hàm số bậc nhất1

24 28 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:47

Moõn Tit 21 : Hm s bc nht Kiểm tra cũ: Trong công thức sau, công thức hàm số Hãy đánh dấu vào ô tương ứng STT Công thức y = 5x y = 2x2 + y = x ;( x 0) y = x4 y = 1,5 y = -0,5x y = 4x - 3 Hàm số Tiết 21: hàm số bậc Khái niệm hàm số bậc a Bài toán: Một xe ôtô chở khách từ bến xe phía nam Hà Nội vào Huế với vận tốc trung bình 50km/h Hỏi sau t ôtô cách trung tâm Hà Nội kilômét ? Biết bến xe phía nam cách trung tâm hà Nội 8km Trung tâm Hà Nội Bến xe 8km Huế 50t ?1 Hãy điền vào chỗ trống () chỗ trống 50 (km) Sau giờ, ôtô được: Sau t giờ, ôtô được: 50t (km) Sau t giờ, ôtô cách trung tâm Hà Nội là: s = 50t + (km) ?2 Tính giá trị s điền vào bảng sau: t S = 50t + 58 108 158 208 s = 50t + hàm số bậc b Định nghĩa: Hàm số bậc hàm số cho công thức y = ax + b a, b số cho trước a Bài tập áp dụng: STT Công thức y = 5x y = 2x2 + y = x ;(x 0) y = x4 y = 1,5 Hàm số Hàm số Hệ số a Hệ số b bậc -5 y = -0,5x - 0,5 y = 4x - -3 c Chú ý: - Khi b = 0, hàm số có dạng y = ax - ĐKXĐ: x R Với x1, x2 thuộc R: + Nếu x1 < x2 mà f(x1) < f(x2) hàm số y = f(x) đồng biến R + Nếu x1 < x2 mà f(x1) > f(x2) hàm số y = f(x) nghịch biến R Tính chất a Ví dụ: Xét hàm số y = f(x) = -3x + + ĐKXĐ : x R + Hàm số y = -3x + nghịch biến R ?3 Cho x hai giá trị x , x Hãy chứng minh f(x1) < f(x2) rút kết luận hàm số đồng biến R b Tổng quát: Hàm số bậc y = ax + b xác định với giá trị x thuộc R có tính chất: a Đồng biến R, a > b Nghịch biến R, a < ?4 Cho ví dụ hàm số bậc trường hợp sau: a Hàm số đồng biến b Hàm số nghịch biến Bài tập áp dụng: STT Công thức y = 5x y = 2x2 + y = x ;(x 0) y = x4 y = 1,5 Hàm số Hệ số a Hệ số b Tính chất Bậc -5 NB y = -0,5x - 0,5 NB y = 4x - -3 ĐB Luyện tập Bài tập: Điền vào chỗ trống ( ) tập sau: Cho hàm số y = (m-2)x + a.Hàm số hàm số bậc m-2 m a Hàm số đồng biến m 2>0 m >2 b Hàm số nghịch biến m < [...]... 1,5 6 7 3 Hàm số Hệ số a Hệ số b Tính chất Bậc nhất -5 1 NB y = -0,5x - 0,5 0 NB y = 4x - 3 4 -3 ĐB 3 Luyện tập Bài tập: Điền vào chỗ trống ( ) trong bài tập sau: Cho hàm số y = (m-2)x + 3 a .Hàm số trên là hàm số bậc nhất nếu m-2 0 2 m a Hàm số đồng biến nếu m 2>0 m >2 b Hàm số nghịch biến nếu m 2 < 0
- Xem thêm -

Xem thêm: hàm số bậc nhất1 , hàm số bậc nhất1 , hàm số bậc nhất1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay