BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về dân vận

11 147 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:04

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN VẬN Mục đích yêu cầu Nhận thức Động cơ, tình cảm Hành vi, hành động Tài liệu học tập Giáo trình trung cấp lý luận CT-HC Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ XI ;20II BỐ CỤC Dân dân vận TTHCM Nội dung TTHCM dân vận TTHCM dân vận nghiệp đổi Dân dân vận TTHCM 1.1 Dân TTHCM 1.2 Dân vận TTHCM 1.1 Dân TTHCM Dân tư tưởng nhà hiền triết trước HCM Dân TTHCM: • Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc • Công nhân, nông dân, nhân sĩ, trí thức, thương gia, điền chủ… • Con dân nước Việt, Lạc cháu Hồng… • Kinh, Thổ, Mường, Mán, Gia Rai, Ê Đê, Xê Đăng, Ba Na, Hoa, Khơ Me… 1.2 Dân vận TTHCM -Khái niệm: -Khái niệm: “Dânvận vậnlà làvận vậnđộng độngtất tất “Dân cảlực lựclượng lượngcủa củamỗi mộtngười ngườidân dânkhông khôngđể để sótmột mộtngười ngườidân dânnào, nào, sót gópthành thànhlực lựclượng lượng góp toàndân dânđể đểthực thựchành hành toàn nhữngcông côngviệc việcnên nên làm,những nhữngcông côngviệc việc làm, Chínhphủ phủvà vàĐoàn Đoànthể thể Chính đãgiao giaocho” cho” Vịtrí, trí,vai vaitrò tròcủa Vị côngtác tácdân dânvận vận công “Việcdân dânvận vậnrất “Việc quantrọng trọng Dân Dânvận vận quan kémthì thìviệc việcgì gìcũng kém.Dân Dânvận vậnkhéo khéo việc việcgì gìcũng thànhcông” công” thành Nội dung TTHCM dân vận 2.1 Quy trình công tác dân vận •Giải thích •Bàn bạc •Đặt kế hoạch •Tổ chức thi hành •Theo dõi, đôn đốc •Rút kinh nghiệm 2.2 Lực lượng phụ trách công tác DV •Hệ thống trị •Cán phụ trách dân vận TTHCM dân vận nghiệp đổi 3.1 Thực trạng 3.2 Công tác dân vận trước đòi hỏi 3.1 Thực trạng Khuyết điểm, hạn chế Ưu điểm Kinh nghiệm Nguyên nhân 3.2 Công tác dân vận trước đòi hỏi Yêu cầu Nội dung, phương hướng, mục tiêu [...]...3.2 Công tác dân vận trước đòi hỏi mới Yêu cầu mới Nội dung, phương hướng, mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về dân vận , BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về dân vận , BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về dân vận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay