pho cong huong tu hat nhan nghien cuu cau truc phuc chat

61 694 5
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:50

NG DNG PHNG PHP PH CNG HNG T HT NHN NGHIấN CU PHC CHT PHN I C S L THUYT Spin ht nhõn Ht nhõn ca nguyờn t gm cỏc proton v ntron S lng t spin ca proton v ntron u bng 1/2 Ht nhõn ca nguyờn t c c trng bng s lng t spin ht nhõn I, nú cú th bng khụng hoc khỏc khụng Nu spin ca tt c cỏc nucleon u cp ụi thỡ s lng t spin ht nhõn I = Nu ht nhõn cú spin khụng cp ụi thỡ I = 1/2, nu cú nhiu spin khụng cp ụi thỡ I Cú mt s qui tc kinh nghim phng oỏn I nh sau a) I = i vi nhng ht nhõn cú s proton chn v s ntron chn b) I = s nguyờn (1, ) i vi nhng ht nhõn cú s proton l v s ntron l c) I = na s nguyờn (1/2, 3/2 ) i vi nhng ht nhõn cú s proton chn v s ntron l hoc ngc li iu kin cng hng + Ht nhõn phi cú s lng t spin ht nhõn I + Ht nhõn c t vo t trng Ho, s nh hng ca momen t l 2I+1 (S lng t spin ca proton v ntron u bng ẵ): E =hH0/2 hay = H0/2 ú l t s hi t chuyn c trng cho mi ht nhõn; H0 l cng t trng, h l hng s Plank + Chiu súng radio cú tn s ỳng bng ph cng hng t ht nhõn (ph NMR) Cn g hn g t ht nhõn súng liờn tc v cn g hn g t ht nhõn xng a) Cng hng t ht nhõn súng liờn tc Gi nguyờn H0 v quột tn s hoc gi c nh tn s ri tng dn H0 cho n ton b cỏc proton ln lt i vo cng hng (quột trng) õy gi l phng phỏp NMR súng liờn tc Phng phỏp ny khụng cú li v nhiu mt nh cn lng mu ln s cng hng ca proton no o c kớch thớch ch khong 10 Vỡ th phng phỏp ny ngy ớt c s dng -3 thi gian quột b) Phng phỏp NMR xung phng phỏp ny ngi ta dựng cỏc xung tn s radio cụng sut ln (200100Wt) vi thi gian kộo di 10-5 giõy, mi xung cỏch 1-2s Bng phng phỏp cng liờn tip cỏc FID (s suy gim cm ng t do) k tip t rt nhiu xung cho phộp ta thu c ph vi nhng dung dch loóng hng trm ln so vi phng phỏp súng liờn tc Chỳ ý: mi ln o ph NMR ch cho mt loi ht nhõn nờn ta cú 1H NMR; 13C NMR; 19F NMR, 31P NMR Độ chuyển dịch hoá học () / = - /.10 TMS x (ppm) TMS: Tn s cng hng ca cỏc proton TMS x: Tn s cng hng ca cỏc proton cht ang xột 0: Tn s lm vic ca mỏy ph chuyn dch húa hc khụng ph thuc vo mỏy ph m ch ph thuc vo cu to húa hc ca cỏc proton Các yếu tố ảnh hởng ti Cỏc yu t ni phõn t nh hng n - S chn ti ch - S chn t xa Cỏc yu t ngoi phõn t nh hng n - Liờn kt hiro cng mnh thỡ tớn hiu ca proton cng chuyn v phớa trng yu - S trao i proton v quỏ trỡnh trao i cu hỡnh - nh hng dung mụi - nh hng ca nhit Cỏc yu t ni phõn t nh hng n - S chn ti ch: nú ph thuc vo mt electron xung quanh ht nhõn ang xột, ú nú liờn quan trc tip n õm in ca nguyờn t hoc nhúm nguyờn t ớnh vi ht nhõn ú Nu mt electron cng ln ngi ta núi ht nhõn c chn mn cng nhiu thỡ tớn hiu ca nú cng chuyn dch v phớa trng mnh tc cú nh Ngc li, cỏc nhúm hỳt electron cng mnh s lm gim s chn mn electron v ú lm tng chuyn dch húa hc Phc cht N01 Ph 1H NMR ca monoeste N01 Phõn tớch ph 13C NMR, ph NMR hai chiu v cu trỳc ca cỏc phc cht Ph HSQC ca phc cht [Pt2Cl2(Eteug-1H)2] (M1) C7a C6 C3 C9 C7c C10 C8 C7d C7b H6 H3 H9 H7a H7c H10 cis H8b H10 trans H7b H8a H7d Tng tỏc HMBC ( ) qua hoc liờn kt Eteug phi trớ ca cỏc nguyờn t C khụng liờn kt vi H C=O C4 C2 C5 C1 a f b d j k H3 g p H6 H9 e H7a q c h H7c l i H7b m H8a Phõn tớch tớn hiu cng hng ca cỏc nguyờn t C khụng liờn kt vi H phc cht hai nhõn M1 Ph 13 C NMR ca [Pt2Cl2(Eteug-1H)2] (M1) Ph NOESY v cu trỳc khụng gian ca cỏc phc cht S gn khụng gian ( -) ca H7a v H6; H7b, H8a v H3; H8b, H10cis v H9; H10cis, H9 v H12 phc cht [Pt(Eteug-1H)(OQ)] Mt phn ph NOESY ca phc cht [Pt(Eteug-1H) (OQ)] S gn khụng gian ( -) ca H7a v H6; H7b, H8a v H3; H8b, H10cis v H9 phc cht M1 Mt phn ph NOESY ca [Pt2Cl2(Eteug1H)2] (M1) S gn khụng gian ( -) ca H7a v H6; H7b, H8a v H3; H8b, H10cis v H9; H9, H10cis, v H12 phc cht M5 Mt phn ph NOESY ca M5 PHN TCH PH NMR CA CC PHC CHT Cể PHI T AMIN PH H NMR CA Morpholin Phõn tớch cỏc tớn hiu cng hng proton ca Morpholin phi trớ phc cht M7 a- S chuyn i cu dng piperiin khụng phi trớ b- Piperiin phc cht [PtCl(Ankeug-1H)(Pip)] (T7, M3) Phõn tớch cỏc tớn hiu cng hng proton ca piperidin phi trớ phc cht M3 Tớn hiu cng hng ca pyridin phc cht M2 [...]... + H2O  CH3COO- + H3O+ Nếu quá trình trao đổi proton diễn ra nhanh thì trên phổ 1H NMR người ta không phân biệt được tín hiệu proton trong -COOH và proton trong H2O riêng rẽ mà chỉ thu được một tín hiệu chung 1 - Ảnh hưởng dung môi: Dung môi cần pha chất khi đo H NMR phải được đơtơri hoá để không ảnh hưởng đến tín hiệu của chất nghiên cứu Tuy nhiên khi đơtơri hoá vẫn còn sót H nên chọn dung môi nào... chúng cộng hưởng ở trường rất mạnh và có δ rất nhỏ Do đó người ta chọn TMS làm chất chuẩn trong phổ 1H NMR và 13C NMR để các hạt nhân khác có δ >0 - Sự chắn từ xa: Đôi khi δ của một số hạt nhân không tu n theo qui luật sự chắn tại chỗ, nó thường gặp ở nhóm không no, vòng thơm hoặc nguyên tử chứa cặp e không liên kết Đây là sự chắn bất đẳng hướng vì ở hướng này nó bị chắn còn hướng kia lại bị phản chắn... cộng hưởng và bị tách làm 3 bởi F1 và F4 - F1 và F4 cho 1 vân cộng hưởng và bị tách làm 3 bởi F2 và F3  Còn ở 0 oC, nhiệt độ cao hơn nên có sự chuyển đổi giữa cấu hình cis và trans, quá trình diễn ra nhanh nên trên phổ chỉ cho 1 vân chung cho 2 cấu hình Hạt nhân tương đương và không tương đương về độ chuyển dịch hoá học  Độ chuyển dịch hóa học của mỗi hạt nhân phụ thuộc vào cấu tạo hóa học và vị
- Xem thêm -

Xem thêm: pho cong huong tu hat nhan nghien cuu cau truc phuc chat , pho cong huong tu hat nhan nghien cuu cau truc phuc chat , pho cong huong tu hat nhan nghien cuu cau truc phuc chat

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay