hàm số bậc nhất2

16 50 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:47

Kiểm tra cũ Tính giá trị tơng ứng hàm số theo giá trị biến x Rồi cho biết hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến x y=-3x+1 -2 -1 -2 -5 -5 -2 y=3x+1 Hàm số y= -3x+1 hàm số nghịch biến Hàm số y= 3x+1 hàm số đồng biến tiết 21 Khỏi nim v hm số bc nht Bi toỏn: Mt ụtụ ch khỏch i t bn xe phớa nam H Ni vo Hu vi tc trung bỡnh 50km/h Hi sau t gi xe ụtụ cỏch trung tõm H Ni bao nhiờu kilụmột ? Bit rng bn xe phớa nam cỏch Trung tõm trung tõm H Ni km HU H NI km BN XE 50 t ?1 Hãy điền vào chỗ trống () cho 50 (km) Sau 1giờ, ôtô đợc : 50t (km) Sau t giờ, ôtô đợc : + (km) Sau t gi, ụtụ cỏch trung tõm H Ni l: s = 50t ?2 Tính giá trị tơng ứng s cho t lần lợt giá trị 1h, 2h, 3h, 4h, giải thích đại lợng s hàm số t ? t S = 50t + 58 108 158 208 Hãy giải thích đại lợng s hàm số t? ịnh nghĩa : Hàm số bậc hàm số cho công thức : y = ax + b Trong đó: a, b số cho trớc (a 0) Chú ý: - Khi b = hàm số bậc có dạng : y = ax Bài tập áp dụng ST T Hm s y = 5x y = 2x + y = 0, x y = y = 0x + 7 x y = 2( x 1) + y = mx + Khụng Hm s H s a H s b phi bc hm s nht bc nht Bài tập áp dụng Stt Hm s Khụng Hm s phi hm bc H s a H s b s bc nht nht y = 5x x -5 y = 2x + x y = 0, x x -0,5 4 y = x x y = 0x + x x y = 2( x 1) + y = mx + x 2) tính chất Ví dụ: Xét hàm số y = f(x) = -3x + Hàmchứng Hãy số xácminh định hàm với số nghịch giá trị biến nàotrên củaR? x? Vì sao? Chứng Hàm số minh: xác định với x R Lấy giá trị x1, x2 cho x1 < x2 f(x1) = -3x1 + f(x2) = -3x2 + Ta có x1 < x2 -3x1 > -3x2 -3x1 + > -3x2 + f(x1) > f(x2) Vì x1 < x2 f(x1) > f(x2) Nên hàm số y = -3x + nghịch biến R ?3 Cho hàm số y = f(x) = 3x + Cho x hai giá trị x1, x2 cho x1 < x2 Chứng minh f(x1) < f(x2) rút kết luận hàm số đồng biến R Hàm số y = f(x) = 3x + hàm số đồng biến R Hàm số y = ax + b đồng biến , nghịch biến nào? Tổng quát Hàm số bậc y = ax + b xác định với x R a) Đồng biến R a > b)Nghịch biến R a < ?4 Cho ví dụ hàm số bậc trờng hợp sau: a)Hàm số đồng biến b) Hàm số nghịch biến Stt Hm s Khụng phi Hm hm s Tớnh s bc H s a H s b bc cht nht nht y = 5x y = 2x2 + x y = 0,5 x y = y = 0x + x y = 2( x 1) + y = mx + x x x -5 x -0,5 NB NB x x B Củng cố Nhắc lại định nghĩa hàm số bậc Tính chất hàm số bậc Bi Cho hm s bc nht y= (m-2)x+3 Tỡm cỏc giỏ tr ca m hm s: a, ng bin b, nghch bin Hướngưdẫnưvềưnhà Nắm vững định nghĩa hàm số bậc nhất, tính chất Làm tập 10,11 SGK trang 48 Làm tập 6, SBT trang 57 Hớng dẫn 10 SGK: Chiều dài HCN 30cm 30cm Khi bớt x(cm) chiều dài 30 x (cm) 20cm Sau bớt x(cm) chiều rộng 20 x(cm) Công thức tính chu vi p = (d+r).2 x x [...]...?4 Cho ví dụ về hàm số bậc nhất trong các trờng hợp sau: a )Hàm số đồng biến b) Hàm số nghịch biến Stt Hm s Khụng phi Hm hm s Tớnh s bc H s a H s b bc cht nht nht 1 y = 1 5x 2 y = 2x2 + 3 x 3 y = 0,5 x 4 y = 5 y = 0x + 7 x 6 y = 2( x 1) + 3 7 y = mx + 2 x 4 x x -5 1 x -0,5 0 NB NB x x 2 3 2 B Củng cố Nhắc lại định nghĩa hàm số bậc nhất Tính chất của hàm số bậc nhất Bi 9 Cho hm s bc... Củng cố Nhắc lại định nghĩa hàm số bậc nhất Tính chất của hàm số bậc nhất Bi 9 Cho hm s bc nht y= (m-2)x+3 Tỡm cỏc giỏ tr ca m hm s: a, ng bin b, nghch bin Hướngưdẫnưvềưnhà Nắm vững định nghĩa hàm số bậc nhất, tính chất của nó Làm bài tập 10,11 SGK trang 48 Làm bài tập 6, 8 SBT trang 57 Hớng dẫn bài 10 SGK: Chiều dài HCN là 30cm 30cm Khi bớt x(cm) chiều dài là 30 x (cm) 20cm Sau khi bớt x(cm)
- Xem thêm -

Xem thêm: hàm số bậc nhất2 , hàm số bậc nhất2 , hàm số bậc nhất2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay