từ chỉ sự vật câu kiểu ai là gì

25 323 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:45

LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ CHỈ SỰ VẬT CÂU KIỂU AI LÀ GÌ ? đồng hồ hoa đào bé gà trống Bài Tìm từ vật (người, đồ vật, vật, cối ) vẽ ? đội công nhân ô tô máy bay voi trâu dừa mía đội công nhân ô tô máy bay voi trâu dừa mía Hãy ghi từ người ? đội người công nhân ô tô máy bay voi đồ vật vật trâu dừa mía cối LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ CHỈ SỰ VẬT CÂU KIỂU AI LÀ GÌ ? đồ vật cối đồng hồ hoa đào người bé vật gà trống bạn thân yêu thước kẻ dài quý mến cô giáo chào thầy giáo bảng nhớ học trò viết nai dũng cảm cá heo phượng vĩ đỏ sách xanh thước thướckẻ kẻ thước dài cô cô giáo giáo chào thầy thầy giáo giáo bảng bảng nhớ học trò viết nai nai dũng cảm cá cá heo heo phượngvĩ phượng vĩ đỏ sách sách xanh bạn bạn thân yêu quý mến thước thướckẻ kẻ bạn thầy giáo cô giáo bảng học trò nai nai phượng vĩ cá heo sách sách Ai (hoặc gì, gì) ? Bạn Vân Anh học sinh lớp 2A Ai ? Bạn Vân Anh học sinh lớp 2A vậtchỉ đónngười từ gìlà?từ từ từ ? Ai (hoặc gì, gì) ? Bạn Vân Anh học sinh lớp 2A Nhóm hoa cúc: Hãy nối tranh theo mẫu sau: Nhóm hoa hồng: Hãy nối tranh theo mẫu sau: Nhóm hoa cúc: Hãy nối tranh theo mẫu sau: Nhóm hoa hồng: Hãy nối tranh theo mẫu sau: Kính chúc quý thầy, cô giáo mạnh khỏe Chúc em học sinh chăm ngoan, học giỏi [...]... đi nai nai dũng cảm cá cá heo heo phượngvĩ phượng vĩ đỏ sách sách xanh bạn bạn thân yêu quý mến thước thướckẻ kẻ bạn thầy giáo cô giáo bảng học trò nai nai phượng vĩ cá heo sách sách Ai (hoặc cái gì, con gì) là gì ? Bạn Vân Anh là học sinh lớp 2A Ai là gì ? Bạn Vân Anh là học sinh lớp 2A vậtchỉ đónngười là từ chỉ g là ?từ chỉ sự là từ là từ chỉ gì ? Ai (hoặc cái gì, con gì) là gì ? Bạn Vân Anh là học... bộ đội công nhân ô tô máy bay voi trâu dừa mía Hãy ghi từ chỉ người ? bộ đội người công nhân ô tô máy bay voi đồ vật con vật trâu dừa mía cây cối LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ CHỈ SỰ VẬT CÂU KIỂU AI LÀ GÌ ? 1 2 đồ vật cây cối đồng hồ hoa đào 3 4 người bé con vật gà trống bạn thân yêu thước kẻ dài quý mến cô giáo chào thầy giáo bảng nhớ học trò viết đi nai dũng cảm cá heo phượng vĩ đỏ sách xanh thước thướckẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: từ chỉ sự vật câu kiểu ai là gì , từ chỉ sự vật câu kiểu ai là gì , từ chỉ sự vật câu kiểu ai là gì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay