BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 NHẬP môn CHIẾN lược CHÍNH SÁCH KINH DOANH

39 173 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:03

CHƯƠNG NHẬP MÔN CHIẾN LƯC & CHÍNH SÁCH KINH DOANH NỘI DUNG I II III IV V VI NHỮNG KHÁI NIỆM CÁC NGUYÊN LÝ CHIẾN LƯC CÁC CẤP CHIẾN LƯC QUI TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC CÁC CÁCH TIẾP CẬN CHIẾN LƯC NHỮNG LƯU Ý KHI QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC NHẬN DIỆN CHIẾN LƯC Tôn Tử nói : Khi hai bên đối đầu nhau,  Bên MẠNH hơn, bên có khả THẮNG  Hai bên MẠNH bên NHANH bên có khả thắng  Hai bên MẠNH & NHANH bên LỲ có khả thắng  Nếu hai bên vừa MẠNH, vừa NHANH, vừa LỲ bên KHÔN có khả thắng NHẬN DIỆN CHIẾN LƯC  Chuyện ngụ ngôn rùa với thỏ  Hiệp : Rùa thắng thỏ thua  Hiệp : Rùa thua thỏ thắng  Hiệp : Rùa thắng thỏ thua Rùa thắng biết chọn sân chơi, sân chơi có ưu vượt trội, đưa đối thủ vào sân chơi mình, bắt đối thủ phải vận hành theo cách chơi kiểu chơi mà có ưu đối thủ ưu I NHỮNG KHÁI NIỆM I.1 Chiến lược ?  Khái niệm chiến lược xuất phát từ quân sự, có từ thời xa xưa lòch sử  Sau chiến thứ bắt đầu ứng dụng rộng rãi kinh tế & quản lý Lý :  Tính cạnh tranh đa phương phạm vi tòan cầu  Nguồn lực bò hạn chế  Xuất đối thủ lớn với sức mạnh vượt trội I NHỮNG KHÁI NIỆM Trong quân Chiến lược sử dụng hợp lý BINH LỰC KHÔNG GIAN THỜI GIAN cụ thể để khai thác CƠ HỘI tạo SỨC MẠNH TƯƠNG ĐỐI để giành THẮNG LI chiến Ví dụ : chiến tranh Việt Nam & chiến tranh Iraq I NHỮNG KHÁI NIỆM I.2 Chiến lược kinh doanh ?  Ta so sánh BINH LỰC NGUỒN LỰC KHÔNG GIAN THỊ TRƯỜNG THỜI GIAN CƠ HỘI SỨC MẠNH TƯƠNG ĐỐI LI THẾ CẠNH TRANH THẮNG LI PHÁT TRIỂN CUỘC CHIẾN CẠNH TRANH I NHỮNG KHÁI NIỆM Chiến lược kinh doanh trình phối hợp sử dụng hợp lý nguồn lực thò trường xác đònh, nhằm khai thác hội kinh doanh tạo lợi cạnh tranh để tạo phát triển ổn đònh bền vững cho doanh nghiệp I NHỮNG KHÁI NIỆM  Như cần ý vấn đề chiến lược NGUỒN LỰC LI THẾ CẠNH TRANH PHÁT TRIỂN Điểm cốt lõi chiến lược tìm đường tối ưu để đạt mục tiêu kinh doanh Cơ sở chiến lược khai thác nguồn lực tạo lợi cạnh tranh ràng buộc môi trường cạnh tranh nguồn lực I NHỮNG KHÁI NIỆM Chiến lược phải đạt 5P PLOY (MƯU LƯC) PERSPECTIVE (TRIỂN VỌNG) PLAN (HỌACH ĐỊNH) PATTERN (MÔ THỨC) POSITION (VỊ TRÍ) II CÁC NGUYÊN LÝ CHIẾN LƯC II.3 Nguyên lý 3R KHI XÂY DỰNG VÀ THỰC THI CHIẾN LƯC CẦN PHỐI HP HÀI HÒA YẾU TỐ CƠ HỘI (RIPENESS) THỰC TẾ (REALITY) NGUỒN LỰC (RESOURCES) II CÁC NGUYÊN LÝ CHIẾN LƯC II.4 Nguyên lý “Tam giác phát triển” TRONG CẠNH TRANH HIỆN ĐẠI, MUỐN THÀNH CÔNG DOANH NGHIỆP PHẢI LÀM TỐT TỐI THIỂU YẾU TỐ CHÍNH THƯƠNG HIỆU (CHẤT LƯNG) GIÁ CẢ (CHI PHÍ) DỊCH VỤ (THỜI GIAN ĐÁP ỨNG) II CÁC NGUYÊN LÝ CHIẾN LƯC II.5 Nguyên lý thò trường Ngách (Niches)  THỊ TRƯỜNG NGÁCH LÀ NHỮNG KHÚC THỊ TRƯỜNG CÓ NHỮNG NHU CẦU ĐẶC BIỆT HAY NHỎ LẺ MÀ CÁC ĐỐI THỦ LỚN KHÔNG LÀM ĐƯC HAY KHÔNG MUỐN LÀM III CÁC CẤP CHIẾN LƯC CHIẾN LƯC CÔNG TY CHIẾN LƯC SBU CHIẾN LƯC TỔNG THỂ DÀI HẠN BAO QUÁT CHIẾN LƯC CẠNH TRANH GẮN VỚI THỊ TRƯỜNG ĐẶC THÙ KINH DOANH CHIẾN LƯC CHỨC NĂNG III CÁC CẤP CHIẾN LƯC III.1 Chiến lược cấp công ty  Còn gọi chiến lược tổng thể hay chiến lược chung  Có phạm vi toàn doanh nghiệp  Mang tính dài hạn làm sở cho việc xây dựng chiến lược cạnh tranh chiến lược chức III CÁC CẤP CHIẾN LƯC III.2 Chiến lược cấp SBU  Là loại chiến lược gắn liền với thò trường hay lãnh vực kinh doanh cụ thể  Chiến lược xác đònh cách thức cạnh tranh doanh nghiệp  Đóng góp vào thành công chiến lược công ty III CÁC CẤP CHIẾN LƯC III.3 Chiến lược chức  Là chiến lược xây dựng cho hoạt động cụ thể kinh doanh  Thể qua chiến lược Marketing, chiến lược tài chính, chiến lược đầu tư  Cụ thể hoá chiến lược công ty SBU hoạt động cụ thể  Là sở xây dựng kế hoạch hành động phận IV QUI TRÌNH HỌACH ĐỊNH CHIẾN LƯC XÁC ĐỊNH SỨ MẠNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CHỌN LỌAI CHIẾN LƯC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯC KIỂM TRA CHIẾN LƯC IV QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯC CHIẾN LƯC DỰ ĐỊNH CHIẾN LƯC KHÔNG THỰC HIỆN CÂN NHẮC CHIẾN LƯC CHIẾN LƯC THỰC HIỆN CHIẾN LƯC MỚI NỔI LÊN IV QUI TRÌNH HỌACH ĐỊNH CHIẾN LƯC  Chiến lược dự đònh : chiến lược mà nhà quản trò dự trù điều kiện ràng buộc cạnh tranh phân tích  Chiến lược thực : chiến lược dự đònh, chiến lược lên điều kiện cạnh tranh thay đổi, kinh nghiệm tính sáng tạo nhà quản trò cao cấp V CÁC CÁCH TIẾP CẬN CHIẾN LƯC V.1 Tập trung vào nhân tố “then chốt” thành công Trong cạnh tranh có giai đọan thò trừơng xuất yếu tố tác động mạnh mẽ đònh đến thành bại cạnh tranh, lúc cần phải xem xét để tập trung cạnh tranh vào Những yếu tố gọi yếu tố then chốt V CÁC CÁCH TIẾP CẬN CHIẾN LƯC V.2 Dựa vào lợi tương đối Dùng lợi cạnh tranh tương đối (lao động, chi phí, công nghệ, dòch vụ, thương hiệu …) để xây dựng chiến lược cạnh tranh Làm cho bật đối thủ ưu V CÁC CÁCH TIẾP CẬN CHIẾN LƯC V.3 Dựa vào sáng tạo Tìm cách thức mới, đối thủ chưa làm hay không làm Đôi xóa bỏ luật chơi truyền thống, để đưa luật chơi Khách hàng dễ dàng theo luật chơi mang lại lợi ích cho họ V CÁC CÁCH TIẾP CẬN CHIẾN LƯC V.4 Dựa vào mức độ “tự do” cạnh tranh Thực chất lọai né tránh cạnh tranh, theo kiểu “mềm nắn rắn buông” Bỏ thò trừơng có áp lực mạnh quay thò trường hay khúc thò trường áp lực cạnh tranh VI NHỮNG LƯU Ý KHI QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC  Chiến lược kế hoạch lắp ghép với  Lợi nhuận mục tiêu quan trọng mục tiêu kinh doanh  Thực chiến lược đòi hỏi phải tái cấu trúc hoạt động doanh nghiệp  Chiến lược cần phải linh họa [...]... của quản trò chiến lược ở các doanh nghiệp 1 Chiến lược phải đạt mục tiêu tăng năng lực cạnh tranh và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp 2 Chiến lược kinh doanh phải bảo đảm sự an toàn của doanh nghiệp 3 Chiến lược kinh doanh phải xác đònh rõ lãnh vực và phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp I NHỮNG KHÁI NIỆM 4 Chiến lược kinh doanh phải phù hợp với môi trường cạnh tranh hiện tại và tương lai 5 Chiến. .. TRƯỜNG 2 ĐẶC THÙ KINH DOANH CHIẾN LƯC CHỨC NĂNG III CÁC CẤP CHIẾN LƯC III.1 Chiến lược cấp công ty  Còn gọi là chiến lược tổng thể hay chiến lược chung  Có phạm vi toàn bộ doanh nghiệp  Mang tính dài hạn và làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược cạnh tranh và chiến lược chức năng III CÁC CẤP CHIẾN LƯC III .2 Chiến lược cấp SBU  Là loại chiến lược gắn liền với thò trường hay lãnh vực kinh doanh cụ... ra quyết đònh quản trò Chính sách là công cụ để thực hiện chiến lược Chính sách là những phương tiện để thực hiện mục tiêu I NHỮNG KHÁI NIỆM Chính sách đựơc thể hiện trên nhiều mức độ Chính sách dài hạn, chính sách ngắn hạn Chính sách cho tòan bộ tổ chức, chính sách bộ phận … Lưu ý quan trọng : chính sách dù ở cấp độ nào cũng phải mang tính thống nhất và phù hợp với mục tiêu chiến lược I NHỮNG... trường hay lãnh vực kinh doanh cụ thể  Chiến lược xác đònh cách thức cạnh tranh của doanh nghiệp  Đóng góp vào sự thành công của chiến lược công ty III CÁC CẤP CHIẾN LƯC III.3 Chiến lược chức năng  Là chiến lược được xây dựng cho những hoạt động cụ thể của kinh doanh  Thể hiện qua các chiến lược Marketing, chiến lược tài chính, chiến lược đầu tư  Cụ thể hoá chiến lược công ty và SBU trong những hoạt... QUI TRÌNH HỌACH ĐỊNH CHIẾN LƯC XÁC ĐỊNH SỨ MẠNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CHỌN LỌAI CHIẾN LƯC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯC KIỂM TRA CHIẾN LƯC IV QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯC CHIẾN LƯC DỰ ĐỊNH CHIẾN LƯC KHÔNG THỰC HIỆN CÂN NHẮC CHIẾN LƯC CHIẾN LƯC THỰC HIỆN CHIẾN LƯC MỚI NỔI LÊN IV QUI TRÌNH HỌACH ĐỊNH CHIẾN LƯC  Chiến lược dự đònh : là chiến lược mà nhà quản trò dự trù trong... Chiến lược kinh doanh phải có phương án dự phòng 6 Chiến lược kinh doanh phải khai thác tối đa cơ hội I NHỮNG KHÁI NIỆM I.6 Vai trò của chiến lược kinh doanh 1 Đònh hướng con đường phát triển của doanh nghiệp 2 Tạo sự thống nhất trong hành động của doanh nghiệp 3 Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên 4 Đối phó và thích nghi nhanh với những biến đổi của môi trường cạnh tranh II CÁC NGUYÊN LÝ CHIẾN... I NHỮNG KHÁI NIỆM cao Chính sách ở cấp cao : 1 Tính bao trùm tổ chức 2 Tính thống nhất 3 n đònh và lâu dài 4 Là những cam kết của tổ chức giữa thấp Chính sách ở cấp thấp : 1 Tính đặc thù 2 Gắn liền với chức năng 3 Chi tiết & cụ thể I NHỮNG KHÁI NIỆM I.4 Quản trò chiến lược là gì ? Quản trò chiến lược là quá trình liên kết bên trong và bên ngoài để xác đònh một phương án chiến lược phù hợp CƠ HỘI ĐE... dựng Chiến lược Kiểm tra Chiến lược I NHỮNG KHÁI NIỆM Quá trình quản trò chiến lược ở các doanh nghiệp đòi hỏi phải kết hợp hài hoà các tác động: Năng lực của doanh nghiệp Đặc thù của môi trường kinh doanh Những giá trò mà nhà quản trò và nhân viên theo đuổi Các mong đợi của xã hội I NHỮNG KHÁI NIỆM ĐẶC TRƯNG CỦA MÔI TRƯỜNG NĂNG LỰC CỦA DOANH NGHIỆP CHIẾ N LƯC CÁC GIÁ TRỊ THEO ĐUỔI CÁC MONG ĐI...I NHỮNG KHÁI NIỆM CHIẾN LƯC PHẢI BAO GỒM 1 2 3 4 MỤC TIÊU CẦN ĐẠT ĐƯC CÁC QUYẾT ĐỊNH CHIẾN LƯC CÁC CHÍNH SÁCH THÍCH HP CÁC KẾ HOẠCH & CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ I NHỮNG KHÁI NIỆM I.3 Chính sách là gì ? Chính sách là những hướng dẫn, qui tắc, thủ tục được thiết lập để bảo đảm cho việc thực hiện những mục tiêu đã đề ra Chính sách là những khuôn khổ, những điều khoản, những... ÁN CHIẾN LƯC I NHỮNG KHÁI NIỆM Quản trò chiến lược là quá trình nghiên cứu đánh giá môi trường hiện tại và tương lai, hoạch đònh mục tiêu phát triển của tổ chức; đề ra, thực hiện và kiểm tra các quyết đònh nhằm đạt được những mục tiêu trong môi trường hiện tại và tương lai I NHỮNG KHÁI NIỆM Quản trò chiến lược là một quá trình 3 giai đọan kết hợp chặt chẽ với nhau Thực thi Chiến lược Xây dựng Chiến lược
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 NHẬP môn CHIẾN lược CHÍNH SÁCH KINH DOANH , BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 NHẬP môn CHIẾN lược CHÍNH SÁCH KINH DOANH , BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 NHẬP môn CHIẾN lược CHÍNH SÁCH KINH DOANH , NHẬN DIỆN CHIẾN LƯC, II. CÁC NGUYÊN LÝ CHIẾN LƯC, III. CÁC CẤP CHIẾN LƯC, V. CÁC CÁCH TIẾP CẬN CHIẾN LƯC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay