tổng 3 góc

12 184 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:49

Nhiệt liệt chào mừng ác thầy giáo, cô giáo dự gìơ Toán Năm học 2008- 2009 Kiểm tra cũ: Phát biểu định lí tổng ba góc tam giác áp dụng giải tập: Tìm số đo x hình vẽ: B 50 A x o 40o C Tiết 18 Tổng ba góc tam giác Tam giác vuông B o ABC có A = 90 V tam giỏc ABC cú gúc A bng Ta90 nói? ABC vuô ng A AB, AC cạnh góc vuông BC cạnh huyền A C nh ngha: Tam giỏc vuụng l tam giỏc cú mt gúc vuụng Tam giỏc nh vy c gi l tam giỏc vuụng Vy th no l tam giỏc vuụng? * nh lớ: Trong tam giỏc vuụng hai gúc nhn ph ?3 A 900 B GT àA = 900 KL àB àC à++C à==90?0 B C Gii Trong ABC cú: A+ ABC +C = 1800 B (Định lí tổng ba góc tam giác) +C = 1800 àA B +C = 1800 900 B +C = 900 B Trong tam giỏc vuụng cú tớnh cht gỡ? Ta xột bi toỏn sau: Cho tam giỏc ABC cú gúc A bng 900 tớnh tng s o ca hai gúc B v C? Da vo nh lớ tng ba gúc Hóy vthay hỡnhs v ghivGT, KL Hóy tớnh? ca mt F tam o giỏc, tam Qua bi toỏn ny em hóy cho Hóy Hóy tớnh trỡnh tng by hai gúc bi Bgii? v C? giỏc ABC ta li cú iu gỡ? bit tam giỏc vuụng hai +C àcú =quan gúc nhn B 900h vi nh nào? E àB + C D= 1800 900 Bài tập: Điền vào chỗ trống (.) ChoDEF có Dà = o +C = 1800 àA B Hai cạnh góc vuông DE, DF Cạnh huyền EF Trong à+tam àgiỏc 900ocú: E ==ABC + F 90 àA + B +C = 1800 (Định lí tổng ba góc tam giác) Tiết 18 Tổng ba góc tam giác Tam giác vuông cách vẽ góc đỉnh ThếHãy nêu góc ngoài tam giác? Góc tam giác A, đỉnh B tam giác ABC? *Bài tập: Cho ABC Vẽ góc kề bù với góc C t Góc ACx góc đỉnh C tam giác ABC Định nghĩa: Góc tam giác góc kề bù với B góc tam giác y A C x Tiết 18 Tổng ba góc tam giác Tam giác vuông Góc tam giác ?4 Hãy điền vào chỗ trống ( ) so sánhãACxt vớiàA + B Tổng ba góc ABC 180 o A = nên àA + B 180o ãACB Góc ACx góc tam o giác ABC nên ãACx = 180 ãACB Vậy ãACx = àA + B B C y *Định lí: Mỗi góc tam giác tổng hai góc không kề với * Nhận xét (SGK) x Tiết 18 Tổng ba góc tam giác Tam giác vuông Góc tam giác Luyện tập Bài tập 1: (Hoạt động nhóm) Cho hình vẽ A M x 40 40 50 y 70 N x y i Hình P B H Hình C a, Đọc tên tam giác vuông hình rõ vuông đâu (nếu có) b, Tìm giá trị x, y hình vẽ A M x 50 40 40 y 70 N x y P i C H Hình Hình a,Tam giác ABC vuông A a, Hình tam giác Tam giác AHB vuông H vuông Tam giác AHC vuông H b, Xét tam giác MNI có: 0 b, Trong tam giác ABH có x = 70 + 40 = 110 x = 90 - B (Tính chất góc tam giác) 0 0 0 x = 90 - 50 = 40 y = 180 - (70 + 80 ) = 30 Trong tam giác ABC có y = 90 - B y = 90 - 500 = 400 B Bài tập 2: * hướngưdẫnưvềưnhà: - Nắm định nghĩa, định lí - Bài tập: 2, 3, 4, (SGK) 3, 4, 5, (SBT) v học Trân trọng cảm ơn thày giáo, cô giáo dự Toán Lớp 7b
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng 3 góc , tổng 3 góc , tổng 3 góc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay