mặt trăng và các vì sao

10 123 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:18

Nêu cách xác định phương hướng mặt trời? Xác định phương hướng ` ? Nam giê s¸ng ? Tây Na? m §«ng ? Bắc Bắc ?Tây ? Quan sát thảo luận nhóm câu hỏi sau Mặt Trăng tròn, ng mộ t “quả Câu giố 1: Mặt Trăng hình gì? bóng lớn”, ở xa Trái Đất Câu Mặt 2: Trăng t hiệsáng n Trăngxuấ chiếu đem lại đất lợi ívào ch gìban ? đêm Trái Ánhsáng sángMặt Mặt Câu 3: Ánh dịunào, mát, TrăngTrăng có chóikhông? chang giốngkhông Mặt Trời Mặt Trời Em thấy Trăng có hình dạng gì? Em thấy Mặt Trăng tròn vào ngày nào? Có phải đêm có trăng không? Quan sát thảo luận nhóm đôi câu hỏi sau Các “quả bóng lửa” khổng lồ giống Mặt Trời thực Câu Ngôi saoTrong có hình gì?tế có nhiều lớn Mặt Trời, chúng xa, xa Trái Đất Câu Những có toả sáng không? nên ta nhìn thấy chúng nhỏ bé bầu trời Tìm câu thơ tả Trăng mà em biết? Mồng lưỡi trai Mồng hai lúa Trăng tròn mắt cá Mồng ba câu liêm Mồng bốn lưỡi liềm Chẳng bao chớp mi t ộ m t h y ã H i ó n t h g n ữ h n ? o a s i ngô
- Xem thêm -

Xem thêm: mặt trăng và các vì sao , mặt trăng và các vì sao , mặt trăng và các vì sao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay