một số loài cây sống trên cạn

31 162 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:37

Câu đố Da cóc mà bọc trứng gà Bổ thơm phức cả nhà muốn ăn Đố là quả gì? Quả mít Một số loài sống cạn  Nêu tên ích lợi loài có hình? Thảo luận nhóm 2 SGK/52 Một Số Loài Cây Sống Trên Cạn CÂY MÍT  Ích lợi: - Cho gỗ làm nhà, đóng bàn ghế, cho bóng mát - Cho để ăn, dùng làm thức ăn cho trâu, bò… Một số loài sống cạn CÂY PHI LAO Ích lợi: - Chắn gió, chắn cát - Lấy gỗ - Làm cảnh Một số loài sống cạn CÂY NGÔ ( BẮP)  Ích lợi: - Cho để ăn - Thân và lá là thức ăn của trâu, bò… CÂY ĐU ĐỦ Ích lợi: -Cho để ăn -Hoa và lá dùng để làm thuốc CÂY THANH LONG Ích lợi: Cho để ăn Loại vừa làm thuốc vừa làm gia vị Cây sả KẾT LUẬN Có nhiều loại sống cạn Chúng nguồn cung cấp thức ăn cho người, động vật chúng nhiều lợi ích khác Tìm thêm số loài sống cạn mà em biết và nêu lợi ích của chúng? Cây ăn quả Loại cho bóng mát, lấy gỗ Cây đa Cây lim Cây bàng Cây xà cừ Loại lương thực, thực phẩm Cây khoai tây Cây lúa gạo Cây khoai lang Cây sắn ( củ mì) Cây lúa mì Loại vừa làm thuốc vừa làm gia vị Gừng Díp cá Rau tía tô Rau má Cây cảnh Cây hoa Hoa lan Hoa đào Hoa giấy Hoa hồng Hoa cúc Hoa hướng dương Để ăn àL m ịvaig n ắ h c y Câ chắn , ó i g cát L àm thuốc nam Lấy gỗ CÂY SỐNG TRÊN CẠN ohC gnób tám c ự h t g n Lươ Tra ng t l àm rí, cản h KẾT LUẬN  Có nhiều loài sống cạn: ăn quả, lương thực, lấy gỗ, làm cảnh…  Chúng làm thức ăn cho người động vật ; cho ta bóng mát; cho củi, gỗ ; làm thuốc …  Em làm để bảo vệ xanh? - Trồng chăm sóc loại vườn Thảo luận nhà, vườn trường nhóm đôi - Thường xuyên tưới để xanh tốt - Bắt sâu bọ phá hoại trồng -Không 1hái bẻ cành làm tổn thương đến phúhoa, t xanh… H O A C C Ú C Â Y D Ừ A C Â B Ư Y Ở C Ạ N P L H Ư Ợ B Ắ P I A U C G 2.Đây ô chữ gồm chữ cá itên tên Đốmột lài gìhoa ? a nở 7: 6: Đây Đây là ô ô chữ chữ gồm gồm chữ chữ cái là gọ khá loài c củ 1.Đây gồm sáu chữchỉ làtên 5: Đây làlàlà ôôchữ gồm thứgọquả mà 4:3: có 3chữ loài to Đây ôchữ chữ gồm chữ chỉ i khá c của Cây gì có quả không hạ t CÂY Ở CẠ N vào mùa hè? đậ u phộ n g? màumà và g củ tượng trưng thường dùng ănnvỏ với trầu? quảngô cam a nó có thểcho dùnmua g đểthu? nấu chè? Lơ lững giữa trời mà đeo bụng nước? Củ Củnngg cố cố –– Dặ Dặnn dò dò  Chuẩn bị bài: Một số loài sống dưới nước [...]... mít Cây phi lao Loại cây lương thực 3 Bắp (ngô) Đậu phộng (lạc) Loại cây vừa làm thuốc vừa làm gia vị Cây sả KẾT LUẬN Có rất nhiều loại cây sống trên cạn Chúng là nguồn cung cấp thức ăn cho người, động vật và ngoài ra chúng còn nhiều lợi ích khác Tìm thêm một số loài cây sống trên cạn mà em biết và nêu lợi ích của chúng? Cây ăn quả Loại cây cho bóng mát, lấy gỗ Cây đa Cây lim Cây bàng Cây xà... cản h KẾT LUẬN  Có rất nhiều loài cây sống trên cạn: cây ăn quả, cây lương thực, cây lấy gỗ, cây làm cảnh…  Chúng làm thức ăn cho người và động vật ; cho ta bóng mát; cho củi, gỗ ; làm thuốc …  Em làm gì để bảo vệ cây xanh? - Trồng và chăm sóc các loại cây trong vườn Thảo luận nhà, vườn trường nhóm đôi - Thường xuyên tưới cây để cây luôn xanh tốt - Bắt sâu bọ phá hoại cây trồng -Không 1hái bẻ cành... Cây lim Cây bàng Cây xà cừ Loại cây lương thực, thực phẩm Cây khoai tây Cây lúa gạo Cây khoai lang Cây sắn ( củ mì) Cây lúa mì Loại cây vừa làm thuốc vừa làm gia vị Gừng Díp cá Rau tía tô Rau má Cây cảnh Cây hoa Hoa lan Hoa đào Hoa giấy Hoa hồng Hoa cúc Hoa hướng dương Để ăn àL m ịvaig quả n ắ h c y Câ chắn , ó i g cát L àm thuốc nam Lấy gỗ CÂY SỐNG TRÊN CẠN ohC gnób tám c ự h t g n Lươ Tra...CÂY SẢ  Ích lợi: - Cho củ để ăn - Dùng làm gia vị 6 - Lá dùng để chữa bệnh cảm CÂY LẠC (ĐẬU PHỤNG)  Ích lợi: - Cho củ để ăn 7 - Ủ làm phân bón 1 Trong các loại cây này, cây nào thuộc: - Loại cây ăn quả? - Loại cây cho bóng mát, lấy gỗ? - Loại cây lương thực ? - Loại cây vừa làm thuốc vừa làm gia vị? 2 4 3 5 6 7 Loại cây ăn quả Mít Đu đủ Thanh long Loại cây cho bóng mát, lấy gỗ Cây. .. thương đến phúhoa, t cây xanh… 1 3 H O A C 2 C Ú C Â Y D Ừ A C Â 4 B Ư Y Ở C Ạ N 5 6 7 P L H Ư Ợ B Ắ P I A U C G 2.Đây là ô chữ gồm 6 chữ cá itên tên Đô một lài cây gìhoa ? a nở 7: 6: Đây Đây là là ô ô chữ chữ gồm gồm 6 3 chữ chữ cái cái là là gọ khá loài c củ 1.Đây gồm sáu chữchỉ cái làtên một 5: Đây làlàlà ôôchữ gồm một thứgọquả quả mà 4:3: có 4 3chữ cái một loài to hơn Đây ôchữ chữ... ôchữ chữ gồm 6 chữ cái chỉ i khá c của Cây gì có quả không hạ t CÂY Ở CẠ N vào mùa hè? cây đậ u phộ n g? màumà và g củ tượng trưng thường dùng ănnvỏ với lá trầu? quảngô cam a nó có thểcho dùnmua g đểthu? nấu chè? cây Lơ lững giữa trời mà đeo bụng nước? Củ Củnngg cố cố –– Dặ Dặnn dò dò  Chuẩn bị bài: Một số loài cây sống dưới nước
- Xem thêm -

Xem thêm: một số loài cây sống trên cạn , một số loài cây sống trên cạn , một số loài cây sống trên cạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay