hình học lớp 7

10 43 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:47

CHươNG II TAM GIáC BàI TổNG BA GóC CủA MộT TAM GIáC I Tổng ba góc tam giác : ?1 Vẽ hai tam giác , dùng thước đo góc đo ba góc tam giác tính tổng số đo ba góc tam giác Có nhận xét kết ? Yêu cầu : - Học sinh tự làm vào tập tập A M N B C Q ?2 Cắt bìa hình tam giác ABC Cắt rời góc B đặt kề với góc A , cắt rời góc C đặt kề với góc A hình vẽ Hãy dự đoán xem tổng góc A , B , C tam giác ABC độ ? x A B y C CHươNG II : TAM GIáC BàI TổNG BA GóC CủA MộT TAM GIáC I Tổng ba góc tam giác : - Tổng ba góc tam giác 1800 A $ A + B + C = 180 B C CáC BướC CHứNG MINH ĐịNH Lí TổNG BA GóC CủA TAM GIáC - Bước : Kẻ đường thẳng xy qua điểm A song song với BC - Bước : Dùng định lí hai đường thẳng song song để suy cặp góc so le Dùng tính chất góc bẹt xAy , suy tổng ba góc tam giác ABC - Bước : A x B y C Bài tập 1: Tìm số đo góc x hình vẽ sau : B M 1200 x A 900 410 Hỡnh N C x 320 Hỡnh D F 700 Hỡnh H 590 570 x P E x K 720 Hỡnh I Yêu cầu : - Mỗi học sinh tự suy nghĩ - Trình bày sơ lược cách tính vào tập tập - Chuẩn bị lên bảng thuyết trình cách tính Bài tập : Hãy chọn giá trị x kết A , B , C , D biết IK // EF O I x K 1400 1300 E A) 1000 F B) 700 C) 800 D) 900 Yêu cầu : - Thảo luận nhóm phút - Ghi kết thảo luận nhóm vào bảng nhóm - Tham gia nhận xét kết bảng Dặn dò : - Học xem trước phần lại - Làm tập , SGK trang 107+108
- Xem thêm -

Xem thêm: hình học lớp 7 , hình học lớp 7 , hình học lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay