chiến tranh giành độc lập của thuộc địa anh ở bắc mỹ

17 74 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:03

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO GV thực hiện: LÊ VIẾT QUÂN BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỢC LẬP CỦA 13 TḤC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KY Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mỹ và ngun nhân c̣c chiến tranh Diễn biến c̣c chiến tranh (1775-1783) và việc thành lập Hoa Ky Tính chất, ý nghĩa của c̣c chiến tranh ? Vì Lênin gọi là: “cuộc chiến tranh giải phóng thực sự, cách mạng thực ” BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỢC LẬP CỦA 13 TḤC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KY Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mỹ và ngun nhân c̣c chiến tranh MA XA CHU XET Từ đầu TK XVII đến nửa đầu TK XVIII, 13 tḥc địa của Anh lần lượt thành lập ở Bắc Mỹ NIU OOC PEN XIN VA NI A VIẾC GI NI A 2 RỐT AILEN CON NET TI CUT 4 NIU GIƠ XI 5 ĐƠ LA OA MÊ RI LEN ƠN G CA RƠ LAI NA BẮC Y TÂ I GIOOC GI A DƯ CA RƠ LAI NA NAM ĐẠ Giữa TK XVIII, kinh tế TBCN đã phát triển mạnh mẽ ở 13 tḥc địa 1.NIU HĂM XAI BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỢC LẬP CỦA 13 TḤC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KY Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mỹ và ngun nhân c̣c chiến tranh MA XA CHU XET Các tḥc địa miền Bắc, miền Trung phát triển mạnh kinh tế cơng- thương nghiệp với những cơng trường thủ cơng, xưởng đóng tàu có qui mơ lớn NIU OOC PEN XIN VA NI A VIẾC GI NI A Các tḥc địa miền Nam, kinh tế nơng nghiệp phát triển mạnh với những đờn điền, trang trại lớn CA RƠ LAI NA BẮC CA RƠ LAI NA NAM GIOOC GI A 1.NIU HĂM XAI 2 RỐT AILEN CON NET TI CUT NIU GIƠ XI 5 ĐƠ LA OA MÊ RI LEN C.Tr thủ cơng N.M đóng tàu Đờn điền Chăn ni BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỢC LẬP CỦA 13 TḤC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KY Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mỹ và ngun nhân c̣c chiến tranh * Chính sách của TD Anh ở Bắc Mỹ: Cấm lập nhà máy, xí nghiệp Kinh tế: Ban hành nhiều đạo ḷt kìm hãm sự phát triển cơng thương, hàng hải ở Bắc Mỹ Cấm mở rợng khai khẩn đất đai ở miền Tây Chính trị: Áp bức dân tợc, áp bức giai cấp BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỢC LẬP CỦA 13 TḤC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KY Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mỹ và ngun nhân c̣c chiến tranh ? Mâu thuẫn xã hợi nhất và nhiệm vụ của nhân dân các tḥc địa ở Bắc Mỹ lúc bấy giờ là gì? Nhân dân các tḥc địa Chính qùn thực dân Nhiệm vụ: - Lật đổ ách thống trị thực dân - Giành đợc lập dân tợc và các qùn tự do, dân chủ BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỢC LẬP CỦA 13 TḤC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KY Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mỹ và ngun nhân c̣c chiến tranh Diễn biến c̣c chiến tranh (1775-1783) và việc thành lập Hoa Ky Nhân dân Bơxtơn tấn cơng tàu Anh, ném xuống biển gần 350 thùng chè  TD Anh cho đóng cửa cảng PEN XIN PEN XIN VA VA NI A NIA MA XA CHU XET BƠXTƠN 16-12-1773 PHI LA ĐEN PHI A TÂ Y DƯ ƠN G a Dun ĐẠ I Tháng 10-1774, Đại hợi lục địa I “Tun Ngơn về qùn hạn và khiếu nại” BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỢC LẬP CỦA 13 TḤC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KY Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mỹ và ngun nhân c̣c chiến tranh Diễn biến c̣c chiến tranh (1775-1783) và việc thành lập Hoa Ky 10-5-1775 Đại Hợi Lục Địa II tun bố cắt quan hệ với Anh Oa-Sinh-Tơn được cử làm tổng chỉ huy qn đợi tḥc địa PEN XIN VA NI A PHI LA ĐEN PHI A a Dun b Diễn biến TÂ I ĐẠ 4-7-1776 Đại hợi thơng qua “Tun ngơn Độc lập ” , khẳng định qùn đợc lập của các bang ở Bắc Mỹ Y DƯ ƠN G *giai đoạn:1775 - 1777 G.OA SINH TƠN (1732-1799) BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỢC LẬP CỦA 13 TḤC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KY Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mỹ và ngun nhân c̣c chiến tranh Diễn biến c̣c chiến tranh (1775-1783) và việc thành lập Hoa Ky a Dun b Diễn biến *giai đoạn:1775 - 1777 4-7-1776 Đại hợi thơng qua “ Tun ngơn đợc lập ” CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỢC LẬP CỦA 13 TḤC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KY Qn cách mạng giành thắng lợi ở Xaratơga là bước ngoặt của c̣c chiến tranh 5000 qn Anh bị bắt làm tù binh Lực lượng cách mạng khơng ngừng g lớn mạnh Diễn biến c̣c chiến tranh (1775-1783) và việc thành lập Hoa Ky VIẾC GI NI A 1783 Anh kí hiệp ước Vec Xai trao trả đợc lập cho 13 tḥc địa  Hợp Chúng Quốc Mỹ ( USA) ƠN DƯ Y *giai đoạn:1777 - 1783 Chiến thắng Yooc tao đã đánh tan hi vọng cuối cùng của qn Anh Hơn 8000 qn Anh bị bắt và phải đầu hàng G YOOC TAO 19-10-1781 b Diễn biến *giai đoạn:1775 - 1777 XA RA TƠ GA 17- 10- 1777 TÂ a Dun NIU OOC I Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mỹ và ngun nhân c̣c chiến tranh ĐẠ BÀI: BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỢC LẬP CỦA 13 TḤC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KY Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mỹ và ngun nhân c̣c chiến tranh Diễn biến c̣c chiến tranh (1775-1783) và việc thành lập Hoa Ky Tính chất ,ý nghĩa của c̣c chiến tranh 1787 Hiến pháp Mỹ được ban hành, xác lập nền dân chủ của tư sản và chủ nơ TỞNG THỐNG TỊA ÁN TỐI CAO ĐẠI CỬ TRI THƯNG VIỆN HẠ VIỆN QUAN TỊA Nhiệm ky suốt đời Mỡi bang ĐB Số ĐB theo tỉ lệ dân mỡi bang QUỐC HỢI LẬP PHÁP CÁC BANG CỬ TRI PHỤ NỮ Không có quyền bầu cử NÔ LỆ ,THỔ DÂN Không có quyền công dân Sơ đờ máy nhà nươc Mỹ theo hiến pháp 1787 BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỢC LẬP CỦA 13 TḤC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KY Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mỹ và ngun nhân c̣c chiến tranh Diễn biến c̣c chiến tranh (1775-1783) và việc thành lập Hoa Ky Tính chất, ý nghĩa của c̣c chiến tranh Nợi dung so sánh CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH C.T GIÀNH Đ.L Ở BẮC MỸ Mục tiêu, nhiệm vụ Lật đổ chế độ Q.C chun chế L.L.S.X lật đổ ách TD, giành độc lập DT L.L.S.X Động lực cách mạng Quần chúng nhân dân Quần chúng nhân dân Giai cấp lãnh đạo Tư sản, Q tộc Tư sản, Chủ nơ Hình thức Nội chiến Chiến tranh giành độc lập Kết quả, ý nghóa Xác lập chế độ qn chủ lập hiến Giành độc lập, xác lập chế độ Cộng hòa liên bang * Tính chất BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỢC LẬP CỦA 13 TḤC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KY Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mỹ và ngun nhân c̣c chiến tranh Diễn biến c̣c chiến tranh (1775-1783) và việc thành lập Hoa Ky ? Hình thức và tính chất của c̣c chiến tranh ? - Hình thức là mợt c̣c chiến tranh giành đợc lập - Tính chất là mợt c̣c cách mạng tư sản có tính nhân dân khá rõ nét và triệt để Tính chất, ý nghĩa của c̣c chiến tranh * Tính chất  Lênin gọi là: “cuộc chiến tranh giải phóng thực sự, cách mạng thực ” BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỢC LẬP CỦA 13 TḤC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KY Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mỹ và ngun nhân c̣c chiến tranh Diễn biến c̣c chiến tranh (1775-1783) và việc thành lập Hoa Ky Tính chất, ý nghĩa của c̣c chiến tranh * Tính chất * Ý nghĩa - Giải phóng nhân dân Mỹ khỏi ách nơ dịch T.D - Mở đường cho CNTB phát triển ở Mỹ - Là tiếng chng cảnh tỉnh, cổ vũ cách mạng các nước Châu Mỹ, Châu Âu, nhất là đối với nước Pháp đêm trước của c̣c CMTS ? Chủ tịch Hờ Chí Minh đã trích dẫn lời của Tun ngơn Đợc lập nước Mỹ năm 1776 Tun ngơn Đợc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cợng hòa năm 1945 Điều này có ý nghĩa gì? “ Hỡi đờng bào nước, “ Tất sinh có quyền bình đẳng Tạo hóa cho họ quyền khơng xâm phạm được; quyền ấy, có quyền sống, quyền tự và quyền mưu cầu hạnh phúc ” Lời bất hủ ấy ở Tun ngơn Đợc lập năm 1776 của nước Mỹ Suy rợng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất các dân tợc thế giới đều sinh bình đẳng, dân tợc nào có qùn sống, qùn sung sướng và qùn tự ”… ( Trích Tun ngơn Độc lập nươc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 2.9.1945 ) ? Trong tác phẩm “ Đường cách mệnh ” , Ngũn Ái Quốc đã viết: “ Mỹ làm cách mạng thành cơng 150 năm , cơng nơng vẫn cứ cực khở, vẫn cứ lo tính làm cách mệnh lần hai là cách mệnh Mỹ là cách mệnh tư bản, mà cách mệnh tư là cách mệnh chưa đến nơi” Trên sở bài đã học, em hãy làm rõ nhận định của Người - 1767 Ơng là ḷt sư tại Tòa án bang Virginia - 6.1776 được chỉ định soạn thảo Tun ngơn Đợc lập Sau đó là thành viên viện dân biểu, rời Thống đốc bang Virginia -1785 -1789 Cơng sứ tại Pháp -1790 -1793 Bợ trưởng ngoại giao -1797 - 1801 Phó Tổng thống Mỹ -1801 - 1809 Jefferson là Tổng thống thứ ba của nước Mỹ 2nhiệm ky liền ************* Thomas Jefferson ( 1743 – 1826 ) Jefferson sinh và lớn lên ở bang Virginia Ơng là người ham học hỏi, giản dị, tính tình ơn hòa, hay giúp đỡ người khác và có khả nói chụn hấp dẫn trước bạn bè “ Lẽ theo tính tự nhiên tơi theo đ̉i khoa học, dâng hiến cho khoa học lòng say mê cao độ mình, song hành động tàn bạo thời mà tơi sống buộc tơi cần phải làm để chống lại chúng và khiến tơi phải tự lao vào đại dương đầy khở ải đam mê trị ” ( Thomas Jefferson ) [...]... L.L.S.X mới lật đổ ách TD, giành độc lập DT L.L.S.X mới Động lực cách mạng Quần chúng nhân dân Quần chúng nhân dân Giai cấp lãnh đạo Tư sản, Q tộc mới Tư sản, Chủ nơ Hình thức Nội chiến Chiến tranh giành độc lập Kết quả, ý nghóa Xác lập chế độ qn chủ lập hiến Giành độc lập, xác lập chế độ Cộng hòa liên bang * Tính chất BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỢC LẬP CỦA 13 TḤC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH... theo hiến pháp 1787 BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỢC LẬP CỦA 13 TḤC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KY 1 Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mỹ và ngun nhân c̣c chiến tranh 2 Diễn biến c̣c chiến tranh (1775-1783) và việc thành lập Hoa Ky 3 Tính chất, ý nghĩa của c̣c chiến tranh Nợi dung so sánh CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH C.T GIÀNH Đ.L Ở BẮC MỸ Mục tiêu, nhiệm vụ Lật đổ chế... nhân c̣c chiến tranh 2 Diễn biến c̣c chiến tranh (1775-1783) và việc thành lập Hoa Ky ? Hình thức và tính chất của c̣c chiến tranh ? - Hình thức là mợt c̣c chiến tranh giành đợc lập - Tính chất là mợt c̣c cách mạng tư sản có tính nhân dân khá rõ nét và triệt để 3 Tính chất, ý nghĩa của c̣c chiến tranh * Tính chất  Lênin gọi đây là: “cuộc chiến tranh giải phóng...BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỢC LẬP CỦA 13 TḤC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KY 1 Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mỹ và ngun nhân c̣c chiến tranh 2 Diễn biến c̣c chiến tranh (1775-1783) và việc thành lập Hoa Ky 3 Tính chất ,ý nghĩa của c̣c chiến tranh 1787 Hiến pháp Mỹ được ban hành, xác lập nền dân chủ... chiến tranh giải phóng thực sự, cách mạng thực sự ” BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỢC LẬP CỦA 13 TḤC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KY 1 Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mỹ và ngun nhân c̣c chiến tranh 2 Diễn biến c̣c chiến tranh (1775-1783) và việc thành lập Hoa Ky 3 Tính chất, ý nghĩa của c̣c chiến tranh * Tính chất * Ý nghĩa - Giải phóng nhân dân Mỹ khỏi ách nơ... trước bạn bè “ Lẽ ra theo bản tính tự nhiên tơi sẽ theo đ̉i khoa học, dâng hiến cho khoa học lòng say mê cao độ của mình, song những hành động tàn bạo ở cái thời mà tơi sống đã buộc tơi cần phải làm gì đó để chống lại chúng và khiến tơi phải tự mình lao vào đại dương đầy khở ải của những đam mê chính trị ” ( Thomas Jefferson ) ... nước Mỹ Suy rợng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tợc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tợc nào cũng có qùn sống, qùn sung sướng và qùn tự do ”… ( Trích Tun ngơn Độc lập của nươc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 2.9.1945 ) ? Trong tác phẩm “ Đường cách mệnh ” , Ngũn Ái Quốc đã viết: “ Mỹ tuy làm cách mạng thành cơng đã hơn 150 năm nay , nhưng cơng nơng vẫn cứ
- Xem thêm -

Xem thêm: chiến tranh giành độc lập của thuộc địa anh ở bắc mỹ , chiến tranh giành độc lập của thuộc địa anh ở bắc mỹ , chiến tranh giành độc lập của thuộc địa anh ở bắc mỹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay