Tư tưởng HCM KHỞI NGUỒN từ NHỮNG dấu CHÂN NGƯỜI

36 155 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:02

Trường Đại học Ngoại Thương CS2 K48 Nhóm C4 • • • • • • • • • • • • • Vũ Thanh Bình Nguyễn Vũ Khánh Lan Nguyễn Tấn Đạt Ngô Thành Nam Nguyễn Ngọc Tường Vi Nguyễn Thành Danh Nguyễn Lê Ngọc Hằng Trần Gia Huy Trương Yến My Văn Thị Hiệu Huyền Lữ Thanh Long Phạm Nguyễn Minh Nga Diễm Trang 105 131 137 138 144 147 149 157 175 212 227 235 Sơ lược trình hoạt động Bác Hồ Pháp: a Qúa trình bắt đầu tìm đường cứu nước b Hoạt động Hồ Chí Minh Pháp: Dấu ấn Hồ Chí Minh nước Pháp: Sơ lược trình hoạt động Bác Hồ Pháp: a Qúa trình bắt đầu tìm đường cứu nước: • 5/6/1911, từ Bến Nhà Rồng , Bác làm phụ bếp với tên Văn Ba, sang Pháp tàu Đô đốc Latouche- Tréville • Pháp “liệt” Nguyễn Ái Quốc “người loạn nguy hiểm nhất”, đe dọa đến an ninh Pháp Đông Dương • 7/1920 Nguyễn Ái Quốc đọc “Luận cương V.I Lê nin vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa” => Tìm thấy đường cứu nước Dấu ấn Hồ Chí Minh nước Pháp: Nhà số ngõ Compoint • Nơi Người sống hoạt động lâu nhất, từ 14.7.1921 đến 14.3.1923 • Lưu trữ nhiều kỷ vật Người Bảo tàng Lịch sử sống Montreuil • Khánh thành ngày 25.3.1939, nhân kỷ niệm 150 năm Cách mạng Tư sản Pháp (1789) • Trưng bày nhà số ngõ Compoint • Tập hợp kỷ vật Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ sống Pháp dựng thành "Không gian Hồ Chí Minh“ Thank you for your listening [...]... Nguyễn Ái Quốc là người nổi loạn nguy hiểm nhất”, đe dọa đến an ninh Pháp ở Đông Dương • 7/1920 Nguyễn Ái Quốc được đọc “Luận cương của V.I Lê nin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” => Tìm thấy con đường cứu nước 2 Dấu ấn của Hồ Chí Minh tại nước Pháp: Nhà số 9 ngõ Compoint • Nơi đây Người đã sống và hoạt động lâu nhất, từ 14.7.1921 đến 14.3.1923 • Lưu trữ nhiều kỷ vật của Người Bảo tàng Lịch... • 6-7-1911, Nguyễn Tất Thành dừng chân ở Marseille, cảng Le Havre của Pháp • Sau 3 tháng sau, viết thư cho Tổng thống Cộng hòa Pháp xin được tham dự Trường Thuộc địa (Colonial) • Trở lại Sài Gòn trong khi chờ trả lời • Trở lại Pháp, nhận được tin trường Colonial đã từ chối • Nguyễn Tất Thành tới Le Havre, làm vườn và bắt đầu học tiếng Pháp • Năm 1912,... lâu nhất, từ 14.7.1921 đến 14.3.1923 • Lưu trữ nhiều kỷ vật của Người Bảo tàng Lịch sử sống Montreuil • Khánh thành ngày 25.3.1939, nhân kỷ niệm 150 năm Cách mạng Tư sản Pháp (1789) • Trưng bày về ngôi nhà số 9 ngõ Compoint • Tập hợp những kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ sống tại Pháp và dựng thành "Không gian Hồ Chí Minh“ Thank you for your listening
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng HCM KHỞI NGUỒN từ NHỮNG dấu CHÂN NGƯỜI , Tư tưởng HCM KHỞI NGUỒN từ NHỮNG dấu CHÂN NGƯỜI , Tư tưởng HCM KHỞI NGUỒN từ NHỮNG dấu CHÂN NGƯỜI , Sơ lược về quá trình hoạt động của Bác Hồ tại Pháp:, b. Hoạt động của Hồ Chí Minh tại Pháp:, Dấu ấn của Hồ Chí Minh tại nước Pháp:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay