Slide thị trường chứng khoán chương 3 THỜI GIÁ TIỀN tệ

71 304 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:05

CHƯƠNG THỜI GIÁ TIỀN TỆ ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU Những điểm I.Thời giá tiền tệ II Định giá trái phiếu III Giá trị ròng quy tắc 72 I THỜI GIÁ TIỀN TỆ  “Một đồng hôm có giá trị đồng tương lai”  Quan điểm “thời giá tiền tệ”:  Đồng tiền sinh lời theo thời gian Một khoản đầu tư tăng sau thời gian hưởng lãi suất  Lý thuyết tài giả định khoản tiền nhàn rỗi luôn quay vòng để sinh lời  tất khoản lãi suất nhận được tái đầu tư Giá trị tương lai khoản tiền  PV: giá trị vốn gốc hay giá (present value)  r : lãi suất tính theo năm gọi lãi suất chiết khấu lãi suất thị trường  n :là số năm  FV: tổng số tiền PV sinh theo lãi suất r khoảng thời gian n năm Giá trị tương lai khoản tiền  Lãi đơn (simple interest): FV = PV (1+r.n)  Lãi kép (compound interest): FV = PV (1+r)n Lãi kép a/d giả định tiền lãi tiếp tục tái đầu tư: PV  PV (1+r)  PV(1+r)2  PV(1+r)3  …  PV (1+r)n Giá trị tương lai khoản tiền  Lãi trả theo tháng: FV = PV (1 + r / 12)  Lãi 12×n trả theo ngày: FV = PV (1 + r / 365) 365×n Giá trị tương lai khoản tiền  Lãi trả theo m kỳ năm: FV = PV (1 + r / m)  Lãi m× n tính liên tục: m vô FV = PV × e nr Giá trị tương lai khoản tiền  VD1: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng với lãi suất 20% năm, lãi trả định kỳ năm, sau năm số tiền nhận bao nhiêu?  Tính lãi đơn: 100 x (1+ 0,2 x 3) = 160 triệu đồng  Tính lãi kép: : 100 x (1+0,2)3 = 172,8 triệu đồng Giá trị tương lai khoản tiền  VD2: Gửi khoản tiền tiết kiệm 100 triệu đồng, với lãi suất 20% năm, lãi trả tháng lần, sau năm số tiền nhận bao nhiêu?  Tính lãi đơn: : 100 x (1 +0,1 x 6) = 160 triệu đồng  Tính lãi kép: : 100 x (1 + 0,1)6 = 177,16 triệu đồng Giá trị khoản tiền tương lai  Biết FV, r, n, tính giá trị khoản tiền tương lai:  Nếu năm trả lãi m lần : FV PV = (1 + r ) n PV = FV (1 + r / m) mn Ví dụ  Giả sử chi phí hội mà anh Bình phải bỏ qua không đầu tư vào dự án khác mà lại đầu tư vào việc mua xe 20% Lấy chi phí hội làm lãi suất chiết khấu, ta xác định giá trị dòng tiền mà anh Bình thu mua xe : 200 200 350 PV = + + = 508 1,2 1,2 1,2 Ví dụ  508 triệu giá trị dòng thu tiền Trong số tiền chi để đầu tư vào xe 500 triệu  Tổng hợp lại giá trị dòng thu tiền dòng chi tiền ta giá trị dự án triệu  triệu lớn 0, chứng tỏ dự án có lãi, anh Bình định mua xe Giá trị ròng (NPV) Phương pháp thẩm định dự án theo tiêu chí NPV, gồm bước chủ yếu sau :  Ước tính dòng tiền có liên quan đến dự án (dòng tiền dòng tiền vào)  Tính chi phí sử dụng vốn  Sử dụng công thức sau để tính NPV CFN CF CF2 NPV = CF0 + + + + (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) N Giá trị ròng (NPV)  CFt dòng tiền mà nhà đầu tư kỳ vọng thu N năm (bao gồm dòng tiền thu dòng tiền chi)  r chi phí sử dụng vốn, chi phí hội mà nhà đầu tư phải bỏ qua định đầu tư vào dự án  Quyết định đầu tư dự án hay không sau :  + NPV > : chấp thuận dự án  + NPV[...]...   r r (1 + r )  3. 2 Giá trị hiện tại của một dòng niên kim  VD6: Nếu lãi suất thị trường là 7% năm, trong vòng 20 năm tới, cứ mỗi năm ông bố cho con 100 USD vào tài khoản Hỏi hiện giá của dòng tiền này là bao nhiêu ? 3. 3 Hiện giá của dòng niên kim vĩnh cửu  Có một dòng thu nhập đều đặn CF VND vào thời điểm cố định mỗi năm, dòng thu nhập này kéo dài mãi mãi Giả sử lãi suất thị trường cố định là... thanh khoản rất lớn đặc biệt là khi thị trường đi xuống 2 Định giá trái phiếu  Định giá trái phiếu là việc xác định giá trị hiện tại (hiện giá) của trái phiếu mà nhà đầu tư sẵn sàng mua  Phương pháp tính: tính hiện giá của trái phiếu dựa trên các dòng tiền đã biết Hiện giá trái phiếu  VD: Tháng 5/2010 bạn đã mua 1 trái phiếu chính phủ mã A, mệnh giá 100.000 VND, thời hạn 5 năm (đáo hạn tháng 5/2015)... kết thúc  Dòng tiền hỗn tạp : dòng tiền mà các khoản thu và chi thay đổi từ kỳ này qua kỳ khác 3. 1 Giá trị tương lai của một dòng niên kim  Có một dòng thu nhập đều đặn là CF VND vào thời điểm cố định nào đó trong năm thứ 1,2 ,3, n,… với lãi suất cố định là r (%) năm  Giá trị tương lai của dòng tiền trên: FV = CF(1+r)n-1 + CF(1+r)n-2 + ….+CF(1+r) + CF (1 + r ) − 1 FV = CF r n 3. 1 Giá trị tương lai... mãi mãi Giả sử lãi suất thị trường cố định là r (%) năm Tính hiện giá của dòng tiền trên CF PV = r  Dùng để định giá cổ phiếu ưu đãi II ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU 1 Trái phiếu và rủi ro trong đầu tư trái phiếu 2 Định giá trái phiếu 3 Các loại lãi suất của trái phiếu 1 Trái phiếu và rủi ro trong đầu tư trái phiếu  Trái phiếu là chứng khoán nợ, chứng nhận việc vay vốn của chủ thể phát hành đối với một chủ thể...2 Giá trị hiện tại của một khoản tiền trong tương lai  VD3: Một người được hưởng một khoản thừa kế từ cha mẹ, với điều kiện khoản tiền này được nhận sau 20 năm nữa, với trị giá 700 triệu đồng Giả sử lãi suất chiết khấu không đổi là 9% năm Khoản thừa kế này có giá trị hiện tại là bao nhiêu ? 3 Dòng tiền (cash flows)  Khái niệm:là một chuỗi các khoản thu và chi xảy ra qua một số thời kỳ nhất... cao và kết quả là giá trái phiếu do công ty phát hành giảm Rủi ro lạm phát  Còn được gọi là rủi ro sức mua, phát sinh do sự biến động trong giá trị của các dòng tiền mà chứng khoán mang lại  Nếu lạm phát tăng, lãi suất yêu cầu của nhà đầu tư đối với trái phiếu cũng sẽ tăng, điều này dẫn tới sự giảm giá trái phiếu Rủi ro tỷ giá hối đoái  Là rủi ro phát sinh do sự biến động của tỷ giá hối đoái  Ví... người con vừa tròn 1 tuổi và kết thúc khi người con vừa tròn 20 tuổi 3. 2 Giá trị hiện tại của một dòng niên kim  Có một dòng thu nhập đều đặn là CF VND vào thời điểm cố định nào đó trong năm thứ 1,2 ,3, n,… với lãi suất cố định là r (%) năm Thì giá trị hiện tại của dòng tiền này là : CF CF CF PV = + + + 2 1 + r (1 + r ) (1 + r ) n 3. 2 Giá trị hiện tại của một dòng niên kim  Thu gọn được n  CF (1 + r... 5/2015, thời điểm đáo hạn, bạn sẽ nhận đủ 100000 VND vốn gốc Hiện giá trái phiếu  Dòng tiền nhận được: 2011 2012 20 13 2014 2015 10750 10750 10750 10750 110750 Hiện giá trái phiếu  Giả sử, bạn muốn bán TP này vào tháng 10/2010, bán với giá bao nhiêu?  Do lạm phát gia tăng  Chính phủ phái nâng l/s cuống phiếu nhằm huy động vốn bằng TP  Tháng 10/2010, CP phát hành TP B có cùng mệnh giá, thời hạn... lãi suất thị trường  tính không chắc chắn của lợi tức dự kiến nhận được từ trái phiếu và người ta gọi đó là rủi ro tái đầu tư Rủi ro tái đầu tư  Ví dụ: Trái phiếu mệnh giá 1000 USD, lãi suất cuống phiếu 8%, thời hạn 10 năm Hằng năm nhà đầu tư nhận coupon trị giá 80USD, nếu tái đầu tư với lãi suất 8%, sau 10 năm, vào thời điểm đáo hạn nhà đầu tư nhận được 2158.72 USD Tuy nhiên giả sử tại thời điểm... năm, l/s cuống phiếu 15% Hiện giá trái phiếu  Người mua sẽ yêu cầu TP A mang lại l/s tương đương với TP B vì nếu thấp hơn người mua sẽ lựa chọn TP B  Cần phải chiết khấu dòng tiền do TP A mang lại theo l/s 15% : 10750 10750 10750 10750 110750 PV = + + + + 2 3 4 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 5  PV= 857 53 VND Hiện giá trái phiếu  Để định giá TP, cần 2 yếu tố:  Ước tính dòng tiền sẽ nhận được trong tương
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thị trường chứng khoán chương 3 THỜI GIÁ TIỀN tệ , Slide thị trường chứng khoán chương 3 THỜI GIÁ TIỀN tệ , Slide thị trường chứng khoán chương 3 THỜI GIÁ TIỀN tệ , Giá trị tương lai của một khoản tiền hiện tại, Dòng tiền (cash flows), Trái phiếu và rủi ro trong đầu tư trái phiếu, Định giá trái phiếu, Các loại lãi suất trên trái phiếu, Giá trị hiện tại ròng (NPV), Quy tắc 72 (Rule of 72)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay