bai tap hoa tinh the 1

13 613 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:00

M.C Escher (1898-1972) • • • • • • • • • • • • • • • p1 p2 pg pmm pgg p4g p3 p31m ⊥ korte diagonaal m ⊥ lange diagonaal p3m1 m ⊥ korte diagonaal ⊥ lange diagonaal p4 geen 3-tallige pseudocel pg
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap hoa tinh the 1 , bai tap hoa tinh the 1 , bai tap hoa tinh the 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay