de thi giai toan tren may tinh casio yen lac vinh phuc 2015 2016

6 189 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:31

Bộ đề thi tỉnh Yên Lạc Vĩnh Phúc 20152016. Nhấp chuột để xem và tận hưởng bộ đề thi có một không hai mà không cần phải tìm kiếm đâu xa. Máy tính cầm tay đang là một môn học được rất nhiều người tìm đến TRƯỜNG THCS YÊN ĐỒNG ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO Quy định: Nếu không giải thích thêm, tính kết xác đến 10 chữ số Bài 1: (1 điểm) Tính giá trị biểu thức sau điền kết vào ô vuông:  4   0,8 :  1, 25  1, 08   : 25  A= 5   a) A =  1, 2.0,5  : 1  0, 64     25  17  847 847 B=  6 27 27 c) C  64   C= 12    d) Biết: cosA = 0,8516 ; tanB = 3,1725 ; sinC = 0,4351 D= Tính : D = cot(A + B – C) Bài 2: (1 điểm) Tìm giá trị x, y dạng phân số (hoặc hỗn số) từ phương trình sau điền kết vào ô vuông :       1  a)  x    1  2 3 x=  1 5 1  4  2  7 6   1     0,3      y   : 0, 003 20    : 62  17,81: 0, 0137  1301   b)   y= 20    2, 65  : 1,88         20 25     b) B = 6 Bài 3: (1 điểm) a) Tìm số tự nhiên a b biết rằng: 7463  24  307 3 a= 1 4 a b b= b) Tìm ƯCLN BCNN 170586104 157464096 UCLN = BCNN = c) Tìm số dư phép chia: 987654312987654321 cho 123456789 r= d) Tìm chữ số hàng chục 172015 Bài 4: (1điểm) Download website maytinhbotui.vn Cho u1 = 2008; u2 = 2009 un+1 = un + un-1 với n  Xác định u13 ? U13 = Bài (1 điểm) Cho đa thức P(x) = x5 + ax4 +bx3 + cx2 + dx + e Biết P(1) = 3; P(2) = 9; P(3) = 19; P(4) = 33; P(5) = 51; a) Tính hệ số a, b, c, d, e b) Tính xác P(2015) a= b= c= d= P(2015) = Bài 6: (1điểm) Cho dãy (un) định bởi: 1 1 1 u1  ; u2   ; u3    1.3.5 1.3.5 3.5.7 1.3.5 3.5.7 5.7.9 1 un     (n  1,2,3 ) 1.3.5 3.5.7 (2n  1)(2n  1)(2n  3) a) Lập quy trình ấn phím để tính số hạng tổng quát un b) Tính giá trị u50 , u60 c) Tính u1002 Quy trình u50 = u60 = e = u1002= Bài 7: ( điểm) Cho tam giác ABC vuông A, biết AC = 3AB Trên cạnh AC lấy điểm D cho DC = AB Tính tổng số đo ACB  ADB ? B ACB  ADB  A D C Download website maytinhbotui.vn Bài 8: (1 điểm) Cho tam giác ABC có A  1200 ; AB = 4cm; AC = 6cm trung tuyến AM Từ B, kẻ BH vuông góc với AC H từ M, kẻ MK vuông góc với AC K (H, K  AC) Tính độ dài đường trung tuyến AM H Cách giải: A Điền kết vào ô vuông: 1200 K B M C AM = Bài 9: (1điểm) Cho tam giác ABC có AB = 8,91cm ; AC = 10,32cm BAC  720 (Tính xác đến chữ số thập phân) a) Độ dài đường cao BH b) Diện tích tam giác ABC c) Độ dài cạnh BC Cách giải: B 8,91 720 C A H 10,32 Điền kết vào ô vuông: = S ABC = BC = BH Bài 10: (1điểm) Cho hình thang vuông ABCD (BC // AD ; B  C  900 ) có AB = 12,35cm ; BC = 10,55cm ; ADC  570 A B a) Tính chu vi hình thang ABCD b) Tính diện tích hình thang ABCD 570 c) Tính góc tam giác ADC D H C ( Làm tròn đến độ )  Điền kết vào ô vuông: C ABCD = SABCD = DAC  ; DCA  Download website maytinhbotui.vn ĐÁP ÁN: Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau điền kết vào ô vuông:  4   0,8 :  1, 25  1, 08   : 25  5   a) A =  1, 2.0,5  : 1 A=2 1  0, 64     25  17  B=3 847 847  6 27 27 c) C  64   12    b) B = 6 C = 64 310 43382  673 673 D = 0,206600311 d) Biết: cosA = 0,8516 ; tanB = 3,1725 ; sinC = 0,4351 Tính : D = cot (A + B – C) ? Bài 2: Tìm giá trị x, y dạng phân số (hoặc hỗn số) từ phương trình sau điền kết vào ô vuông :       1  a)  x   301  1   3 x=  1 16714 5 1  4    7 6   1     0,3      y   : 0, 003 20    : 62  17,81: 0, 0137  1301 b)     20    2, 65  : 1,88          20 25     y=6 Bài 3: 7463  24  307 3 a) Tìm ccác số tự nhiên a b biết rằng: 1 4 a=3 a b=7 b b) Tìm ƯCLN BCNN 170586104 157464096 UCLN = 13122008 BCNN = 2047033248 c) Tìm số dư phép chia: 987654312987654321 cho 123456789 d)Tìm chữ số hàng chục 172015 r=9 Download website maytinhbotui.vn Bài 4: Cho u1 = 2008; u2 = 2009 un+1 = un + un-1 với n  Xác định u13 ? U13= 468008 Bài 5: Đặt Q(x)= 2x2 +1; h(x)= P(x) – (2x2+1) Từ giả thiết ta súy h(1) = h(2) = h(3) = h(4) =h(5) = 0; Do hệ số x5 nên h(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) Suy p(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) + (2x2+1) P(x)= x5 –15x4 +85x3 – 223x2 +274x – 119 P(2015)=2014.2013.2012.2011.2010+2(2015)2+1 a= –15; b = 85; c = –223 ; d= 274; e = –119 (sai kq -0.25) P(2010) = 32971548611408691 Bài 6: Quy trình U50 = 2600/31209; U60 = 1240/14883; 335336 4024035 Bài 7: Cho tam giác ABC vuông A, biết AC = 3AB Trên cạnh AC lấy điểm D cho DC = U1002= AB Tính tổng số đo ACB  ADB ? ACB  ADB = 450 Bài 8: Cho tam giác ABC có A  1200 ; AB = 4cm ; AC = 6cm trung tuyến AM Từ B, kẻ BH vuông góc với AC H từ M, kẻ MK vuông góc với AC K (H, K  AC) Tính độ dài đường trung tuyến AM H Cách giải: Ta có BAH  1800  1200  600 Nên AH = AB cos BAH  4.cos 600  cm Mặt khác: BH//MK (gt) mà MB = MC B HC AC  AH  Suy KH = KC     cm 2 MK = BH ( MK đường trung bình BCH ) 1 = AB sin BAH  4.sin 600  2.sin 600 2 A 1200 K M C Do AM  AK  MK  22  (2.sin 600 )2 = 2,645751311 cm  Điền kết vào ô vuông: cm AM = .2,645751311 Bài 9: Cho tam giác ABC có AB = .8,91cm ; .AC = .10,32cm BAC  72 (Tính xác đến chữ số thập phân) B a) Độ dài đường cao BH b) Diện tích tam giác ABC 8,91 c) Độ dài cạnh BC 720 A H 10,32 C Download website maytinhbotui.vn Cách giải: a) Ta có BH = AB sin BAC = 8,91.sin720 = 8,474 cm 1 b) SABC = AC.BH = 10,32.8.474 = 43,726 cm2 2 c) Ta có AH = AB cos = 8,91.cos720 = 2,753 cm Suy HC = AC – AH = 10,32 – 2,753 = 7,567 cm Do BC = BH  HC  8, 4742  7,5672  11,361 cm BH = .8,474 cm S.ABC = 43,726 cm BC = 11,361 cm Bài 10: Cho hình thang vuông ABCD (BC // .AD ; B . C  90 ) có AB = 12,35cm ; BC = 10,55cm ADC  57 A B a) Tính chu vi hình thang ABCD b) Tính diện tích hình thang ABCD .57 c) Tính góc tam giác ADC ( Làm tròn đến độ ) D Giải: a) Ta có AD = AH  sin D 10,55 sin 570 H ; C ; DH = AH cot D = 10,55.cot570 10,55 = 54,68068285 cm sin 57 ( AB  CD).BC (12,35 12,35 10,55.cot 57 0).10,55 b) SABCD =   166, 4328443 cm2 2 AH 10,55 d) Ta có : tan DCA  Suy DCA  410  HC 12,35 Nên CABCD = 2AB + BC +DH +AD = 2.12,35 + 10,55 +10,55.cot570 + Do  DAC  1800  ( D  DCA)  820 Điền kết vào ô vuông: C ABCD = 54,68068285 cm SABCD = 166,4328443 cm2 DAC = 820 ; DCA = 410 Download website maytinhbotui.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi giai toan tren may tinh casio yen lac vinh phuc 2015 2016, de thi giai toan tren may tinh casio yen lac vinh phuc 2015 2016, de thi giai toan tren may tinh casio yen lac vinh phuc 2015 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay