mặt trời

26 180 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:18

Kiểm tra cũ: 1) 2) Để Tại khôkhi ng bđi ị ướ dướ t, ikhi trờđi i ndắướ ng,i tr em ờiph mả ưia,nh em đph ộiảm i ũ, nh nóớnlà ? m gì? Hoạt động 1: Em biết mặt trời? Câu hỏi thảo luận: Mặt Trời có hình gì? Mặt Trời xa hay gần Trái Đất? Mặt Trời có nhiệm vụ gì? Hoạt động 1: Em biết mặt trời? Mặt Trời chiếu sáng sưởi ấm Trái Đất Mặt Trời tròn, giống “quả bóng lửa”khổng lồ Mặt Trời xa Trái Đất Hoạt động 1: Em biết mặt trời? Câu hỏi thảo luận: Mặt Trời có hình gì? Mặt Trời xa hay gần Trái Đất? Mặt Trời có nhiệm vụ gì? Hoạt động 1: Em biết mặt trời? Hoạt động 1: Em biết mặt trời? Mặt Trời tròn, giống “quả bóng lửa” khổng lồ Hoạt động 1: Em biết mặt trời? Mặt Trời tròn, giống “quả bóng lửa”khổng lồ Hoạt động 1: Em biết mặt trời? Mặt Trời xa Trái Đất Hoạt động 1: Em biết mặt trời? Mặt Trời chiếu sáng sưởi ấm Trái Đất Hoạt động 1: Em biết mặt trời? Kết luận: - Mặt Trời có hình tròn - Mặt Trời xa Trái Đất - Mặt Trời chiếu sáng sưởi ấm cho vạn vật Trái Đất Nhờ có ánh sáng Mặt Trời mà người, loài vật, cỏ sinh tồn phát triển Người ta sử dụng ánh nắng mặt trời để làm gì? Hoạt động 2: Hãy tưởng tượng Mặt Trời lặn không mọc nữa, điều xảy ra? Nếu Mặt Trời lặn không mọc nữa, Trái Đất có đêm tối, lạnh lẽo sống: người, vật, cỏ chết Mặt Trời cần thiết cho sống Trái Đất Hoạt động 2: Hãy tưởng tượng Mặt Trời lặn không mọc nữa, điều xảy ra? Kết luận: Nếu Mặt Trời lặn không mọc nữa, Trái Đất có đêm tối, lạnh lẽo sống: người, vật, cỏ chết Trò chơi: Ai nhanh hơn? Hết5 4321giờ Trò chơi: Ai nhanh hơn? Câu 1: Nhờ có ánh sáng Mặt Trời: a Cây cối xanh tươi b Đường phố bẩn c Hai câu Hết5 4321giờ Trò chơi: Ai nhanh hơn? Câu 2: Người ta sử dụng ánh sáng Mặt Trời để: a Làm điện, làm nước nóng b Phơi lúa, làm muối c Hai câu Hết5 4321giờ Trò chơi: Ai nhanh hơn? Câu 3: Nếu Mặt Trời thì: a Hạn hán xảy Trái Đất b Trái đất có đêm tối, sống c Động vật, thực vật phát triển tốt [...]... động 1: Em biết gì về mặt trời? 2 1 Mặt Trời tròn, giống như một “quả bóng lửa”khổng lồ 3 Mặt Trời ở rất xa Trái Đất Hoạt động 1: Em biết gì về mặt trời? 2 Mặt Trời chiếu sáng và sưởi ấm Trái Đất Hoạt động 1: Em biết gì về mặt trời? Kết luận: - Mặt Trời có hình tròn - Mặt Trời ở rất xa Trái Đất - Mặt Trời chiếu sáng và sưởi ấm cho vạn vật trên Trái Đất Nhờ có ánh sáng của Mặt Trời mà con người, loài... dụng ánh nắng mặt trời để làm gì? Hoạt động 2: Hãy tưởng tượng Mặt Trời lặn rồi không mọc nữa, điều gì sẽ xảy ra? Nếu như Mặt Trời lặn rồi không mọc nữa, thì Trái Đất chỉ có đêm tối, lạnh lẽo và không có sự sống: người, vật, cây cỏ sẽ chết Mặt Trời rất cần thiết cho sự sống trên Trái Đất Hoạt động 2: Hãy tưởng tượng Mặt Trời lặn rồi không mọc nữa, điều gì sẽ xảy ra? Kết luận: Nếu như Mặt Trời lặn rồi... 4321giờ Trò chơi: Ai nhanh hơn? Câu 1: Nhờ có ánh sáng Mặt Trời: a Cây cối xanh tươi b Đường phố bẩn c Hai câu trên đều đúng Hết5 4321giờ Trò chơi: Ai nhanh hơn? Câu 2: Người ta sử dụng ánh sáng Mặt Trời để: a Làm ra điện, làm nước nóng b Phơi lúa, làm muối c Hai câu trên đều đúng Hết5 4321giờ Trò chơi: Ai nhanh hơn? Câu 3: Nếu không có Mặt Trời thì: a Hạn hán xảy ra trên Trái Đất b Trái đất chỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: mặt trời , mặt trời , mặt trời

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay