Vườn hoa của bé mầm non 4 tuổi

22 62 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:48

TRƯỜNG MN THỊ TRẤN QUỐC OAI A KHÁM PHÁ KHOA HỌC LỚP: NHỠ GIÁO VIÊN:NGUYỄN THỊ THÚY THOA C¸nh hoa Đài hoa Hoa hång Cuống hoa C¸nh hoa Đài hoa Hoa hång Cuống hoa Nụ hoa L¸ Cµnh Nụ hoa L¸ Cµnh nhôy hoa C¸nh hoa Nụ hoa Cuống hoa l¸ Hoa cóc Hoa hồng Hoa cóc Hoa hồng Hoa cóc Hoa vừa đẹp, vừa thơm Thân đầy gai nhọn, viền cưa Đó hoa gì? Chúc mừng Cánh vàng, nhị lớn Quay hướng mặt trời Hạt thơm béo ngậy Mời bạn thử xơi Đó hoa gì? Chúc mừng Hoa hướng dương [...]...nhôy hoa C¸nh hoa Nụ hoa Cuống hoa l¸ Hoa cóc Hoa hồng Hoa cóc Hoa hồng Hoa cóc Hoa gì vừa đẹp, vừa thơm Thân đầy gai nhọn, lá viền răng cưa Đó là hoa gì? Chúc mừng Cánh vàng, nhị lớn Quay hướng mặt trời Hạt thơm béo ngậy Mời bạn thử xơi Đó là hoa gì? Chúc mừng Hoa hướng dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Vườn hoa của bé mầm non 4 tuổi, Vườn hoa của bé mầm non 4 tuổi, Vườn hoa của bé mầm non 4 tuổi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay