một số loài cây sống dưới nước

50 216 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:18

Bi: Mt s loi vt sng di nc Kim tra bi c Em hóy k tờn mt s loi vt sng trờn cn? MT S LOI VT SNG DI NC MT S LOI VT SNG DI NC Hot ng 1: Em hóy quan sỏt tranh v núi tờn cỏc loi vt sng di nc ngt, di nc mn Cua Cá vàng Cá lóc Trai Ngc Tôm V cng Thõn mm Trai Ngc Có loài vt sng di nc em li cho ta rt nhiu li ớch, ta cn phải lm gỡ bo v chúng? Cho n Thay nc h Vt nuôi Gi sch ngun nc Không vứt rác bừa bãi Không đánh bắt bừa bãi Vt thiờn nhiờn Cú rt nhiu loi vt sng di nc Cú loi sng nc ngt, cú loi sng nc mn.Cỏc loi vt sng di nc cú rt nhiu li ớch Do ú,ta cn phi bo v chỳng Trũ chi: Thi k tờn cỏc vt sng nc ngt, nc mn Lut chi: i ln lt nờu tờn cỏc loi vt sng nc ngt, thi gian nờu l giõy, lõu hn s b thua, i sau khụng nờu li kt qu ca i trc, nờu li s b thua Cụ giỏo lm trng ti Thi gian chi: 2phỳt ( Thi k tờn cỏc loi vt sng nc mn) Th ba ngy thỏng nm 2015 T nhiờn v Xó hi Mt s loi vt sng di nc Dn dũ: v nh hc bi v chun b bi sau: Nhn bit cõy ci v cỏc vt SGK trang 62 Tit hc kt thỳc Chỳc cỏc em hc tt! a Hóy chn chõn dung vt nuụi? c b d Cỏc vt no Cỏc vt Hóy cõu v xp sng no sng chỳng vo nhng Ht gi! mụi trng sng ca nc ngt ? nc mn ? chỳng ( ao, h, sụng ) ( Bin ) Nc ngt Nc ngt Nc mn
- Xem thêm -

Xem thêm: một số loài cây sống dưới nước , một số loài cây sống dưới nước , một số loài cây sống dưới nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay