làm tròn số

9 38 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:48

Nhiệt liệt chào mừng thầy giáo, cô giáo dự hội giảng toán lớp 7A Họ tên : Phiếu học tập Bài tập : Làm tròn số sau đến Chữ số thập phân thứ hai Chữ số thập phân thứ Hàng đơn vị Hàng chục Chữ số hàng cao Số cho trớc 2,114 8,999 6,70 0,05 5032,6 991,23 59436,21 56873 495 82,36 Kết Họ tên : Phiếu học tập Bài tập : Làm tròn số sau đến Chữ số thập phân thứ hai Chữ số thập phân thứ Hàng đơn vị Hàng chục Chữ số hàng cao Số cho trớc 2,114 8,999 6,70 0,05 5032,6 991,23 59436,21 56873 495 82,36 Kết 2,11 6,7 0,1 5033 991 59440 56870 500 80 Tiết 16: Luyện Tập I Thực phép tính làm tròn kết Bài 79 (SGK trang 38) Tính chu vi diện tích mảnh vờn hình chữ nhật có chiều dài 10,234 m chiều rộng 4,7 m (làm tròn đến hàng đơn vị) Thực phép tính làm tròn kết đến hàng đơn vị: a) 14,61 7,15 + 3,2 b) 7,56 5,173 c) 73,95 : 14,2 21,3 0,815 d) 7,3 Tiết 16: Luyện Tập I Thực phép tính làm tròn kết II Làm tròn số thực phép tính Bài 77 (SGK trang 37) Ta áp dụng quy ớc làm tròn số để ớc lợng kết phép tính Nhờ dễ dàng phát đáp số không hợp lí Việc ớc lợng lại cần thiết sử dụng máy tính bỏ túi trờng hợp xuất kết sai ta bấm nhầm nút Chẳng hạn, để ớc lợng kết phép nhân 439 384, ta làm nh sau: - Làm tròn số đến chữ số hàng cao thừa số: 439 000; 384 400 - Nhân hai số đãđợc làm tròn: 000 400 = 400 000 Nh vậy, tích phải tìm số xấp xỉ triệu tích là: 439 384 = 472 576 Theo cách trên, ớc lợng kết phép tính sau: a) 495 52; b) 82,36 5,1 c) 730 : 48 Tiết 16: Luyện tập I Thực phép tính làm tròn kết II Làm tròn số thực phép tính Bài 77 (SGK trang 37) Làm tròn số đến hàng đơn vị thực phép tính sau a) 14,61 7,15 + 3,2 b) 7,56 5,173 c) 73,95 : 14,2 21,3 0,815 d) 7,3 Trò chơi Thi tính nhanh Luật chơi : Hai đội tham gia chơi, đội học sinh, học sinh làm dòng(2 ô) Mỗi đội viên phấn truyền tay lần lợt Mỗi ô đợc điểm, 10 ô đợc 10 điểm Thời gian chơi phút Hết thời gian, đội đợc nhiều điểm thắng Nếu đội điểm nhau, đội nhanh thắng Phép tính 6,9 72 : 24 56 9,9 : 7,7 24 68 : 12 7,8 3,1 : 1,6 0,38 0,45 : 0,95 Ước lợng kết Đáp số Trò chơi Thi tính nhanh Luật chơi : Hai đội tham gia chơi, đội học sinh, học sinh làm dòng(2 ô) Mỗi đội viên phấn truyền tay lần lợt Mỗi ô đợc điểm, 10 ô đợc 10 điểm Thời gian chơi phút Hết thời gian, đội đợc nhiều điểm thắng Nếu đội điểm nhau, đội nhanh thắng Phép tính Ước lợng kết Đáp số 6,9 72 : 24 70 : 20 = 24,5 20,7 56 9,9 : 7,7 60 10 : = 75 72 24 68 : 12 20 70 : 10 = 140 136 7,8 3,1 : 1,6 : = 12 15,1125 0,38 0,45 : 0,95 0,4 0,5 : = 0,2 0,18 Hớng dẫn học nhà + Học kĩ quy ớc làm tròn số + Xem lại dạng tập vừa làm + Bài tập: 100; 101; 104; 105 SBT + Đọc mục Có thể em cha biết SGK trang 39
- Xem thêm -

Xem thêm: làm tròn số , làm tròn số , làm tròn số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay