tổng kết từ vựng

12 175 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:49

Tit 43 Ting Vit Tng kt vờ t vng IV, T nhiu ngha v hin tng chuyn ngha ca t 1.Khỏi nim: 2.Bi tp: -HSc bi Trang 124:Trong cõu th sau ,t hoa thm hoa ,l hoa c dựng theo ngha gc hay ngha chuyn ?Cú th coi õy l hin tng chuyn ngha lm xut hin t nhiu ngha c khụng ? Vỡ ? Ni mỡnh thờm tc ni nh Thm hoa mt bc l hoa my hng / (Nguyn Du Truyn Kiu ) -HSxỏc nh yờu cu ca bi ? Tit 43 Ting Vit Tng kt vờ t vng - Nghĩa chuyển: hoa (đẹp, sang trọng, tinh khiết) -Khụng phi hin tng t nhiu ngha vỡ õy ch l ngha chuyn lõm thi nú cha lm thay i ngha ca t cha a vo t in Tit 43 Ting Vit V Từ đồng âm Khái niệm Tng kt vờ t vng (tip theo) Phõn bit hin tng t nhiu ngha vi hin tng ng õm VD t n ,theo t in TV (Hong Phờ ch biờn ) cú cỏc ngha sau : 1.T cho vo c th thc nuụi sng : n cm n ung nhõn dp gỡ :n ci ,n tt Tip nhn :Tu ang n hng Nhn ly hng :n hoa hng Phi chu ly :n ũn ,n n Hp th :Da n nng Cỏ khụng n mui Hy hoi :Sn n mt Lan :R tre n ti rung Ngoi cỏc ngha trờn cng cú th nhc ti mt s ngha khỏc ca t n : Hp vi ,to mt cỏi gỡ hi hũa :n nh 10 Thuc v :ỏm t ny n v xó bờn 11 Cú th i ngang giỏ :Mt ụ la n my ng Vit Nam 12 Khp vi :Phanh rt n Mng rt n Bi 2trang 124 :Trong trng hp (a ) v (b ) sau õy ,trng hp no cú hin tng t nhiu ngha ,trng hp no cú hin tng t ng õm ? Vỡ ? a.T lỏ : Khi chic lỏ xa cnh Lỏ khụng cũn maự xanh M em xa anh i xanh ri ri (H Ngc Sn Gi em di quờ lng ) b T ng : ng trn ny p lm (Phm Tin Dut Trng Sn ụng ,Trng Sn Tõy ) V :Ngt nh ng Tit 44 Ting Vit Tng kt vờ t vng (tip theo) T nhiu ngha T ng õm a Lỏ "lỏ phi" l ngha chuyn ca lỏ b Tnghai t cú ng õm ging nhng ngha khỏc Tit 43 Ting Vit V Từ đồng âm Tng kt vờ t vng (tip theo) VI T ng ngha Khỏi nim : Bi : : Bi trang 125 HS c bi (125 ) c cõu sau : Khi ngi ta ó ngoi 70 xuõn thỡ tui tỏc cng cao ,sc khe cng thp (H Chớ Minh ,.Di chỳc ) Cho bit da trờn c s no ,t xuõn cú th thay th cho t tui Vic thay t cõu trờn cú tỏc dng din t nh th no ? Tit 43 Ting Vit Tng kt vờ t vng (tip theo) V Từ đồng âm VI T ng ngha 10 Tit 43 Ting Vit Tng kt vờ t vng (tip theo) V Từ đồng âm VI T ng ngha 11 V NH - Tip tc ụn v t vng - Nm chc kin thc ó ụn 12 [...]...Tiết 43 – Tiếng Việt – Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) V Tõ ®ång ©m VI Từ đồng nghĩa 11 VỀ NHÀ - Tiếp tục ôn về từ vựng - Nắm chắc kiến thức đã ôn tập 12
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng kết từ vựng , tổng kết từ vựng , tổng kết từ vựng , Bài tập 2trang 124 :Trong 2 trường hợp (a ) và (b ) sau đây ,trường hợp nào có hiện tượng từ nhiều nghĩa ,trường hợp nào có hiện tượng từ đồng âm ? Vì sao ? a.Từ lá trong : Khi chiếc lá xa cành Lá không còn maù xanh Mà sao em xa anh Đời vẫn xanh rời rợi .

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay