Bài tập học kỳ môn Kỹ năng tư vấn pháp luật Đất đai đề số 2

13 1,213 7
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:41

Bà C hiện ở trên mảnh đất 120m2 . Hiện diện tích đất này đang có tranh chấp về ranh giới sử dụng với hộ bà N sử dụng đất liền kề. Do tuổi già, bà C làm giấy ủy quyền cho ông H là người bà con họ hàng xa thay mặt mình giải quyết việc tranh chấp ranh giới sử dụng đất với bà N. Năm 2007, bà C không để lại di chúc. Ông H làm đơn gửi UBND xã X đề nghị được đứng tên chủ sử dụng mảnh đất này. UBND xã X không đồng ý và ra quyết định thu hồi mảnh đất của bà C với lý do bà không có người thừa kế. Ông H không đồng ý với quyết định thu hồi đất này đã viết đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND huyện.Hỏi: 1.Anh (chị) sẽ sử dụng các kỹ năng gì để tư vấn cho ông H hiểu được việc làm của mình đúng hay sai? Vì sao?2.Xây dựng nội dung cụ thể các bước tư vấn pháp luật đất đai cho ông H trong vụ việc này ? MỤC LỤC TÌNH HUỐNG Bà C mảnh đất 120m2 Hiện diện tích đất có tranh chấp ranh giới sử dụng với hộ bà N sử dụng đất liền kề Do tuổi già, bà C làm giấy ủy quyền cho ông H người bà họ hàng xa thay mặt giải việc tranh chấp ranh giới sử dụng đất với bà N Năm 2007, bà C không để lại di chúc Ông H làm đơn gửi UBND xã X đề nghị đứng tên chủ sử dụng mảnh đất UBND xã X không đồng ý định thu hồi mảnh đất bà C với lý bà người thừa kế Ông H không đồng ý với định thu hồi đất viết đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND huyện Hỏi: Anh (chị) sử dụng kỹ để tư vấn cho ông H hiểu việc làm hay sai? Vì sao? Xây dựng nội dung cụ thể bước tư vấn pháp luật đất đai cho ông H vụ việc ? GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG Các kỹ cần dùng để tư vấn cho ông H hiểu việc làm hay sai Việc tư vấn cho ông H hiểu việc làm hay sai Trước hết, hoạt động tư vấn pháp luật khác nói chung, người tư vấn cần có kỹ năng: • Tiếp xúc khách hàng, tìm hiểu yêu cầu tư vấn Muốn biết vụ việc mà ông H yêu cầu bỏ qua giai đoạn Mục đích giai đoạn nắm bắt câu chuyện biết khách hàng mong muốn điều Để đảm bảo cho hiệu buổi tiếp xúc khách hàng kỹ như: Kỹ lắng nghe, kỹ giao tiếp, kỹ ghi chép, kỹ diễn giải tổng hợp vấn đề, kỹ đặt câu hỏi tìm hiều vấn đề cần luật sư trọng Đối với kỹ tiếp xúc với khách hàng, ta cần ý: cần tỏ thái độ lịch chào hỏi, giới thiệu thông tin tên tuổi mình, tên văn phòng luật sư mình, gợi ý xem giúp cho người tư vấn Luật sư giới thiệu ngắn gọn lai lịch thân, văn phòng luật mà luật sư làm việc tạo niềm tin nơi khách hàng câu nói mang tính bảo vệ giúp đỡ, thể uy tín định lòng khách hàng Đồng thời phải nắm bắt nhu cầu khách hàng cần gì, muốn từ xác định vấn đề pháp lý đưa hướng giải đắn Những kỹ không ảnh hưởng đến cảm nhận khách hàng tôn trọng Luật sư với khó khăn mà khách hàng phải đối mặt mà ảnh hưởng đến việc ghi nhận, khai thác, tổng hợp thông tin Luật sư thu để sử dụng cho trình tư vấn • Xác định vấn đề pháp lý Thực chất việc xác định vấn đề pháp lý vụ việc việc nghiên cứu kỹ lưỡng thấu đáo hồ sơ khách hàng tìm vấn đề mấu chốt để giải Tuy giai đoạn tìm hiểu yêu cầu khách hàng nắm bắt việc đánh giá sơ hướng giải hồ sơ việc nghiên cứu kỹ lưỡng vô cần thiết để đặt chuỗi câu hỏi pháp lý có tính liên kết với Vấn đề pháp lý hồ sơ thường câu hỏi pháp lý mà câu trả lời giúp giải đáp nguyện vọng khách hàng • Xác định luật áp dụng Để tìm câu trả lời cho câu hỏi pháp lý cần dựa sở quy định luật pháp Vì vậy, luật sư cần tra cứu văn có liên quan đến tình khách hàng Chính sách đất đai Nhà nước ta có thay đổi qua thời kỳ, vậy, tư vấn pháp luật quyền sử dụng đất phải vào thời điểm vụ việc xảy vào thời gian để áp dụng quy định pháp luật đất đai thời điểm để trả lời cho khách hàng Mặt khác, nhiều vấn đề đất đai lịch sử để lại, nên người tư vấn phải nghiên cứu kỹ chứng khách hàng cung cấp tài liệu khác để tìm chất vụ việc • Trả lời tư vấn Mô tả giải pháp: Điều quan trọng tìm kiếm giải pháp đánh giá chúng góc độ pháp lý thực tiễn khả xảy Dự đoán hậu ngắn hạn dài hạn giải pháp, đối chiếu với mong muốn khách hàng Định hướng cho khách hàng: Nhiệm vụ luật sư định hướng thuyết phục khách hàng lựa chọn giải pháp Luật sư cần giải thích cho khách hàng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu khía cạnh pháp lý phức tạp hồ sơ Lựa chọn chiến thuật: Sau lựa chọn giải pháp, luật sư cần làm rõ với khách hàng cách thức tiến hành giải pháp đó, chiến thuật áp dụng Việc ông H không đồng ý với định thu hồi đất viết đơn khiếu nại Chủ tịch UBND huyện trường hợp khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Vì tư vấn cho ông H, kỹ cần thiết hoạt động tư vấn pháp luật nói chung kể người tư vấn cần kỹ đặc thù sau đây: • Phân loại vụ việc mà khách hàng yêu cầu tư vấn Trên thực tế, nhu cầu tư vấn khiếu kiện hành lĩnh vực quản lý nhà nước đất đai khách hàng đa dạng Vì vậy, gặp gỡ tiếp xúc khách hàng, luật sư cần hỏi nắm bắt yêu cầu khách hàng Họ cần tư vấn lĩnh vực ? Sau luật sư cần nhanh chóng phân loại yêu cầu tư vấn khách hàng Điều giúp luật sư tìm quy định thích hợp để trả lời cho câu hỏi mà khách hàng yêu cầu Trên thực tế, phân thành hai nhóm việc chủ yếu: - Tư vấn khiếu kiện định hành chính, hành vi hành liên quan đến quản lý hành nhà nước đất đai - Tư vấn trình tự, thủ tục khiếu kiện tranh chấp quyền sử dụng đất, khiếu kiện định hành chính, hành vi hành quản lý đất • Lựa chọn văn pháp luật thích hợp để trả lời yêu cầu khách hàng Sau nắm bắt phân loại yêu cầu khách hàng dựa sở phân loại Người luật sư lựa chọn tìm kiếm văn pháp luật thích hợp để trả lời Nội dung cụ thể bước tư vấn pháp luật đất đai cho ông H vụ việc Bước 1: Tiếp xúc khách hàng, tìm hiểu yêu cầu tư vấn Trong tình này, lần tiếp xúc với ông H vụ việc nêu người tư vấn cần trao đổi với ông H số nội dung định sau: - Quy trình trao đổi giới hạn mặt thời gian: Luật sư tư vấn trao đổi với ông H để thẳng vào vấn đề cần giải quyết, không vào vấn đề lề không kéo dài lâu - Luật sư tư vấn nắm nội dung chủ yếu vụ việc phạm vi yêu cầu ông H: Là sở cho luật sư tính phí dịch vụ dự kiến bước làm việc - Cung cấp với ông H nghĩa vụ bảo mật thông tin luật sư: Đây nghĩa vụ văn phòng khách hàng mình, thể thái độ chuyên nghiệp tôn trọng khách hàng - Cung cấp cho ông H danh mục văn pháp lý điều chỉnh vụ việc cần giải để ông tham khảo - Luật sư tư vấn đưa cho ông H biểu phí dịch vụ hợp đồng dịch vụ pháp lý để khách hàng tham khảo - Cung cấp cho ông H sơ phương án giải vụ việc để ông xác định phạm vi yêu cầu vụ việc có nhiều phương án giải - Thống cách thức làm việc phương thức liên lạc cho lần hẹn thời gian làm việc lần sau - Cuối luật sư tư vấn không cam kết chắn kết cuối vụ việc để từ khách hàng kí hợp đồng dịch vụ với Bước 2: Nghiên cứu thu thập hồ sơ tài liệu Trong trường hợp này, nhằm tránh đưa kết luận sai lầm, luật sư cần có đọc, nghiên cứu kĩ hồ sơ khách hàng ông H Theo xếp tài liệu theo trật tự thời gian để tiện theo dõi mạch việc đọc kĩ tài liệu, ghi chép nội dung vụ việc giữ thái độ khách quan tình tiết Không nên nhìn vào chi tiết, không nên tìm vào giải pháp mà phải nhìn tổng thể để tìm điểm cốt lõi vụ việc xoay quanh vấn đề quan hệ - tư cách – đối tượng, sau ý đến mốc thời gian, địa điểm, số, kiện Sau đó, Luật sư tư vấn cần yêu cầu ông H cung cấp hồ sơ, tài liệu cần thiết Bước 3: Xác định vấn đề pháp lý Trong tình này, vấn đề pháp lý mấu chốt liệu ông H viết đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND huyện hay không Muốn trả lời cho câu hỏi cần phải xác định hai vấn đề sau: Thứ nhất, ông H có đứng tên chủ sử dụng mảnh đất hay không ? Thứ hai, ông H gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có nơi giải không ? Bước 4: Xác định nguồn luật áp dụng +Luật Đất đai năm 2003: Sử dụng luật Đất đai năm 2003 để áp dụng cho vụ việc thời điểm xảy tranh chấp sử dụng luật có hiệu lực lúc xảy tranh chấp + Luật khiếu nại, tố cáo 2011 + Bộ luật Dân 2005 ( Vì liên quan đến vấn đề đại diện theo ủy quyền ) Bước 5: Phân tích vụ việc đưa phương án tư vấn cho khách hàng Thứ nhất, ông H có đứng tên chủ sử dụng mảnh đất hay không ? Trước hết thấy ông H không đứng tên chủ sử dụng mảnh đất Bởi lý sau: Một là, Ông H tham gia tranh chấp với bà N với tư cách người đại diện ủy quyền bà C nên nguyên tắc ông có quyền, nghĩa vụ giải công việc tranh chấp mà quyền định đoạt tài sản bà C quyền sử dụng mảnh đất 120 m Hơn nữa, sau bà C chết, tư cách đại diện ông H theo quy định Điểm c khoản điều 147 Bộ luật dân 2005 trường hợp chấm dứt đại diện cá nhân: “c Người ủy quyền người ủy quyền chết, bị tòa án tuyên bố lực hành vi dân sự, bị hạn chế lực hành vi dân sự, tích chết.” Vậy bà C chết tư cách đại diện ông H chấm dứt Hai là, ông H đứng tên người sử dụng mảnh đất với vai trò người thừa kế bà C Bởi lẽ bà C chết không để lại di chúc nên tài sản bà chia theo pháp luật Tức chia theo hàng thừ kế theo Khoản điều 676 Bộ luật dân 2005 Tuy nhiên, ông H người họ hàng xa không nằm hàng thừa kế Mặt khác bà C lại người thừa kế ( UBND xã xác nhận) nên mảnh đất đương nhiên bị nhà nước thu hồi theo khoản Điều 38 luật đất đai 2003 trường hợp thu hồi đất: “Cá nhân sử dụng đất chết mà người thừa kế” Vậy, ông H đứng tên chủ sử dụng cho mảnh đất 120 m bà C để lại Thứ hai, ông H gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có nơi giải không ? Vì không đồng ý với định thu hồi đất UBND xã X nên ông H viết đơn khiếu nại đến chủ tịch UBND huyện, việc làm sai Có thể thấy, mục đích khiếu nại, dễ dàng thấy việc viết đơn khiếu nại ông H đến chủ tịch UBND huyện ông nhận thấy định thu hồi đất UBND xã X không đúng, trái pháp luật xâm phạm đến lợi ích hợp pháp ông, ông H biết việc làm UBND xã X vượt quyền hạn ông cho ông phải 10 hưởng thừa kế quyền sử dụng đất bà C, mục đích ông H với việc viết đơn khiếu nại Tuy nhiên, sai ông H gửi không nơi có thẩm quyền giải Điều 17 Luật Khiếu nại 2011 quy định sau: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã); Thủ trưởng quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện) có thẩm quyền giải khiếu nại lần đầu định hành chính, hành vi hành mình, người có trách nhiệm quản lý trực tiếp” Vì vậy, ông H phải gửi đơn khiếu nại đến chủ tịch UBND xã X Chủ tịch UBND huyện Vậy hướng giải cần tư vấn cho ông H ? Điều mà luật sư cần trọng quan tâm giải toàn vụ việc Mà với việc khách hàng tìm đến yêu cầu tư vấn vấn đề gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khách hàng đạt mong muốn khách hàng hay không ? Có cách để khách hàng giải tốt vấn đề Như vậy, luật sư cần có nhìn tổng quát vụ việc để đánh giá đưa phương hướng cho khách hàng Có thể thấy, ông H gửi đơn khiếu nại cho người đứng tên chủ sử dụng mảnh đất 120 m bà C Tuy nhiên chủ tịch UBND xã X lại định thu hồi, ông cho 11 xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp Nhưng phân tích lý ông H người đứng tên sử dụng mảnh đất, cho dù ông H có gửi đơn khiếu nại đến nơi có thẩm quyền giải khiếu nại Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cuối ông H hưởng quyền lợi từ mảnh đất 120m2 Vì vậy, quan điểm luật sư tư vấn cho ông H không tiếp tục khiếu nại Để không thêm chi phí tiền bỏ thêm công sức cho vấn đề mà biết không mang lại kết mong muốn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Học viện Tư pháp, Giáo trình Kỹ tư vấn pháp luật, NXB CAND, Hà Nội 2012 12 Bộ luật Dân 2005 Luật Đất đai 2003 Luật Khiếu nại 2011 http://123doc.org/document/264295-truong-hop-quyet-dinh-thu-hoi-dat.htm 13 [...]... mảnh đất 120 m2 đó được Vì vậy, quan điểm của luật sư sẽ tư vấn cho ông H không tiếp tục khiếu nại nữa Để không mất thêm những chi phí tiền của và bỏ thêm công sức cho vấn đề mà mình biết chắc là không mang lại kết quả như mong muốn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Học viện Tư pháp, Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật, NXB CAND, Hà Nội 20 12 12 2 Bộ luật Dân sự 20 05 3 Luật Đất đai 20 03 4 Luật Khiếu nại 20 11... quyết cần tư vấn cho ông H là gì ? Điều mà luật sư cần chú trọng quan tâm ở đây đó là không phải giải quyết toàn bộ vụ việc trên như thế nào Mà với việc khách hàng tìm đến mình yêu cầu tư vấn về vấn đề gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện như vậy Khách hàng sẽ có thể đạt được mong muốn của khách hàng hay không ? Có cách nào để khách hàng được giải quyết tốt nhất vấn đề Như vậy, luật sư... thấy, ông H gửi đơn khiếu nại vì cho rằng mình là người có thể đứng tên chủ sử dụng mảnh đất 120 m 2 của bà C Tuy nhiên chủ tịch UBND xã X lại ra quyết định thu hồi, ông cho rằng là 11 đã xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình Nhưng như đã phân tích ở trên về lý do ông H không phải là người đứng tên sử dụng mảnh đất, cho dù ông H có gửi đơn khiếu nại đến đúng nơi có thẩm quyền giải quyết khiếu nại...được hưởng thừa kế quyền sử dụng đất của bà C, như vậy mục đích của ông H là đúng với việc viết đơn khiếu nại Tuy nhiên, cái sai ở đây là ông H gửi không đúng nơi có thẩm quyền giải quyết Điều 17 Luật Khiếu nại 20 11 quy định như sau: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); Thủ trưởng... muốn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Học viện Tư pháp, Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật, NXB CAND, Hà Nội 20 12 12 2 Bộ luật Dân sự 20 05 3 Luật Đất đai 20 03 4 Luật Khiếu nại 20 11 5 http:// 123 doc.org/document /26 429 5-truong-hop-quyet-dinh-thu-hoi-dat.htm 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập học kỳ môn Kỹ năng tư vấn pháp luật Đất đai đề số 2, Bài tập học kỳ môn Kỹ năng tư vấn pháp luật Đất đai đề số 2, Bài tập học kỳ môn Kỹ năng tư vấn pháp luật Đất đai đề số 2, Các kỹ năng cần dùng để tư vấn cho ông H hiểu được việc làm của mình là đúng hay sai, Nội dung cụ thể các bước tư vấn pháp luật đất đai cho ông H trong vụ việc này

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay