Đọc, nghiên cứu hồ sơ vụ việc tư vấn pháp luật về Đất đai

12 988 3
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:51

MỤC LỤCMỞ ĐẦU0NỘI DUNG11.Mục đích, ý nghĩa của việc đọc, nghiên cứu hồ sơ vụ việc tư vẫn pháp luật đất đai?12.Các kỹ năng cụ thể nào được luật sư tư vấn sử dụng trong quá trình đọc, nghiên cứu hồ sơ vụ việc tư vấn pháp luật đất đai?33.Để nâng cao hiệu quả việc đọc, nghiên cứu hồ sơ vụ việc tư vấn pháp luật đất đai thì luật sư tư vấn cần sử dụng các kỹ năng này như thế nào? Trong những ngữ cảnh cụ thể nào? Cho 3 ví dụ minh chứng trong từng ngữ cảnh cụ thể?7•Ví dụ minh họa:8Ví dụ 1: Nghiên cứu hồ sơ vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán nhà8Ví dụ 2: Nghiên cứu hồ sơ vụ án tranh chấp thừa kế9Ví dụ 3: Khi khách hàng cần được tư vấn trả lời xem việc cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.11KẾT LUẬN12 MỤC LỤC MỞ ĐẦU “Tư vấn pháp luật việc luật sư hướng dẫn, đưa ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo giấy tờ liên quan đến việc thực quyền nghĩa vụ họ” 1.Như vậy, tư vấn pháp luật việc giải đáp pháp luật, hướng dẫn ứng xử pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý nhằm giúp khách hàng thực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp họ Đặt vào lĩnh vực cụ thể đất đai để đạt hiệu thật tốt việc cung cấp dịch vụ pháp lý tới khách hàng, Luật sư cần kết hợp nhuần nhuyễn nhiều kỹ với nhau, điển hình có kỹ đọc, nghiên cứu hồ sơ vụ việc tư vấn pháp luật đất đai Để tìm hiểu sâu hơn, thấu đáo, rõ ràng vấn đề nhóm chúng em lựa chọn trình bày đề số danh sách tập NỘI DUNG Mục đích, ý nghĩa việc đọc, nghiên cứu hồ sơ vụ việc tư pháp luật đất đai? Đọc, nghiên cứu hồ sơ vụ việc đất đai công đoạn thiếu hoạt động tư vấn pháp luật nói chung hoạt động tư vấn pháp luật đất đai nói riêng Thông qua việc đọc, nghiên cứu hồ sơ vụ việc cách kĩ càng, cẩn thận, người tư xác định nội dung cần tư vấn hướng trả lời tư vấn cho khách hàng Việc đọc, nghiên cứu hồ sơ vụ việc đất đai hướng tới bốn mục đích chính, là: a Đọc, nghiên cứu hồ sơ vụ việc đất đai để nắm bối cảnh tư vấn Điều 28 Luật Luật sư Trên thực tế, số vụ việc tư vấn pháp luật vụ việc tư vấn pháp luật đất đai chiếm số lượng lớn (khoảng 50% tổng số vụ việc cần tư vấn) thường vụ việc phức tạp Bởi lẽ, vụ việc đất đai liên quan trực tiếp đến lợi ích người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan, đặc biệt vụ việc mà đất đai có giá trị lớn kéo theo tính chất vụ việc phức tạp Hơn nữa, vụ việc đất đai để tư vấn đòi hỏi người tư vấn phải hiểu nguồn gốc, lịch sử trình sử dụng đất, nắm vận dụng kiến thức pháp luật đất đai không quy định pháp luật đất đai hành mà quy định pháp luật đất đai ban hành trước đó; văn pháp lý khác có liên quan thực tiến quản lí sử dụng đất địa phương Để làm điều này, cần có thời gian để đọc, nghiên cứu, phân tích nội dung hồ sơ vụ việc đất đai Trên thực tế, khách hàng tư vấn thường nói điều có lợi cho giấu điều bất lợi đi, vậy, người tư vấn cần phải so sánh, đối chiếu, lí giải, tìm hiểu, đặt câu hỏi, xác minh, kiểm tra để hiểu cách thực đời sống riêng vụ việc yêu cầu tư vấn Có vậy, người tư vấn bước đầu mở cánh cửa việc đưa hướng giải b Củng cố hồ sơ vụ việc Trên thực tế, thông thường khách hàng tư vấn cung cấp thông tin có lợi cho mà che dấu thông tin bất lợi Do đó, việc đọc nghiên cứu hồ sơ vụ việc khách hàng giúp người tư vấn có tài liệu cụ thể để thẩm tra, đánh giá tính xác khách quan thông tin khách hàng cung cấp Việc đọc, nghiên cứu hồ sơ vụ việc đất đai giúp người tư vấn thu thập thêm thông tin cần thiết để hiểu rõ toàn diện nội dung vụ việc Từ đó, phân tích tìm chất làm sở định hướng cho việc xác định phương pháp giải Hơn nữa, củng cố hồ sơ vụ việc, giúp người tư vấn phát điểm nghi vấn, mâu thuẫn để làm rõ, tìm hướng giải phù hợp với yêu cầu khách hàng tư vấn c Định hướng cho việc tìm kiếm văn quy phạm pháp luật Do quan hệ pháp luật đất đai phức tạp, liên quan đến nhiều hệ thống pháp luật khác (ví dụ dân sự, thương mại, nhà ở, xây dựng,…) quy định pháp luật vấn đề nhạy cảm, không bao gồm đạo luật mà bao gồm văn hướng dẫn thi hành nhiều quan Trung ương địa phương ban hành Vì vậy, việc đọc, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu giúp người tư vấn xác định vụ việc thuộc loại vụ việc để định hướng việc tra cứu văn pháp luật đất đai cách hợp lý Ví dụ, qua đọc, nghiên cứu hồ sơ vụ việc, người tư vấn xác định loại vụ việc tranh chấp liên quan đến hợp đồng mua bán nhà người tư vấn tra cứu quy định pháp luật đất đai, nhà văn hướng dẫn thi hành d Tạo sở pháp lý cho việc soạn thảo phương án tư vấn Thông thường tư vấn cho khách hàng có phần tóm tắt nội dung vụ việc hay nêu tình tiết vụ việc, sau dựa nội dung để viện dẫn điều luật cụ thể để hướng dẫn, giải thích, tư vấn cho khách hàng cho phù hợp với yêu cầu họ Để tóm tắt nội dung vụ việc nêu tình tiết quan trọng, người tư vấn cần phải nghiên cứu thật kĩ hồ sơ vụ việc, công việc giúp cho người tư vấn hiểu thấu đáo vụ việc định hướng cách giải tư vấn cho khách hàng Các kỹ cụ thể luật sư tư vấn sử dụng trình đọc, nghiên cứu hồ sơ vụ việc tư vấn pháp luật đất đai? a Đọc hồ sơ vụ việc Mục đích việc đọc hồ sơ vụ việc không giúp khách hàng nắm thông tin tình tiết vụ việc mà giúp luật sư kiểm tra xem hồ sơ vụ việc có đầu văn tài liệu…Quá trình nghiên cứu hồ sơ nói chung đọc hồ sơ nói riêng diễn sau Luật sư, nhà tư vấn, tư vấn cho đương cách thu thập chứng cứ, cung cấp thông tin, tài liệu Đọc hồ sơ kĩ bắt buộc, đặc biệt quan trọng trình nghiên cứu hồ sơ Có hai kĩ đọc hồ sơ hoạt động tư vấn pháp luật đọc lướt đọc cẩn thận, tỉ mỉ sau đọc lướt • Đọc lướt Đọc lướt nghiên cứu toàn diện, toàn hồ sơ để nắm bắt phần cốt lõi hồ sơ kiểm tra biết thông qua chứng Kĩ đọc lướt có ý nghĩa quan trọng tư vấn pháp luật Thực tiễn cho thấy, nhiều trường hợp, luật sư nghiên cứu không toàn diện dẫn đến bỏ sót tình tiết quan trọng vụ án Điều dẫn đến tượng luật sư đưa dẫn chứng tính thuyết phục trước tòa có mâu thuẫn với tài liệu hồ sơ Để khắc phục tình trạng này, nghiên cứu hồ sơ, luật sư cần cẩn trọng xem xét kể tài liệu không liên quan hồ sơ liên quan đến thân chủ Có thể tài liệu không liên quan lại mang tính dẫn dắt Nếu không nghiên cứu nghiên cứu không kĩ không đưa dẫn chứng logic xác thực Kĩ đọc lướt giúp luật sư đưa lập luận cụ thể Giúp xếp vấn đề, luận điểm theo trình tự hợp lý Sau đọc lướt, luật sư tiến hành đọc cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết lại hồ sơ • Đọc cẩn thận, tỉ mỉ Đọc cẩn thận, tỉ mỉ trình luật sư nghiên cứu chi tiết để tìm hiểu, xem xét kỹ lưỡng vấn đề cốt lõi hồ sơ, nhằm phục vụ cho việc giải vụ án tranh chấp Quá trình giúp luật sư nắm thông tin quan trọng, kiểm tra thông tin, rút điểm lợi điểm bất lợi bên tranh chấp Trong trình nghiên cứu hồ sơ, Luật sư phải ghi chép nội dung quan trọng hay chép tài liệu bút lực cần thiết, hệ thống lại sở đánh giá chứng bổ sung thêm thấy cần thiết Sau nghiên cứu hồ sơ, Luật sư phải kiểm tra, đánh giá thông tin có nhằm xác định độ xác thông tin Từ gợi ý hồ sơ Luật sư phải thu thập chứng tiếp tục củng cố hồ sơ Luật sư đề xuất biện pháp cần thiết với Toà án quan hữu quan vấn đề liên quan đến hồ sơ việc giải vụ án b • Lưu trữ, xếp hồ sơ, tài liệu khách hàng Mục đích: Việc lưu trữ xếp tài liệu khách hàng để không bị mất, thất lạc số giấy tờ có sổ đỏ vụ việc tư vấn Lưu trữ xếp hồ sơ tài liệu nhằm giúp luật sư tra cứu, tìm thông tin giấy tờ có liên quan cách nhanh tránh thời gian việc tìm kiếm,lục tung đống tài liệu Trên thực tế việc xếp hồ sơ tài liệu thực theo số cách chủ yếu sau: + xếp theo diễn biến ngược xuôi theo việc + xếp theo phân nhóm tài liệu + xếp theo tầm quan trọng tài liệu + xếp theo dự kiến tần suất sử dụng từ loại tài liệu… Để hoạt động xếp tài liệu có hiệu luật sư tư vấn cần ý điểm sau: + Liệt kê hồ sơ vụ việc khách hàng có loại tài liệu sau phân nhóm tài liệu theo chủ thể xếp tài liệu theo ký hiệu,mức độ quan trọng + Cần sử dụng giấy màu để đánh dấu tài liệu sử dụng giấy tờ màu ghi tên,tài liệu…nhằm tuân thủ cho việc tra cứu + Các tài liệu lưu trữ cập nhật lưu giữ liệu,tài liệu hộp lưu giữ tài liệu bao gồm: cập giấy không buộc dây dập gim, đục lỗ để lưu giữ tài liệu, bìa gáy cập hộp lưu giữ tài liệu phải ghi ký hiệu tên vụ việc tư vấn pháp luật đất đai… c Phân tích vụ việc Phân tích vụ việc trình nghiên cứu nội dung vụ việc nhằm xác định điều kiện yêu cầu tiến hành, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn thực giải vụ việc phẩm chất, kỹ mà người tư vấn cần thiết phải có để thực vụ việc mà khách hàng yêu cầu giải Phân tích vụ việc trình xác định ghi chép lại thông tin liên quan đến chất vụ việc cụ thể Đây trình xác định trách nhiệm, nhiệm vụ liên quan đến công việc kỹ kiến thức cần có để thực tốt yêu cầu đòi hỏi vụ việc Việc chuẩn bị mô tả chức trách, nhiệm vụ, trách nhiệm yêu cầu trình độ kỹ giải vụ việc định mức xử lý vụ việc dựa liệu thu thập trình phân tích vụ việc Cụ thể phân tích vụ việc nhằm trả lời câu hỏi sau đây: - Người tư vấn cần thực công việc gì? - Thời gian vụ việc hoàn tất? - Vụ việc thực đâu? - Khách hàng cần phải thực vụ việc nào? - Khách hàng lợi ích thực ? - Để giải vụ việc người tư vấn cần hội đủ tiêu chuẩn trình độ nào? • Ý nghĩa Từ vai trò quan trọng ta thấy việc phân tích vụ việc cung cấp thông tin yêu cầu, đặc điểm vụ việc, hoạt động cần tiến hành thực hiện, thực sao, áp dụng cở sở pháp lý để giải vụ việc cách hiệu mà với quy định pháp luật Tóm lại Phân tích vụ việc tiến hành nhằm: Xác định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm thực giải vụ việc.Bảo đảm hướng tới lợi ích tối đa cho khách hàng giúp người tư vấn lựa chọn phương án tốt vụ việc tranh chấp khách hàng Để nâng cao hiệu việc đọc, nghiên cứu hồ sơ vụ việc tư vấn pháp luật đất đai luật sư tư vấn cần sử dụng kỹ nào? Trong ngữ cảnh cụ thể nào? Cho ví dụ minh chứng ngữ cảnh cụ thể? Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, Luật sư phải nắm thông tin quan trọng, kiểm tra thông tin, rút điểm lợi điểm bất lợi bên tranh chấp Trong trình nghiên cứu hồ sơ, Luật sư phải ghi chép nội dung quan trọng hay chép tài liệu bút lực cần thiết, hệ thống lại sở đánh giá chứng bổ sung thêm thấy cần thiết Sau nghiên cứu hồ sơ, Luật sư phải kiểm tra, đánh giá thông tin có nhằm xác định độ xác thông tin Từ gợi ý hồ sơ Luật sư phải thu thập chứng tiếp tục củng cố hồ sơ Luật sư đề xuất biện pháp cần thiết với Toà án quan hữu quan vấn đề liên quan đến hồ sơ việc giải vụ án Nói chung, số nội dung cần củng cố chắn trình nghiên cứu hồ sơ: - Kiểm tra lại quan hệ pháp luật có tranh chấp - Kiểm tra lại vấn đề liên quan đến thủ tục tố tụng: kiểm tra tính hợp lệ việc thụ lý Toà án, thẩm quyền giải Toà án; thời hiệu khởi kiện; người có quyền khởi kiện; hoà giải; - Làm rõ nội dung tranh chấp - Nghiên cứu đánh giá chứng - Nghiên cứu quy định pháp luật, văn pháp luật cần thiết để áp dụng phù hợp với nội dung vụ tranh chấp Trong trình nghiên cứu, luật sư ý chép, ghi chép vấn đề cần thiết có ý nghĩa cho việc chuẩn bị luận bảo vệ tham gia tranh luận phiên Sau kiểm tra xong sơ đánh giá chứng cứ, việc đánh gía tổng hợp chứng để xác định thật vụ án thực nghiên cứu hồ sơ vụ án cách toàn diện đầy đủ Nghiên cứu hồ sơ giai đoạn quan trọng trình tiếp cận vụ án Luật sư có bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp thân chủ phụ thuộc nhiều vào trình nghiên cứu hồ sơ, vào kỹ nghiên cứu hồ sơ Luật sư cần phải làm việc nghiêm túc, có phương pháp mang lại hiệu tốt cho công việc • Ví dụ minh họa: Ví dụ 1: Nghiên cứu hồ sơ vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán nhà Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, Luật sư phải đặc biệt quan tâm nghiên cứu tài liệu liên quan đến nhà đất tranh chấp yêu cầu bên Nếu bên tranh chấp tính có hiệu lực hợp đồng (một bên yêu cầu hủy hợp đồng, bên yêu cầu công nhận hợp đồng) Luật sư phải nghiên cứu kỹ hình thức hợp đồng, điều khoản, nội dung thỏa thuận hợp đồng? để xem hợp đồng có vô hiệu hình thức hay có vô hiệu nội dung không? Nếu vô hiệu nội dung, vô hiệu phần hay toàn hợp đồng Nghiên cứu, kiểm tra nội dung, quan hệ pháp luật nghiên cứu tài liệu xác định bên bán nhà có quyền sở hữu nhà đất không? Hợp đồng mua bán nhà có thỏa thuận điều kiện, thời điểm có hiệu lực hợp đồng không? Có thuộc loại hợp đồng có điều kiện điều kiện diễn chưa? Phải nghiên cứu kỹ điều khoản mà hai bên thỏa thuận hợp đồng, tìm hiểu kỹ quyền, nghĩa vụ bên Nếu có việc sau mua bán bên nhận chuyển nhượng chuyển nhượng phần cho người khác phải nghiên cứu vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này, phải nghiên cứu yêu cầu bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng để việc giải vụ án toàn diện Ví dụ 2: Nghiên cứu hồ sơ vụ án tranh chấp thừa kế - Nghiên cứu hồ sơ vụ án thừa kế cần kiểm tra, xem xét kỹ tài liệu thể thời điểm mở thừa kế (ngày, tháng, năm người để lại di sản chết) - Di sản thừa kế gồm tài sản gì? Ai quản lý, sử dụng? thực trạng loại tài sản? nghĩa vụ người để lại di sản? công sức trì, bảo quản di sản? bên có sửa chữa, cơi nới giá trị phần sửa chữa, cơi nới, làm thêm bao nhiêu? Nếu có việc bên quản lý, sử dụng di sản bán phần di sản mà thừa kế yêu cầu hủy hợp đồng, yêu cầu chia phần di sản bán phải nghiên cứu tài liệu thể việc mua bán, đối tượng mua bán, giá trị phần bán.v.v… yêu cầu người tham gia quan hệ mua bán Sau mua bán có diễn biến khác không, ví dụ bên mua xây nhà… Nếu xuất tình người quản lý di sản khai hoang, mua thêm diện tích nhà đất, trừ diện tích đất phần trăm phần đất thừa kế… phải nghiên cứu để biết rõ diện tích khai hoang, mua thêm diện tích đất thừa kế tính vào đất phần trăm bao nhiêu? Các tài liệu, chứng thể vấn đề Nếu nghiên cứu hồ sơ thấy vấn đề chưa rõ phải có hướng thu thập thêm tài liệu, chứng - Quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án thừa kế phải biết diện thừa kế theo pháp luật, có bị truất quyền thừa kế, từ chối hưởng thừa kế, thừa kế vị.v.v… Nghiên cứu biên định giá để nắm vững số lượng, giá trị di sản Đối với di sản quyền sử dụng đất nông nghiệp, trồng lâu năm, nuôi trồng thủy sản nghiên cứu khối tài sản phải trả lời câu hỏi quyền sử dụng đất có di sản hay diễn biến trình người thừa kế quản lý, sử dụng quy định pháp luật phần tài sản người chết không di sản Nếu vụ án tranh chấp di sản thừa kế theo di chúc, nghiên cứu làm rõ đồng thừa kế có thừa nhận di chúc không? Nếu có thừa kế không 10 công nhận di chúc phải tìm hiểu kỹ nội dung, hình thức di chúc có quy định pháp luật thời điểm lập di chúc hay không? Ví dụ 3: Khi khách hàng cần tư vấn trả lời xem việc quan có thẩm quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng + Nếu khách hàng cung cấp đầy đủ: - Giấy tờ hợp pháp nguồn mảnh đất (giấy thừa kế, chuyển nhượng QSD đất, giao đất, thuê đất, ) - Trích lục hồ sơ đất - Xác nhận UBND xã thời điểm sử dụng đất - Quy hoạch sử dụng đất điak bàn nơi có đất - Biên lai thu thuế quan nhà nước có thẩm quyền  Luật sư tư vấn dễ xác định đưa ý kiến tư vấn + Nếu khách hàng trình bày: - Đã sử dụng đất lâu đời cha ông để lại giấy tờ - Biên lai đóng thuế hàng năm - Muốn cấp GCNQSD đất quyền từ chối đất không rõ nguồn gốc  Luật sư tư vấn phải biết sở pháp lí cần phải có để phục vụ cho việc chứng minh trước quan nhà nước có thẩm quyền để cấp GCNQSD đất đề nghị khách hàng cung cấp hồ sơ với đầy đủ tài liệu đó, khách 11 hàng không cung cấp phải trả phí cho luật sư tư vấn thay mặt họ lien hệ với quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu cần thiết Lưu ý khách hàng trình bày với luật sư tư vấn, khách hàng thường có tâm lý nêu rõ điểm có lợi cho không đề cập đến điểm bất lợi, giảm trừ tối đa hạn chế mình, cố tình lảng tránh nên luật sư tư vấn cần có cảm nhận, tư tốt, kiến thức pháp luật sâu rộng, kinh nghiệm thực tế để đặt câu hỏi, đề nghị khach hàng trả lời, giải thích vấn đề chưa rõ để làm rõ nội dung vụ việc Mỗi vụ việc hay đề nghị khách hàng đề có kiện, tình tiết bối cảnh thực tế khác người tư vấn cần so sánh, đối chiếu lí giải tìm hiểu đặt câu hỏi, xác minh kiểm tra để hiểu cách thực bối cảnh riêng vụ việc có người tư vấn tiếp cận gần tới sản phẩm tư vấn sát thực tế, có tính khả thi cao KẾT LUẬN Việc nghiên cứu hồ sơ vụ việc công đoạn thiếu hoạt động tư vấn pháp luật đất đai Bởi lẽ thông qua việc nghiên cứu hồ sơ vụ việc đất đai giúp luật sư tư vấn xác định hướng trả lời tư vấn cho khách hàng Qua tiểu luận ta rút thêm phong phú, độc đáo kỹ nghiên cứu hồ sơ vụ việc đất đai, để từ ứng dụng, liên hệ vào thực tiễn đạt hiệu việc tư vấn pháp luật tốt 12 [...]... thực sự bối cảnh riêng của mỗi vụ việc có như vậy người tư vấn mới tiếp cận được gần hơn tới một sản phẩm tư vấn sát thực tế, có tính khả thi cao KẾT LUẬN Việc nghiên cứu hồ sơ vụ việc là công đoạn không thể thiếu được của hoạt động tư vấn pháp luật đất đai Bởi lẽ thông qua việc nghiên cứu hồ sơ vụ việc đất đai mới có thể giúp luật sư tư vấn xác định được hướng trả lời tư vấn cho khách hàng Qua bài tiểu... quy định pháp luật ở thời điểm lập di chúc hay không? Ví dụ 3: Khi khách hàng cần được tư vấn trả lời xem việc cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng + Nếu khách hàng cung cấp đầy đủ: - Giấy tờ hợp pháp về nguồn mảnh đất (giấy thừa kế, chuyển nhượng QSD đất, giao đất, thuê đất, ) - Trích lục hồ sơ thửa đất - Xác nhận của UBND xã về thời điểm sử dụng đất - Quy... hoạch sử dụng đất tại điak bàn nơi có đất - Biên lai thu thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền  Luật sư tư vấn dễ xác định và đưa ra ý kiến tư vấn + Nếu khách hàng chỉ trình bày: - Đã sử dụng đất lâu đời do cha ông để lại nhưng không có giấy tờ - Biên lai đóng thuế hàng năm - Muốn được cấp GCNQSD đất nhưng chính quyền từ chối vì đất không rõ nguồn gốc  Luật sư tư vấn phải biết các cơ sở pháp lí cần... hạn chế của mình, cố tình lảng tránh nên luật sư tư vấn cần có những cảm nhận, tư duy tốt, kiến thức pháp luật sâu rộng, kinh nghiệm thực tế để đặt ra câu hỏi, đề nghị khach hàng trả lời, giải thích những vấn đề chưa rõ để làm rõ nội dung vụ việc Mỗi vụ việc hay những đề nghị của khách hàng đề có những sự kiện, tình tiết bối cảnh thực tế rất khác nhau người tư vấn cần so sánh, đối chiếu lí giải tìm hiểu... cần phải có để phục vụ cho việc chứng minh trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp GCNQSD đất đề nghị khách hàng cung cấp hồ sơ với đầy đủ tài liệu đó, nếu khách 11 hàng không cung cấp được thì phải trả phí cho luật sư tư vấn thay mặt họ lien hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp các hồ sơ tài liệu cần thiết Lưu ý khi khách hàng trình bày với luật sư tư vấn, khách hàng thường... giúp luật sư tư vấn xác định được hướng trả lời tư vấn cho khách hàng Qua bài tiểu luận ta có thể rút ra được thêm sự phong phú, độc đáo của kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ việc đất đai, để từ đó ứng dụng, liên hệ vào thực tiễn đạt hiệu quả việc tư vấn pháp luật tốt nhất 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Đọc, nghiên cứu hồ sơ vụ việc tư vấn pháp luật về Đất đai, Đọc, nghiên cứu hồ sơ vụ việc tư vấn pháp luật về Đất đai, Đọc, nghiên cứu hồ sơ vụ việc tư vấn pháp luật về Đất đai, Mục đích, ý nghĩa của việc đọc, nghiên cứu hồ sơ vụ việc tư vẫn pháp luật đất đai?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay