Tóm tắt luận văn tốt nghiệp

4 218 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:01

Kính thưa hội đồng, thưa thầy cô, bạn học viên Lời cho gửi lời cảm ơn đến nhà trường, thầy cô, gia đình bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ hoàn thành đề tài luận văn xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nghiêm Thị Thà tận tình hướng dẫn trình làm luận văn Sau xin trình bày “Báo cáo tóm tắt luận văn thạc sĩ” Tên đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất trồng lúa địa bàn huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định” Người hướng dẫn: PGS.TS Nghiêm Thị Thà Bố cục luận văn gồm: phần: - Mở đầu - Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn hiệu sử dụng đất trồng lúa - Chương 2: Đặc điểm địa bàn phương pháp nghiên cứu - Chương 3: Kết nghiên cứu giải pháp nâng cao HQSD đất trồng lúa địa bàn huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định - Kết luận Đầu tiên mở đầu, bao gồm mục: 1) Tính cấp thiết đề tài; 2) Mục tiêu nghiên cứu; 3) Đối tượng phạm vi nghiên cứu; 4)Nội dung nghiên cứu; 5) Phương pháp nghiên cứu 1) Tính cấp thiết đề tài Đất đai nguồn tài nguyên vô quý thiên nhiên ban tặng cho người Đất đai tảng để người định cư tổ chức hoạt động kinh tế xã hội, ngành sản xuất nông nghiệp, đất không đối tượng lao động mà tư liệu sản xuất thay được, nhờ có đất đai người sản xuất lương thực, thực phẩm cung cấp cho xã hội Nhưng đất đai nguồn lực có hạn nhu cầu sử dụng đất ngày tăng, việc sử dụng đất có hiệu quả, bền vững trở thành vấn đề cấp thiết với quốc gia, khu vực giới Việt Nam đất nước phát triển từ kinh tế nông nghiệp lúa nước, việc nghiên cứu, đánh giá tìm giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất trồng lúa trở nên cần thiết hết Hải Hậu huyện nằm phía Đông nam tỉnh Nam Định hàng năm sản lượng lúa chiếm gần 1/3 tổng sản lượng lúa tỉnh, thương hiệu “gạo tám Hải Hậu” gắn với nhiều hệ người Việt Việt Nam nước Tuy nhiên, công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước tác động mạnh mẽ đến cấu đất nông nghiệp, đặc biệt vùng nông Hải Hậu, Nam Định Vì vậy, việc tìm giải pháp để khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu đất trồng lúa bối cảnh vấn đề cần thiết cấp quyền từ tỉnh đến xã hộ gia đình nông dân Xuất phát từ thực tế địa phương bối cảnh nay, lựa chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất trồng lúa địa bàn huyện Hải Hậu – Tỉnh Nam Định” làm luận văn Thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát: Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng đất trồng lúa địa bàn huyện để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất trồng lúa bối cảnh huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu sở lý luận, thực tiễn hiệu sử dụng đất trồng lúa - Mô tả đánh giá thực trạng hiệu sử dụng đất trồng lúa địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; rõ kết quả, hạn chế hiệu sử dụng đất trồng lúa địa bàn huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định; - Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất trồng lúa địa bàn huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định; Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Hiệu sử dụng đất trồng lúa vùng chuyên canh lúa 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Hiệu sử dụng đất trồng lúa địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 3.3 Địa điểm thời gian tiến hành - Địa điểm: Chọn xã điểm Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định làm mẫu nghiên cứu xã có diện tích đất trồng lúa lớn vùng chuyên canh lúa Huyện Hải Hậu - Về thời gian: Từ năm 2012- 2014 - Về nội dung: Hiệu sử dụng đất trồng lúa địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 4 Nội dung nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn hiệu sử dụng đất trồng lúa - Đánh giá điều kiện tự nhiên, bối cảnh kinh tế - xã hội đặc biệt diện tích đất trồng lúa huyện Hải Hậu, Nam Định - Đánh giá hiệu kinh tế – xã hội môi trường từ sử dụng đất trồng lúa địa bàn huyện Hải Hậu - Nam Định - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất trồng lúa Huyện Hải Hậu – Nam Định - Nghiên cứu định hướng nguyên tắc sử dụng đất trồng lúa cách hiệu năm tới huyện Hải Hậu – Nam Định - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất trồng lúa huyện Hải Hậu - Nam Định tương lai Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp Thu tập tài liệu thông qua điều tra khảo sát thực tế hộ gia đình trồng lúa để thu thập số liệu, sử dụng phầm mềm Excel để phân tích, tổng hợp tài liệu nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu 5.2 Phương pháp thu thập xử lý số liệu thứ cấp Thu thập thông tin, tài liệu từ công trình khoa học, nghiên cứu liên quan đến hiệu sử dụng đất trồng lúa tài liệu thực tế huyện Hải Hậu địa bàn tương đồng, số liệu tổng hợp từ Phòng Nông nghiệp, Phòng Tài nguyên, môi trường, Phòng Thống kê Huyện Hải Hậu, thông tin công bố phương tiện truyền thông đại chúng: Báo, tạp chí, Internet…về hiệu sử dụng đất Sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp phần mềm Excel nhằm xác định luận chứng, luận cho đánh giá, kết luận đề xuất 5.3 Tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng đất trồng lúa 5.3.1 Các tiêu đánh giá hiệu kinh tế: Năng suất lúa /ha; giá trị hàng hóa /ha trồng lúa; giá trị sản lượng /ha; giá trị gia tăng /ha; lợi nhuận bình quân/ha trồng lúa; số vụ khai thác/ha trồng lúa hàng năm 5.3.2 Các tiêu đánh giá hiệu xã hội: Số việc làm /ha; thu nhập bình quân /ha, 5.3.3 Các tiêu đánh giá hiệu môi trường: Diện tích sử dụng /Diện tích tự nhiên; diện tích trồng lúa/diện tích sử dụng, diện tích lúa cao sản/diện tích trồng lúa, diện tích lúa đặc sản/ diện tích trồng lúa, diện tích đất đa canh/diện tích đất trồng lúa Ngoài sử dụng tiêu chí định tính như: khả đảm bảo an toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm; mức độ an toàn môi trường sinh thái vùng trồng lúa, mức độ an sinh xã hội, phát triển văn hóa, sắc dân tộc vùng trồng lúa… 5.4 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất trồng lúa So sánh tiêu định lượng hiệu sử dụng đất trồng lúa thực tế đạt với mục tiêu Huyện, Tỉnh, so sánh với Huyện tương đồng để đánh giá theo mục tiêu luận văn Cụ thể: - Hiệu kinh tế: So sánh suất trồng, vật nuôi diện tích trồng lúa thực tế với kế hoạch, năm sau với năm trước, có suất cao, chất lượng tốt, thị trường chấp nhận, mang lại thu nhập cao, ổn định cho người trồng lúa để đánh giá hiệu sử dụng đất lúa - Hiệu mặt xã hội: Nâng cao đời sống nhân dân, phù hợp với tập quán canh tác, nuôi trồng người dân bắt kịp tiến khoa học kỹ thuật (Giá trị ngày công lao động nông nghiệp; Thu nhập bình quân/ lao động nông nghiệp; Tỷ lệ giảm hộ đói nghèo; Mức độ giải công ăn việc làm thu hút lao động; Sản phẩm tiêu thụ thị trường) - Hiệu mặt môi trường: Các loại hình sử dụng đất phải bảo vệ độ màu mỡ đất, ngăn chặn thoái hóa đất bảo vệ môi trường sinh thái ( Khả bảo vệ cải tạo đất; Ý thức người dân việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật), sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm 5.5 Phương pháp tính toán phân tích số liệu: Số liệu kiểm tra, xử lý tính toán máy tính phần mềm Microsoft office excel TÔI XIN CẢM ƠN HỘI ĐỒNG VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý XIN HỘI ĐỒNG CHO TÔI NHẬN XÉT! TÔI CẢM ƠN HỘI ĐỒNG ĐÃ CHO TÔI NHẬN XÉT!
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn tốt nghiệp, Tóm tắt luận văn tốt nghiệp, Tóm tắt luận văn tốt nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay