiết lập Mục đích DD packet mô tả vài hay tất LSA database có thẻ xác định match LSA database Báo cáo tập lớn nhóm 12 29/11/2016 Trang: 30 Interface MTU: kích thước lớn IP packet (đơn vị octet) mà packet gửi mà không bị phân mảnh Trường thiết lập 0x0000 packet gửi qua virtual link Option: trường tuỳ chọn, router không chuyển tiếp LSA không thoả mãn điều kiện trường Option Có bit không sử dụng có giá trị là: 00000b Ba bit I, M MS giới thiệu phần building adjacency DD Sequence Number: trường để đảm bảo DD packet nhận thứ tự trình đồng database Thông số luôn thiết lập master cho DD packet tăng dần lên DD packet gửi sau LSA Header: danh sách vài hay tất LSA header link state database router gửi K The Link State Request packet Trong trình đồng database router nhận DD packet, router kiểm tra xem LSA header DD packet database LSA ghi lại vào Link State Request list Router gửi hay vài Link State Request packet hỏi neighbor LSA Link State Type: xác định loại LSA (router LSA, network LSA ) Link State ID: xác định LSA header Advertising Router: router ID router mà gửi LSA L The link State Update packet Nó sử dụng flood LSA gửi LSA trả lời cho Link State Request packet Báo cáo tập lớn nhóm 12 29/11/2016 Trang: 31 Number of LSAs: xác định số LSA packet LSAs: full LSA (header + data) Mỗi update mang nhiều LSA tới maximum kích thước packet cho phép link M The Link State Acknowledgment Packet Được sử dụng để tạo trình flood LSA cách tin cậy 3.5 Ưu, nhược điểm: OSPF đời để hoàn thiện việc định tuyến khắc phục hạn chế RIP, ta chủ yếu nói đến ưu điểm cua OSPF OSPF có ưu điểm: - Tốc độ hội tụ nhanh - Hỗ trợ mạng (VLSM) - Có thể áp dụng cho mạng lớn - Chọn đường theo trạng thái đường link hiệu distance vector - Đường linh hoạt - Hỗ trợ xác thực (Authenticate) - Hỗ trợ xác thực (Authenticate) Trong hệ thống dùng disistance vector (RIP) mạng đích 15 router đến Điều làm kích thước mạng dùng RIP nhỏ, khả mở rộng OSPF không bị giới hạn kích thước, tăng khả mở rộng Báo cáo tập lớn nhóm 12 29/11/2016 Trang: 32 - OSPF cấu hình theo nhiều vùng (area), cách giới hạn lưu thông vùng Thay đổi vùng không ảnh hưởng đến vùng khác Do khả mở rộng cao 3.6 Cấu hình OSPF 3.6.1 Enabling OSPF Lệnh để kích hoạt OPSF: Lab_A(config)#router ospt ? Một giá trị miền 1-65535 định danh OSPf process ID, số router mà nhóm lại loạt lệnh cấu hình OSPF tiến trình đạng chạy xác định 3.6.2 Cấu hình OSPF areas Sau định danh tiến trình OSPF, bạn cần định danh interface mà bạn muốn để kích hoạt liên lạc OSPF Việc cấu hình mạng mà bạn công khai cho người khác OSPF sử dụng ký tự đại diện việc cấu hình VD Lệnh cấu hình: Lap_A#config t Lap_A (config) router ospf Lap_A (config – router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 Area ? OSPF Area ID as a demical value A.B.C.D OSPF Area ID in IP address format Lap_A (config – router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 Area Báo cáo tập lớn nhóm 12 29/11/2016 Trang: 33 Đối số lệnh network số hiệu network (10.0.0.0) ký tự đại diện mask (0.255.255.255) Sự kết hợp số định danh interface mà OSPF hoạt động bao gồm thông báo OSPF LSA OSPF sử dụng lệnh để tìm interface router cấu hình mạng 10.0.0.0 thay interface mà tìm thấy area Lưu ý bạn tạo 4,2 tỷ area, bạn dán nhãn cho area theo định dạnh IP address Octet wildcard mask biểu thị với octet tương ứng mạng phải phù hợp cách xác Đối số cuối số area, biểu thị area mà interface định danh mạng phần wildcard mask thuộc sở hữu Nhớ router OSPF trở thành neighbor interface chúng chia sẻ mạng cấu hình Định dạng số area giá trị thập phân từ đến 4294967295 Vd area 0.0.0.0 area thống đồng với area 3.6.3 Xác định cấu hình OSPF Ta dùng lệnh: Lap_A#show ip route Lap_A#show ip ospf Lap_A#sho ip ospf database Lap_A#sho ip ospf interface Lap_A#sho ip ospf neighbor Lap_A#sho ip ospf protocols 3.6.4 Cấu hình loopback interface Lap_A#sh ip ospf Lap_A#config t Lap_A (config) #int loopback Lap_A (config – if) #ip address 172.16.10.1 255.255.255.0 Lap_A (config - if) #no shut Lap_A (config - if) #^Z Báo cáo tập lớn nhóm 12 29/11/2016 Trang: 34 3.6.5 Xác nhận loopback RIDs - Để xác nhận địa loopback ta sử dụng lệnh: - Lap_A#show running – config Để xác nhận RIDs ta gõ lệnh: Lap_A#show ip ospf database Lap_A#show ip ospf interface Lap_A#show ip ospf Chương Phần demo 4.1 Giao thức RIP 4.1.1 RIPv2 A Thiết kế N Kết a router0# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area Báo cáo tập lớn nhóm 12 29/11/2016 Trang: 35 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set C 10.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/0/0 R 11.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:11, Serial0/0/0 C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 R 192.168.2.0/24 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:11, Serial0/0/0 R 192.168.3.0/24 [120/2] via 10.0.0.2, 00:00:11, Serial0/0/0 l router1# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set C 10.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/0/0 C 11.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/0/1 R 192.168.1.0/24 [120/1] via 10.0.0.1, 00:00:02, Serial0/0/0 C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 R 192.168.3.0/24 [120/1] via 11.0.0.2, 00:00:07, Serial0/0/1 m router2# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set R 10.0.0.0/8 [120/1] via 11.0.0.1, 00:00:25, Serial0/0/0 C 11.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/0/0 Báo cáo tập lớn nhóm 12 29/11/2016 Trang: 36 R 192.168.1.0/24 [120/2] via 11.0.0.1, 00:00:25, Serial0/0/0 R 192.168.2.0/24 [120/1] via 11.0.0.1, 00:00:25, Serial0/0/0 C 192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 Báo cáo tập lớn nhóm 12 29/11/2016 Trang: 37 4.1.2 RIPv2 best path A Thiết kế O Kết a R2# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console show ip route Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 100.0.0.0/24 is subnetted, subnets R 100.10.1.0/24 [120/1] via 120.15.1.2, 00:00:00, GigabitEthernet0/0 110.0.0.0/8 is variably subnetted, subnets, masks C 110.10.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1 L 110.10.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1 120.0.0.0/8 is variably subnetted, subnets, masks C 120.15.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0 Báo cáo tập lớn nhóm 12 29/11/2016 Trang: 38 L 120.15.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 160.10.0.0/24 is subnetted, subnets R 160.10.1.0/24 [120/1] via 110.10.1.1, 00:00:00, GigabitEthernet0/1 160.18.0.0/24 is subnetted, subnets R 160.18.1.0/24 [120/1] via 110.10.1.1, 00:00:00, GigabitEthernet0/1 172.12.0.0/24 is subnetted, subnets R 172.12.1.0/24 [120/2] via 110.10.1.1, 00:00:00, GigabitEthernet0/1 [120/2] via 120.15.1.2, 00:00:00, GigabitEthernet0/0 n R1#show ip route Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 100.0.0.0/8 is variably subnetted, subnets, masks C 100.10.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0 L 100.10.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 110.0.0.0/24 is subnetted, subnets R 110.10.1.0/24 [120/1] via 120.15.1.1, 00:00:22, GigabitEthernet0/1 120.0.0.0/8 is variably subnetted, subnets, masks C 120.15.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1 L 120.15.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1 160.10.0.0/24 is subnetted, subnets R 160.10.1.0/24 [120/1] via 100.10.1.2, 00:00:22, GigabitEthernet0/0 160.18.0.0/24 is subnetted, subnets R 160.18.1.0/24 [120/2] via 120.15.1.1, 00:00:22, GigabitEthernet0/1 [120/2] via 100.10.1.2, 00:00:22, GigabitEthernet0/0 172.12.0.0/24 is subnetted, subnets R 172.12.1.0/24 [120/1] via 100.10.1.2, 00:00:22, GigabitEthernet0/0 o R3#show ip route Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 100.0.0.0/24 is subnetted, subnets Báo cáo tập lớn nhóm 12 29/11/2016 Trang: 39 R 100.10.1.0/24 [120/1] via 160.10.1.2, 00:00:13, GigabitEthernet0/2 110.0.0.0/8 is variably subnetted, subnets, masks C 110.10.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1 L 110.10.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1 120.0.0.0/24 is subnetted, subnets R 120.15.1.0/24 [120/1] via 110.10.1.2, 00:00:09, GigabitEthernet0/1 160.10.0.0/16 is variably subnetted, subnets, masks C 160.10.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2 L 160.10.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2 160.18.0.0/16 is variably subnetted, subnets, masks C 160.18.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0 L 160.18.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 172.12.0.0/24 is subnetted, subnets R 172.12.1.0/24 [120/1] via 160.18.1.2, 00:00:08, GigabitEthernet0/0 [120/1] via 160.10.1.2, 00:00:13, GigabitEthernet0/2 p R4#show ip route Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 100.0.0.0/24 is subnetted, subnets R 100.10.1.0/24 [120/1] via 172.12.1.2, 00:00:00, GigabitEthernet0/1 110.0.0.0/24 is subnetted, subnets R 110.10.1.0/24 [120/1] via 160.18.1.1, 00:00:23, GigabitEthernet0/0 120.0.0.0/24 is subnetted, subnets R 120.15.1.0/24 [120/2] via 160.18.1.1, 00:00:23, GigabitEthernet0/0 [120/2] via 172.12.1.2, 00:00:00, GigabitEthernet0/1 160.10.0.0/24 is subnetted, subnets R 160.10.1.0/24 [120/1] via 172.12.1.2, 00:00:00, GigabitEthernet0/1 [120/1] via 160.18.1.1, 00:00:23, GigabitEthernet0/0 160.18.0.0/16 is variably subnetted, subnets, masks C 160.18.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0 L 160.18.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 172.12.0.0/16 is variably subnetted, subnets, masks C 172.12.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1 L 172.12.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1 q R5#show ip route Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type Báo cáo tập lớn nhóm 12 29/11/2016 Trang: 40 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 100.0.0.0/8 is variably subnetted, subnets, masks C 100.10.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0 L 100.10.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 110.0.0.0/24 is subnetted, subnets R 110.10.1.0/24 [120/1] via 160.10.1.1, 00:00:11, GigabitEthernet0/2 120.0.0.0/24 is subnetted, subnets R 120.15.1.0/24 [120/1] via 100.10.1.1, 00:00:14, GigabitEthernet0/0 160.10.0.0/16 is variably subnetted, subnets, masks C 160.10.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2 L 160.10.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2 160.18.0.0/24 is subnetted, subnets R 160.18.1.0/24 [120/1] via 172.12.1.1, 00:00:09, GigabitEthernet0/1 [120/1] via 160.10.1.1, 00:00:11, GigabitEthernet0/2 172.12.0.0/16 is variably subnetted, subnets, masks C 172.12.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1 L 172.12.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1 Báo cáo tập lớn nhóm 12 29/11/2016 Trang: 41 4.2 Giao thức OSPF - Multiarea A Thiết kế P Kết a router0#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set C 10.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/0/0 O IA 11.0.0.0/8 [110/128] via 10.0.0.2, 00:01:19, Serial0/0/0 C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 O IA 192.168.2.0/24 [110/65] via 10.0.0.2, 00:01:29, Serial0/0/0 Báo cáo tập lớn nhóm 12 29/11/2016 Trang: 42 O IA 192.168.3.0/24 [110/129] via 10.0.0.2, 00:01:19, Serial0/0/0 r router2#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set C 10.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/0/0 C 11.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/0/1 O 192.168.1.0/24 [110/65] via 10.0.0.1, 00:03:01, Serial0/0/0 C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 O 192.168.3.0/24 [110/65] via 11.0.0.2, 00:02:56, Serial0/0/1 s router3#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set O IA 10.0.0.0/8 [110/128] via 11.0.0.1, 00:03:30, Serial0/0/0 C 11.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/0/0 O IA 192.168.1.0/24 [110/129] via 11.0.0.1, 00:03:30, Serial0/0/0 O IA 192.168.2.0/24 [110/65] via 11.0.0.1, 00:03:40, Serial0/0/0 C 192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 Báo cáo tập lớn nhóm 12 29/11/2016 Trang: 43 Kết luận Sau tuần tìm hiểu giao thức RIP, OSPF chúng em hiểu rõ nhiều giao thức ứng dụng chúng mạng IP ngày Cụ thể đặc điểm, nguyên lý hoạt động, cấu trúc bảng tin cách cấu hình giao thức ưu nhược điểm ba giao thức Báo cáo tập lớn nhóm 12 29/11/2016 [...]...Trang: 11 các bộ định tuyến lân cận theo định kỳ Chu kỳ cập nhật của RIP là 30 giây Thông số định tuyến của RIP là số lượng hop, giá trị tối đa là 15 hop nếu lớn hơn thì gói dữ liệu đó sẽ bị hủy bỏ Thời gian giữ chậm cho một tuyến là 180 giây, nếu lớn hơn thì tuyến này coi như là hết hạn RIPv1 là giáo thức định tuyến được sử dụng phổ biến vì mọi bộ định tuyến IP đều có hỗ trợ giao thức này RIPv1... cho các chuẩn của RIP Trường này có thể được thiết lập mặc định giá trị 0 • Address-family identifier (AFI): Chỉ ra kiểu địa chỉ được sử dụng để cấu hình mạng Do RIP được thiết kế để mang thông tin định tuyến cho nhiều các giao thức khác nhau nên mỗi loại sẽ có 1 nhận dạng riêng cho ta biết kiểu địa chỉ mà giao thức đang sử dụng Giá trị AFI cho IP là 2 • Address: Chỉ ra địa chỉ IP của các bộ định tuyến. .. nhau (mặc định là 4 đường) RIPv1 là giao thức định tuyến theo lớp địa chỉ Khi RIP bộ định tuyến nhận thông tin về một mạng nào đó từ một cổng, trong thông tin định tuyến này không có thông tin về mặt nạ mạng con đi kèm Do đó bộ định tuyến sẽ lấy mặt nạ mạng con của cổng để áp dụng cho địa chỉ mạng mà nó nhận được từ cổng này Nếu mặt nạ mạng con này không phù hợp thì nó sẽ lấy mặt nạ mạng con mặc định theo... nhận RIDs ta lần lượt gõ các lệnh: Lap_A#show ip ospf database Lap_A#show ip ospf interface Lap_A#show ip ospf Chương 4 Phần demo 4.1 Giao thức RIP 4.1.1 RIPv2 A Thiết kế N Kết quả a router0# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area Báo cáo... discontigous network - OSPF sử dụng địa chỉ multicast 224.0.0.5 (all SPF router) 224.0.0.6 (DR và BDR router) để gửi các thông điệp Hello và Update - OSPF còn có khả năng hỗ trợ chứng thực dạng plain text và dạng MD5 - Sử dụng route tagging để theo dõi các external route - OSPF còn có khả năng hỗ trợ Type of Service 3.2 Hoạt động của OSPF Các OSPF- speaking router gửi các Hello packet ra tất cả các OSPFenable interface... trị trong miền 1-65535 định danh OSPf process ID, đó là số duy nhất trên router này mà nhóm lại một loạt các lệnh cấu hình OSPF trong một tiến trình đạng chạy xác định 3.6.2 Cấu hình OSPF areas Sau khi định danh tiến trình OSPF, bạn cần định danh interface mà bạn muốn để kích hoạt sự liên lạc OSPF trên đó Việc này cũng sẽ cấu hình mạng mà bạn sẽ công khai cho những người khác OSPF sẽ sử dụng ký tự đại... gian kể từ khi bộ định tuyến cập nhật lần cuối cùng k Những điểm khác nhau: Bảng so sánh những điểm khác nhau giữa RIPv1 và RIPv2: RIP version 1 – RIPv1 Định tuyến theo lớp địa chỉ Không gửi thông tin về mặt nạ mạng con trong thông tin định tuyến RIP version 2 – RIPv2 Định tuyến không theo lớp địa chỉ Có gửi thông tin về mặt nạ mạng con trong thông tin định tuyến Có hỗ trợ VLSM Do vậy các mạng Không hỗ... mạng không thể vuợt quá số giới hạn đó RIPv1 cũng quảng bá bảng định tuyến của nó 30 giây một lần RIPv1 thường có giới hạn khi truy nhập vào mạng nơi mà giao thức này có thể hoạt động liên kết với các máy chủ được thực hiện định tuyến Như trong hình 9, khi sử dụng RIPv1, tất cả các địa chỉ trong mạng phải có cùng mặt nạ mạng con Hình 9: Các địa chỉ phải có cùng mặt nạ mạng con Báo cáo bài tập lớn nhóm... kích thước của packet cho phép trên link M The Link State Acknowledgment Packet Được sử dụng để tạo quá trình flood các LSA một cách tin cậy 3.5 Ưu, nhược điểm: OSPF ra đời là để hoàn thiện việc định tuyến và khắc phục các hạn chế của RIP, vì vậy ta chủ yếu nói đến ưu điểm cua OSPF OSPF có các ưu điểm: - Tốc độ hội tụ nhanh - Hỗ trợ mạng con (VLSM) - Có thể áp dụng cho mạng lớn - Chọn đường theo trạng... yêu cầu cho một bảng định tuyến gửi tất cả hay 1 phần bảng định tuyến của nó Gói tin Response được đưa ra Báo cáo bài tập lớn nhóm 12 29/11/2016 Trang: 12 khi 1 bộ định tuyến nhận được gói tin Request Nhiều gói tin RIP có thể được sử dụng để vận chuyển cho một bảng định tuyến lớn • Version number: Chỉ ra phiên bản RIP đang sử dụng Trường này dùng các kí hiệu khác nhau để chỉ ra các phiên bản khác nhau
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔ PHỎNG, THIẾT KẾ CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP, OSPF, MÔ PHỎNG, THIẾT KẾ CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP, OSPF, MÔ PHỎNG, THIẾT KẾ CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP, OSPF, Chương 1 Tổng quan về các giao thức định tuyến, a Những điểm giống nhau:, 2 Hoạt động của OSPF, G. Xây dụng một Adjacency, M. The Link State Acknowledgment Packet

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay