vật lý 6 tiết 15

16 154 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:49

Tiết 15 Một số ngời định bạt bớt bờ mơng, dùng mặt phẳng nghiêng để kéo ống bê tông lên (H 14.1) Liệu làm nh dàng không ? 1.Đặt vấn đề Dùng ván làm mặt phẳng nghiêng làm giảm lực kéo vật lên hay không? - Muốn làm giảm lực kéo vật phảI tăng hay giảm độ nghiêng ván? Tiến hành Để trả lời vấn đề : :dùng ván làm mặt phẳng nghiêng làm giảm lực kéo vật lên hay không?. ta phải xác định lực ? -Trọng lợng F1 = P F2: lực kéo vật mặt phẳng nghiêng -Nh ta làm thí nghiệm qua bớc? -2 bớc: Đo F1 = P Đo F2 lực kéo vật mặt phẳng nghiêng Sau ta so sánh F1 F2 Nhóm Bớc 1:Đo F1=P, Bớc 2: Đo lực kéo F2 mặt phẳng nghiêng Lần 1: Độ nghiêng lớn: ván ngắn nhất, Lần 2: Độ nghiêng vừa: ván dài Lần 3: Độ nghiêng nhỏ: Tấm ván dài Nhóm Bớc 1:Đo trọng lợng F1=P Bớc 2:Đo lực kéo F2trên mặt phẳng nghiêng lần 1:Độ nghiêng lớn :độ cao lớn Lần 2:Độ nghiêng vừa: độ cao vừa lần 3:độ nghiêng nhỏ: độ cao nhỏ Nhóm: Bớc 1:Đo trọng lợng F1=P Bớc 2:Đo lực kéo F2trên mặt phẳng nghiêng lần 1:độ nghiêng lớn:tấm ván ngắn nhất,độ cao lớn lần 2:độ nghiêng vừa:tấm ván dài hơn,độ cao thấp lần 3:độ nghiêng nhỏ:tấm ván dài nhất,độ cao thấp Lu ý: Cách cầm lực kế,cách đọc số lực kế qui định,quan sát lực kế lúc khối trụ di chuyển Bảng kết thí nghiệm: Lần đo Làn Lần Lần Mặt phâng nghiêng Trọng lợng vật P = F1 N1 N2 N3 độ nghiêng nhỏ N1 F2 = độ nghiêng lớn độ nghiêng vừa F1 = Cờng độ lực kéo vật F2 mặt phẳng nghiêng F1 = F1 = F2 = F2 = N2 N3 Em nghiên cứu trả lời C2SGK -Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng - Hoặc: Tăng độ dàI mặt phẳng nghiêng - Hoặc: Giảm chều cao kê mặt phẳng nghiêng đồng thời tăng độ dàI mặt phẳng nghiêng - Hãy so sanh lực kéo F2 trọng lợng vật? - So sánh lực kéo vật F2 độ nghiêng khác nhau? - Muốn làm giảm lực kéo tăng hay giảm độ nghiêng ván ? Kết luận: +) Dùng mặt phẳng nghiêng kéo vật lên với lực kéo nhỏ trọng lợng vật +) Mặt phẳng nghiêng lực cần đẻ kéo vật mặt phẳng nhỏ Trong thực tế ngời ta sử dụng nhiều mặt phẳng nghiêng - Em nêu thí dụ sử dụng mặt phẳng nghiêng? Đáp án: là: - Đa thùng hàng lên xe ô tô - Đa xe máy từ lòng đờng lên vỉa hè Các em suy nghĩ trả lời C4 SGK - Đáp án: Dốc thoai thoải tức độ nghiêng lực nâng ngời nhỏ (tức đỡ mệt hơn) C5: hình 14.3 Bình dùng lực 500N để đa thùng phuy nặng 2000N từ mặt đất lên xe ô tô Nếu sử dụng ván dàI Bình nên dùng lực có lợi lực sau đây? a) F= 2000N b) F > 500N c) F< 500N d) F=500N Hãy giải thích câu trả lời em đáp án c Hớng dẫn nhà: Ghi nhớ kết luận Trả lời câu hỏi đầu đọc phần em cha biết Bài tập 14.1; 14.2;14.3;14.4 sách tập [...]...- Hãy so sanh lực kéo F2 và trọng lợng của vật? - So sánh lực kéo vật F2 ở những độ nghiêng khác nhau? - Muốn làm giảm lực kéo thì tăng hay giảm độ nghiêng của tấm ván ? Kết luận: +) Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lợng của vật +) Mặt phẳng càng nghiêng ít thì lực cần đẻ kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ Trong thực tế ngời ta sử dụng nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: vật lý 6 tiết 15 , vật lý 6 tiết 15 , vật lý 6 tiết 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay