địa lý lớp 12 cơ bản

10 163 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:31

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNH VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TỔ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Có vấn đề quan trọng bảo vệ môi trường nước ta là: Tình trạng cân sinh thái môi trường Tình trạng ô nhiễm môi trường MỘT SỐ THIÊN TAI CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG Bão Ngập lụt, lũ quét Một số thiên tai hạn hán khác BÃO Hoạt động bão Việt Nam Hậu bão Biện pháp phòng chống bão BÃO ■ a Hoạt động bão Việt b Hậu bão nam: – Mưa lớn diện rộng, gây – Thời gian hoạt động từ tháng 06, kết ngập úng đồng ruộng, đường giao thúc tháng 11, đặc biệt tháng thông, thuỷ triều dâng cao làm hình thành hướng di chuyển 9,10 ngập mặn vùng ven biển cuả bão – Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam – Gió mạnh làm lật úp tàu thuyền, – Bão hoạt động mạnh ven biển tàn phá nhà cửa… Trung Bộ Nam Bộ chịu ảnh hưởng – Ô nhiễm môi trường gây dịch bão bệnh – Trung bình mổi năm có trận bão c Biện pháp phòng chống bão ■ ■ – Dự báo xác trình – Thông báo cho tàu thuyền trở đất liền ■ – Củng cố hệ thống đê kè ven biển ■ ■ – Sơ tán dân có bão mạnh – Chống lũ lụt đồng bằng, chống xói mòn lũ quét miền núi Ngập lụt, lũ quét hạn hán thiên tai Nơi hay xảy Ngập lụt Lũ quét Hạn hán ĐBSH ĐBSCL Xảy đột ngột miền núi Nhiều địa phương Tháng 06-10 miền Bắc Tháng 10-12 miền Trung Mùa khô (tháng  hạ lưu sông miền Trung Thời gian Mùa mưa (từ tháng đến tháng 10) Riêng Duyên hải   miền Trung từ tháng đến tháng 12 11-4) hoạt động Hậu Phá huỷ mùa màng, tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường… Thiệt hại tính mạng Mất mùa, cháy rừng, thiếu nước cho sản xuất   sinh hoạt tài sản dân cư… Nguyên – Địa hình thấp – Địa hình dốc – Mưa         nhân – Mưa nhiều, tập trung theo mùa – Mưa nhiều, tập trung theo mùa – Cân ẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: địa lý lớp 12 cơ bản, địa lý lớp 12 cơ bản, địa lý lớp 12 cơ bản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay