Bài tập học kỳ môn Kỹ năng tư vấn pháp luật Đất đai đề số 13

18 841 5
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:37

Gia đình ông H được giao 2 ha đất để trồng lúa đã 10 năm nhưng do điều kiện khí hậu hạn hán nhiều, đất lại ở dốc cao nên trồng lúa không năng suất. Qua một số lần trồng thử nghiệm, ông H nhận thấy chất đất này phù hợp với việc trồng các loại cây khác hơn vì vậy ông muốn chuyển sang trồng một số loại cây như lạc, đỗ, cà phê. Khi ông H nêu vấn đề này với một cán bộ xã thì được trả lời là ông không được phép trồng cây công nghiệp trên đất trồng lúa, nếu muốn chuyển mục đích sử dụng đất thì phải lên UBND xã xin phép.Hỏi:1.Anh (chị) sẽ sử dụng các kĩ năng gì để tư vấn cho ông H biết rằng cán bộ xã giải thích như vậy là đúng hay sai? Vì sao?2.Hãy tư vấn cho ông H cần phải làm như thế nào mới đúng pháp luật?3.Hãy giúp ông H soạn thảo một đơn gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông theo mục đích mà hiện tại ông đang sử dụng. MỤC LỤC MỞ ĐẦU Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá, nguyên tư liệu sản xuất chủ yếu đặc biệt thay Nhu cầu sử dụng đất tăng theo thời gian vốn đất lại không lớn lên, xuất nhiều nhu cầu khác vấn đề sử dụng đất Việc phân bổ đất đai vào mục đích khác ngày khó khăn, quan hệ đất đai thay đổi chóng mặt ngày phức tạp Chính vậy, pháp luật đất đai có quy định chặt chẽ vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất Để hiểu thêm vấn đề này, em xin chọn vấn tình số 13 để hoàn thành tập học kì NỘI DUNG TÌNH HUỐNG Gia đình ông H giao đất để trồng lúa 10 năm điều kiện khí hậu hạn hán nhiều, đất lại dốc cao nên trồng lúa không suất Qua số lần trồng thử nghiệm, ông H nhận thấy chất đất phù hợp với việc trồng loại khác ông muốn chuyển sang trồng số loại lạc, đỗ, cà phê Khi ông H nêu vấn đề với cán xã trả lời ông không phép trồng công nghiệp đất trồng lúa, muốn chuyển mục đích sử dụng đất phải lên UBND xã xin phép Hỏi: Anh (chị) sử dụng kĩ để tư vấn cho ông H biết cán xã giải thích hay sai? Vì sao? Hãy tư vấn cho ông H cần phải làm pháp luật? Hãy giúp ông H soạn thảo đơn gửi quan nhà nước có thẩm quyền hợp thức hóa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông theo mục đích mà ông sử dụng GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG Anh (chị) sử dụng kĩ để tư vấn cho ông H biết cán xã giải thích hay sai? Vì sao? Thứ nhất, vấn đề cán xã giải thích việc gia đình ông H không phép trồng công nghiệp đất trồng lúa Theo quy định khoản Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 thì: “1 Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải phép quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; ” Chia hai trường hợp (TH): TH1: Nếu gia đình ông H chuyển mục đích sử dụng trồng lúa sang sử dụng cho việc trồng công nghiệp cà phê, gia đình ông H có nghĩa vụ phải xin phép quan có thẩm quyền phép chuyển đổi mục đích sử dụng, cà phê công nghiệp lâu năm TH2: Nếu gia đình ông H chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích trồng đỗ, lạc gia đình ông H không cần xin phép quan nhà nước có thẩm quyền mà chuyển sang trồng lạc, đỗ cách hợp pháp, lạc, đỗ công nghiệp hàng năm, luật đất đai không quy định việc phải xin phép quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất trồng công nghiệp hàng năm Như vậy, việc cán xã vội vàng đưa việc giải thích cho gia đình ông H chưa thực xác Thứ hai, việc cán xã giải thích muốn chuyển mục đích sử dụng đất gia đình ông H phải lên UBND xã xin phép Đầu tiên xin khẳng định việc giải thích cán xã hoàn toàn chưa xác Bởi UBND xã đủ thẩm quyền để định việc cho phép hay không cho phép gia đình ông H chuyển mục đích sử dụng đất Theo quy định điểm a, khoản Điều 59 luật Đất đai 2013 có quy định thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì: “2 Ủy ban nhân dân cấp huyện định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trường hợp sau đây: Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân .” Như vậy, gia đình ông H muốn chuyển đất trồng lúa sang trồng công nghiệp lâu năm ( cà phê ) phải xin phép Uỷ ban nhân dân cấp huyện Uỷ ban nhân dân xã lời cán xã giải thích với ông H Hãy tư vấn cho ông H cần phải làm pháp luật? Theo phân tích câu 1, gia đình ông H muốn chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang trồng cà phê phải có cho phép quan có thẩm quyền cấp huyện, tuân thủ trình tự thủ tực sau đây: Trước tiên, gia đình ông H phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật, bao gồm: - Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Sau đó, theo quy định Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết số điều luật Đất đai 2013 gia đình ông H muốn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thực thủ tục theo bước sau: Bước 1: Gia đình ông H nộp hồ sơ chuẩn bị đến quan Tài nguyên môi trường cấp huyện Bước 2: Cơ quan Tài nguyên môi trường có trách nhiệm: - Thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; - Hướng dẫn người sử dụng đất thực nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật; - Trình UBND có thẩm quyền định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đạo cập nhật, chỉnh lý sở liệu đất đai, hồ sơ địa Bước Người sử dụng đất thực nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật Trong trường hợp gia đình ông H chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang trồng hàng năm, ngắn ngày đỗ, lạc không cần phải thực thủ tục Hãy giúp ông H soạn thảo đơn gửi quan nhà nước có thẩm quyền hợp thức hóa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông theo mục đích mà ông sử dụng Do tình đầu đưa không đủ thông tin chi tiết để thực viết đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cụ thể, em điều kiện xin mẫu đơn hợp pháp luật quy định thực thực tế Vì qua tìm hiểu em, em xin trình bày phác thảo mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giúp cho ông H sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số 04a/ĐK Độc lập - Tự - Hạnh phúc - PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỒ SƠ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Đã kiểm tra nội Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Kính gửi: UBND Tỉnh dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống với giấy tờ xuất trình Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: Quyển Ngày / / Người nhận hồ sơ (Ký ghi rõ họ, tên) I PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa đơn) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất 1.1 Tên (viết chữ in hoa): NGUYỄN VĂN H 1.2 Địa thường trú(1): - Đăng ký QSDĐ - Đăng ký quyền quản lý đất (Đánh dấu √ vào Đề nghị: - Cấp GCN đất ô trống lựa chọn) - Cấp GCN tài sản đất Thửa đất đăng ký (2) 3.1 Thửa đất số: .; 3.2 Tờ đồ số: .; 3.3 Địa tại: .; 3.4 Diện tích: 20000 m²; sử dụng chung: m²; sử dụng riêng: m²; 3.5 Sử dụng vào mục đích: , từ thời điểm: ; 3.6 Thời hạn đề nghị sử dụng đất: ; 3.7 Nguồn gốc sử dụng(3): ; 3.8 Có quyền sử dụng hạn chế đất số , , nội dung quyền sử dụng .; Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản) 4.1 Nhà ở, công trình xây dựng khác: a) Loại nhà ở, trình(4): ; b) Diện tích xây dựng: (m²); công c) Diện tích sàn (đối với nhà) công suất (đối với công trình khác): ; d) Sở hữu chung: m², sở hữu ; e) Số riêng: m²; đ) Kết cấu: tầng: ; g) Thời hạn sở hữu đến: (Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác kê khai thông tin chung tổng diện tích nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn) 4.2 Rừng sản xuất rừng trồng: a) Loại 4.3 Cây lâu năm: chủ a) Loại chủ yếu: .; yếu: b) Diện tích: m²; b) Diện tích: m²; c) Sở m², 10 hữu chung: c) Nguồn gốc tạo lập: - Tự trồng rừng: Sở hữu riêng: m²; - Nhà nước giao không thu tiền: d) Thời hạn sở hữu đến: - Nhà nước giao có thu tiền: - Nhận chuyển quyền: - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: d) Sở hữu chung: m², Sở hữu riêng: m²; đ) Thời hạn sở hữu đến: Những giấy tờ nộp kèm theo: Có nhu cầu ghi nợ 11 loại nghĩa vụ tài chính: Đề nghị khác: Tôi xin cam đoan nội dung kê khai đơn thật, sai hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật ……… , ngày tháng năm Người viết đơn (Đã kí) Nguyễn Văn H II XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN5 (Xác nhận trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất tổ chức đầu tư xây dựng nhà để bán) Nội dung kê khai so trạng: 12 với Nguồn gốc sử dụng đất: Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký: Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất: Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất: Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: Nội dung khác: Ngày tháng năm năm 13 Ngày tháng Công chức địa TM Ủy ban nhân dân (Ký, ghi rõ họ, tên) Chủ tịch (Ký tên, đóng dấu) (Trường hợp có giấy tờ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất không xác nhận nội dung Điểm 2, 3, 4, 5, Mục này; đăng ký riêng đất không xác nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản không xác nhận nội dung Điểm Điểm Mục này) III Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI (Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý pháp lý áp dụng; trường hợp đất có vườn, ao gắn liền nhà phải xác định rõ diện tích đất công nhận pháp lý) 14 Ngày tháng Ngày tháng năm năm Người kiểm tra Giám đốc (Ký, ghi rõ họ, tên chức vụ) (Ký tên, đóng dấu) KẾT LUẬN Qua phân tích đây, phần hiểu vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật Đất đai trình tự thủ tục cho vấn đề Do phát triển nhanh chóng, phức tạp kinh tế, vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất đai ngày vấn đề “nóng” mà nhiều chủ thể cá nhân, tổ chức quan tâm muốn thực Đây nhu cầu thiết yếu, hợp pháp tổ chức, cá nhân sử dụng đất Do kiến thức thân nhiều hạn chế, làm tránh khỏi thiếu sót, mong thầy, cô thông cảm có ý kiến đánh giá để làm hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! 15 16 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật đất đai, Nxb CAND, Hà Nội, 2009 Viện đại học mở Hà Nội, Giáo trình luật đất đai, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2008 Thông tư Bộ tài nguyên môi trường số 30/2014/TTBTNMT ngày 2/6/2014 quy định hồ sơ giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Trần Quang Huy (Chủ biên), Nguyễn Văn Phương, Pháp luật đất đai - Bình luận giải tình huống, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2005 Luật Đất đai năm 2013, Nxb Lao động Một số trang web 17 18 [...]... hiểu hơn về vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật Đất đai cũng như là trình tự thủ tục cho vấn đề này Do sự phát triển nhanh chóng, phức tạp của nền kinh tế, vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất đai đang ngày càng là vấn đề “nóng” mà nhiều chủ thể cá nhân, tổ chức quan tâm muốn thực hiện Đây cũng là một nhu cầu thiết yếu, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khi sử dụng đất Do kiến... vì vậy bài làm không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong thầy, cô thông cảm và có ý kiến đánh giá để bài làm có thể hoàn thiện hơn Em xin chân thành cảm ơn! 15 16 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật đất đai, Nxb 2 CAND, Hà Nội, 2009 Viện đại học mở Hà Nội, Giáo trình luật đất đai, Nxb Tư pháp, 3 Hà Nội, 2008 Thông tư của Bộ tài nguyên và môi trường số 30/2014/TTBTNMT... Bộ tài nguyên và môi trường số 30/2014/TTBTNMT ngày 2/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất cho thuê đất, 4 chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Trần Quang Huy (Chủ biên), Nguyễn Văn Phương, Pháp luật đất đai - Bình luận và giải quyết tình huống, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 5 6 2005 Luật Đất đai năm 2 013, Nxb Lao động Một số trang web 17 18 ... trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán) 1 Nội dung kê khai so trạng: 12 với hiện 2 Nguồn gốc sử dụng đất: 3 Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký: 4 Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất: 5 Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất: 6 Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: ... không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này) III Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI (Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý) 14 Ngày tháng Ngày tháng năm năm Người kiểm tra Giám đốc (Ký, ghi rõ... Đề nghị khác: Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật ……… , ngày tháng năm Người viết đơn (Đã kí) Nguyễn Văn H II XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN5 (Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất. .. 7 Nội dung khác: Ngày tháng năm năm 13 Ngày tháng Công chức địa chính TM Ủy ban nhân dân (Ký, ghi rõ họ, tên) Chủ tịch (Ký tên, đóng dấu) (Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập học kỳ môn Kỹ năng tư vấn pháp luật Đất đai đề số 13, Bài tập học kỳ môn Kỹ năng tư vấn pháp luật Đất đai đề số 13, Bài tập học kỳ môn Kỹ năng tư vấn pháp luật Đất đai đề số 13, Hãy giúp ông H soạn thảo một đơn gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông theo mục đích mà hiện tại ông đang sử dụng.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay