tiêu hóa thức ăn

21 200 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:42

Kiểm tra cũ Miệng Thực quản 1) Chỉ Chỉđường vào 2) hình vẽ thức nóitrongtên ăn ống Dạ dày hóa?cơ tiêu Ruột quan tiêu non hóa? Ruột già Hậu môn Tuyến nước bọt Gan Túi mật Tụy Câu 3: Cơ quan tiêu hóa gồm có: miệng, thực quản, dày, ruột non, ruột già tuyến gì? A Tuyến tiêu hóa B Tuyến nước bọt C Tuyến mật D Tuyến dịch tụy Câu 4: Gan tiết gì? A Dịch tụy B Nước bọt C Tuyến tiêu hóa D Mật Sự tiêu hóa thức ăn miệng dày: Trò chơi: Chế biến thức ăn Thực hành biến Em nói đổi thức ăn khoang miệng cảm giác em vị thức ăn? 1) Nêu vai trò răng, lưỡi, nước bọt ta ăn? 2) Vào đến dày thức ăn biến đổi thành gì? Sự tiêu hóa thức ăn miệng dày: - Ở khoang miệng : thức ăn được: - Ở dày: thức ăn: Răng nghiền nhỏ Lưỡi nhào trộn Nước bọt tẩm ướt Tiếp tục nhào trộn Một phần biến thành chất bổ dưỡng Sự tiêu hóa thức ăn ruột non ruột già: 1/ Vào đến ruột non, thức ăn tiếp tục biến đổi thành gì? 2/ Phần chất bổ có thức ăn đưa đâu? Để làm gì? 3/ Phần chất bã có thức ăn đưa đâu? 4/ Ruột già có vai trò trình tiêu hóa? Thảo luận nhóm 1/ Vào đến ruột non, thức ăn tiếp tục biến đổi thành g 2/ Phần chất bổ có thức ăn đưa đâu? Để làm gì? 3/ Phần chất bã có thức ăn đưa đâu? 4/ Ruột già có vai trò trình tiêu hóa? Sự tiêu hóa thức ăn miệng dày: Răng nghiền nhỏ Lưỡi nhào trộn - Ở khoang miệng, thức ăn được: Nước bọt tẩm ướt Tiếp tục nhào trộn - Ở dày, thức ăn: Một phần biến thành chất bổ dưỡng Sự tiêu hóa thức ăn ruột non ruột già: Phần lớn thức ăn biến thành chất bổ dưỡng - Ở ruột non: Chất bổ dưỡng vào máu nuôi thể - Ở ruột già , chất bã biến thành phân, đưa Em biết vệ sinh nơi quy định chưa? Tại cần đại tiện ngày? XỬ LÍ TÌNH HUỐNG 1/ Cả nhà ăn cơm Nam ăn thật nhanh để kịp xem hoạt hình Nếu bạn Nam em nói gì? Vì sao? 2/ Các bạn đến nhà rủ Mai chơi nhảy dây em lại thấy Mai vừa ăn cơm xong Nếu bạn Mai em nói gì? Vì sao? Chúng ta nên làm không nên làm để giúp cho tiêu hóa dễ dàng? Nên ăn chậm, nhai kĩ Không nên chạy nhảy, nô đùa sau ăn no 1 Sự tiêu hóa thức ăn miệng dày: Răng nghiền nhỏ Lưỡi nhào trộn - Ở khoang miệng, thức ăn được: Nước bọt tẩm ướt Tiếp tục nhào trộn - Ở dày, thức ăn: Một phần biến thành chất bổ dưỡng Sự tiêu hóa thức ăn ruột non ruột già: Phần lớn thức ăn biến thành chất bổ dưỡng - Ở ruột non: Chất bổ dưỡng vào máu nuôi thể - Ở ruột già , chất bã biến thành phân, đưa BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Ăn chậm, nhai kĩ có tác dụng gì? A Tránh bị nghẹn hóc xương B Thức ăn nghiền nát tốt C Cả ý BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: Câu 2: Vì không nên chạy nhảy, nô đùa sau ăn no? A Dễ bị đau dày B Cơ thể cần nghỉ ngơi để dày tiêu hóa thức ăn tốt C Cả ý (Xem sách trang 14) - Xem trước bài: Ăn uống đầy đủ - Tìm hiểu: Thế ăn uống đầy đủ? Lợi ích việc ăn uống đầy đủ Chúc em học tốt ! [...]... 1/ Vào đến ruột non, thức ăn tiếp tục được biến đổi thành g 2/ Phần chất bổ có trong thức ăn được đưa đi đâu? Để làm gì? 3/ Phần chất bã có trong thức ăn được đưa đi đâu? 4/ Ruột già có vai trò gì trong quá trình tiêu hóa? 1 Sự tiêu hóa thức ăn ở miệng và dạ dày: Răng nghiền nhỏ Lưỡi nhào trộn - Ở khoang miệng, thức ăn được: Nước bọt tẩm ướt Tiếp tục nhào trộn - Ở dạ dày, thức ăn: Một phần biến thành... vừa ăn cơm xong Nếu là bạn của Mai em sẽ nói gì? Vì sao? Chúng ta nên làm gì và không nên làm gì để giúp cho sự tiêu hóa dễ dàng? Nên ăn chậm, nhai kĩ Không nên chạy nhảy, nô đùa sau khi ăn no 1 Sự tiêu hóa thức ăn ở miệng và dạ dày: Răng nghiền nhỏ Lưỡi nhào trộn - Ở khoang miệng, thức ăn được: Nước bọt tẩm ướt Tiếp tục nhào trộn - Ở dạ dày, thức ăn: Một phần biến thành chất bổ dưỡng 2 Sự tiêu hóa thức. .. ăn: Một phần biến thành chất bổ dưỡng 2 Sự tiêu hóa thức ăn ở ruột non và ruột già: Phần lớn thức ăn biến thành chất bổ dưỡng - Ở ruột non: Chất bổ dưỡng vào máu nuôi cơ thể - Ở ruột già , chất bã biến thành phân, đưa ra ngoài Em đã biết đi vệ sinh đúng nơi quy định chưa? Tại sao cần đi đại tiện hằng ngày? XỬ LÍ TÌNH HUỐNG 1/ Cả nhà đang ăn cơm nhưng Nam ăn thật nhanh để kịp xem hoạt hình Nếu là bạn... thức ăn ở ruột non và ruột già: Phần lớn thức ăn biến thành chất bổ dưỡng - Ở ruột non: Chất bổ dưỡng vào máu nuôi cơ thể - Ở ruột già , chất bã biến thành phân, đưa ra ngoài BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Ăn chậm, nhai kĩ có tác dụng gì? A Tránh bị nghẹn và hóc xương B Thức ăn được nghiền nát tốt hơn C Cả 2 ý trên BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: Câu 2: Vì sao chúng ta không nên chạy nhảy, nô đùa sau khi ăn no?... NGHIỆM: Câu 2: Vì sao chúng ta không nên chạy nhảy, nô đùa sau khi ăn no? A Dễ bị đau dạ dày B Cơ thể cần được nghỉ ngơi để dạ dày tiêu hóa thức ăn tốt C Cả 2 ý trên (Xem sách trang 14) - Xem trước bài: Ăn uống đầy đủ - Tìm hiểu: Thế nào là ăn uống đầy đủ? Lợi ích của việc ăn uống đầy đủ Chúc các em học tốt !
- Xem thêm -

Xem thêm: tiêu hóa thức ăn , tiêu hóa thức ăn , tiêu hóa thức ăn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay