Bài tập nhóm Môn Kỹ năng tư vấn pháp luật Đất đai đề số 4

13 1,058 4
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:59

Ông A là khách hàng đến trung tâm tư vấn pháp luật K ký hợp đồng tư vấn để yêu cầu giải quyết một vụ việc như sau: Ông A có diện tích đất là 420m2 do cha ông để lại, gia đình sử dụng từ năm 1976 đến nay, trong đó hiện tại ông sử dụng 200m2 để xây nhà, diện tích còn lại hiện đang trồng rau xanh và đào ao thả cá. Đất này ông chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đầu năm 2014, UBND huyện ra thông báo thu hồi đất để mở rộng đường giao thông, trong đó diện tích 220m2 ông trồng rau và đào ao thả cá thuộc phạm vi thu hồi. UBND huyện cũng gửi phương án bồi thường và hỗ trợ cho gia đình ông là: giá đất bồi thường sẽ được tính trên cơ sở giá đất nông nghiệp, trồng cây hằng năm theo bảng khung giá mà UBND tỉnh ban hành. Mức hỗ trợ để ổn định đời sống được xác định là 30kg gạo x số lượng nhân khẩu x 12 tháng. Ông A không đồng ý với phương án bòi thường và hỗ trợ với mức nêu trên. Vì vậy ông tìm đến trung tâm tư vấn với yêu cầu: Soạn thảo cho ông đơn khiếu nại. Với tư cách là chuyên gia tư vấn, anh (chị) hãy: a. Xác định những vấn đề mấu chốt và những câu hỏi pháp lí đặt ra trong vụ việc nêu trênb. Hãy phác thảo cấu trúc đơn khiếu nại cho ông A gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền? MỤC LỤC A ĐẶT VẤN ĐỀ Ông A khách hàng đến trung tâm tư vấn pháp luật K ký hợp đồng tư vấn để yêu cầu giải vụ việc sau: Ông A có diện tích đất 420m2 cha ông để lại, gia đình sử dụng từ năm 1976 đến nay, ông sử dụng 200m để xây nhà, diện tích lại trồng rau xanh đào ao thả cá Đất ông chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đầu năm 2014, UBND huyện thông báo thu hồi đất để mở rộng đường giao thông, diện tích 220m2 ông trồng rau đào ao thả cá thuộc phạm vi thu hồi UBND huyện gửi phương án bồi thường hỗ trợ cho gia đình ông là: giá đất bồi thường tính sở giá đất nông nghiệp, trồng năm theo bảng khung UBND tỉnh ban hành Mức hỗ trợ để ổn định đời sống xác định 30kg gạo x số lượng nhân x 12 tháng Ông A không đồng ý với phương án bòi thường hỗ trợ với mức nêu Vì ông tìm đến trung tâm tư vấn với yêu cầu: Soạn thảo cho ông đơn khiếu nại Với tư cách chuyên gia tư vấn, anh (chị) hãy: a Xác định vấn đề mấu chốt câu hỏi pháp lí đặt vụ việc nêu b Hãy phác thảo cấu trúc đơn khiếu nại cho ông A gửi quan nhà nước có thẩm quyền? B NỘI DUNG a Xác định vấn đề mấu chốt câu hỏi pháp lí đặt vụ việc nêu Trước tiên cần xác định việc UBND huyện thu hồi đất 220m2 đất gia đình ông A nhằm mục đích phát triển kinh tế- xã hội lợi ích quốc gia, công cộng, cụ thể dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật địa phương giao thông HĐND tỉnh chấp thuận, đáp ứng thu hồi đất quy định điều 63 Luật Đất đai năm 2013 Về vấn đề mấu chốt: Thứ nhất: Ông A có đủ điều kiện để bồi thường nhà nước thu hồi đất hay không? Căn khoản Điều 75 Luật Đất đai năm 2013, điều kiện để bồi thường đất đai Nhà nước thu hồi đất mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, công cộng gồm: Một là, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đất thuê trả tiền thuê đất năm Hai là, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) Ba là, có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật đất đai mà chưa cấp Theo thông tin mà ông A cung cấp mảnh đất 420m cha ông để lại, gia đình ông sử dụng từ năm 1976 chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đối chiếu với quy định trên, thấy điểm mấu chốt để xác định ông A bồi thường đất UBND huyện thu hồi đất ông A có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận hay không Câu hỏi đặt là: việc ông A chưa cấp Giấy chứng nhận ông A không đủ điều kiện để cấp hay đủ điều kiện ông chưa nộp đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận yêu cầu chưa cấp?: Trường hợp một: ông A Nhà nước bồi thường bị thu hồi đất có quyền khiếu nại không đồng ý với phương án bồi thường ông A đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận chưa đăng ký Nhận thấy gia đình ông A sử dụng đất ổn định từ năm 1976, có loại giấy tờ quy định điều 100 Luật đất đai năm 2013 điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai như: giấy tờ hợp pháp thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980…thì cấp Giấy chứng nhận Trường hợp giấy tờ quyền sử dụng đất, sử dụng đất ổn định trước ngày 1/7/2004 không vi phạm pháp luật đất đai, UBND xã xác nhận đất tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp Giấy chứng nhận Có thể thấy, trường hợp ông A khả cấp giấy chứng nhận cao Trường hợp hai: Nếu ông A chưa cấp Giấy chứng nhận ông A không đủ điều kiện cấp: loại giấy tờ quy định điều 100 trình sử dụng có vi phạm pháp luật đất đai, bị UBND xã xác nhận đất có tranh chấp… ông A không bồi thường Trường hợp quy định rõ điều 82 Luật Đất đai năm 2013 theo “trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật này.” Nhà nước thu hồi đất không bồi thường đất Tuy nhiên có ngoại lệ, trường hợp đất mà ông A bị thu hồi đất nông nghiệp sử dụng trước ngày 01/7/2004 mà ông A người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, Giấy chứng nhận không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận theo quy định Luật đất đai bồi thường diện tích đất thực tế sử dụng, diện tích đất bồi thường không vượt hạn mức giao đất nông nghiệp quy định điều 129 Luật Đất đai năm 2013 (khoản điều 77 Luật Đất đai năm 2013) Vì ông A chưa cung cấp cụ thể thông tin nên chưa thể xác định 220m2 đất mà ông sử dụng đất nông nghiệp, đất hay đất phi nông nghiệp đất lại sử dụng vào mục đích nông nghiệp (trồng rau, thả cá) Nếu diện tích 220m2 đất nông nghiệp bồi thường giấy chứng nhận không đủ điều kiện để cấp Ngược lại, đất nông nghiệp ông A không Nhà nước bồi thường thu hồi đất Trong trường hợp ông A không nên làm đơn khiếu nại phương án bồi thường mà UBND huyện gửi Thứ hai: Phương án bồi thường mà UBND huyện đề liệu phù hợp chưa? Theo quy định Luật Đất đai điều 74, nguyên tắc thu hồi đất Nhà nước phải bồi thường việc giao đất có mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi, đất để bồi thường bồi thường tiền theo giá đất cụ thể loại đất thu hồi UBND tỉnh định thời điểm định thu hồi đất Có nghĩa, 220m2 mà gia đình ông A sử dụng vào mục đích nông nghiệp đất nông nghiệp phải bồi thường đất nông nghiệp… Tuy nhiên, theo thông tin mà ông A cung cấp UBND huyện gửi phương án bồi thường tiền: giá đất bồi thường tính sở giá đất nông nghiệp, trồng năm theo bảng khung UBND tỉnh ban hành Mức hỗ trợ để ổn định đời sống xác định 30kg gạo x số lượng nhân x 12 tháng Như vậy, phương án bồi thường UBND huyện chưa trình tự mà pháp luật quy định, trường hợp cần tìm hiểu quỹ đất địa phương để xác định địa phương có đất để bồi thường không, sau tính đến việc bồi thường tiền Nhận thấy, đất mà ông A bị thu hồi có trồng rau xanh (xác định trồng năm), thả cá (xác định vật nuôi thủy sản), Nhà nước thu hồi diện tích đất ông A mà gây thiệt hại trồng năm vật nuôi thủy sản Nhà nước phải thực bồi thường cho ông A theo quy định Điều 90 Luật đất đai năm 2013 Cụ thể: Đối với hàng năm, mức bồi thường tính giá trị sản lượng vụ thu hoạch Giá trị sản lượng vụ thu hoạch tính theo suất vụ cao 03 năm trước liền kề trồng địa phương giá trung bình thời điểm thu hồi đất Đối với vật nuôi thủy sản mà thời điểm thu hồi đất đến thời kỳ thu hoạch bồi thường; Đối với vật nuôi thủy sản mà thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch bồi thường thiệt hại thực tế phải thu hoạch sớm; trường hợp di chuyển bồi thường chi phí di chuyển thiệt hại di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định Như vào thông tin mà ông A cung cấp quy định pháp luật đất đai khẳng định phương án bồi thường hộ gia đình ông A chưa hợp lý Ngoài khoản bồi thường đất, khoản hỗ trợ ổn định đời sống nói, Nhà nước phải thực việc bồi thường thiệt hại trồng vật nuôi nằm diện tích đất bị Nhà nước thu hồi cho ông A Về câu hỏi pháp lý đặt ra: - Áp dụng luật đất đai năm nào? Áp dụng văn pháp luật - có liên quan nào? Thời điểm thực phương án bồi thường hỗ trợ cho gia đình ông A nào? (trước hay sau Luật Đất đai năm 2013 có - hiệu lực?) Loại đất diện tích đất có định thu hồi? (đất ở, đất phi - nông nghiệp đất hay đất nông nghiệp?) Diện tích đất bị thu hồi gia đình ông A có đủ điều kiện để - bồi thường không? Căn pháp lý? Thửa đất gia đình ông A thuộc địa bàn nào? Mức bồi thường mà UBND bồi thường cho ông A hợp lý - chưa? Giá đất bồi thường có phù hợp với bảng giá đất UBND tỉnh - nơi gia đình ông A sinh sống ban hành hay không? b Hãy phác thảo cấu trúc đơn khiếu nại cho ông A gửi quan nhà nước có thẩm quyền? Theo quy định Khoản Điều 204 Luật Đất đai 2013 trình tự, thủ tục giải khiếu nại định hành chính, hành vi hành đất đai thực theo quy định pháp luật khiếu nại Luật Khiếu nại năm 2011 quy định hai hình thức khiếu nại: khiếu nại đơn khiếu nại trực tiếp, khoản điều Luật Khiếu nại 2011, trường hợp khiếu nại thực đơn yêu cầu ông A đơn khiếu nại phải ghi rõ nội dung sau: - Ngày, tháng, năm khiếu nại; Tên, địa người khiếu nại (họ tên đầy đủ địa - ông A); Tên, địa quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại (UBND - huyện thông báo thu hồi đất gửi phương án bồi thường, - hỗ trợ địa nơi trụ sở UBND đặt); Nội dung, lý khiếu nại cần nêu vấn đề sau: + Tóm tắt việc khiếu nại: Đầu năm 2014, UBND huyện thông báo thu hồi đất để mở rộng đường giao thông Trong đó, 220 m đất gia đình ông A đào ao, thả cá trồng rau (trong tổng diện tích 420m gia đình ông sử dụng) thuộc phạm vi thu hồi UBND huyện có gửi phương án bồi thường hỗ trợ cho gia đình ông (…) ông không đồng ý với phương án mức hỗ trợ mà UBND huyện đưa + Trình bày quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm hại nào: Theo khoản Điều 13 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, đất mà UBND thu hồi gia đình ông A Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nằm diện bồi thường đất sử dụng 10 ổn định lâu dài từ 1976 đến ( Trước 01/7/2004 ), không vi phạm pháp luật đất đai tranh chấp UBND huyện gửi phương án bồi thường là: Giá đất bồi thường tính sở giá đất nông nghiệp, trồng năm theo bảng khung UBND tỉnh ban hành Mức hỗ trợ để ổn định đời sống xác định 30kg gạo x số lượng nhân x 12 tháng Đất mà ông A bị thu hồi có trồng rau xanh (xác định trồng năm), thả cá (xác định vật nuôi thủy sản) Khi Nhà nước thu hồi diện tích đất ông A gây nên thiệt hại trồng năm vật nuôi thủy sản ông A Trong đó, phương án bồi thường UBND huyện không nêu khoản bồi thường cho ông A trồng vật nuôi theo quy định Điều 90 Luật Đất đai năm 2013 phân tích Như không kể đến khoản bồi thường xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp ông A -Tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại: văn thông báo thu hồi đất UBND huyện phương án bồi thường, hỗ trợ gửi đến cho ông A 11 - Yêu cầu giải người khiếu nại: Yêu cầu thêm khoản bồi thường trồng vật nuôi nói theo quy định pháp luật - Cam kết người khiếu nại: Ghi cam kết ông A nội dung trình bày đơn trung thực tính xác tài liệu kèm theo Ông A ký tên điểm Đơn khiếu nại cần gửi đến quan có thẩm quyền giải Đối với vụ việc này, thẩm quyền giải xác định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Bởi lẽ khiếu nại ông A khiếu nại lần đầu, mà theo quy định khoản Điều 18 Luật Khiếu nại 2011thì Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền: “Giải khiếu nại lần đầu định hành chính, hành vi hành mình.” KẾT LUẬN Trên ý kiến tư vấn yêu cầu khách hàng Việc đưa ý kiến tư vấn nêu vào quy định 12 pháp luật thông tin quý khách hàng cung cấp Trường hợp nội dung tư vấn có điều chưa rõ ràng mong nhận ý kiến phản hồi khách hàng Trân trọng cảm ơn! 13 [...]... lâu dài từ 1976 đến nay ( Trước 01/7/20 04 ), không vi phạm pháp luật về đất đai và không có tranh chấp UBND huyện đã gửi phương án bồi thường đó là: Giá đất bồi thường sẽ được tính trên cơ sở giá đất nông nghiệp, trồng cây hằng năm theo bảng khung giá mà UBND tỉnh ban hành Mức hỗ trợ để ổn định đời sống được xác định là 30kg gạo x số lượng nhân khẩu x 12 tháng Đất mà ông A bị thu hồi có trồng rau xanh... tại khoản 1 Điều 18 Luật Khiếu nại 2011thì Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền: “Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.” KẾT LUẬN Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về yêu cầu của khách hàng Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của 12 pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp Trường hợp nội dung tư vấn có điều gì chưa... hồi diện tích đất này của ông A sẽ gây nên thiệt hại đối với cây trồng hằng năm và vật nuôi là thủy sản của ông A Trong khi đó, phương án bồi thường của UBND huyện không hề nêu khoản bồi thường cho ông A đối với cây trồng và vật nuôi theo quy định tại Điều 90 Luật Đất đai năm 2013 như đã phân tích ở trên Như vậy không kể đến khoản bồi thường này là đã xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông A... ích hợp pháp của ông A -Tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại: văn bản thông báo thu hồi đất của UBND huyện và phương án bồi thường, hỗ trợ được gửi đến cho ông A 11 - Yêu cầu giải quyết của người khiếu nại: Yêu cầu được thêm khoản bồi thường đối với cây trồng và vật nuôi nói trên theo đúng quy định pháp luật - Cam kết của người khiếu nại: Ghi những cam kết của ông A về nội dung đã trình bày trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập nhóm Môn Kỹ năng tư vấn pháp luật Đất đai đề số 4, Bài tập nhóm Môn Kỹ năng tư vấn pháp luật Đất đai đề số 4, Bài tập nhóm Môn Kỹ năng tư vấn pháp luật Đất đai đề số 4, a. Xác định những vấn đề mấu chốt và những câu hỏi pháp lí đặt ra trong vụ việc nêu trên, b. Hãy phác thảo cấu trúc đơn khiếu nại cho ông A gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay