tìm số trừ

12 313 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:42

Chào mừng thầy cô giáo dự Môn: Toán Lớp 2A Giáo viên: Lê Thị Thu Thủy Kiểm tra cũ Đặt tính tính: a 100 - b 100 - 48 10 – x = x ? Số bị trừ 10 Số trừ Hiệu 10 x – x = x = 10 – x = 10 Ghi nhớ: Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, trừ hiệu 6 BÀI TẬP Bài 1: Tìm x : a) 15 – x = 10 b) 32 – x = 14 42 – x = x – 14 = 18 Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống: 55 24 39 24 53 Bài 3: Một bến xe có 35 ô tô, sau số ô tô rời bến, bến lại 10 ô tô Hỏi có ô tô rời bến ? Tóm tắt Có : 35 ô tô Còn lại : 10 ô tô Rời bến : … ô tô ? Bài giải Có số ô tô rời bến là: 35 – 10 = 25 (ô tô ) Đáp số: 25 ô tô Ai nhanh Câu 1: 56 8giờ 71 10 Hết 25 - x = 17 x : A 42 B 18 C D 28 Ai nhanh Câu 2: Hết 10 4giờ 95 - x = 95 x : A 90 B C 75 D 89 Ai nhanh Câu 3: Điền số vào chỗ chấm: 4giờ 21 89 Hết10 47 - = 18 A Đúng 29 B 65 C 19 D 39 Củng cố: Làm để tìm số trừ ? Số trừ = Số bị trừ – Hiệu Chúc quý thầy cô em học sinh SỨC KHỎE ! [...]...4 Củng cố: Làm thế nào để tìm số trừ ? Số trừ = Số bị trừ – Hiệu Chúc quý thầy cô và các em học sinh SỨC KHỎE !
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm số trừ , tìm số trừ , tìm số trừ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay