quản lý nhà nước

15 198 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:55

I- Công vụ nguyên tắc công vụ 1- Khái niệm công vụ - Công vụ yếu tố quan trọng hành quốc gia - Công vụ bao gồm hoạt động thực nhiệm vụ quản lí nhà nước, thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống, quản lí, sử dụng có hiệu tài sản ngân sách nhà nước phục vụ cho nhiệm vụ trị - Công vụ hoạt động dực sở sử dụng quyền lực nhà nước - Hoạt động công vụ hoạt động có tổ chức tuân thủ quy chế bắt buộc, theo trật tự, có thứ bậc chặt chẽ, quy liên tục - Công vụ khái niệm tổng hợp bao gồm yếu tố bản: - Đội ngũ cán bộ-công chức - Thể chế công vụ gồm pháp luật, sách, chế độ quy định quyền, nghĩa vụ hoạt động công chức - Hệ thống tổ chức quản lí hoạt động công vụ - Công sở, tổ chức máy làm việc Tóm lại: Công vụ loại hoạt động mang tính quyền lực pháp lí thực thi đội ngũ công chức thực chức nhà nước trình quản lí mặt đời sống xã hội 2- Nội dung công vụ Nội dung công vụ toàn hoạt động quan nhà nước thông qua hoạt động đội ngũ cán - công chức để thực ba nhiệm vụ bản: – Quản lí nhà nước tất lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội – Thi hành phàp luật, đưa pháp luật vào đời sống, bảo đảm kỉ cương xã hội, thực quyền nghĩa vụ công dân theo luật định – Quản lí tài sản công ngân sách nhà nước, xây dựng tài vững mạnh hiệu cao 3-Tính chất công vụ: – Hoạt động công vụ có đặc thù riêng, khác với hoạt động thông thường khác, điều thể hiện: – Hoạt động công vụ bảo đảm quyền lực nhà nước sử dụng quyền lực để thực nhiệm vụ quản lí nhà nước – Hoạt động công vụ hoạt động có tổ chức, tuân thủ quy chế bắt buộc, theo trật tự có tính chất thứ bậc chặt chẽ, quy liên tục – Người công chức người đại diện cho nhà nước, có quyền nghĩa vụ quy định theo pháp luật Tuy nhiên, thẩm quyền công chức suy cho nghĩa vụ, quyền riêng cá nhân – Công dân tổ chức kinh tế - xã hội khác làm tất mà pháp luật cho phép Nói cách khác có việc luật pháp không cấm, xét lợi ích tổng thể toàn cục lâu dài, nhà nước không cho công vụ làm không làm 4-Các nguyên tắc công vụ: Nguyên tắc công vụ quan điểm, tư tưởng, quy định chung nhằm thực cách có hiệu việc quản lí nhà nước Công chức thi hành công vụ phải tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc công vụ Những nguyên tắc là: – Nguyên tắc phục vụ nhân dân vô điều kiện – Cán - công chức phải thực công bộc nhân dân, nhân dân mà phục vụ, – Nguyên tắc tập trung dân chủ – Nguyên tắc kế hoạch hóa – Nguyên tắc pháp chế II-HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ HĐCV hoạt động thực chức năng, nhiệm vụ công chức công sở nhằm giải quan hệ quan nhà nước với nhân dân HĐCV bao gồm: Tổ chức công sở, trách nhiệm công chức thi hành công vụ, quan hệ công vụ công sở, công sở thủ tục hành 1- Tổ chức công sở – Cơ quan tổ chức Nhà nước thành lập theo quy định thực chức quản lí nhà nước nhằm phục vụ công gọi công sở – Công sở bao gồm: bệnh viện, trường học, quan nghiên cứu, quan báo chí, phát truyền hình nhà nước… – Công sở phải bố trí, tổ chức hợp lí, khoa học, tiện lợi – Công sở phải có phòng đợi, phòng ban phải ghi rõ nhiệm vụ giải quyết, phải có phận thường trực, phải treo quốc kì ngày làm việc ngày lễ, công sở phải bố trí khu vực bảo đảm tiện lợi cho thực công vụ 2- Trách nhiệm công chức thi hành công vụ - Công chức thực công vụ theo pháp luật Công chức phải tận tụy, trung thực, hết lòng công vụ giao, công bộc nhân dân - Khi thực công vụ, công chức không tự ý rời bỏ co6nng sở ngừng thi hành công vụ chưa đồng ý người có thẩm quyền - Khi thi hành công vụ, công chức phải thể thái độ lịch sự, khiêm tốn, nhã nhặn, phải lắng nghe ý kiến dân Phải tôn trọng, hợp tác với đồng nghiệp – Cán bộ-công chức ki thực nhiệm vụ, công vụ phải nắm vững nội dung công việc, am hiểu sâu chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu luật pháp giải công việc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền – Cán bộ- công chức không tùy tiện giải đáp, hướng dẫn, giải công việc trái pháp luật quy định quan có thẩm quyền – Giải công việc phải khẩn chương, không nhận quà biếu công dân tổ chức – Cán công chức có trách nhiệm tiết kiệm công quỹ, bảo vệ tài sản nhà nước, không lãng phí tài sản, tiền bạc nhà nước, dân – Khi th hành công vụ phải đeo thẻ công chức theo quy định nhà nước 3- Quan hệ công vụ công sở công sở a- Quan hệ công vụ, công sở - Công sở hoạt động theo nguyên tắc công khai, dân chủ thực chế độ thủ trưởng vấn đề về: pháp luật , chủ chương, sách nhà nước, phủ, cấp trên, phải phổ biến, quán triệt đến cán công chức - Người đứng đầu công sở phải thực công tâm, không định kiến, tôn trọng khuyến khích thẳng thắn, trung thực cán bộ-công chức thuộc thẩm quyền quản lí – Cán bộ-công chức lãnh đạo đơn vị khác công sở, cần trưng dụng công chức không thuộc quyền phải thương lượng với cấp lãnh đạo quản lí trực tiếp cán bộ, công chức trường hợp lãnh đạo cấp đồng ý – Các đơn vị công sở có trách nhiệm phối hợp cộng tác thực công vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ quan Nghiêm cấm tranh chấp, từ chối, trốn tránh trách nhiệm thuộc thẩm quyền Không có tư tưởng cục lám ảnh hưởng tới hiệu lực, hiệu thực thi công vụ b- Quan hệ công vụ công sở - Các công sở thực công vụ chung phải có phối hợp, tinh thần hợp tác chặt chẽ, không để xảy tình trạng quan chịu trách nhiệm giải Trường hợp không giải phải kịp thời báo cáo lên cấp có thẩm quyền trực tiếp để phan định trách nhiệm - Công vụ thuộc thẩm quyền công sở công sở phải chịu trách nhiệm giải - Các công sở chuyên môn địa phương chịu hướng dẫn kiểm tra chuyên môn bộ, ngành công sở cấp - Các công sở phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ báo cáo định kì Nếu có phátt sinh công vụ phải báo cáo kịp thời lên công sở cấp phương tiện nhanh [...]... bảo vệ tài sản nhà nước, không lãng phí tài sản, tiền bạc của nhà nước, của dân – Khi th hành công vụ phải đeo thẻ công chức theo đúng quy định của nhà nước 3- Quan hệ trong công vụ công sở và giữa các công sở a- Quan hệ trong công vụ, công sở - Công sở hoạt động theo nguyên tắc công khai, dân chủ và thực hiện chế độ thủ trưởng những vấn đề về: pháp luật , chủ chương, chính sách của nhà nước, chính phủ,... thực sự công tâm, không định kiến, tôn trọng và khuyến khích sự thẳng thắn, trung thực của cán bộ-công chức thuộc thẩm quyền quản lí – Cán bộ-công chức lãnh đạo các đơn vị khác trong cùng công sở, khi cần trưng dụng công chức không thuộc quyền thì phải thương lượng với cấp lãnh đạo quản lí trực tiếp của cán bộ, công chức đó cả trong trường hợp lãnh đạo cấp trên đồng ý – Các đơn vị trong cùng công sở có
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý nhà nước, quản lý nhà nước, quản lý nhà nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay