BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 CHƯƠNG 1TỔNG QUAN về QUẢN TRỊ CHIẾN lược

30 557 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:02

Qun tr chin lc Strategic management GV: Nguyn Thu Trang Khoa QTKD-HNT 1-1 â 01-2008 Chng TNG QUAN V QUN TR CHIN LC 1-2 â 01-2008 I- Gii thiu chung 1- Quá trình phát triển quản trị chiến lược Cuối năm 60: Giai đoạn khởi đầu Kế hoạch hóa chiến lược- đưa xu hướng phát triển dựa vào việc phân tích khứ 1970-1980: Hoạch định chiến lược - trọng đến vấn đề làm để chiến thắng đối thủ cạnh tranh Lý thuyết chiến lược cạnh tranh M.Porter Giữa năm 80: Quản trị chiến lược - với hoạch định trọng đến triển khai kiểm soát chiến lược 1-3 â 01-2008 I- Gii thiu chung 2- Mt s khỏi nim 2.1- Chin lc CL xỏc nh nhng mc tiờu c bn, di hn ca DN, la chn phng thc hoc tin trỡnh hnh ng v phõn b cỏc ngun lc cn thit t c cỏc mc tiờu ú Alfred Chandler (H Harvard) CL ng u vi cnh tranh l s kt hp gia mc tiờu cn t n v cỏc phng tin m DN cn tỡm thc hin c cỏc mc tiờu ú M.Porter Chin lc l tng th cỏc quyt nh, cỏc hnh ng liờn quan n vic la chn cỏc phng tin v phõn b ngun lc nhm t c mt mc tiờu nht nh 1-4 â 01-2008 2- Mt s khỏi nim 2.1- Chin lc nh hng chin lc - ba chớnh: Hin chỳng ta ang õu? Chỳng ta ang mun i n õu? Lnh vc kinh doanh s tham gia v v th t c trờn th trng Nhu cu khỏch hng cn ỏp ng Kt qu cn t c Chỳng ta i n ú bng cỏch no? 1-5 Tr li cho cõu hi Chỳng ta i n ú bng cỏch no chớnh l chin lc â 01-2008 Xỏc nh chin lc ca doanh nghip Lm th no lm hi lũng khỏc hng? Lm th no i phú vi nhng thay i ca th trng? Lm th no chin thng i th Chiến lược Làm để cnh tranh? Lm th no phỏt trin hot ng kinh doanh? Lm th no qun lý cỏc hot ng chc nng v phỏt trin cỏc nng lc cn thit? Lm th no t c cỏc mc tiờu ti chớnh v chin lc? 1-6 â 01-2008 2- Mt s khỏi nim 2.1- Quản trị chiến lược - Quản trị chiến lược tập hợp định hành động quản trị định thành công lâu dài doanh nghiệp - Quản trị chiến lược nghệ thuật khoa học việc xây dựng, thực đánh giá định tổng hợp giúp cho tổ chức đạt mục tiêu - Qun tr chin lc l hp cỏc quyt nh v hnh ng qun tr cú nh hng n hot ng kinh doanh di hn ca mt t chc Nú bao gm tt c cỏc chc nng qun tr c bn: lp k hoch, t chc, trin khai v kim soỏt chin lc 1-7 â 01-2008 II Qui trình quản trị chiến lược Xác định nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược Phân tích môi trường Lựa chọn phương án chiến lược Giai đoạn hoạch định CL 1-8 Tổ chức thực chiến lược Thực CL Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh chiến lược Kiểm soát CL â 01-2008 II Qui trình quản trị chiến lược Xác định nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược Mission - nhiệm vụ Nhiệm vụ (sứ mạng) hiểu lý tồn hoạt động công ty, nhiệm vụ trả lời cho câu hỏi Công việc gì? Tuyên bố nhiệm vụ công ty thường phải đề cập đến sản phẩm, thị trường, khách hàng, công nghệ, quan tâm đến lợi nhuận, đến hình ảnh cộng đồng, đến nhân viên, triết lý kinh doanh 1-9 â 01-2008 câu hỏi để xác định nhiệm vụ Khỏch hng: Ai l khỏch hng ca cụng ty? Sn phm hoc dch v: Sn phm v dch v chớnh ca cụng ty l gỡ? Th trng:cụng ty trung cnh tranh ti õu? Cụng ngh:Cụng ngh cú l mi quan tõm hng u? Quan tõm n s tn ti, tng trng v li nhun: Cụng ty cú cam kt t c tng trng v n nh ti chớnh khụng? 1-10 â 01-2008 II Qui trình quản trị chiến lược Xác định nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược Xác định mục tiêu cho cấp công ty Mục tiêu công ty Mục tiêu đơn vị kinh doanh Mục tiêu phòng, phận chức Mục tiêu cá nhân 1-16 â 01-2008 II Qui trình quản trị chiến lược Phân tích môi trường Phân tích môi trường bên Xác định hội nguy Phân tích môi trường nội Xác định điểm mạnh, điểm yếu DN 1-17 â 01-2008 II Qui trình quản trị chiến lược Phân tích môi trường Phân tích môi trường bờn ngoi - Mụi trng v mụ: Cỏc yu t kinh t, chớnh tr, húa, phỏp lut, t nhiờn, mụi trng, cụng ngh - Mụi trng ngnh: cỏc yu t to nờn ỏp lc cnh tranh ngnh 1-18 â 01-2008 II Qui trình quản trị chiến lược Phân tích môi trường Phân tích môi trường nội - Cung cp nhng thụng tin quan trng v nhng ngun lc v kh nng m DN ú cú: - ỏnh giỏ chớnh xỏc cỏc ngun lc ca mt DN (ngun vn, s am hiu cụng ngh, ngun lao ng lnh ngh, i ng qun tr giu kinh nghim) - ch kh nng ca DN vic thc hin nhng cụng vic chc nng khỏc nh marketing, sn xut, nghiờn cu v phỏt trin, h thng thụng tin, ti chớnh, k toỏn, qun lý ngun nhõn lc - Bt k hot ng no m DN thc hin tt hoc bt k ngun lc no cú tớnh c bit u c xem l im mnh ca DN ú im yu l cỏc hot ng m DN khụng lm tt hoc nhng ngun lc DN cn nhng khụng cú 1-19 â 01-2008 II Qui trình quản trị chiến lược Lựa chọn phương án chiến lược Dựa kết phân tích môi trường Dựa mục tiêu xác định Lựa chọn phương án chiến lược cho cấp: Xây dựng đánh giá chiến lược cấp công ty, đơn vị kinh doanh, chức Lựa 1-20 chọn chiến lược phù hợp cho cac cap â 01-2008 II Qui trình quản trị chiến lược Tổ chức thực chiến lược 1-21 - Thiết lập mục tiêu thường niên - Đánh giá, huy động phân bổ nguồn lực - Điều chỉnh cấu tổ chức cho phù hợp với chiến lược - Thực hot ng chc nng â 01-2008 II Qui trình quản trị chiến lược Kiểm soát chiến lược 1-22 - Xem xét lại yếu tố môi trường - Đánh giá mức độ thực - Thực điều chỉnh, sửa đổi cần thiết â 01-2008 III Các cấp chiến lược doanh nghiệp Cấp công ty Corporate strategy Cp đơn vị kinh doanh Business strategy Cấp chức nng Functional strategy 1-23 Nghiờn cu & phỏt trin Cụng ty a ngnh n v kinh doanh chin lc Sn xut n v kinh doanh chin lc Marketing n v kinh doanh chin lc Ngun nhõn lc Ti chớnh â 01-2008 III Các cấp chiến lược doanh nghiệp Chiến lược cấp công ty Xỏc nh nhng lnh vc kinh doanh m doanh nghip nờn tham gia hoc tham gia vo Xỏc nh cỏch thc m cụng ty s tin hnh hot ng v vai trũ ca mi n v kinh doanh công ty vic theo ui cỏch thc hot ng ú 1-24 â 01-2008 III Các cấp chiến lược doanh nghiệp Chiến lược cấp công ty Nâng cao kết hoạt động kinh doanh riêng biệt Hướng đến việc đa dạng hóa hoạt động Tạo cộng hưởng hoạt động kinh doanh Xác định lĩnh vực ưu tiên đầu tư phân bổ nguồn lực công ty hoạt động kinh doanh khác 1-25 â 01-2008 III Các cấp chiến lược doanh nghiệp Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh Chin lc cp đơn vị kinh doanh (chin lc cnh tranh) xỏc nh cỏch thc mi n v kinh doanh s cnh tranh nh th no vi cỏc i th cnh tranh cựng lnh vc hot ng Cỏc cụng ty hot ng nhiu lnh vc s cú nhiu chin lc kinh doanh khỏc 1-26 â 01-2008 III Các cấp chiến lược doanh nghiệp Chiến lược cấp chức Chin lc cp chc nng nhm h tr vic thc hin chin lc cp n v kinh doanh Chin lc chc nng: sn xut, marketing, nhõn s, nghiờn cu v phỏt trin, >chien luoc marketing thuoc ve cap chien luoc nao sau day ? *** 1-27 â 01-2008 IV Phân đoạn chiến lược Khái niệm, mục đích Phân đoạn chiến lược trình xác định nhóm hoạt động đồng DN hay gọi đơn vị kinh doanh chiến lược (Strategic Business Unit -SBU) SBU: tập hợp hoạt động đồng công nghệ, thị trường, sản phẩm, có đóng góp đáng kể vào kết hoạt động chung DN Mục đích việc xác định SBU: 1-28 Quản lý phân bổ nguồn lực DN cách hợp lý Cung cấp cho nhà quản lý hình ảnh khái quát lĩnh vực hoạt động chủ yếu doanh nghiệp Tạo điều kiện để lựa chọn phương án chiến lược tối ưu cho SBU â 01-2008 IV Phân đoạn chiến lược Các phương pháp phân đoạn chiến lược Phương pháp chia cắt: Phân chia DN thành đơn vị đồng Các tiêu thức phân chia: loại khách hàng, kênh phân phối(thi truong), chức sp, Phương pháp nhóm gộp: 1-29 Nhóm sản phẩm, hoạt động DN vào SBU Các tiêu thức nhóm gộp: khả thay loại sp/dv, chia sẻ nguồn lực, cộng hưởng sp/dv â 01-2008 IV Phân đoạn chiến lược (Bai tap ve nha) Các phương pháp phân đoạn chiến lược Phân đoạn Marketing Phân đoạn chiến lược Lĩnh vực Một lĩnh vực hoạt động DN Toàn hoạt động DN Đối tư ợng Nhóm khách hàng mục tiêu Các hoạt động KD DN Mục đích Tối ưu hóa hoạt động thương Xác định lĩnh vực hoạt động hay từ bỏ hoạt động Chia người mua thành Cách thức thực nhóm đồng nhu cầu, sở thích, thái độ, hành vi Chia hoạt động thành nhóm đồng thị trường, sản phẩm, công nghệ Tác dụng Ngắn hạn trung hạn Trung hạn dài hạn mại nhóm khách hàng mục tiêu 1-30 â 01-2008 [...]... â 01 -20 08 II Qui trình quản trị chiến lược 3 Lựa chọn các phương án chiến lược Dựa trên kết quả phân tích môi trường Dựa trên mục tiêu đã xác định Lựa chọn phương án chiến lược cho các cấp: Xây dựng và đánh giá chiến lược cấp công ty, đơn vị kinh doanh, chức năng Lựa 1 -20 chọn những chiến lược phù hợp cho cac cap â 01 -20 08 II Qui trình quản trị chiến lược 4 Tổ chức thực hiện chiến lược 1 -21 -... phù hợp với chiến lược - Thực hiện các hot ng chc nng â 01 -20 08 II Qui trình quản trị chiến lược 5 Kiểm soát chiến lược 1 -22 - Xem xét lại các yếu tố môi trường - Đánh giá mức độ thực hiện - Thực hiện những điều chỉnh, sửa đổi cần thiết â 01 -20 08 III Các cấp chiến lược trong doanh nghiệp Cấp công ty Corporate strategy Cp đơn vị kinh doanh Business strategy Cấp chức nng Functional strategy 1 -23 Nghiờn... cho phép đạt đến mục tiêu dài hạn về sau 1-15 â 01 -20 08 II Qui trình quản trị chiến lược 1 Xác định nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược Xác định mục tiêu cho các cấp trong công ty 1 Mục tiêu của công ty 2 Mục tiêu của đơn vị kinh doanh 3 Mục tiêu của các phòng, bộ phận chức năng 4 Mục tiêu của mỗi cá nhân 1-16 â 01 -20 08 II Qui trình quản trị chiến lược 2 Phân tích môi trường Phân tích môi trường bên ngoài... của DN 1-17 â 01 -20 08 II Qui trình quản trị chiến lược 2 Phân tích môi trường Phân tích môi trường bờn ngoi - Mụi trng v mụ: Cỏc yu t kinh t, chớnh tr, vn húa, phỏp lut, t nhiờn, mụi trng, cụng ngh - Mụi trng ngnh: cỏc yu t to nờn ỏp lc cnh tranh trong ngnh 1-18 â 01 -20 08 II Qui trình quản trị chiến lược 2 Phân tích môi trường Phân tích môi trường nội bộ - Cung cp nhng thụng tin quan trng v nhng... phải xác định mục tiêu chiến lược - Cụ thể hóa nhiệm vụ thành các mục tiêu kết quả cụ thể - ưa ra định hướng cho các quyết định quản trị và hình thành tiêu chuẩn để đánh giá thành quả công việc Yêu cầu : (kha thi,cu the,linh hoat) Nêu rõ cần đạt đến kết quả nào, bao nhiêu, trong thời gian nào? 1- 12 â 01 -20 08 II Qui trình quản trị chiến lược 1 Xác định nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược Hai nhóm mục tiêu... kinh doanh khỏc nhau 1 -26 â 01 -20 08 III Các cấp chiến lược trong doanh nghiệp 3 Chiến lược cấp chức năng Chin lc cp chc nng nhm h tr vic thc hin chin lc cp n v kinh doanh Chin lc chc nng: sn xut, marketing, nhõn s, nghiờn cu v phỏt trin, >chien luoc marketing thuoc ve cap chien luoc nao sau day ? *** 1 -27 â 01 -20 08 IV Phân đoạn chiến lược 1 Khái niệm, mục đích Phân đoạn chiến lược là quá trình xác... lc 2 Marketing n v kinh doanh chin lc 3 Ngun nhõn lc Ti chớnh â 01 -20 08 III Các cấp chiến lược trong doanh nghiệp 1 Chiến lược cấp công ty Xỏc nh nhng lnh vc kinh doanh m doanh nghip nờn tham gia hoc sẽ tham gia vo Xỏc nh cỏch thc m cụng ty s tin hnh hot ng v vai trũ ca mi n v kinh doanh trong công ty trong vic theo ui cỏch thc hot ng ú 1 -24 â 01 -20 08 III Các cấp chiến lược trong doanh nghiệp 1 Chiến. .. giá: Li th cnh tranh v nng lc c bit ca cụng ty l gỡ? 8 S quan tõm n hỡnh nh trc cng ng: Cụng ty ỏp ng nhng yờu cu v nhng vn mụi trng v xó hi nh th no? 9 S quan tõm i vi nhõn viờn: Cụng ty cú xem nhõn viờn ca mỡnh l ti sn quý giỏ hay khụng? 1-11 â 01 -20 08 II Qui trình quản trị chiến lược 1 Xác định nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược Mục tiêu chiến lược: Những kết quả cụ thể mà công ty muốn đạt được trong... McGraw-Hill/Irin, 20 01), tr.43 1-14 â 01 -20 08 II Qui trình quản trị chiến lược 1 Xác định nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược Phân loại mục tiêu: Mục tiêu ngắn hạn (~1 nam) Kết Là quả cần hoàn thành ngay các mốc hoặc các bước để đạt đến kết quả dài hạn Mục tiêu dài hạn + muc tieu trung han (2 ~3 nam) Kết quả cần đạt được trong vòng 3-5 năm Các hoạt động hiện thời sẽ cho phép đạt đến mục tiêu dài hạn về sau 1-15... yếu của doanh nghiệp Tạo điều kiện để lựa chọn các phương án chiến lược tối ưu cho từng SBU â 01 -20 08 IV Phân đoạn chiến lược 2 Các phương pháp phân đoạn chiến lược Phương pháp chia cắt: Phân chia DN thành các đơn vị đồng nhất Các tiêu thức phân chia: loại khách hàng, kênh phân phối(thi truong), chức năng sp, Phương pháp nhóm gộp: 1 -29 Nhóm các sản phẩm, hoạt động của DN vào cùng 1 SBU Các tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 CHƯƠNG 1TỔNG QUAN về QUẢN TRỊ CHIẾN lược , BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 CHƯƠNG 1TỔNG QUAN về QUẢN TRỊ CHIẾN lược , BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 CHƯƠNG 1TỔNG QUAN về QUẢN TRỊ CHIẾN lược , II. Qui trình quản trị chiến lược, III. Các cấp chiến lược trong doanh nghiệp

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay