ôn tập tự nhiên

18 121 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:39

Kiểm tra cũ Mặt Trăng có tự phát ánh sáng không ? Cây sống đâu ? Hoạt Động Cá Nhân quan Sát Và trả lời Các sống đâu ? Nó có ích lợi ? Loại Quan sống ởsát đâu?và Nêu trả tác lời dụng chúng ? Loại sống đâu ? Nêu tác dụng chúng Quan sát tranh Loài vật sống đâu ? Hãy quan sát nói tên vật có hình Con hoang dã, vật nuôi ? Nói tên nêu ích lợi số vật hình? Hình ảnh môi trường bị xâm hại ảnh hưởng đến sống loài cây, vật Kết luận Cây cối, vật có môi trường sống phong phú đem lại nhiều lợi ích cho Tuy nhiên môi trường chúng bị thu hẹp, ô nhiễm người tạo Vì người cần có ý thức bảo vệ môi trường Đúng Sai Đúng rồilời Chọn câu Saitrả Câu 1: Các sống vừa cạn vừa nước A Rau muống,hoa sen,cây tràm B Rau muống,cây đước,cây tràm C Cây đước,cây phượng, mít Đúng Sai Đúng rồilời Chọn câu Saitrả Câu 1: Cây dừa nước có tác dụng: A Cho ăn B Lá lợp nhà C Cả hai Đúng Sai Đúng rồilời Chọn câu Saitrả Câu 1: Con vật vật nuôi ? A Bò, gà, lợn B Bò,thỏ rừng,dê C Hổ, vịt, chó Đúng Sai Đúng rồilời Chọn câu Saitrả Câu 1: Loại cá sống vùng nước mặn ? A Cá quả,cá ngựa,cá heo B Cá mập,cá ngựa,cá heo C Cá chép, cá ngừ, cá thu Đúng Sai Chọn câu lời Đúng Saitrả Câu 2: Cây cối, vật sống đâu? A Trên cạn B Dưới nước C Cả hai Đúng Sai Chọn câu lời Đúng Saitrả Câu 2: Cây cối có tác dụng: A Cung cấp o xy B.Cung cấp thức ăn cho người, động vật C Cả hai [...]...Kết luận Cây cối, con vật có môi trường sống rất phong phú đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta Tuy nhiên hiện nay môi trường của chúng đang bị thu hẹp, ô nhiễm do con người tạo ra Vì vậy mọi người cần có ý thức bảo vệ môi trường Đúng rồi Sai rồi Đúng rồilời đúng Chọn câu Saitrả rồi Câu 1: Các cây nào
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập tự nhiên , ôn tập tự nhiên , ôn tập tự nhiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay