phân thức đại số

19 131 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:48

KIM TRA BI C a Nờu nh ngha phõn s ? b.Nờu nh ngha hai phõn s bng ? Tỡm thng cỏc phộp chia : a (x2 1) : (x - 1) = x + Phõn thc x tỡm c thng b (x 1) : 2x2 = Khụng i s 2x Vit phộp chia cõu b di mt dng khỏc? Chng II: Phõn thc i s Cỏc kin thc chng: nh ngha phõn thc i s Tớnh cht c bn ca phõn thc i s Rỳt gn phõn thc, quy ng mu thc nhiu phõn thc Cỏc phộp tớnh trờn phõn thc i s (cng, tr, nhõn, chia) Bin i cỏc biu thc hu t 1 nh ngha : Mt phõn thc i s (phõn thc) l A biu thc cú dng B A, B l nhng a thc, B khỏc a thc A c gi l t thc (hay t), B c gi l mu thc (hay mu) Quan sỏt cỏc biu thc sau õy: 2x a x 4x + b x 4x + x c nh ngha : Mt phõn thc i s (phõn thc) l A biu thc cú dng B A, B l nhng a thc, B khỏc a thc A c gi l t thc (hay t), B c gi l mu thc (hay mu) Chỳ ý: - Mi a thc cng c coi nh mt phõn thc vi mu thc bng Biu thc x - cú phi l phõn thc i s khụng? Vỡ sao? Mt s thc a bt kỡ cú phi l mt phõn thc khụng? Vỡ sao? - Mt s thc a bt kỡ cng l mt phõn thc Vỡ a = a ( dng A ; B ) B - S 0, s cng l nhng phõn thc i s Bi tp: Cỏc biu thc sau õy l cỏc phõn thc i s? ỳng hay sai? Biu thc a / y b/ c/ 2x y x d / e/0 f / x x x ỳng Sai Phõn s c to thnh t s nguyờn ? Phõn thc i s c to thnh t a thc 2) Hai phõn thc bng C A Hai phõn thc v gi l bng nu A.D = B.C Ta vit: D B A C = nu A.D=B.C B D Vớ d: x = x x +1 Vỡ: (x )( x + 1) = ( x2 - ).1 = ( x2 - ) ?3 3x y x Cú th kt lun xy = y hay khụng? Bc Mun xột A C = hay B D Tớnh tớch AD v BC Bc Kim tra xem AD = BC khụng? khụng? Bc Kt lun x x + 2x ?4 Xét xem hai phân thức có không? 3x + Ai ỳng ? ?5 Bạn Quang nói rằng: 3x + =3 3x 3x + x + = 3x x bạn Vân nói: Theo em, nói đúng? Bạn Quang nói sai Giải Vì: (3x + 3).1 = 3x + 3x.3 = 3x2 (3x + 3).1 3x.3 3x + 3x Ai ỳng ? ?5 Bạn Quang nói rằng: 3x + =3 3x 3x + x + = 3x x bạn Vân nói: Theo em, nói đúng? Bạn Vân nói Vì: (3x + 3).x = 3x2 + 3x 3x.(x + 1) = 3x2 + 3x Giải (3x + 3).x = 3x.(x + 1) 3x + 3x = x +1 x Luật chơi: Lần lượt đội chọn miếng im i 1:10 30 040 20 50 in h cs Thân Xây thiện dựng Họ Tr họ ườ c ng 23 456 tích cực im i 2: 10 30 040 20 50 ghép, thời gian suy nghĩ trả lời 10 giây xcái + trư Khoanh trũn vào chữ3câu = 10 Nếu trả lời hỏi Bạn Khẳng Quang định nói sau hay sai? x Khoanh tròn vào chữ trư ớc cách viết sai: Chúc 3x + thức x +1 điểm Phân thức phân = Đa thức bạn B Võn đẳng nói thức ớc biểu thức 2x 3x x10 xgiây mừng bạn x x Trong thời gian x làB x x A B Theo em nói đúng? làx 2một đại= số == phân thức 4x thư x2 y trả lời sai có câu trả lời A.xkhông B y xy y x x 49 A B ởng 10 bị lượt nhường cho đội 22 x Sai x 3x xđiểm + Vân C bạn 3xtrả D xđúng x= lời 2Bạn x x + D = 4+ x C.C yx + 1y + +y y xy Có thể đọc toàn câu chủ đề mở ba miếng ghép có nội dung i c ỳng cõu ch s c 20 im Đội thắng đội có nhiều điểm Xây dựng Trường học Thân thiện Học sinh tích cực Bi trang 36 (SGK) Ba phõn thc sau cú bng khụng? x 2x x 4x + ; ; 2 x x x +x 2 x x Bi trang 36 (SGK) Ba phõn thc sau cú bng khụng? x 2x x 4x + ; ; 2 x x x +x 2 x x Xét xem cp phân thức sau có không ? x 2x x 4x + v x x x +x 2 x 4x + x x x v x Luyn Xét xem phân thức sau có không ? a) x2 2x x x x +x b) x x x2 4x + x2 x nh ngha A( x) L biu thc cú dng ; B( x) B ( x) Phõn thc i s Tớnh cht A C = nu AD = BC B D Bc Mun xột A C = hay B D khụng? Bc Bc Tớnh tớch AD v BC Kim tra xem AD = BC khụng? Kt lun HNG DN V NH: Hng dn: Bi trang 36 (SGK) Cho ba a thc x2 4x; x2 + 4; x2 + 4x Hóy chn a thc thớch hp ba a thc ú ri in vo ch trng ng thc di õy? x = x 16 x Tớnh tớch (x2 16).x sau ú ly tớch ú chia cho (x 4) s cho ta kt qu? - Lm li cỏc ? vo v - Hc thuc nh ngha hai phõn thc Hai phõn thc bng - Lm cỏc bi tp: Bi ;2; 3/ sgk/trang36 - Xem trc bi 2: Tớnh cht c bn ca phõn thc [...]... nói sau rằng đúng hay sai? 3 x Khoanh tròn vào chữ cái trư ớc cách viết sai: Chúc 3x + 3 thức x +1 2 điểm Phân thức bằng phân = Đa thức bạn B Võn trong thì đẳng nói thức ớc biểu thức không 2 6 phải 2x 3x x10 xgiây 3 mừng bạn x x 2 Trong thời gian nếu 2 x làB x x A B Theo em ai nói đúng? làx 2một đại= số == phân thức 4x được thư x2 y trả lời sai 2 có câu trả lời hoặc A.xkhông B y xy 0 y x x 7 49 A... 2 x x x +x 2 2 x 3 x Bi 2 trang 36 (SGK) Ba phõn thc sau cú bng nhau khụng? x 2x 3 x 4x + 3 ; ; 2 2 x x x +x 2 2 x 3 x Xét xem các cp phân thức sau có bằng nhau không ? x 2x 3 x 4x + 3 v x 2 x 2 x +x 2 2 x 4x + 3 2 x x 2 x 3 v x 3 Luyn tp Xét xem các phân thức sau có bằng nhau không ? a) x2 2x 3 x 3 và 2 x x +x b) x 3 x và x2 4x + 3 x2 x 1 nh ngha A( x) L biu thc cú dng ; B( x) 0 B (
- Xem thêm -

Xem thêm: phân thức đại số , phân thức đại số , phân thức đại số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay