từ ngữ về sông biển chuẩn

35 210 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:46

QUí THY Cễ GIO V THAM D TIT HC HễM NAY TING VIT Luyn t v cõu MRVT: T NG V SễNG BIN DU PHY TaiLieu.VN VUI Trong bi hỏt núi n vt gỡ ? Con cỏ vng TaiLieu.VN Tỏm so chng cn Hai nng chng xiờn Cp mt lỏo liờn Cỏi u khụng cú ( L gỡ ? ) Con cua TaiLieu.VN Bi 1: Ghi tờn cỏc loi cỏ vo ch trng thớch hp: cỏ thu cỏ chộp cỏ mố cỏ chim M: cỏ chộp, cỏ trờ cỏ chun M:cỏ nc, cỏ nc Cỏ qu( cỏ chui, cỏ lúc) Cỏ nc mn( cỏ bin) Cỏ nc ngt( cỏ sụng, h, ao) Tho lun nhúm phỳt TaiLieu.VN Bi 1: Ghi tờn cỏc loi cỏ vo ch trng thớch hp: cỏ thu cỏ trờ cỏ chộp cỏ chun cỏ mố cỏ nc cỏ chim Cỏ qu( cỏ chui, cỏ lúc) Cỏ nc mn( cỏ bin) Cỏ nc ngt( cỏ sụng, h, ao) TaiLieu.VN Bi 1: Ghi tờn cỏc loi cỏ vo ch trng thớch hp: cỏ thu cỏ mố cỏ chộp cỏ chim M: cỏ chộp, cỏ trờ cỏ chun M:cỏ nc, cỏ nc Cỏ qu( cỏ chui, cỏ lúc) Cỏ nc mn( cỏ bin) Cỏ nc ngt( cỏ sụng, h, ao) cỏ chộp, cỏ mố, cỏ nc, cỏ thu, cỏ trờ, cỏ qu (cỏ cỏ chim, cỏ chun chui,cỏ lúc) TaiLieu.VN MT S LOI C NC NGT C DIC C TRM C Rễ Cỏ thũi lũi C CHèNHCỏCỏ chim (nc ngt) Cỏdiờu bnghngcỏ TaiLieu.VN C LA HN C CHY c TaiLieu.VN C CHCH TaiLieu.VN C RNG KIM MT S LOI C NC MN C TaiLieu.VN cỏ kim C NG cỏ rng C TRCH C CAM C CHIM Ccỏ voi xanh Thỳ m vt TaiLieu.VN T T h h ỳ ỳ Cỏ nga TaiLieu.VN ln bin TaiLieu.VN TaiLieu.VN sũ cỏ heo TaiLieu.VN hi cu TaiLieu.VN H mó TaiLieu.VN TaiLieu.VN mc cỏ voi cỏ su san hụ bin gai SA C HEO TaiLieu.VN tụm tớt Em thy gỡ cỏc hỡnh nh ny ? TaiLieu.VN BI : in nhng du phy cũn thiu vo ch thớch hp cõu v cõu 4: Trng trờn sụng trờn ng trờn lng quờ, tụi ó thy nhiu Ch cú trng trờn bin lỳc mi mc thỡ õy l ln u tiờn tụi c thy Mu trng nh mu lũng trng mi lỳc mt sỏng hng lờn Cng lờn cao, trng cng nh dn cng vng dn cng nh dn TaiLieu.VN TaiLieu.VN Bi 3: Nhng ch no cõu 1v cõu cũn thiu du phy Trng trờn sụng, trờn ng, trờn lng quờ, tụi ó thy nhiu Ch cú trng trờn bin lỳc mi mc thỡ õy l ln u tiờn tụi c thy Mu trng nh mu lũng trng mi lỳc mt sỏng hng lờn.Cng lờn cao, trng cng nh dn ,cng vng dn ,cng nh dn TaiLieu.VN Luyn t v cõu M rng t : t ng v sụng bin Du phy TRề CHI CNG C BI: ui hỡnh bt ch c N TaiLieu.VN O N T S Ô ứ M A C Ư C N c h ó s a o b N G ự G ọ T b i ể i ể n c ê n t c r ụ c A n Kớnh chỳc quý thy cụ sc kho Chỳc cỏc em chm ngoan, hc gii TaiLieu.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: từ ngữ về sông biển chuẩn , từ ngữ về sông biển chuẩn , từ ngữ về sông biển chuẩn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay