rung chuông vàng

19 195 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:55

• • • • • • LƯU VĂN ĐỨC TRẦN THỊ THƯƠNG NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG ĐẶNG VĂN TUẤN TRẦN QUỐC VIỆT HUỲNH LÊ ANH VŨ Câu 1: Loại đá mặt nước ? Đá b ọt Câu 2: Sông kì tích chói ngời Thuyền quân cướp nước đời chìm sâu? Sông Bạch Đằng Câu 3: Nơi rồng xuống trần Là nơi thắng cảnh đảo gần núi xa Trong vịnh bắc nước ta Được giới cho kỳ quan? Vịnh Hạ Long Câu 4: Đất nước khai thác dầu khí Việt Nam? Liên Xô(Nga) Câu 5: Tªn website chÝnh thøc khoa Địa Lý – ĐHSP TP.HCM? Khoadialy.hcmup.edu.vn Câu 6: Người vòng quanh giới? Magielang Câu 7: Hiện sông nước ta có diện tích lưu vục lớn nhất? Sôn g H ồng Câu 8: Chủng tộc Mongoloid có nguồn gốc từ quốc gia nào? Môn g Cổ Câu 9: Hành tinh đá lớn hệ Mặt Trời? Trái Đất Câu 10: Hiện dân số thành phố Hồ Chí Minh khoảng triệu người? - >7 tri ệu ng ười Câu 11: Ngày Trái Đất bắt nguồn từ đất nước nào? Australia Câu 12: Hiện nước ta có di sản văn hóa phi vật thể? Câu 13: Loại mà nước ta có nhất? Bao báp Câu 14: Đất nước có lượng mưa trung bình Hàng năm cao giới ? Colombia Câu 15: Đất nước có tỉ lệ người già 100 tuổi lớn giới? Georgia(51%) [...]... từ đất nước nào? Australia Câu 12: Hiện nay nước ta có bao nhiêu di sản văn hóa phi vật thể? 4 Câu 13: Loại cây nào mà ở nước ta hiện nay chỉ có một cây duy nhất? Bao báp Câu 14: Đất nước có lượng mưa trung bình Hàng năm cao nhất thế giới ? Colombia Câu 15: Đất nước nào có tỉ lệ người già trên 100 tuổi lớn nhất thế giới? Georgia(51%)
- Xem thêm -

Xem thêm: rung chuông vàng, rung chuông vàng, rung chuông vàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay