Slide thị trường chứng khoán chương 4 QUẢN lý DANH mục đầu tư CHỨNG KHOÁN

57 231 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:05

CHƯƠNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Những điểm I Mức sinh lời rủi ro đầu tư chứng khoán II Quản trị danh mục đầu tư I Mức sinh lời rủi ro ĐTCK Mức sinh lời 1.1 Mức sinh lời tính giá trị tuyệt đối 1.2 Mức sinh lời tính phần trăm Rủi ro ĐTCK 2.1 Rủi ro hệ thống 2.2 Rủi ro phi hệ thống Đánh giá lợi suất kỳ vọng rủi ro Mức sinh lời tính giá trị tuyệt đối  Là phần chênh lệch kết thu sau khoảng thời gian đầu tư vốn gốc mà nhà đầu tư phải bỏ ban đầu  Income gain: cổ tức (dividend) trái tức (coupon)  Capital gain: chênh lệch giá bán giá mua chứng khoán Gọi lãi vốn (giá bán lớn giá mua) lỗ vốn (nếu giá bán nhỏ giá mua) Mức sinh lời tính giá trị tuyệt đối Trái phiếu Tổng mức sinh lời = (P1-P0) + Coupon Cổ phiếu: Tổng mức sinh lời = (P1- P0) + DPS P1: giá cổ phiếu/trái phiếu thời điểm tính mức sinh lời P0: giá mua vào DPS: Cổ tức nhận khoảng thời gian từ đến Mức sinh lời tính giá trị tuyệt đối  VD1: Nhà đầu tư mua cổ phiếu A vào đầu năm với giá mua 30.000 đ, năm nhà đầu tư nhận cổ tức 1000 đ, cuối năm giá cổ phiếu A 40.000 đ Vậy mức sinh lời cổ phiếu A : (40.000 -30.000) + 1.000 = 11.000 đ Mức sinh lời tính phần trăm    Cách gọi khác: lợi suất tỷ suất sinh lời Trái phiếu: Cổ phiếu: ( P1 − P0 ) + C R1 = P0 ( P1 − P0 ) + DPS1 R1 = P0 Lợi suất  Ý nghĩa: Lợi suất tiêu để so sánh loại chứng khoán khác nhau, sở cho biết nên đầu tư vào chứng khoán có lợi Rủi ro đầu tư chứng khoán Khái niệm  Rủi ro điều không chắn kết tương lai  Là khả lợi suất thực tế nhận tương lai khác so với dự tính ban đầu  Mọi yếu tố làm tăng hay giảm lợi suất dự kiến gọi rủi ro  Có loại rủi ro: rủi ro hệ thống rủi ro không hệ thống Rủi ro hệ thống (Systematic risks)  Là rủi ro không phân tán  Rủi ro từ bên ngành công nghiệp hay doanh nghiệp, chẳng hạn chiến tranh, lạm phát, kiện kinh tế trị  Bao gồm: rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro sức mua Đường biên hiệu Markowitz (The Markowitz’s Efficient Frontier)  Là tập hợp DMDT có lợi suất kỳ vọng lớn cho mức rủi ro rủi ro thấp cho mức lợi suất kỳ vọng  Ý nghĩa đường biên hiệu quả: lọc tập hợp danh mục đầu tư tốt tập hợp danh mục đầu tư ban đầu  Bài toán tiếp theo: tìm danh mục tốt đường biên hiệu Mức ngại rủi ro (risk aversion) Hàm hữu dụng (utility function)  Mức ngại rủi ro: hầu hết nhà đầu tư có mức ngại rủi ro định mức độ khác Các nhà kinh tế học tài lượng hóa đặc điểm lý thuyết hàm hữu dụng biểu thị mối quan hệ giá trị hữu dụng đơn vị tiền tệ kiếm thêm với mức độ rủi ro khoản đầu tư mức ngại rủi ro cá nhân đầu tư Mức ngại rủi ro (risk aversion) Hàm hữu dụng (utility function)  Hàm hữu dụng Với: U = E ( R) − 0,5 Aσ ( R ) U giá trị hữu dụng E(R) lợi suất kỳ vọng danh mục σ (R) rủi ro danh mục đầu tư A hệ số ngại rủi ro nđt tùy thuộc vào tâm lý nđt số cải mà có A lớn nđt ngại rủi ro Thông thường 2[...]... 0,06 Bình thường 40 % 0,1 -0,02 Khá 30% -0, 04 0,08 Hưng thịnh 10% 0,07 -0,09 23 II QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1 Định nghĩa 2 Mối quan hệ giữa lợi suất của DMDT với lợi suất của từng cổ phiếu 3 Lợi suất kỳ vọng của DMDT 4 Rủi ro của DMDT 5 Đường cong hiệu quả của Markowitz 6 Mức ngại rủi ro (risk aversion) và hàm hữu dụng (utility function) Khái niệm về danh mục đầu tư  Một danh mục đầu tư là một tổ hợp... Lợi suất kỳ vọng của DMDT  Ví dụ : Một danh mục đầu tư gồm 2 cổ phiếu 1 và 2 với lợi suất như sau:  Tình trạng Xác suất R1 R2 Tốt 40 % 20% 18% Xấu 60% 12% 6% Nhà đầu tư với 100.000 USD vốn, đầu tư 50.000 USD vào cổ phiếu 1 và 50.000 USD vào cổ phiếu 2 Bạn hãy tính lợi suất kỳ vọng của danh mục đầu tư này Lợi suất kỳ vọng của DMDT  Tính lợi suất kỳ vọng của DMĐT tư ng ứng với mỗi trạng thái của nền... sản tài chính mà doanh nghiệp đầu tư vào, sử dụng chúng để hoạt động kinh doanh sinh ra lợi nhuận Mối quan hệ giữa lợi suất của DMDT với lợi suất của từng cổ phiếu  VD: 1 DMDT gồm 2 cổ phiếu 1 và 2 với lợi suấtnhư sau: R1=0,08, R2=0,12 Nhà đầu tư với 100.000 USD vốn, đầu tư 50.000 USD vào cổ phiếu 1 và 50.000 USD vào cổ phiếu 2 Bạn hãy tính lợi suất của danh mục đầu tư này Mối quan hệ giữa lợi suất... hoặc một số chứng khoán, bao gồm:  Rủi ro kinh doanh (businese risk) (môi trường kinh doanh)  Rủi ro tài chính (financial risk) (tình hình tài chính của doanh nghiệp) Đánh giá lợi suất kỳ vọng  Lợi suất phụ thuộc vào P0 ,C , DPS,P1 Trong đó P1 là thị giá của chứng khoán ở cuối năm 1, chưa biết Làm thế nào để tính lợi suất ?  Sử dụng số liệu thống kê trong quá khứ về lợi suất của chứng khoán đó làm...Rủi ro hệ thống (Systematic risks) Rủi ro thị trường (market risk): do cách nhìn nhận của nđt về thị trường nói chung Rủi ro lãi suất (interest rate risk): do sự lên xuống của lãi suất chuẩn-lãi suất trái phiếu CP Lãi suất chuẩn tăng, giá chứng khoán giảm, lãi suất chuẩn giảm, giá chứng khoán tăng Rủi ro sức mua (purchasing power risk): do lạm phát Rủi ro không... đo lường về mối tư ng quan giữa mức độ biến động (rủi ro) của hai chứng khoán khác nhau  Tích sai càng lớn biểu thị mức biến động lớn giữa hai chứng khoán, dấu dương hay âm của tích sai biểu thị chúng biến động cùng chiều hay ngược chiều nhau Tích sai/ hi ệp phương sai (covariance)  Tích sai còn được viết như sau cov(ri , rj ) = ρ ij σ i σ j  Với − 1 ≤ ρ ij ≤ 1 được gọi là hệ số tư ng quan giữa... để xác định xem có nên đầu tư vào cổ phiếu hay không, người ta dựa vào hai tiêu chí : lợi suất kỳ vọng và độ lệch chuẩn Đánh giá rủi ro và lợi suất kỳ vọng  VD: Người ta dự báo về lợi suất kỳ vọng có thể thu được của 2 cổ phiếu A và B tư ng ứng với mỗi tình huống có thể xảy ra của nền kinh tế như trong bảng Hãy tính: - Lợi suất kỳ vọng của hai cổ phiếu A và B - Rủi ro đầu tư vào hai cổ phiếu A và... trọng đầu tư vào từng cổ phiếu Mối quan hệ giữa lợi suất của DMDT với lợi suất của từng cổ phiếu  Tổng quát hóa với n cổ phiếu: RP = R1 w1 + R2 w2 + + Rn wn  Với R1 , R2 , , Rn là lợi suất của từng cổ phiếu đã biết trước  w1 , w2 , wn là tỷ trọng đầu tư vào từng cổ phiếu Mối quan hệ giữa lợi suất của DMDT với lợi suất của từng cổ phiếu  Nếu R1 , R2 , , Rn là lợi suất của từng cổ phiếu trong tư ng... tháng thời tiết bình thường, và đạt -5% vào những tháng thời tiết ảm đạm Theo cục khí tư ng thủy văn, xác xuất về thời tiết đẹp, bình thường, xấu của năm tới là 30%, 30% và 40 % Hãy dự báo về lợi suất của cổ phiếu PNC trong năm tới?  Lợi suất kỳ vọng của cổ phiếu PNC vào năm tới:  30% x0,3 + 20% x 0,3 + (-5% x 40 % ) = 13% Lợi suất kỳ vọng  Ví dụ: Tính lợi suất kỳ vọng của cổ phiếu STB, biết rằng... x 0,5 + 6 x 0,5 = 9%  Tính lợi suất kỳ vọng của DMDT : 0 ,4 x 19% + 0,6 x 9% = 13%  Hãy so sánh lợi suất kỳ vọng của DMDT với lợi suất kỳ vọng của từng cổ phiếu E(R1) = 15,2, E(R2) = 10.8  Lợi suất kỳ vọng của DMDT chính là bình quân gia quyền của lợi suất kỳ vọng của từng cổ phiếu cấu thành nên DMDT, trong đó quyền số chính là tỷ trọng đầu tư vào từng cổ phiếu của DMDT Lợi suất kỳ vọng của DMDT
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thị trường chứng khoán chương 4 QUẢN lý DANH mục đầu tư CHỨNG KHOÁN , Slide thị trường chứng khoán chương 4 QUẢN lý DANH mục đầu tư CHỨNG KHOÁN , Slide thị trường chứng khoán chương 4 QUẢN lý DANH mục đầu tư CHỨNG KHOÁN , I. Mức sinh lời và rủi ro trong ĐTCK, II. QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay