hội giảng

16 60 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:48

Kim tra bi c Số vô tỉ khác số hữu tỉ nào? Cho ví dụ số hữu tỉ, số vô tỉ Số hữu tỉ số viết dạng số thập phân hữu hạn vô hạn tuần hoàn VD: 2,5;1,(32);3; -5; Số vô tỉ số viết dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn VD: 3,21347 ; i s Tit 18 S thc S hu t v s vụ t c gi chung l s thc Vớ d: Tp hp cỏc s thc kớ hiu: R ?1 Cỏch vit x R cho ta bit iu gỡ? Ta hiu rng x l mt s thc Tr li cõu hi nờu u bi : li thờm mt loi s mi chng Bi 87 SGK: in du ,, thớch hp vo ụ trng Q ; R ; -2,53 Q ; 0,2(35) I ; N Z 3 I I R * Vi bt kỡ x, y R ta cú: hoc x = y hoc x < y hoc x > y S thc: So sỏnh hai s thc sau: Vớ d < *a) 0,3192 *b) 1,24598 0,32(5) > 1,24596 * Vi a, b >0 ta cú: Nu a > b thỡ a> b So sỏnh hai s thc sau: Vớ d 13 = 16 ; Ta có 16 >13 => 16 > 13 hay > 13 Trc s thc 1m Vớ d 1m Biu din s trờn trc s B A -1 2 Mỗi số thực biểu diễn điểm trục số Ngược lại, điểm trục số biểu diễn số thực Các điểm biểu diễn số thực lấp đầy trục số Vì trục số gọi trục số thực Trc s thc 0, 3 4,1(6) ? Ngoài số nguyên, trục số biểu diễn số hu tỉ nào? số vô tỉ nào? Ngoài số nguyên, trục số biểu diễn số hu tỉ : ; số vô tỉ: ; 0, ; ; 4,1(6) Chỳ ý: Trong hp cỏc s thc cng cú cỏc phộp toỏn vi cỏc tớnh cht tng t nh cỏc phộp toỏn s hu t Tập hợp số thực bao gồm số ? Vì nói trục số trục số thực ? Tập hợp số thực bao gồm số hữu tỷ số vô tỷ Vì điểm biểu diễn số thực lấp đầy trục số Phiếu học tập Bài tập: Trong câu sau đây,câu ,câu sai? Các câu Nếu a số nguyên a số thực sai X Chỉ có số không số hữu tỉ dương không số hữu tỉ âm X Nếu a số tự nhiên a số vô tỉ X Nếu a số hữu tỉ a viết dạng số thập phân hữu hạn số thập phân vô hạn tuần hoàn X Nếu a bậc hai số tự nhiên a số vô tỉ X Nắm vững số thực gồm số hữu tỉ số vô tỉ Tất số học số thực.Nắm vững cách so sánh số thựcTrong R có phép toán với tính chất tương tự Q Bi tp: 90, 91, 92(SGK) 117,118 SBT
- Xem thêm -

Xem thêm: hội giảng , hội giảng , hội giảng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay