do to của âm

19 57 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:47

Thí nghiệm 1: Cố đònh đầu thước thép đàn hồi có chiều dài khoảng 20 cm mặt hộp gỗ Khi đầu thước thép đứng yên vò trí cân Nâng đầu thước lệch khỏi vò trí cân thả tay cho thước dao động hai trường hợp: a) Đầu thước lệch nhiều (hình 12.1a) b) Đầu thước lệch (hình 12.1b) Đầu thước lệch nhiều Đầu thước lệch Các bước tiến hành thí nghiệm 1: Bước1:Bố trí thí nghiệm hình 12.1a,b Bước 2:Nâng đầu thước lệch nhiều Bước 3:Nâng đầu thước lệch Đầu thước lệch nhiều Đầu thước lệch Đầu thước lệch Đầu thước lệch nhiều C1:Quan s¸t dao ®éng cđa ®Çu th­íc, l¾ng nghe ©m ph¸t råi ®iỊn vµo b¶ng 1: B¶ng 1: Cách làm thước dao động Nâng đầu thước lệch nhiều Nâng đầu thước lệch Đầu thước dao động mạnh hay yếu Âm phát to hay nhỏ Những lưu ý làm thí nghiệm : +Phải giữ chặt thước với hộp bố trí thí nghiệm (hình 12.1a,b) +Để đầu thước cân làm thí nghiệm trường hợp +Sau làm thí nghiệm trường hợp xong thước vị trí cân làm tiếp trường hợp Đầu thước lệch nhiều Đầu thước lệch C1:Quan s¸t dao ®éng cđa ®Çu th­íc, l¾ng nghe ©m ph¸t råi ®iỊn vµo b¶ng 1: Cách làm thước dao động Đầu thước dao động mạnh hay yếu Âm phát to hay nhỏ Nâng đầu thước lệch nhiều Mạnh To Yếu Nhỏ Nâng đầu thước lệch Từ liệu thu thập trên, chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống : Đầu thước lệch khỏi vị trí cân (nhỏ) nhiều (ít) biên độ dao động lớn ……… ., ……………., (nhỏ) âm phát to ………… Thí nghiệm 2: Treo cầu bấc cho dây treo thẳng đứng cầu vừa chạm sát vào mặt trống Hãy lắng nghe tiếng trống quan sát dao động cầu (hình 12.2) hai trường hợp: a) Gõ nhẹ b) Gõ mạnh Những lưu ý làm thí nghiệm 2: +Để bóng trạng thái cân tiến hành thí nghiệm trường hợp +Sau làm thí nghiệm trường hợp xong ta để bóng cân làm tiếp thí nghiệm trường hợp +Khi tiến hành thí nghiệm khơng nên gõ trống q mạnh làm rách mặt trống Qua kết TN em vừa hồn thành.Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Quả cầu bấc lệch ……… ., nhiều (ít) chứng tỏ biên (nhỏ) tiếng độ dao động mặt trống lớn …………., (nhỏ) trống to …………… Kết luận: Biên độ dao To Âm phát ……… …………… động nguồn âm lớn Độ to âm đo đơn vị đêxiben (kí hiệu dB) Người ta dùng máy để đo độ to âm: Máy đo độ ồn điện tử Máy đo cường độ âm Máy đo độ rung điện tử BẢNG ĐỘ TO CỦA MỘT SỐ ÂM - Tiếng nói thầm - Tiếng nói chuyện bình thường - Tiếng nhạc to - Tiếng ồn to ngồi phố - Tiếng ồn máy móc nặng cơng xưởng - Tiếng sét Ngưỡng đau (làm đau nhức tai) (Tiếng động phản lực cách 4m) 20 dB 40 dB 60 dB 80 dB 100 dB 120 dB 130 dB C6: Khi máy thu phát âm to, âm nhỏ biên độ dao động màng loa khác ? HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: + Học thuộc kết luận, ghi nhớ + Làm lại vào câu C1 đến C3 + Làm tập SBT trang 13 + Xem trước 13 để chuẩn bò cho tiết sau CĨ THỂ EM CHƯA BIẾT Tai ta nghe tiếng động xung quanh âm truyền khơng khí đến tai làm cho màng nhĩ dao động Dao động truyền qua phận bên tai, tạo tín hiệu truyền lên não giúp ta cảm nhận âm Màng nhĩ dao động với biên độ lớn, ta nghe thấy âm to Âm truyền đến tai ta có độ to q lớn làm thủng màng nhĩ Vì nhiều trường hợp phải bảo vệ tai Xin chân thành cảm ơn q thầy, giáo quan tâm theo dõi ! [...]... chứng tỏ biên (nhỏ) tiếng độ dao động của mặt trống càng lớn …………., (nhỏ) trống càng to …………… Kết luận: Biên độ dao To Âm phát ra càng ……… khi …………… động của nguồn âm càng lớn Độ to của âm được đo bằng đơn vị đêxiben (kí hiệu là dB) Người ta có thể dùng máy để đo độ to của âm: Máy đo độ ồn điện tử Máy đo cường độ âm thanh Máy đo độ rung điện tử BẢNG 2 ĐỘ TO CỦA MỘT SỐ ÂM - Tiếng nói thì thầm - Tiếng nói... ÂM - Tiếng nói thì thầm - Tiếng nói chuyện bình thường - Tiếng nhạc to - Tiếng ồn rất to ở ngồi phố - Tiếng ồn của máy móc nặng trong cơng xưởng - Tiếng sét Ngưỡng đau (làm đau nhức tai) (Tiếng động cơ phản lực ở cách 4m) 20 dB 40 dB 60 dB 80 dB 100 dB 120 dB 130 dB C6: Khi máy thu thanh phát ra âm to, âm nhỏ thì biên độ dao động của màng loa khác nhau thế nào ? HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: + Học thuộc các kết... âm được truyền bởi khơng khí đến tai làm cho màng nhĩ dao động Dao động này được truyền qua các bộ phận bên trong tai, tạo ra tín hiệu truyền lên não giúp ta cảm nhận được âm thanh Màng nhĩ dao động với biên độ càng lớn, ta nghe thấy âm càng to Âm truyền đến tai ta có độ to q lớn có thể làm thủng màng nhĩ Vì vậy trong nhiều trường hợp phải bảo vệ tai Xin chân thành cảm ơn q thầy, cơ giáo đã quan tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: do to của âm , do to của âm , do to của âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay